Přejeme všem žákům a rodičům krásné prázdniny. Nový školní rok bude zahájen 4. 9. 2017.

šipka   Informace pro rodiče budoucích 1. tříd 


šipka   MČ Praha 2 představuje naši školu

Videoprezentace naší školy. 


šipka   OSLAVY 100 LET BUDOVY ŠKOLY

obrV pátek 9. 12. vypukly dlouho připravované oslavy 100 let otevření budovy školy. Od rána probíhal Den otevřených dveří. Rodiče, bývalí žáci i všichni ostatní si mohli prohlédnout budovu školy a zastavit se v jednotlivých třídách. Žáci 2. stupně se zapojili do projektového dne a připomněli si dobu před 100 lety. Děti z 1. stupně měly tvořivé dílny...   


šipka   SCIO TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKU

scioV listopadu 2016 se část 9. třídy zapojila do SCIO testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. V matematice se zařadila naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol a v českém jazyce jsou výsledky lepší než 70% zúčastněných škol. Studijní potenciál v porovnání s obecně studijními předpoklady je využíván optimálně, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci dokáží pracovat nad své možnosti.


MŠ Na Zbořenci je nejlepší!

MŠ Na Zbořenci, která je součástí ZŠ a MŠ praha 2, Resslova, se umístila v hodnocení rodičů na serveru TOP ŠKOLKY na prvním místě mezi mateřskými školami Prahy 2 a na osmém místě všech MŠ v celé Praze. Jedná se web, jehož cílem je pomoci rodičům při výběru té nejlepší školky pro jejich dítě. Mateřské školy a jesličky hodnotí sami rodiče. Aktuálně server registruje téměř 5000 státních a více než 500 soukromých mateřských škol v ČR. Více informací naleznete přímo na serveru TOP ŠKOLKY. 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


 

  Akce

obr[15. 6. 2017]
PŘÍPRAVKA MĚLA PIKNIK

Teplé a slunečné počasí nás nalákalo do přírody a pod modrou oblohou na Petříně jsme si užili dopoledne. Děkujeme maminkám a tatínkům za připravení dobrot.  Myslím, že se všem moc líbilo vzájemné nabízení a ochutnávání laskomin.  Všichni jsme si náramně užili.
Mgr. R. Zachová 

obr[14. 6. 2017]
PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ ČTENÍ

Dne 14. 6. 2017 se naši prvňáci zúčastnili Pasování na rytíře čtení. Slavnost se konala v Císařské kapli Emauzského kláštera. Naše nejmladší žáčky pasoval básník Robin Král. Děti si kromě hezkého zážitku odnesly na památku knihu Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii.
Mgr. R. Machálková 

obr[2.–9. 6. 2017] ANGLIE
Weston – super – Mare. Letos jsme se opět zúčastnili výukově - poznávacího zájezdu do Anglie. Moc jsme si ho všichni užili. Byla to bezva pařba 26 dětí (od 5. do 9. třídy) a 2 pí. učitelek. A co jsme zažily, o to se s vámi alespoň částečně podělíme...  

obr[31. 5. 2017] ČAPKOVA STRŽ
Celoroční literární program „Poznáváme sourozence Čapkovy“ vyvrcholil výletem do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše...  

obr[24. 5. 2017] PŘEHAZOVANÁ
Ve středu 24. 5. se družstva chlapců a dívek z 6. a 7. tříd zúčastnila obvodního kola v přehazované. Konalo se na hřišti MFF UK na Albertově. I když žádné družstvo nevybojovalo medaili, určitě si všichni zaslouží pochvalu za reprezentaci školy. Chlapci se umístili na 4. místě, děvčata na 5.-6. místě. Mgr. P. Beránková 

Další akce

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113 telefon telefon družina: 234 129 131
sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz