ZŠ a MŠ Resslova

stránka 5. třídy


 

Anglický jazyk

==== Pod tímto příspěvkem naleznete informace k tomuto týdnu ====

Dobrý den,

rád bych vás tímto informoval o zrušení online výuky anglického jazyka pro tento týden z důvodu státních závěrečných zkoušek.

Mějte se zatím hezky a opatrujte se!

 

Děkuji vám za pochopení.

Kind regards

P. Procházka

Bc. Pavel Procházka16/6/2020

ČESKÝ JAZYK+ MATEMATIKA-dodělat PS-vypracovat a poslat do 22.6.

Mgr. Petra Beránková15/06/2020

Vlastivěda

 

1. Přečtěte si v učebnici stranu 47, stranu 48 a stranu 49.

2. Shlédněte video na https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230099/, https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230100/, https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230101/,
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230102/
3. Do sešitu si udělejte krátké výpisky tak, že odpovíte na následující otázky:

 • Kdo byl Adolf Hitler?
 • Kdy začala druhá světová válka?
 • Který stát Německo napadlo jako první?
 • Co to byl protektorát Čechy-Morava?
 • Který národ považoval Hitler za nečistý a chtěl jej vyhubit?
 • Co to byly koncentrační tábory?
 • Kdo to byl Reinhard Heydrich?
 • Kdo provedl atentát na Reinharda Heydricha?
 • Kde se ukrývali po atentátu parašutisté, kteří provedli atentát?
 • Jak skončila druhá světová válka?


Blíží se uzavření klasifikace. Práce žáků, kteří chodí do školy, jsem viděl.

Ti z vás, kteří do školy nechodíte, zašlete prosím fotografie vaší práce v sešitech na moji emailovou adresu svoboda@zsressl.cz.

Mgr. Milan Svoboda11/06/2020

Vlastivěda

 

1. Přečtěte si v učebnici stranu 41, stranu 42 a stranu 43.

2. Shlédněte video na https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230095/

3. Do sešitu si udělejte krátké výpisky tak, že odpovíte na následující otázky:

 

 • Kdy vznikl nový československý stát?
 • Z jakých pěti částí se skládal československý stát?
 • Kdo byl prvním československým prezidentem?
 • Jaké heslo prosazoval, a proto je i na prezidentské standartě?
 • Z jakých tří národností se skládalo obyvatelstvo ČSR? 

Mgr. Milan Svoboda10/6/2020

ČESKÝ JAZYK-PS-str.52-57(kromě str.55)

MATEMATIKA-PS-41-44-GEOMETRIE

Mgr. Petra Beránková09/06/2020

Vlastivěda

(1 vyučovací hodina)

 

V pracovním sešitu vypracujte stranu 22 a stranu 23.

Mgr. Milan Svoboda08/06/2020

Vlastivěda

Dobrý den všem,

učivo z přírodovědy máme dobráno, ale z vlastivědy jsme pozadu. Budu vám tedy zadávat již jenom vlastivědu.

 

(1 vyučovací hodina)

 

1. Přečtěte si v učebnici stranu 38, stranu 39 a stranu 40.

2. Shlédněte video na https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230093/ a https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230094/

3. Do sešitu si udělejte krátké výpisky tak, že odpovíte na následující otázky:

 

 • Co bylo záminkou pro vyvolání první světové války?
 • Kdo bojoval na straně Rakouska-Uherska?
 • Kdo bojoval proti Rakousku-Uhersku?
 • Jaké zbraně se začaly používat v první světové válce?
 • Kdo to byli legionáři?
 • Jak skončila první světová válka?

Mgr. Milan SvobodaAnglický jazyk

====Pod tímto příspěvkem naleznete zadání na tento týden =====
Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz

 

Hello everyone! How are you today? / Ahoj všichni! Jak se dneska máte?

We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your work for this week. / Níže naleznete práci na tento týden.

8.6.2020

 

V této lekci se zaměříme na úvodní kapitolu nové učebnice Project 2 (Fourth edition).
V učebnici na straně 7 (strana 7) se prosím podívejte na cvičení 1 a použijte sloveso "mít" dle zadání. Dané věty přepište do sešitu nebo v počítači do wordu a zašlete mi je prosím na výše zmíněnou emailovou adresu. / On page 7 in your schoolbook you will find exercise one. Look at the picture and answer the question - What has he got? You need to use the correct form of a verb "have got" in this exercise. 

Následně na straně 8 (strana 8) si prosím přepište řadové číslovky ze cvičení 1. V nahrávce uslyšíte výslovnost těchto číslic - AUDIO

 

Důležitou součástí anglického jazyka je slovní zásoba. V přiložené audio nahrávce se zaměřime na slovní zásobu ze strany 80 pracovního sešitu. SLOVÍČKA. Následně se podíváme na dvě cvičení v pracovním sešitě.
V pracovním sešitě na straně 4 vypracujte cvičení 1 a 2 ( Přepište řadové číslovky do slov ve správném pořadí/ řadě) - (Write the ordinal numbers in words in the correct row.) (Vyplňtě text ve cvičení 2) - (Complete the text) /  Look at exercise 1 and 2 in your workbook on page 4 and complete them please.

 

Informace týkající se nové učebnice a nového pracovního sešitu Project 2 (fourth edition/ čtvrtá edice):

V minulém příspěvku jsem zmiňoval, že budeme v dohledné době přecházet na druhý díl stejnojmenné učebnice (Project 2/ *Fourth edition)). Učebnice lze vyzvednout v budově školy. Nyní vám přikládám oskenovanou stránku 7 a 8 .

 

Děkuji vám.

Kind regards

P. Procházka

Bc. Pavel Procházka5/6/2020

ČEŠTINA-PS-str.30+ učebnice str.112/cv.9(Zeptal se mě,.....)+ cv.12(Čekal na mě,mne....)

MATEMATIKA-učebnice str.81/cv.9-jídelna+85/cv.13-farma+90/cv.6-Markéta-tabulku přerýsovat místo zápisu

Přeji vám hezký víkend

Mgr. Petra Beránková2/6/2020

ČEŠTINA-PS str.37+38

MATEMATIKA-PS-str.32+33

Mgr. Petra Beránková25/05/2020

Vlastivěda

(1 vyučovací hodina)

 

Shlédněte si video https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230092/

 

1. Přečti si v učebnici kapitolu „Češi a Němci“, strana 37.

2. Do sešitu si napiš: Do kterého století spadá počátek společného soužití Čechů a Němců? Co znamená pojem Sudety? Co znamená slovo nacionalizmus?

Mgr. Milan Svoboda1/6/2020

ČESKÝ JAZYK-PS-str.35 a 36

MATEMATIKA-PS-str.30 a 31

A přeji vše nej ke Dni dětí:)>:-)

Mgr. Petra BeránkováAnglický jazyk

 

====Pod tímto příspěvkem naleznete zadání na tento týden =====
Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz

 

Hello everyone! How was your weekend? Dobrý den, ahoj! Jaký jste měli víkend?

We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your work for this week. / Níže naleznete práci na tento týden.

1.6.2020

V této lekci se zaměříme na úvodní kapitolu nové učebnice Project 2 (Fourth edition).
V učebnici na straně 6 (strana 6) (In the street) se podívejte na zadaný obrázek a napište pět vět, ve kterých použijete přítomný čas průběhový = co se děje právě v tento moment na obrázku ( sloveso být + sloveso + ing). Odpovězte na 6 otázek (b), "Kde se nachází zmiňované předměty?" Ve cvičení tři si vyberte 3 věty a doplňte do vět chybějící slova dle vašeho uvážení a následně odpovězte. / Look at the picture on page 6 in your schoolbook and write down five sentences - use present continuous. Don´t forget the rule when you use present continuous = to be + verb + ing. For example: "I am working right now."

 

Důležitou součástí anglického jazyka je slovní zásoba. V přiložené audio nahrávce se zaměřime na slovní zásobu ze strany 80 pracovního sešitu. SLOVÍČKA. Následně se podíváme na nějaká cvičení v pracovním sešitě.
V pracovním sešitě na straně 3 vypracujte cvičení 6 (Complete the questions with How many, What or Where) a cvičení 8 (Complete the questions and answers). /  Look at exercise 6 and 8 in your workbook on page 3 and complete them. 

 

 

Informace týkající se nové učebnice a nového pracovního sešitu Project 2 (fourth edition/ čtvrtá edice):

V minulém příspěvku jsem zmiňoval, že budeme v dohledné době přecházet na druhý díl stejnojmenné učebnice (Project 2/ *Fourth edition)). Učebnice si budete moct vyzvednout v budově školy. Nyní vám přikládám oskenovanou stránku 6 .

 

Děkuji vám.

Kind regards

P. Procházka

Bc. Pavel Procházka29/5/2020

ČESKÝ JAZYK-PS-str.33+34-sklonování zájmen-pracujte i s učebnicí!!!

MATEMATIKA-opakovali jsme geometrii-rýsování čtverce,obdélníku a trojúhelníku.Na papír vypracujte ze str.124/cv.4 a 126/cv.3a,b,c

Za tento týden jsem zatím od nikoho z vás-kromě Markétky-nic nedostala..Prosila jsem vás,aby jste učivo posílali půběžně-nejlépe za každý den..Přeji všem hezký víkend a polepšete se:)

Mgr. Petra Beránková28/5/2020

ČESKÝ JAZYK-PS-str.31,32

MATEMATIKA-PS-str.28,29

Mgr. Petra Beránková27/05/2020

Přírodověda

(1 vyučovací hodina)

Do tabulky v pracovním listu (s pomocí libovolných zdrojů) zapiš do příslušných tabulek rostliny a houby. Do zelných buněk napiš co o dané skupině víš (například kde rostou, jestli mají kmen...). Do modrých buněk napiš příklady (například smrk, bříza, jetel apod.).

Mgr. Milan Svoboda27/5/2020

ČESKÝ JAZYK-PS-str.28,29

MATEMATIKA-PS-str.26,27

Vypracované úkoly posílejte-pokud to půjde-denně nebo obden,abych toho neměla hodně najednou.Děkuji a mějte se hezky!

Mgr. Petra Beránková26/6/2020

ČESKÝ JAZYK-napsat na papír-uč.str.104/cv.7+ str.105/cv.2,3

MATEMATIKA-PS-str.24-nová látka!!!

Mgr. Petra BeránkováAnglický jazyk


====Pod tímto příspěvkem naleznete zadání na tento týden =====
Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz

 

Hello everyone! How is your life going? Dobrý den, ahoj! Jak se vám vede?

We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your work for this week. / Níže naleznete práci na tento týden.

26.5.2020

 • V této lekci se zaměříme na úvodní kapitolu nové učebnice Project 2 (Fourth edition).
  • Na straně 4 (strana 4) si přečtěte úvodní článek (Introductions) - viz nahrávka: AUDIO. Na prázdný papír napište v podobném duchu několik vět o vás a vaší rodině. 
  • Na straně 5 cvičení 6 a) Podívejte se na otázky a odpovězte na ně celou větou. př: Can you play the guitar? Yes, I can. / No, I can´t.
 • Podíváme se na nějaká cvičení v pracovním sešitě.
  • V pracovním sešitě vypracujte všechna cvičení na straně 2 a cvičení 5 na straně 3. / On page 2 and 3 in your workbook - please, look at all exercises and complete them (1,2,3,4,) and also exercise 5 on page 3. 

 

 

Informace týkající se nové učebnice a nového pracovního sešitu Project 2 (fourth edition/ čtvrtá edice):

V minulém příspěvku jsem zmiňoval, že budeme v dohledné době přecházet na druhý díl stejnojmenné učebnice (Project 2/ *Fourth edition)). Učebnice si budete moct vyzvednout v budově školy. Nyní vám přikládám oskenované stránky z úvodní kapitoly. 

 

Děkuji vám.

Kind regards

P. Procházka

Bc. Pavel Procházka26/5/2020

Český jazyk a matematika

Informace pro děti,které jsou doma-každý den ve škole budeme opakovat to,co jste dělali samostatně doma+budu přidávat věci k procvičení.Včera jsme si vysvětlili pravidla k psaní přivlast.přídavných jmen-na procvičení napište na papír nebo do sešitu:

str.102/cv.3+str.104/cv.6

Matematika-str.83/4,5+str.84/cv.8,9

Mgr. Petra Beránková25/05/2020

Vlastivěda

(2 vyučovací hodiny)

 

Shlédněte si videa https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230086/ a https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230087/

 

1. Přečti si v učebnici kapitolu „Národ sobě“, strana 33strana 34 a strana 35.

2. V pracovním sešitě vypracujte stranu 19 a stranu 20.

3. Do školního sešitu si pod nadpis Národ sobě odpověz na tyto otázky:

 • Součástí kterého státu bylo po roce 1867 české území?
 • Ze kterých dalších území se skládalo Rakousko Uhersko po roce 1867  (Použij mapku na straně 33)
 • Čemu se věnoval spolek SOKOL?
 • Vypiš slavné české umělce, kteří žili v 19. století. Uveď jejich obor a nějaké slavné dílo. (Například: Božena Němcová - spisovatelka - román Babička)

Mgr. Milan Svoboda21/05/2020

Vlastivěda

(1 vyučovací hodina)

1. Přečti si v učebnici kapitolu „Život v Čechách za průmyslové revoluce“, strana 31 a strana 32.
2. V pracovním sešitě vypracujte stranu 18.

Mgr. Milan Svoboda21/05/2020

Přírodověda

(1 vyučovací hodina)

Přečti si v učebnici kapitolu „Oceány“, strana 22 a strana 23.

Do školního sešitu si pod nadpis „Oceány“ odpověz celou větou na tyto otázky:
1. Co jsou to oceány?
2. Jaká je voda v oceánech?
3. Jakou teplotu má voda v oceánech?

Napiš si do sešitu příklady alespoň 5 živočichů, kteří se v oceánech vyskytují. (Dobrovolně můžeš doplnit obrázky.) U každého z živočichů uveď minimálně jednu zajímavost.
Uveď alespoň 3 rostliny, které se v oceánech vyskytují.

Mgr. Milan Svoboda19/05/2020

Vlastivěda

(1 vyučovací hodina)

 

1. Shlédněte si videa o revoluci v r. 1848 na https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230084/
2. Přečti si v učebnici kapitolu „Naděje svobody – Revoluční rok 1848“, strana 29 a strana 30.
3. Udělej si krátké výpisky – stačí rámeček „Zapamatuj si“ na straně 30.
4. V pracovním sešitě vypracujte stranu 17.

Mgr. Milan Svoboda19/05/2020

Přírodověda

(1 vyučovací hodina)

 

Přečti si v učebnici kapitolu Polární pás, strana 19, strana 20 a strana 21 a strana 22.

Do školního sešitu si pod nadpis „polární pás“ odpověz celou větou na tyto otázky:
1. Kde se nachází polární pásy?
2. Jaká roční období se střídají v mírném pásu?
3. Jak dlouho trvají polární den a polární noc?
4. Kde se nachází Arktida a kde Antarktida?
Vypiš z učebnice živočichy, kteří se zde vyskytují. (Dobrovolně můžeš doplnit obrázky.) U každého z živočichů uveď minimálně jednu zajímavost.
Vypiš z učebnice rostliny, které se zde vyskytují.

Mgr. Milan Svoboda14/05/2020

Přírodověda

(1 vyučovací hodina)

 

Přečti si v učebnici kapitolu Mírný pás, strana 17, strana 18 a strana 19.

 

Do školního sešitu si pod nadpis „Mírný pás“ odpověz celou větou na tyto otázky:

1. Mezi kterými pásy se nachází mírný pás?
2. Jaká roční období se střídají v mírném pásu?
3. Jaká tři podnebí rozlišujeme v mírném pásu?
4. Jaká tři rostlinná společenstva rozlišujeme v mírném pásu?

Vypiš z učebnice živočichy, kteří se zde vyskytují. (Dobrovolně můžeš doplnit obrázky.) U každého z živočichů uveď minimálně jednu zajímavost.
Vypiš z učebnice rostliny, které se zde vyskytují.

Mgr. Milan Svoboda11/05/2020

Vlastivěda

 

Nejprve chci pochválit všechny, kteří mi zaslali své prezentace na téma „Průmyslová revoluce“. Prezentace byly moc pěkné a kvalitně zpracované. Bohužel jich zatím dorazilo pouze několik, takže doufám, že se ostatní pouze opozdili s odevzdáním.

 

(2 vyučovací hodiny)

 

1. Shlédněte si videa o národním obrození na https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230082/https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230083/

2. Přečti si v učebnici kapitolu Národní probuzení (častěji se setkáte s označením Národní obrození. Obrození = obnova = obnovení), strana 26, strana 27 a strana 28.
3. Udělej si krátké výpisky.

a. Jak se nejčastěji mluvilo v 19. století na našem území a proč?
b. Co dělali vlastenci, aby se znovu rozšířila čeština?
c. Vypiš z učebnice české vlastence.
d. Co to byla „Bouda“?

4. Nauč se zpaměti státní hymnu ČR (pouze 1. sloku písně „Kde domov můj“ – zjisti, co znamenají slova: lučina, bory, skví se (pozor, v učebnici je chybně stkví),
5. V pracovním sešitě vypracujte stranu 15 a stranu 16.

Mgr. Milan Svoboda11/05/2020

Přírodověda

(1 vyučovací hodina)

 

Přečti si v učebnici kapitolu Subtropický pás, strana 16 a strana 17.

Do školního sešitu si pod nadpis „Subtropický pás“ odpověz celou větou na tyto otázky:

1. Mezi kterými dvěma dalšími pásy se nachází subtropický pás?
2. Jaké jsou rozdíly teplot mezi dnem a nocí v subtropickém pásu?
3. Jaké bývají v subtropickém pásu zimy?
4. Jaká bývají v subtropickém pásu léta?

Vypiš z učebnice živočichy, kteří se zde vyskytují. (Dobrovolně můžeš doplnit obrázky.) U každého z živočichů uveď minimálně jednu zajímavost.
Vypiš z učebnice rostliny, které se zde vyskytují.

Opakování: V pracovním sešitě si vyhotovte úlohy na straně 25.

Mgr. Milan SvobodaAnglický jazyk

====Pod tímto příspěvkem naleznete zadání na tento a příští týden =====
Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz

 

Hello everyone! How are you? I hope everything is fine. Dobrý den, ahoj! Jak se máte? Doufám, že je všchno v pořádku.

We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your homework for this and next week. / Níže naleznete úkoly na tento a příští týden.

11.5.2020

V této lekci se v první řadě zaměříme na procvičování minulého času. Následně pak na procvičování přítomného času prostého a průběhového. Připravil jsem pro vás pracovní list, který obsahuje několik cvičení. Abyste všemu lépe rozuměli, přikládám k tomuto souboru i audio nahrávku, ve které vysvětluji jednotlivá cvičení zaměřená na minulý čas.

Pracovní list, prosím, vyplňte a následně mi ho zašlete na email prochazka@zsressl.cz

Audio
Pracovní list - Cvičení


V druhé části se podíváme na přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový.

Audio nahrávka slouží jako podklad k pracovnímu listu. 

Audio

Pracovní list

 

Informace týkající se nové učebnice a nového pracovního sešitu Project 2 (fourth edition/ čtvrtá edice):

V minulém příspěvku jsem zmiňoval, že budeme v dohledné době přecházet na druhý díl stejnojmenné učebnice (Project / *Fourth edition)). Pokud jste si doposud pracovní sešit nezakoupili, požádal bych vás a vaše rodiče o zakoupení níže uvedeného pracovního sešitu, se kterým budeme již brzy pracovat. Učebnice budou v blízké době k dispozici v budově školy. Nejedná se o investici pouze na tento školní rok, nýbrž tento pracovní sešit vám bude sloužit i příští rok:)

Vzhled pracovního sešitu Project 2 (Fourth edition) naleznete pod tímto odkazem: Project 2 - Pracovní sešit. / zadní strana.

 

Děkuji vám.

Kind regards

P. Procházka

Bc. Pavel Procházka11/5/2020

MATEMATIKA od 11.5.-24.5.2020

Protože máme téměř všechno v PS vyplněné,budeme opakovat z učebnice.Vás,co jste mi poslali vypracované úkoly,chci moc pochválit.

Jen bych znovu upozornila,že slovní úloha je složena ze 3 POVINNÝCH částí-zápisu,výpočtů a odpovědi.Někteří se stále zápisu vyhýbáte!!!

Zadání podle mé učebnice:

44/cv.12-v bance...

44/cv.13-bankomat..

45/cv.1-domy vTelči..

47/cv.11-vypočítej a některé výsledky vyjádři římskými č.

49/cv.4-sladkosti..

49/cv.7-pan Karotka..

51/cv.18-zmenši o...

53/cv.4-film.studio..

53/cv.5-počítej výhodně..

65/cv.3-rekonstrukce..

67/cv.14-silnice

67/cv.17-pořadí výpočtů..

 

Přeji vám hezké dny a těším se,že se s většinou z vás už brzy uvidím:)

Mgr. Petra Beránková10/5/2020

ČESKÝJAZYK-od 11.5-24.5.2020

Budete pracovat s učebnicí a PS-vrátíme se zpět k přídavným jménům-chybí nám přídavná jména přivlastnovací-je to NOVÁ LÁTKA!!!

V učebnici je to na str.102-104.

V PS doplnte str.22,23,24,25-čtěte POZORNĚ vysvětlení a zadání cvičení!!!

Na závěr zkuste str.77,78-opakovací test.

Mgr. Petra Beránková10/5/2020

VZKAZ PRO RODIČE-prosím-pečlivě si přečtěte informace na stránkách školy ohledně zahájení výuky od 25.5.2020.S většinou z Vás jsem mluvila,ale i tak bych poprosila o zpětnou vazbu,zda bude Vaše dítě docházet do školy.Informaci pošlete nejpozději do 18.5.2020.

Děkuji a přeji klidný týden.

Mgr. Petra Beránková04/05/2020

Přírodověda

(1 vyučovací hodina)

 

V učebnici si přečtěte stranu 14 a stranu 15. Do školního sešitu si připište živočichy a rostliny tropického pásu, kteří jsou na těchto stranách. 

V pracovním sešitu vypracujte stranu 22 a stranu 23.

Mgr. Milan Svoboda27/04/2020

Přírodověda

(1 vyučovací hodina)

 

Přečti si v učebnici kapitolu Tropický pás (tropické deštné lesy), strana 11, stran a 12 a strana 13.

 

Do školního sešitu si pod nadpis Podnebné pásy – Tropický pás odpověz celou větou na tyto otázky:

 

1. Kde se nachází tropický pás?
2. Jaké tři typy krajiny se vyskytují v tropickém pásu?

 

Nadpis „Tropické deštné lesy“

 

3. Jaké teploty a srážky jsou celoročně v deštných lesích.
4. Jak se zde daří rostlinám a živočichům?

 

Vypiš z učebnice živočichy, kteří se zde vyskytují. (Dobrovolně můžeš doplnit obrázky.) U každého z živočichů uveď minimálně jednu zajímavost.

Vypiš z učebnice rostliny, které se zde vyskytují. 

 

Opakování: V pracovním sešitě si vyhotovte úlohy 1 a 2 na straně 20.

Mgr. Milan Svoboda27/04/2020

Vlastivěda

(3 vyučovací hodiny)

Průmyslová revoluce v Čechách

 

Shlédněte video "Věk páry" na https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230081/


Podle učebnice (strana 21, strana 22, strana 23 a strana 24) a zdrojů na internetu vytvořte jednoduchou prezentaci na téma „Průmyslová revoluce v Čechách“. Na jednotlivé stránky (snímky, slidy) vkládejte pouze velmi malé množství textu a maximálně dva obrázky.

 

Na prezentaci máte tři vyučovací hodiny. Můžete samozřejmě čas překročit, ale nepracujte na prezentaci nepřiměřeně dlouho. Pokud prezentaci nestihnete, pošlete, co jste zvládli.
Nemáte-li možnost tvořit prezentaci, zpracujte si téma písemně do školního sešitu.

 

Možné schéma prezentace:

 

1. Úvodní snímek – téma a autor
2. Význam slov průmysl a revoluce
3. Význam slova manufaktura

 

Na dalších snímcích uveďte vždy vynálezce a jeho vynález např.:

 

4. Bratranci Veverkové - ruchadlo
5. James Watt – parní pohon (parní stroje, parolodě…)
6. Josef Ressel – lodní šroub
7. Josef Božek – parovůz a paroloď

 

Závěr prezentace:

 

8. Důsledky průmyslové revoluce např.: Vznik továren (např. Laurin a Klement)
• Negativní dopady: Hodně těžké práce za malou mzdu – často pracovaly i ženy a děti – stroje braly lidem práci – dělníci propouštěni
• Pozitivní dopady: rozvoj průmyslu a obchodu, nová povolání, rychlejší doprava

 

Svoji práci odešli na můj školní email: svoboda@zsressl.cz. Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte mi napsat.

 

Ukázka jedné stránky prezentace (nepoužívejte více textu než je na ukázce).

 

Mgr. Milan SvobodaAnglický jazyk

====Pod tímto příspěvkem naleznete zadání na tento týden, pokud nebudete stíhat, nic se neděje, lze prodloužit i do příštího týdne:) =====
Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz

 

Good afternoon:) Hello everyone! How are you? I hope you are all fine. Dobré odpoledne, ahoj! Jak se máte? Doufám, že jste všichni v pořádku. 
We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your homework for this week. / Níže naleznete úkoly na tento týden.
Připravil jsem pro vás jednu audio nahrávku, ve které vysvětluji celý minulý čas prostý. 
27.4.2020

Nahrávka

 

V minulé hodině jsem vás seznámil s minulým časem prostým. Abychom mohli někomu vyprávět, co se nám třeba stalo, budeme potřebovat znát tento čas. Připravil jsem pro vás tedy pracovní list a nahrávku, ve které popisuji, jakým způsobem se minulý čas tvoří. Pracovní list, prosím, vyplňte a následně mi ho zašlete na email prochazka@zsressl.cz


Pracovní list - Past simple / Minulý čas prostý

 

Informace týkající se nové učebnice a nového pracovního sešitu Project 2 (fourth edition/ čtvrtá edice):

Jelikož jsme téměř dokončili první díl učebnice Project 1, budeme v dohledné době přecházet na druhý díl stejnojmenné učebnice (Project / *Fourth edition)). Rád bych vás a vaše rodiče tímto požádal o zakoupení níže uvedeného pracovního sešitu, se kterým budeme v dohledné době pracovat. Učebnice budou v blízké době k dispozici v budově školy. Nejedná se o investici pouze na tento školní rok, nýbrž tento pracovní sešit vám bude sloužit i příští rok:) 

 

Vzhled pracovního sešitu Project 2 (Fourth edition) naleznete pod tímto odkazem: Project 2 - Pracovní sešit. / zadní strana.

Děkuji vám.

Kind regards

P. Procházka

Bc. Pavel Procházka23/04/2020

Vlastivěda

V učebnici si přečtěte stranu 18 a stranu 19.

 

Do školního sešitu napiš, kde bys chtěl v době osvícenské bydlet (na vesnici či ve městě), a proč.

 

Do školního sešitu si zapiš:
1. Která reforma Marie Terezie či jejího syna Josefa II. byla podle tebe nejdůležitější a proč.
2. Kterou reformu bys v té době přivítal nejvíce ty, a proč.
3. Která reforma ti přijde nejméně důležitá, a proč.

 

V pracovním sešitu vypracuj stranu 14.

Mgr. Milan Svoboda23/04/2020

Přírodověda

V učebnici si přečtěte stranu 9 a 10 – kapitolu Cesty za potravou.

 

Do školního sešitu si pod nadpis Cesty za potravou odpověz na tyto otázky:


1. Co znamená slovo migrace?
2. Co mají společného ptáci, kteří na zimu odlétají do teplých krajin?
3. Vyjmenuj jiné živočichy mimo ptáků, kteří se stěhují za potravou?
4. Kolik km mohou zvířata při cestách za potravou urazit?
5. Kteří ptáci se přizpůsobili zimním podmínkám, přestali putovat za potravou a zůstávají na zimu v ČR?
6. Kde tito ptáci shánějí potravu?


Využít můžeš i informace na těchto stránkách:


https://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace_zv%C3%AD%C5%99at
http://www.jablko.cz/Zajimavosti/Priroda/Zajim_priro_2.htm
https://zoommagazin.iprima.cz/priroda/zvireci-cestovatele-kdo-je-nejlepsi-nejvykonnejsi


Opakování: v pracovním sešitu vypracuj stranu 19 – močová soustava.

Mgr. Milan Svoboda21/04/2020

ČEŠTINA+MATEMATIKA

Nové úkoly vypracovat a zaslat do 10.5.

 

Český jazyk bude z PS

Doplnit str.26+27-je to stupnování přídavných jmen-prosím POZORNĚ si čtěte ZADÁNÍ!!!

(Většina příd.jmenmůže tvořit 3 stupně-1.st-krásný,2.stupen-krásnější,3.stupen-nejkrásnější..)

Str.39/cv.6+str.40+61+76-bez cv.c)

 

Matematika je z učebnice.

Vím,že máme různá vydání,tak pokud to nebudete moci ve své knize nalézt,volejte..

Str.16/cv.3,4-převody jednotek času

Str.17/10-práce se závorkou

Str.19/cv.5+20/cv.9-slovní úlohy na objem-hl a litry..

Str.23/cv.11-sčít.a odčít.pod sebou

Str.27/cv.10-sl.úloha

Str.35/cv.12-zaokrouhl.

Str.39/cv.4-sčít. a zaokrouhl.

 

Většinu z vás chci moc pochválit,zadané učivo vypracováváte vzorně a posíláte včas ke kontrole.Zatím vůbec nic nemám od Maxe,Jenny a Váni!!!Očekávám alespon nějakou zprávu!!!!

Mgr. Petra Beránková21/04/2020

Vlastivěda

1 vyučovací hodina (45 min.)

V pracovním sešitu vypracuj stranu 12 a stranu 13. K nalezení správných odpovědí použij učebnici, případně internet.

Ve zbývajícím čase si přečti v učebnici stranu 17.

Mgr. Milan Svoboda21/04/2020

Přírodověda

1 vyučovací hodina (45 min.)

 

Prohlédněte si obrázek a do školního sešitu odpovězte na otázky (pokud jej můžete vytisknout, můžete odpovídat i do pracovního listu).

1. Kolik je na mapě světadílů?
2. Která barva ukazuje nejteplejší oblasti?
3. Jaká teplota přibližně je v nejteplejších oblastech?
4. Která barva ukazuje nejstudenější oblasti?
5. Jaká teplota přibližně je v nejstudenějších oblastech?
6. Jakou barvu má na mapě oblast, ve které se nachází Česká republika?
7. Na kterém ze světadílů je nejvyšší teplota?
8. Jak nazýváme pás kolem rovníku, kde je nejčastější červená barva?
9. Jak nazýváme pás, kde je nejčastější žlutá barva?
10. Jak nazýváme pás, kde je nejčastější zelená barva?
11. Jak nazýváme pás, kde je nejčastější modrá a fialová barva?
12. V jakém podnebném pásu se nachází Česká republika?


Opakování: V pracovním sešitu vypracujte stranu 17.

Mgr. Milan SvobodaAnglický jazyk


====Pod tímto příspěvkem naleznete zadání na tento a příští týden=====
Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz .

 

Hello everyone! How are you? What did you do yesterday? Dobrý den, ahoj! Jak se máte? Co jste včera dělali?
We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your homework for this and next week. / Níže naleznete úkoly na tento a příští týden.
Připravil jsem pro vás jednu audio nahrávku a dva pracovní listy. 
20.4.2020

 

Pod tímto linkem naleznete audio nahrávku, ve které se zaměříme na závěrečná slovíčka ze strany 85 v pracovním sešitě. / Under this link you will find a sound recording - we will have a look at the last vocabulary on page 85.

Vocabulary

I have prepared one worksheet for you in order to practise some vocabulary from the audio. When you finish/complete it please send it to my email address - prochazka@zsressl.cz

V minulých hodinách jsme procvičovali přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý. Abychom mohli někomu vyprávět, co se nám třeba stalo, budeme potřebovat znát minulý čas. Připravil jsem pro vás tedy pracovní list, ve kterém popisuji, jakým způsobem se minulý čas tvoří. První pracovní list prosím vyplňte a následně mi ho zašlete na email prochazka@zsressl.cz. V blízké budoucnosti vám přidám audio nahrávku, ve které vám vysvětlím minulý čas - past simple svými slovy. 
 

Worksheet - Past simple / Minulý čas prostý 

 

Kind regards

P. Procházka

Bc. Pavel ProcházkaMilí žáci,

 

myslím na vás, jak se vám doma daří a jak vám jde plnění úkolů na dálku. Umím si představit, že současná situace vytváří mnoho nesnadných úkolů. Ohledně problémů s učením, porozumění látce, individuálního procvičování či rodinných problémů, ale i čehokoli dalšího se mnou určitě můžete spojit. Zároveň i pokud byste se chtěli jen rozptýlit a popovídat si s někým dalším mimo rodinu, jsem tu pro vás děti i pro rodiče k dispozici. Je možné se se mnou kontaktovat přes email (cizkova@zsressl.cz) nebo přes Skype (Anežka Čížková).

 

Nakonec ještě přikládám jeden hezký pracovní list o Medvídkovi Kubovi a o tom, jak on zvládá karanténu. Koho by to zajímalo, můžete si ho projít (dobrovolně samozřejmě :)

 

Všem přeji hodně sil!
Anežka Čížková (školní psycholog)

Mgr. Rita Tlučhořová15/04/2020

Vlastivěda

(1 vyučovací hodina 40 min.)

V učebnici si přečtěte stranu 16 - Doba osvícenská

Shlédněte video na https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230077

V pracovním sešitu vypracujte stranu 11 a stranu 12.

Mgr. Milan Svoboda15/04/2020

Přírodověda

(1 vyučovací hodina – 45 min.)

Přečtěte si v učebnici stranu 8 a 9
Odpovězte do školního sešitu na otázky:


Jak se borovice a břízy přizpůsobily podmínkám?

 

• Jakou velikost mají rostliny ve vysokých nadmořských výškách?

• Jak získávají vodu v suchých oblastech? (celkem 15 min.)

 

Opakování: V pracovním sešitu vypracujte stranu 14 a stranu 15. (cca 30 min.)

Mgr. Milan Svoboda14/04/2020

Přírodověda

Přečtěte si v učebnici stranu 7. (5 min.)

 

Prohlédni si tyto odkazy:
https://eluc.kr-olomoucky.cz/uploads/images/21012/adaptace_-_SCHEMA_F.jpg
https://sbt.blob.core.windows.net/storyboards/cs-examples/oznaceni-prizpusobeni-zvirat.png?utc=131475559476770000 (5 min.)

 

S pomocí internetu odpovězte do školního sešitu na tyto otázky:
1. Co znamená slovo adaptace?
2. Co se stane s rostlinami a živočichy, pokud se nepřizpůsobí dlouhodobé změně místních podmínek?

3. Jak se živočichové (lišky a medvědi) přizpůsobili životu ve svém prostředí? Jak se přizpůsobili chladu, sněhu, dostupné potravě? (Barva, srst, tlapy, uši, zuby…) (15 min.)

 

Opakování:
V pracovním sešitu vypracujte tyto úlohy:
1. Křížovka (cv. 7) na straně 12
2. Cv. 8 na straně 12
3. Cv. 9 na straně 13 - příloha (celkem 20 min.)

Mgr. Milan Svoboda14/04/2020

Vlastivěda

(1 vyuč. hodina – 45 min.)


1. Přečtěte v učebnici stranu 15. (5 min.)
2. Shlédněte díl „Marie Terezie“ na https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230073/
3. Shlédněte díl „Reformy MT“  https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230074/
4. Shlédněte díl „Školská reforma MT“ https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230075/ - Můžeš vyzkoušet i kvízy a křížovky dole (celkem 20 min.)
5. Do školního sešitu si zapiš odpovědi na tyto otázky:

 • Jak nazýváme dobu v 17. a 18. století?
 • Ze kterého rodu pocházela Marie Terezie?
 • Kolik dětí měla?
 • Co znamená slovo „reforma“?
 • Jaké reformy zavedla Marie Terezie? (20 min.)

Mgr. Milan Svoboda10/04/2020

Vážení rodiče a milé děti,přeji všem krásné Velikonoce-přestože budou letos lehce netradiční,užijte si je:)

Mgr. Petra Beránková08/04/2020

MATEMATIKA-NOVÉ ZADÁNÍ:)

Zjistila jsem,že někteří z vás mají jiné učebnice-takže upravuji-máte to na jiných stránkách,takže:

str.106/7,9

str.107/12,13,14,15,16

str.108/19,20,21

Mgr. Petra BeránkováAnglický jazyk

====Pod tímto příspěvkem naleznete zadání na tento a příští týden=====
Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz .

 

Hello everyone! How are you? What would you like to do? Dobrý den, ahoj! Jak se máte? Co byste rádi dělali? 
We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your homework for this and next week. / Níže naleznete úkoly na tento a příští týden.
Připravil jsem pro vás dvě audio nahrávky. 
7.4.2020

Pod tímto linkem naleznete audio nahrávku, ve které se zaměříme na slovíčka ze strany 85 v pracovním sešitě. / Under this link you will find a sound recording - we will look at the vocabulary on page 85.

 

Vocabulary

Připravil jsem pro vás audio nahrávku zaměřenou na přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý. Zároveň jsem vytvořil jeden pracovní list, abyste si tyto časy procvičili. Vyplňte jej prosím a následně mi ho zašlete na email prochazka@zsressl.cz
I have prepared an English worksheet for you so that you can practise present simple and present continuous. When you finish/complete it please send it to my email address - prochazka@zsressl.cz

 

Audio

Worksheet - Present continuous and present simple.

Jelikož se blíží Velikonoce, vybral jsem pro vás jedno krátké video s velikonoční tématikou: Easter 
Easter is coming soon, therefore I chose one video regarding the easter topic.

 

 

Enjoy Easter!

Kind regards

P. Procházka

Bc. Pavel Procházka07/04/2020

STÁLE NEMÁM ŽÁDNÁ VYPRACOVANÁ CVIČENÍ OD Zuzky,Davídka,Yidiho,Váni,Maxe,Alexe a Jenny:(

Mgr. Petra Beránková07/04/2020 

NOVÁ ČEŠTINA A MATEMATIKA-cvičení vypracovat a zaslat do 19.4.

 

ČJ-Tentokrát budete pracovat s učebnicí,cvičení pište na papíry.Při opravování se mi zdálo,že jste-někteří-trochu pozapomněli přídavná jména+vám dělaly potíže číslovky.Takže úkol bude právě z tohoto učiva.

Učebnice str.106/cv.4,5,6 a str.121/cv.9-všechny číslovky napište slovy(sklonování číslovek máte právě na této straně).

 

M-učebnice str.100/cv.7,9-se zápisem,výpočty a odpovědmi na VŠECHNY otázky

                         101/cv.12,13,14,15,16

                          102/cv.19,21,22

 

VŠECHNY,KTEŘÍ JSTE MI POSLALI VYPRACOVANÉ ÚKOLY,CHCI MOC POCHVÁLIT!!!:)

Chtěla bych vás poprosit o několik věcí-prosím-pište ČITELNĚ,po některých to hrozně špatně luštím..Kdyby to šlo,pište něčím jiným než propiskou-je slabě vidět..Pokud něco barevně označujete,tak jen podtrhněte.

Užívejte si krásné jarní dny,které nás ted čekají:)

Mgr. Petra Beránková07/04/2020

Vlastivěda

Přečtěte si v učebnici stranu 14 a dobře si prohlédněte obrázek školní třídy.

Do školního sešitu napište nejméně tři věci, které se od 17. století ve škole téměř nezměnily a nejméně tři věci, které jsou naprosto jiné. 

Do školního sešitu si nakreslete nebo nalepte nějakou stavbu nebo stavební prvek, který je typický pro období baroka.

 

Např.  

Mgr. Milan Svoboda07/04/2020

Přírodověda

V tomto týdnu jsou Velikonoce, proto budete mít učivo pouze na jednu hodinu přírodovědy (a vlastivědy).

V učebnici si přečtěte str. 5 a 6. 

Do školního sešitu odpovězte na otázky 1 a 2 na str. 6.

Do školního sešitu odpovězte na otázku, kam byste jeli, v době, kdy je u nás léto, lyžovat a proč.

Mgr. Milan Svoboda02/04/2020

Milí rodiče,

ráda bych Vám nabídla online doučování převážně pro děti, které mám běžně ve škole na intervence.

Pokud by někdo další měl zájem o online doučování, nebo třeba potřeboval/chtěl poradit jak na domácí výuku, ozvěte se mi také na email: kindlova@zsressl.cz

 

Přeji všem pevné zdraví a co možná neklidnější dny v této nelehké situaci.
Školní speciální pedagog

Bc. Barbora Kindlová01/04/2020

Přírodověda

Ahoj páťáci, posílám práci na zbytek týdne (1 vyuč. hodina)

 

1. Seznamte se v učebnici s podnebnými pásy (str. 4) (cca 10 minut)

2. Do školního sešitu nakreslete obrázek Země s vyznačenými pásy. (cca 10 minut)

3. K jednotlivým pásům připište přibližné teploty v těchto pásech. Čerpat informace můžete např na tomto odkazu: http://aaapocasi.cz/podnebne-klimaticke-pasy/ (cca 10 minut)

4. Do pracovního sešitu v rámci opakování vypracuj stranu 9 a cvičení 1-4 ze strany 11 (15 minut)

Mgr. Milan SvobodaAnglický jazyk


====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se anglického jazyka=====
 Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz.

Hello everyone! How are you doing? Dobrý den, ahoj! Jak se máte? 
We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your homework for this week. / Níže naleznete úkoly na tento týden.

This time it will be a little bit different/ Tentokrát to bude trošku odlišné.

 1.4.2020

 

Pod tímto linkem naleznete audio nahrávku, ve které si projdeme slovíčka ze strany 85 v pracovním sešitě. / Under this link you will find an audio record - we will look at the vocabulary on page 85. 

Link

 

Připravil jsem pro vás dva pracovní listy. Vyplntě je prosím a následně mi je zašlete na email prochazka@zsressl.cz

I have prepared two English worksheets for you, when you finish/complete them please send them to my email address - prochazka@zsressl.cz

 

1. worksheet

2. worksheet

 

Na odreagování jsem pro vás vybral jednu píseň: Píseň

I chose one song for you so that you can relax a little bit:))

 

 

Have a lovely day! Take care and I hope to see you soon:) 

Your teacher Pavel Prochazka

Bc. Pavel Procházka1.4.- HUDEBNÍ VÝCHOVA

Milé děti,

srdečně vás zdravím a doufám, že jste všichni v pořádku. Jistě máte v tomto náročném období učiva a povinností s ním spojené až nad hlavu. Posílám vám proto pár zajímavých a zábavných odkazů pro zpestření vaší domácí výuky a zrelaxování vaší mysli (hudba je tomu velký pomocník). 

V první řadě můžete shlédnout jednotlivá divadelní vystoupení Naivního divadla Liberec. Jsou to zábavné hry a pohádky pro děti:

https://www.youtube.com/channel/UCUXA4KvsudVekDQ9IZtPINg?fbclid=IwAR2DApx_ufKlNaz76I9WP1a3NEPkHmZEOtNEpXuSfF3mMP4pXA-DJ9mz5Pk

 

Další užitečné a zábavné odkazy, které vám posílám jsou od České televize (Déčko).

První pořad se jmenuje Hudební perličky. V něm se nejen dozvíte něco málo o hudebních skladatelích, ale i vám zahrají krátké ukázky z jejich děl.

https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1457269#H

 

Dalšími zajímavými pořady, které zde nalezenete je jednak cyklus Filharmonici na ulici, kde vám mladí muzikanti představí své nástroje  (zároveň vám na ně i zahrají), tak i cyklus pořadů Dobrodružství s orchestrem, jenž stojí za shlédnutí.

https://decko.ceskatelevize.cz/filharmonici-na-ulici/1-dil

https://decko.ceskatelevize.cz/dobrodruzstvi-s-orchestrem

 

Pro zopakování lidových písní, které jsme zpívali při hodinách vám poslouží pořad Zpívánky.

https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

 

Poslední odkazy jsou na zábavné hudební hry. První se jmenuje Hudební kolotoč (můžete si poslechnout různé skladby a trénovat sluch). Dobrodružství v Rudolfínu je pak druhá hra, díky níž si můžete projít náš nejslavnější koncertní dům Rudolfinum. Zde vám ukážou všechny místnosti a opět jednotlivé nástroje (stačí se proklikat).

https://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky/hudebni-kolotoc

https://decko.ceskatelevize.cz/hry

 

Přikládám ještě video od skladatele a dirigenta Jana Kučery, s jehož doprovodem si můžete zazpívat nejznámější lidové písničky:

https://www.youtube.com/watch?v=v33G0eKYhKg

 

Doufám, že vám mnou zaslané odkazy budou užitečné, něco nového se dozvíte a zároveň si u nich odpočinete a pobavíte. Klidně i celá rodina!

Pevně věřím, že se za nějaký čas opět uvidíme a budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Budu se na naše setkání moc těšit!

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví, hodně hudby a sluníčka do dalších dní!

DiS. Eliška Smolová31/03/2020

Vlastivěda

1 vyučovací hodina (cca 40 minut)


Shlédněte video o J. A. Komenském na tomto odkazu a odpovězte podle něj do školního sešitu na tyto otázky:

1. Kde se narodil J. A. K. (Kde byl jeho rodný dům)?

2. Kde musel denně pracovat J. A. K., když mu bylo 12 let?
3. Co a kde studoval, když mu bylo 16 let?
4. Díky kterým svým dvěma vlastnostem mohl studovat v Herbornu a na univerzitě v Heidelbergu?
5. Doplň: J. A. K. byl knězem církve Jednota ……………………… .
6. Proč se musel J. A. K. po roce 1620 skrývat?
7. Proč musel uprchnout ze země?
8. Kde v Polsku žil se svou druhou ženou?
9. Čím skončila třicetiletá válka?
10. Doplň: J. A. K. učil děti dějiny pomocí nacvičování divadelních her. Prosazoval takzvanou školu ……… .
11. Kde mu shořely jeho rukopisy knih?
12. Kolik knih přibližně napsal?
13. Jaké byly jeho nejznámější knihy?
14. Kde žil na sklonku života a zemřel J. A. K.?

Mgr. Milan Svoboda29/03/2020

Přírodověda

Přečtěte si v učebnici stranu 4.

 

Základní životní podmínky:

 

 • vzduch
 • voda
 • živiny
 • teplo a světlo (pocházející ze Slunce)

 

Opakování: Do pracovního sešitu str. 7 a str. 8.

Mgr. Milan Svoboda26/3/2020 Český jazyk a matematika

 

Milé děti,

pokud by jste si na chvíli chtěly odpočinout od pracovních sešitů,můžete zkusit opakovat učivo i jinou formou-a to např.na:

 

www.skolasnadhledem.cz-tady najdete různé věci z čj

 

www.skolakov.eu-opakování učiva ze 4.ročníku-mělo by vám pomoci při vyplnování toho,co ted´procvičujete v PS

 

www.matika.in

 

Kdyby byl jakýkoliv problém,pište mi na mail p.berankova@centrum.cz nebo volejte na mé tel.č.,které máte zapsané v ŽK.

Přeji vám i rodičům co nejklidnější dny.

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče a děti,

 

:)NEPOSÍLÁM ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL:), ale milé sportovní zpestření pro odlehčení studijních povinnosti.

Posílám Vám hezké cvičení, které si můžete vyzkoušet doma nebo na zahradě a tím si zpříjemnit den a načerpat tak novou sílu. o:)

 

PS: Zdravím tím srdečně všechny děti z 5. třídy :)

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4BeMjsdAdw

https://www.youtube.com/watch?v=ckp2Bfx7Y1U

https://www.youtube.com/watch?v=X4M8ZQaxWIY

https://www.youtube.com/watch?v=TTPg_Ejfzbg

Eliška PoubováAnglický jazyk

====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se anglického jazyka=====
Prosím, pečlivě sledujte příspěvky obsahující úkoly, které od Vás budu následně vyžadovat. Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz.

 

Hello everyone! How are you? I hope you are all well. / Dobrý den, ahoj! Jak se máte? Doufám, že jste v pořádku. 
We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your homework for this week. / Níže naleznete úkoly na tento týden.
25.3.2020

Workbook
We are about to finish Unit 6.
We have to revise all what we have learned in this Unit.
Page 62  (Revision)  - Exercise 1 - Write sentences about the picture - there is / there are. / Napiš věty o zadaném obrázku.
                                                                   ---- Look from your window and describe what you see. Try to say it loudly for yourself. / Podívej se z okna a popiš, co vidíš.
                                                                      Zkus si to říct nahlas ----
                 Exercise 2 - Complete the sentences
                 Exercise 3 - Answer the questions. - Try to write down at least 5 sentences about the USA. Use the internet to search for more info. / Napiš alespoň pět vět o                                                                                       USA. K hledání použij internet.

                Exercise 4 - Write sentences. - Add -s/ Napiš věty pomocí koncovky -s.
Page 85 - Revision and Your project - Use every single word in a sentence so that you can practise the vocabulary in a better way. / Použij každé slovíčko ve větě, díky tomu si lépe dané slovo zapamatuješ.

 

Schoolbook
Page 74 - Exercise 1 - Look at the picture and describe what the people in the picture are doing at the moment. / Podívej se na obrázek a popiš, co ti lidé dělají.
                 Exercise 2 - Complete the sentences with the correct tense. If you are not sure, check out the grammar in the last post. / Pokud si nebudeš jistý, podívej se do minulého příspěvku na gramatiku.
                 Exercise 4 - Describe the people.


Task
Write an essay about your family. Try to describe some members using all adjectives which you know. / Napiš krátké psaní o své rodině. Popiš některé členy rodiny za použití přídavných jmen.
Click on this link and watch the video. Take a sheet of paper and write down all verbs which you see. / Klikni na tento odkaz a sleduj video. Následně si vem kousek papíru a zapiš si všechny slovesa, která uvidíš.

 

Please take care! Hope to see you soon. Kind regards, your teacher Pavel Procházka

Bc. Pavel Procházka25/03/2020

Přírodověda

Učivo na týden od 23. do 27. 3. (2. vyučovací hodina)


1. Opakování - v pracovním sešitu (naskenovaných listech, případně podle nich do sešitu) vyplň strany 5 a 6 (ke stažení zde str. 5, str. 6)

Strana 5 - cvičení nahoře, doplň zpaměti popis kostí končetin (kosti, které si nepamatuješ vyhledej v učebnici)

Strana 5 - cvičení 4 můžete zatím vynechat

Strana 5 - doplň cvičení 5 a 6 

 

Strana 6 - vypracuj cvičení 7 a 8

Starna 6 - cvičení 9 - označ barevnou pastelkou chybná držení těla

 

2. Do školního sešitu si napiš pravidla jak správně sedět při práci na počítači, tím, že odpovíš na následující otázky. Vyhledat odpovědi můžeš třeba zde: https://www.bezpecnostprace.info

 • Jaká by měla být výška stolu?
 • Jaký úhel má svírat nadloktí a předloktí?
 • Jaký úhel má svírat lýtko se stehnem?
 • Jaká by měla být vzdálenost očí od monitoru?
 • Co se doporučuje používat pro podporu předloktí (zápěstí)?
 • Kde by měla být horní hrana monitoru?
 • Záda by měla být vždy vzpřímená a bederní část  p _ d _  _ ř _  _ á.

Mgr. Milan Svoboda24. 3. 2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme zrušili plánovanou ŠVP. Bohužel zaplatíme 15% storno poplatek. Děkujeme za pochopení situace. Až budou peníze vráceny na účet školy, zašleme vám je na účet, případně domluvíme jinou variantu převzetí. Třídní učitelky.

Mgr. Radmila Machálková23/03/2020

Přírodověda

Učivo na týden od 23. do 27. 3. (zatím 1 vyučovací hodina)


1. Nová látka
Lidské tělo - smyslové ústrojí – Čich, chuť a hmat (učebnice str. 51)
Do školního sešitu nakreslit (vlepit) popsaný obrázek jazyka a oblasti chutí.
Lze využít i tyto internetové zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chu%C5%A5

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cich

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmat

 

 

2. Nová látka
Přečíst str. 52 - péče o smyslová ústrojí.

 

3. Opakování

Na straně 52 si ústně odpovězte na otázky 1-8.

Mgr. Milan SvobodaVlastivěda

Na týden 23. 3.–27. 3. (2 vyučovací hodiny – 80 minut)

 

Téma: J. A. Komenský

 

 1. Přečíst a nastudovat v učebnici stranu 13 – J. A. Komenský (15 min.)
 2. Do sešitu vypsat nejdůležitější údaje ze str. 13 (15 min.)
 3. V pracovním sešitu vyplnit str. 6 a 7 (30 min.) Pracovní sešity lze vyzvednout v dopoledních hodinách ve vestibulu školy – jsou nové, nejsou tedy nadepsány jmény. Pokud je nemůžete vyzvednout, naskenované strany naleznete zde: strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7
 4. U epizody J. A. Komenský (udatné dějiny národa českého https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230065/) si vyzkoušejte kvíz a křížovku. (10 min.)
 5. Dobrovolné: svoje znalosti můžete ověřit na http://www.testpark.cz/testy/literatura/jan-amos-komensky-1753 nebo http://www.testpark.cz/testy/literatura/jan-amos-komensky-590 nebo https://testi.cz/testy/osobnosti/jan-amos-komensky/

Mgr. Milan SvobodaAnglický jazyk
====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se anglického jazyka=====

Z preventivních důvodů souvisejících se šířením nového viru bylo třeba zavést určitá opatření. Prosím, pečlivě sledujte příspěvky obsahující úkoly, které od Vás budu následně vyžadovat. Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz .


Hello everyone! I honestly hope you are all alright! / Dobrý den, ahoj! Pevně věřím, že jste všichni v pořádku!
We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your homework for this week. / Níže naleznete úkoly na tento týden.


18.3.2020
Workbook
We are about to finish Unit 6.
We have to revise all what we have learned in this Unit.
Page 60/61 - Exercise 1 - Describe the people.
                 Exercise 2 - Look at the pictures and write what they are wearing.
                 Exercise 3 - Complete the dialogues.

Page 85 - Culture and English Across the Curriculum - Use every single word in a sentence so that you can practise better the vocabulary. / Použij každé slovíčko ve větě, díky tomu si lépe dané slovo zapamatuješ. 


Schoolbook
Page 73 - Exercise 1a - Please read the text and choose the correct answers. / Přečti si text a vyber správné odpovědi.
                                  
                 Exercise 2a - Have a look at the painting and answer the questions. / Podívej se na obrázek, malbu a odpověz na otázky. 
                                       Have you ever been to Paris, London, or Berlin ? Which city did you like the most? Which city would you like to visit in the future?
                                      
/ Byl jsi někdy v Paříži, Londýně nebo Berlíně? Které město se ti líbí nejvíce? Které město by si rád navštívil? 


                 Exercise 2b - Answer the questions and write down all activities which come up to your mind - which activities would enjoy most?

                                       / Odpověz na otázky a napiš všchny aktivity, které tě napadnou - jaké aktivity máš nejraději? 

                 Exercise  4 - Do you like the painting? Why? Why not? Write it down and keep it, please.  / Líbí se ti malba, proč? Proč ne? Napiš důvody na papír a ten si uschovej. 

 

Grammar

 

'I swim / I am swimming.'
What's the difference between the Present Simple / Present Continuous and how to use them.
We use the present simple tense when we want to talk about fixed habits or routines – things that don’t change.
We use the present continuous to talk about actions which are happening at the present moment, but will soon finish.
Compare these two statements:
(present simple) I play tennis everyday.
(present continuous/ progressive) I am playing tennis right now.
(present simple) ‘I play tennis’ tells us that playing tennis is something the speaker always does. It is part of a routine or habit. We can call this a permanent situation.
(present continuous/ progressive) ‘I am playing tennis’ tells us that the speaker is playing tennis right now. Soon the game will be over. We call this a temporary situation.


Task
Click on the link below and watch the video. One of the best ways to learn english is via videos and stories. This is a story about Beauty and the Beast. Please watch and listen to the video and write down all words which you do not understand. Find their meaning and use these words in a sentence. / Podívej se na video, které se ti zobrazí po kliknutí na link "Video". Jedna z nejlepších metod učení anglického jazyka ja pomocí videí a příběhů. Při posloucháni si vypiš slova, kterým nerozumíš, najdi jejich význam a utvoř věty, ve kterých je následně použijes. 
Video

 

Explain briefly what these verbs mean.../ Vysvětli, co znamenají tato slovesa.
Carry on: ??
Give up: ??
Look forward to: ??

 

Complete the sentences below with the appropriate tenses (Present Simple / Present Continuous) When you complete it all click on "Check your answers". / Klikni na odkaz "Test" a doplň vhodnou formu času. Cvičení sloužík k procvičování dvou časů - přítomného průběhového a přítomného prostého. Po ukončení testu, klikni na "Check your answers". Následně uvidíš, kde jsi udělal chybu. 

Test

 

I will keep you posted. Have a lovely day and take care!
Your teacher Pavel Prochazka.

Bc. Pavel Procházka15/3/2020

Přidávám učivo z českého jazyka a matematiky na týdny od 23/3 do 3/4.(Úkoly do 20/3 měly děti zapsané v notýskách popřípadě v ŽK).

 

Čj-PS str.50+51,str.55/cv.1,2 a potom str.66-73

M-PS str.20,22,23 potom str.32-35 a str.36 bez cv.28

Je tam několik cvičení na římské číslice,pokud bude potřeba připomenutí,učivo najdete v učebnici na str.45+46

Mgr. Petra Beránková13/03/2020

Informatika

Hodinová dotace 1 hodina týdně. Prezentaci tedy věnujte cca 3x 40 minut.

 

Zadání:

 

 1. Dokončete rozpracovanou prezentaci. Své práce stáhněte zde. Pokud používáte starší verzi MS PowerPoint, napište mi, převedu vaši prezentaci do staršího formátu.

  Pokud nemáte doma program MS PowerPoint, můžete použít program Impress z balíku LibreOffice, který je ke stažení zdarma na https://cs.libreoffice.org/download/download/ (instalaci ponechejte na rodičích).

  Pokud nemáte ani možnost práce na počítači, vytvořte prezentaci ručně na papír. Jeden snímek na jeden list. V tomto případě nemusí obsahovat více jak šest stran, ale dávejte obzvláště pozor na rozložení textu a obrázků na ploše listu. Práci odevzdáte po návratu do školy.
   
 2. Počet snímků je minimálně deset. Jedna myšlenka na jeden snímek.
 3. Zvolte vhodné pozadí.
 4. Text pouze heslovitě – nepoužívejte dlouhé texty. Při kopírování vkládejte bez formátování. Velikost písma nejméně 20. Bezpatkové písmo je čitelnější. Text a pozadí kontrastní.
 5. Vkládejte ilustrační obrázky s dostatečným rozlišením.
 6. Snažte se prostor snímku rovnoměrně vyplnit, ale nelepte obsah na okraj.
 7. Prozatím bez animací.
 8. Prezentaci odevzdejte na můj školní email svoboda(zav)zsressl.cz.

 

Možná struktura prezentace:

 

 1. Úvodní snímek – Název, autor, ilustrační obrázek
 2. Vědecká klasifikace – Říše, kmen, podkmen, třída…
 3. Obecné informace – Velikost, váha, barva…
 4. Výskyt
 5. Potrava
 6. Způsob života – Smečka, stádo, v norách…
 7. Mláďata – Březost, počet, odkázaná na rodiče…
 8. Další důležité informace – Slon kly, chobot, sluch...
 9. Zajímavosti – Největší, nejrychlejší, nejohroženější…
 10. Zdroje

 

Odkazy:

 

Jak udělat dobrou prezentaci - https://m.srs-vodnany.cz/UserFiles/files/materialy/Pravidla%20pro%20tvorbu%20prezentace.pdf

Typografické zásady (jak správně psát data, jednotky, adresy apod.) https://www.slideserve.com/jorn/prezentace-typografick-z-sady

 

V případě obtíží či jakýchkoli dotazů mě kontaktujte na školní email svobodazsressl.cz.

Mgr. Milan Svoboda12/03/2020

Vlastivěda

Učivo na týden od 16. do 20. 3. (2 vyučovací hodiny)

 

1. Opakování - Pracovní sešit - zelený - doplnit str. 2 až 5.

 

2. Opakování - Život v baroku (učebnice str. 10 a 11) - Do školního sešitu nakreslit libovolný obrázek z období vlády Habsburků (např. nevolníci - robota, drábi, kněží, šlechta...)

 

3. Nová látka - Vzdělání v českých zemích - Přečíst a vypsat velmi stručné poznámky do sešitu ze str. 12.

 

4. Shlédnout epizodu J. A. Komenský na https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230065/ - pokud jste minulý týden nebyli ve škole, shlédnout i předchozí epizody od Bílé Hory https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230065/.

 

Pracovní sešity lze vyzvednout v dopoledních hodinách ve vestibulu školy – jsou nové, nejsou tedy nadepsány jmény. 
Pokud je nemůžete vyzvednout - naskenované strany jsou ke stažení zde - strana 2, strana 3, strana 4, strana 5

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy k učivu, kontaktujte mne na školní email svobodazsressl.cz.

Mgr. Milan Svoboda12/03/2020

Přírodověda


Učivo na týden od 16. do 20. 3. (2 vyučovací hodiny)


1. Nová látka
Lidské tělo - smyslové ústrojí – Zrak
(učebnice str. 51)
Do školního sešitu nakreslit (vlepit) popsaný obrázek oka + stručný zápis principu vidění.
Lze využít i tyto internetové zdroje:
https://slideplayer.cz/slide/3661247/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zrak

 

2. Nová látka
Lidské tělo - smyslové ústrojí – Sluch
(učebnice str. 51)
Do školního sešitu nakreslit (vlepit) popsaný obrázek lidského ucha + stručný zápis principu slyšení.
Lze využít i tyto internetové zdroje:
http://www.sedmikraska.cz/dumy/VY_32_INOVACE_PRV_15/07_nase_smysly_sluch.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch

 

3. Opakování
V pracovním sešitu Život na Zemi – Člověk a jeho zdraví nebo ve stažených pracovních listech vyplnit strany 1-4.

 

Pracovní sešity (Život na Zemi – Rozmanitost přírody a Život na Zemi – Člověk a jeho zdraví) lze vyzvednout v dopoledních hodinách ve vestibulu školy – jsou nadepsány jmény.
Pokud sešity nemůžete vyzvednout, příslušné strany naleznete naskenované zde1., 2., 3., 4. Listy budou průběžně doplňovány.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy k učivu, kontaktujte mne na školní email svobodazsressl.cz.

Mgr. Milan SvobodaAnglický jazyk

====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se anglického jazyka=====

 

Z preventivních důvodů souvisejících se šířením nového viru bylo třeba zavést určitá opatření. Počínaje dneškem bude výuka zprostředkována prostřednictvím nástěnky této školy. Prosím, pečlivě sledujte příspěvky obsahující úkoly, které od Vás budu následně vyžadovat. Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz .

 

Hello everyone!

Please find attached your homework for this week.

11.3.2020

 

Workbook 

page 59 - Writing (5) 

page 84 - Zopakujte si slovíčka na straně 84,85 / Look at the vocabulary on page 84,85  / Unit 6 / B,C,D (Clothes and Culture). Choose at least 10 words and try to think of a few sentences using these vocabulary. 

Schoolbook 

page 71 - Reading and speaking (6a)

page 72 - All page (1,2,3,4) 

Essay

Write an essay about yourself as it is written on page 72 / Napište o sobě krátký text, podobně jako o sobě psali žáci na straně 72 v učebnici.

 

I will keep you posted. Have a lovely day! 

Your teacher Pavel Prochazka.

Bc. Pavel Procházka 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved