ZŠ a MŠ Resslova

stránka 5. třídy


 

29/03/2020

Přírodověda

Přečtěte si v učebnici stranu 4.

 

Základní životní podmínky:

 

 • vzduch
 • voda
 • živiny
 • teplo a světlo (pocházející ze Slunce)

 

Opakování: Do pracovního sešitu str. 7 a str. 8.

Mgr. Milan Svoboda26/3/2020 Český jazyk a matematika

 

Milé děti,

pokud by jste si na chvíli chtěly odpočinout od pracovních sešitů,můžete zkusit opakovat učivo i jinou formou-a to např.na:

 

www.skolasnadhledem.cz-tady najdete různé věci z čj

 

www.skolakov.eu-opakování učiva ze 4.ročníku-mělo by vám pomoci při vyplnování toho,co ted´procvičujete v PS

 

www.matika.in

 

Kdyby byl jakýkoliv problém,pište mi na mail p.berankova@centrum.cz nebo volejte na mé tel.č.,které máte zapsané v ŽK.

Přeji vám i rodičům co nejklidnější dny.

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče a děti,

 

:)NEPOSÍLÁM ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL:), ale milé sportovní zpestření pro odlehčení studijních povinnosti.

Posílám Vám hezké cvičení, které si můžete vyzkoušet doma nebo na zahradě a tím si zpříjemnit den a načerpat tak novou sílu. o:)

 

PS: Zdravím tím srdečně všechny děti z 5. třídy :)

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4BeMjsdAdw

https://www.youtube.com/watch?v=ckp2Bfx7Y1U

https://www.youtube.com/watch?v=X4M8ZQaxWIY

https://www.youtube.com/watch?v=TTPg_Ejfzbg

Eliška PoubováAnglický jazyk

====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se anglického jazyka=====
Prosím, pečlivě sledujte příspěvky obsahující úkoly, které od Vás budu následně vyžadovat. Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz.

 

Hello everyone! How are you? I hope you are all well. / Dobrý den, ahoj! Jak se máte? Doufám, že jste v pořádku. 
We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your homework for this week. / Níže naleznete úkoly na tento týden.
25.3.2020

Workbook
We are about to finish Unit 6.
We have to revise all what we have learned in this Unit.
Page 62  (Revision)  - Exercise 1 - Write sentences about the picture - there is / there are. / Napiš věty o zadaném obrázku.
                                                                   ---- Look from your window and describe what you see. Try to say it loudly for yourself. / Podívej se z okna a popiš, co vidíš.
                                                                      Zkus si to říct nahlas ----
                 Exercise 2 - Complete the sentences
                 Exercise 3 - Answer the questions. - Try to write down at least 5 sentences about the USA. Use the internet to search for more info. / Napiš alespoň pět vět o                                                                                       USA. K hledání použij internet.

                Exercise 4 - Write sentences. - Add -s/ Napiš věty pomocí koncovky -s.
Page 85 - Revision and Your project - Use every single word in a sentence so that you can practise the vocabulary in a better way. / Použij každé slovíčko ve větě, díky tomu si lépe dané slovo zapamatuješ.

 

Schoolbook
Page 74 - Exercise 1 - Look at the picture and describe what the people in the picture are doing at the moment. / Podívej se na obrázek a popiš, co ti lidé dělají.
                 Exercise 2 - Complete the sentences with the correct tense. If you are not sure, check out the grammar in the last post. / Pokud si nebudeš jistý, podívej se do minulého příspěvku na gramatiku.
                 Exercise 4 - Describe the people.


Task
Write an essay about your family. Try to describe some members using all adjectives which you know. / Napiš krátké psaní o své rodině. Popiš některé členy rodiny za použití přídavných jmen.
Click on this link and watch the video. Take a sheet of paper and write down all verbs which you see. / Klikni na tento odkaz a sleduj video. Následně si vem kousek papíru a zapiš si všechny slovesa, která uvidíš.

 

Please take care! Hope to see you soon. Kind regards, your teacher Pavel Procházka

Bc. Pavel Procházka25/03/2020

Přírodověda

Učivo na týden od 23. do 27. 3. (2. vyučovací hodina)


1. Opakování - v pracovním sešitu (naskenovaných listech, případně podle nich do sešitu) vyplň strany 5 a 6 (ke stažení zde str. 5, str. 6)

Strana 5 - cvičení nahoře, doplň zpaměti popis kostí končetin (kosti, které si nepamatuješ vyhledej v učebnici)

Strana 5 - cvičení 4 můžete zatím vynechat

Strana 5 - doplň cvičení 5 a 6 

 

Strana 6 - vypracuj cvičení 7 a 8

Starna 6 - cvičení 9 - označ barevnou pastelkou chybná držení těla

 

2. Do školního sešitu si napiš pravidla jak správně sedět při práci na počítači, tím, že odpovíš na následující otázky. Vyhledat odpovědi můžeš třeba zde: https://www.bezpecnostprace.info

 • Jaká by měla být výška stolu?
 • Jaký úhel má svírat nadloktí a předloktí?
 • Jaký úhel má svírat lýtko se stehnem?
 • Jaká by měla být vzdálenost očí od monitoru?
 • Co se doporučuje používat pro podporu předloktí (zápěstí)?
 • Kde by měla být horní hrana monitoru?
 • Záda by měla být vždy vzpřímená a bederní část  p _ d _  _ ř _  _ á.

Mgr. Milan Svoboda24. 3. 2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme zrušili plánovanou ŠVP. Bohužel zaplatíme 15% storno poplatek. Děkujeme za pochopení situace. Až budou peníze vráceny na účet školy, zašleme vám je na účet, případně domluvíme jinou variantu převzetí. Třídní učitelky.

Mgr. Radmila Machálková23/03/2020

Přírodověda

Učivo na týden od 23. do 27. 3. (zatím 1 vyučovací hodina)


1. Nová látka
Lidské tělo - smyslové ústrojí – Čich, chuť a hmat (učebnice str. 51)
Do školního sešitu nakreslit (vlepit) popsaný obrázek jazyka a oblasti chutí.
Lze využít i tyto internetové zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chu%C5%A5

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cich

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmat

 

 

2. Nová látka
Přečíst str. 52 - péče o smyslová ústrojí.

 

3. Opakování

Na straně 52 si ústně odpovězte na otázky 1-8.

Mgr. Milan SvobodaVlastivěda

Na týden 23. 3.–27. 3. (2 vyučovací hodiny – 80 minut)

 

Téma: J. A. Komenský

 

 1. Přečíst a nastudovat v učebnici stranu 13 – J. A. Komenský (15 min.)
 2. Do sešitu vypsat nejdůležitější údaje ze str. 13 (15 min.)
 3. V pracovním sešitu vyplnit str. 6 a 7 (30 min.) Pracovní sešity lze vyzvednout v dopoledních hodinách ve vestibulu školy – jsou nové, nejsou tedy nadepsány jmény. Pokud je nemůžete vyzvednout, naskenované strany naleznete zde: strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6, strana 7
 4. U epizody J. A. Komenský (udatné dějiny národa českého https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230065/) si vyzkoušejte kvíz a křížovku. (10 min.)
 5. Dobrovolné: svoje znalosti můžete ověřit na http://www.testpark.cz/testy/literatura/jan-amos-komensky-1753 nebo http://www.testpark.cz/testy/literatura/jan-amos-komensky-590 nebo https://testi.cz/testy/osobnosti/jan-amos-komensky/

Mgr. Milan SvobodaAnglický jazyk
====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se anglického jazyka=====

Z preventivních důvodů souvisejících se šířením nového viru bylo třeba zavést určitá opatření. Prosím, pečlivě sledujte příspěvky obsahující úkoly, které od Vás budu následně vyžadovat. Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz .


Hello everyone! I honestly hope you are all alright! / Dobrý den, ahoj! Pevně věřím, že jste všichni v pořádku!
We have another week here and it is time to do some work. / Máme tu další týden a je potřeba udělat nějakou práci.
Please down below find attached your homework for this week. / Níže naleznete úkoly na tento týden.


18.3.2020
Workbook
We are about to finish Unit 6.
We have to revise all what we have learned in this Unit.
Page 60/61 - Exercise 1 - Describe the people.
                 Exercise 2 - Look at the pictures and write what they are wearing.
                 Exercise 3 - Complete the dialogues.

Page 85 - Culture and English Across the Curriculum - Use every single word in a sentence so that you can practise better the vocabulary. / Použij každé slovíčko ve větě, díky tomu si lépe dané slovo zapamatuješ. 


Schoolbook
Page 73 - Exercise 1a - Please read the text and choose the correct answers. / Přečti si text a vyber správné odpovědi.
                                  
                 Exercise 2a - Have a look at the painting and answer the questions. / Podívej se na obrázek, malbu a odpověz na otázky. 
                                       Have you ever been to Paris, London, or Berlin ? Which city did you like the most? Which city would you like to visit in the future?
                                      
/ Byl jsi někdy v Paříži, Londýně nebo Berlíně? Které město se ti líbí nejvíce? Které město by si rád navštívil? 


                 Exercise 2b - Answer the questions and write down all activities which come up to your mind - which activities would enjoy most?

                                       / Odpověz na otázky a napiš všchny aktivity, které tě napadnou - jaké aktivity máš nejraději? 

                 Exercise  4 - Do you like the painting? Why? Why not? Write it down and keep it, please.  / Líbí se ti malba, proč? Proč ne? Napiš důvody na papír a ten si uschovej. 

 

Grammar

 

'I swim / I am swimming.'
What's the difference between the Present Simple / Present Continuous and how to use them.
We use the present simple tense when we want to talk about fixed habits or routines – things that don’t change.
We use the present continuous to talk about actions which are happening at the present moment, but will soon finish.
Compare these two statements:
(present simple) I play tennis everyday.
(present continuous/ progressive) I am playing tennis right now.
(present simple) ‘I play tennis’ tells us that playing tennis is something the speaker always does. It is part of a routine or habit. We can call this a permanent situation.
(present continuous/ progressive) ‘I am playing tennis’ tells us that the speaker is playing tennis right now. Soon the game will be over. We call this a temporary situation.


Task
Click on the link below and watch the video. One of the best ways to learn english is via videos and stories. This is a story about Beauty and the Beast. Please watch and listen to the video and write down all words which you do not understand. Find their meaning and use these words in a sentence. / Podívej se na video, které se ti zobrazí po kliknutí na link "Video". Jedna z nejlepších metod učení anglického jazyka ja pomocí videí a příběhů. Při posloucháni si vypiš slova, kterým nerozumíš, najdi jejich význam a utvoř věty, ve kterých je následně použijes. 
Video

 

Explain briefly what these verbs mean.../ Vysvětli, co znamenají tato slovesa.
Carry on: ??
Give up: ??
Look forward to: ??

 

Complete the sentences below with the appropriate tenses (Present Simple / Present Continuous) When you complete it all click on "Check your answers". / Klikni na odkaz "Test" a doplň vhodnou formu času. Cvičení sloužík k procvičování dvou časů - přítomného průběhového a přítomného prostého. Po ukončení testu, klikni na "Check your answers". Následně uvidíš, kde jsi udělal chybu. 

Test

 

I will keep you posted. Have a lovely day and take care!
Your teacher Pavel Prochazka.

Bc. Pavel Procházka15/3/2020

Přidávám učivo z českého jazyka a matematiky na týdny od 23/3 do 3/4.(Úkoly do 20/3 měly děti zapsané v notýskách popřípadě v ŽK).

 

Čj-PS str.50+51,str.55/cv.1,2 a potom str.66-73

M-PS str.20,22,23 potom str.32-35 a str.36 bez cv.28

Je tam několik cvičení na římské číslice,pokud bude potřeba připomenutí,učivo najdete v učebnici na str.45+46

Mgr. Petra Beránková13/03/2020

Informatika

Hodinová dotace 1 hodina týdně. Prezentaci tedy věnujte cca 3x 40 minut.

 

Zadání:

 

 1. Dokončete rozpracovanou prezentaci. Své práce stáhněte zde. Pokud používáte starší verzi MS PowerPoint, napište mi, převedu vaši prezentaci do staršího formátu.

  Pokud nemáte doma program MS PowerPoint, můžete použít program Impress z balíku LibreOffice, který je ke stažení zdarma na https://cs.libreoffice.org/download/download/ (instalaci ponechejte na rodičích).

  Pokud nemáte ani možnost práce na počítači, vytvořte prezentaci ručně na papír. Jeden snímek na jeden list. V tomto případě nemusí obsahovat více jak šest stran, ale dávejte obzvláště pozor na rozložení textu a obrázků na ploše listu. Práci odevzdáte po návratu do školy.
   
 2. Počet snímků je minimálně deset. Jedna myšlenka na jeden snímek.
 3. Zvolte vhodné pozadí.
 4. Text pouze heslovitě – nepoužívejte dlouhé texty. Při kopírování vkládejte bez formátování. Velikost písma nejméně 20. Bezpatkové písmo je čitelnější. Text a pozadí kontrastní.
 5. Vkládejte ilustrační obrázky s dostatečným rozlišením.
 6. Snažte se prostor snímku rovnoměrně vyplnit, ale nelepte obsah na okraj.
 7. Prozatím bez animací.
 8. Prezentaci odevzdejte na můj školní email svoboda(zav)zsressl.cz.

 

Možná struktura prezentace:

 

 1. Úvodní snímek – Název, autor, ilustrační obrázek
 2. Vědecká klasifikace – Říše, kmen, podkmen, třída…
 3. Obecné informace – Velikost, váha, barva…
 4. Výskyt
 5. Potrava
 6. Způsob života – Smečka, stádo, v norách…
 7. Mláďata – Březost, počet, odkázaná na rodiče…
 8. Další důležité informace – Slon kly, chobot, sluch...
 9. Zajímavosti – Největší, nejrychlejší, nejohroženější…
 10. Zdroje

 

Odkazy:

 

Jak udělat dobrou prezentaci - https://m.srs-vodnany.cz/UserFiles/files/materialy/Pravidla%20pro%20tvorbu%20prezentace.pdf

Typografické zásady (jak správně psát data, jednotky, adresy apod.) https://www.slideserve.com/jorn/prezentace-typografick-z-sady

 

V případě obtíží či jakýchkoli dotazů mě kontaktujte na školní email svobodazsressl.cz.

Mgr. Milan Svoboda12/03/2020

Vlastivěda

Učivo na týden od 16. do 20. 3. (2 vyučovací hodiny)

 

1. Opakování - Pracovní sešit - zelený - doplnit str. 2 až 5.

 

2. Opakování - Život v baroku (učebnice str. 10 a 11) - Do školního sešitu nakreslit libovolný obrázek z období vlády Habsburků (např. nevolníci - robota, drábi, kněží, šlechta...)

 

3. Nová látka - Vzdělání v českých zemích - Přečíst a vypsat velmi stručné poznámky do sešitu ze str. 12.

 

4. Shlédnout epizodu J. A. Komenský na https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230065/ - pokud jste minulý týden nebyli ve škole, shlédnout i předchozí epizody od Bílé Hory https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230065/.

 

Pracovní sešity lze vyzvednout v dopoledních hodinách ve vestibulu školy – jsou nové, nejsou tedy nadepsány jmény. 
Pokud je nemůžete vyzvednout - naskenované strany jsou ke stažení zde - strana 2, strana 3, strana 4, strana 5

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy k učivu, kontaktujte mne na školní email svobodazsressl.cz.

Mgr. Milan Svoboda12/03/2020

Přírodověda


Učivo na týden od 16. do 20. 3. (2 vyučovací hodiny)


1. Nová látka
Lidské tělo - smyslové ústrojí – Zrak
(učebnice str. 51)
Do školního sešitu nakreslit (vlepit) popsaný obrázek oka + stručný zápis principu vidění.
Lze využít i tyto internetové zdroje:
https://slideplayer.cz/slide/3661247/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zrak

 

2. Nová látka
Lidské tělo - smyslové ústrojí – Sluch
(učebnice str. 51)
Do školního sešitu nakreslit (vlepit) popsaný obrázek lidského ucha + stručný zápis principu slyšení.
Lze využít i tyto internetové zdroje:
http://www.sedmikraska.cz/dumy/VY_32_INOVACE_PRV_15/07_nase_smysly_sluch.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch

 

3. Opakování
V pracovním sešitu Život na Zemi – Člověk a jeho zdraví nebo ve stažených pracovních listech vyplnit strany 1-4.

 

Pracovní sešity (Život na Zemi – Rozmanitost přírody a Život na Zemi – Člověk a jeho zdraví) lze vyzvednout v dopoledních hodinách ve vestibulu školy – jsou nadepsány jmény.
Pokud sešity nemůžete vyzvednout, příslušné strany naleznete naskenované zde1., 2., 3., 4. Listy budou průběžně doplňovány.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy k učivu, kontaktujte mne na školní email svobodazsressl.cz.

Mgr. Milan SvobodaAnglický jazyk

====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se anglického jazyka=====

 

Z preventivních důvodů souvisejících se šířením nového viru bylo třeba zavést určitá opatření. Počínaje dneškem bude výuka zprostředkována prostřednictvím nástěnky této školy. Prosím, pečlivě sledujte příspěvky obsahující úkoly, které od Vás budu následně vyžadovat. Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz .

 

Hello everyone!

Please find attached your homework for this week.

11.3.2020

 

Workbook 

page 59 - Writing (5) 

page 84 - Zopakujte si slovíčka na straně 84,85 / Look at the vocabulary on page 84,85  / Unit 6 / B,C,D (Clothes and Culture). Choose at least 10 words and try to think of a few sentences using these vocabulary. 

Schoolbook 

page 71 - Reading and speaking (6a)

page 72 - All page (1,2,3,4) 

Essay

Write an essay about yourself as it is written on page 72 / Napište o sobě krátký text, podobně jako o sobě psali žáci na straně 72 v učebnici.

 

I will keep you posted. Have a lovely day! 

Your teacher Pavel Prochazka.

Bc. Pavel Procházka 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved