ZŠ a MŠ Resslova

stránka přípravné třídy


 

Vážení rodiče,

 

výuka v přípravné třídě bude od 4.1.2021 probíhat ve stejném režimu, jako v prosinci 2020. Děti do družiny mohou přicházet od 7 hod. Ostatní děti si převezmu u hlavního vchodu do školy v 8 hodin.


Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce a také hodně radostných chvil s vašimi dětmi.

Těším se na viděnou s vámi a na společné tvoření, učení a zážitky s vašimi dětmi.

Krásný nový rok.

Mgr. Jana VečeřováDobrý den,

dnes jsme si s dětmi užily krásný den. 

 

Ráno si děti spolu krásně pohrály,pak vypracovaly vánoční pracovní list a ještě jsme s dětmi dotvořily vánoční překvapení pro rodiče.

 

A pak už přišel čas na vánoční povídání, poslouchání koled, ochutnávání cukroví a ... také k nám do školy přišel Ježíšek. To bylo radosti, úsměvů a zářivých dětských očí ... Nádhera.

 

Posíláme Vám pár fotek.

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/IMG_20201218_114009.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/IMG_20201218_111201.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/IMG_20201218_111121_1.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/IMG_20201218_111115.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/IMG_20201218_103837.jpg

 

 

přejeme Vám všem Krásné Vánoce.

 

p. uč. Jana a Lucka

Mgr. Jana VečeřováÚkoly na 23.-27.11.2020

 

Pleoptické cvičení - Najdi zvířátko,které :
Štěká ,obtáhni ho hnědou pastelkou
Mňouká - černou
Žije ve vodě a má ploutve - modou
Chrochtá- růžovou
Kdáká a snáší vajíčka - červenou
Má krunýř - zelenou
Odlétá na zimu do teplých krajin - žlutou
Najdeš na pracovním listě ještě nějaké zvířátko?
Do okýnek dole napiš číslo - kolik jsi našel-a (příklad  jeden motýl - napíše do prvního okýnka číslo jedna.)

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Pleopticke%20cviceni.jpg

 

Povídání o lese, jak se v něm chovat ( nekřičet, nelámat větve, nekopat do hříbků), krátké povídání o skřítkovi, který v jednom hříbku bydlí. Prac.list - vymalovat mu domeček, vystřihnout a slepit dle návodu. Vymyslet krátký příběh o skřítkovi .

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Skritek%20a%20hribek.jpg

 

------------------------------------------------------------------

Sluchové hry - zavři oči a hádej, co slyšíš? Dospělý - zaklepe na dřevo, zmačká papír, cinkne lžící o skleničku, zaštěrchá klíčemi - dítě hada, co slyšelo.

 

Půl - celý - rozlišujeme. Rozkrojí se jablko, rozstřihne se obrázek. Kdy je půl a kdy celý?


Skládáme z papíru půl domu a vybíráme si souseda ze spolužáků. Odpovědi na otázku - s kým bydlíš? Kdo je tvůj soused.

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/20201125_115831%20navod.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/20201125_115816%20navod%202.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/20201125_115751%20dum.jpg

 

Za domem je les. Najdi zvířátka, pojmenuj je. Vybarvi - viz pracovni list.

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/20201125_094412.jpg

 

 

---------------------------------------------------------------

Opakujeme si stromy - jehličnaté, listnaté

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/IMG_20201124_083819.jpg

Učíme se básničku

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/IMG_20201124_083647.jpg

Pracovní list - pila

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/IMG_20201124_083349.jpg

Vezmi prázdný list papíru a nakreslí svůj pokojíček

Mgr. Jana Večeřová19.11.2020
1.Dnes jsme se učili psát číslo dvě.  Posílám prac.list s postupem.

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/WhatsApp%20Image%202020-11-20%20at%2014_39_53.jpeg

 


2.Opakovali jsme části těla a povídali si, co vše máme dvakrát ( dvě oči, dvě ruce, dvě nohy, dvě uši, dva palce, dva ukazováčky, dva prostředníčky, dva prsteníčky, dva malíčky, dvě kolena, dva kotníky, dvě ramena). Zahráli jsme si hru hlava- ramena -kolena palce 

https://www.youtube.com/watch?v=xSCdWymIveE


3.Ve výtvarné výchově jsme tvořili ulici města ( obkreslení šablonky, čáry a kruhy jako okna, dveře, střechy, vystřižení , nalepení )

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/WhatsApp%20Image%202020-11-20%20at%2014_40_00.jpeg


20.11.2020
1.Opakovali jsme jeden strom - se skládá z kmene a větví. Více stromů tvoří les. Práce na prac.listě - nakresli vpravo tolik stromů, kolik je vlevo teček.
Když se strom skácí, zůstane pařez a jsou vidět letokruhy. Učíme se kreslit pařez s letokruhy. Na pracovní list zcela vpravo dokresli tolik pařezů, kolik je stromů vlevo.
Nová slova nebo opakování - les,  kmen, větve, pařez, letokruh, paseka, rozlišení listnatý x jehličnatý strom.

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/WhatsApp%20Image%202020-11-20%20at%2014_40_28.jpeg

 


2.Opakování názvů zvířat dle již zaslaného pracovního listu z doby distanční výuky, vystřižení všech zvířat, nalepení na pracovní list do prostoru dole, děti samy určují, které zvíře chtějí ve svém lese mít.

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Les%20zvirata(1).jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/WhatsApp%20Image%202020-11-20%20at%2014_40_13.jpeg


3.Poslech písně Ve smrkovém háji ( bohužel není na youtube), povídání o ochraně přírody na základě textu ( Ve smrkovém háji nikdo nekřičí,  mravenci tam mají domeček z jehličí. A kdybys tím lesem šel pěkně potichoučku, uviděl bys mravence na paloučku v hloučku. ).

Mgr. Jana VečeřováDobrý den,

 

vkládám sem učení pro děti, které jsou nemocné a doma, aby byla zajištěna kontinuita v učení.


1.PL- houpačka - obtáhni pohyb houpačky nejprve prstem, pak tužkou. Nakonec  obtáhni svoji nejoblibenější barvou. Houpačka- urči na jaké písmeno slovo začíná.
Obrázek se můžeš vybarvit. Povídej, kdo všechno se dívá na děti, které se houpají ( opakujeme členy rodiny- máma, táta, děda...)

 

2. Hledáme další slova začínající na pismeno H. ( např. hlava, hračka, houska, hrnek...)
O hrušce se učíme básničku.

 

Nehoda

Spadla hruška zelená,

rozbila si kolena.

Ateď pláče, naříká,

že z ní šťáva utíká.

Teď už k jídlu není,

zbývá její uklizení.

 

3. Čím uklízíme drobky a papírky na zemi doma ? ( vysavač, smetáček a lopatka) Čím uklízíme listí venku? ( koště) Vyrobíme si ho. Vybarvit, vystřihnout a slepit k sobě.

 

4. poslech lidových  písniček z CD Lenky Filipové www.youtube.com Lidove pisnicky- Lenka Filipova

https://www.youtube.com/watch?v=QZi8sSdBvUc&list=PLVh7zr5hk9uSVe6Didr2tT-X-n2gsuosM

 

Pracovní listy ke stažení :

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/houpacka.pdf

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/kostata.pdf

 

 

 

 

 

p.uč. Jana

Mgr. Jana Večeřová16.11. 2020

Ředitelské volno.

17.11. 2020

Státní svátek.

 

Info k 18.11.2020

 

Moji úžasní školáčci,

 

moc se na Vás zítra těším. Vezměte si do školy složky s úkoly, které jste doma vypracovali. Určitě to bude na velkou pochvalu. Pak do aktovek přibalte ručník, dobrou svačinu a ráno hurá do školy. Na viděnou v 8 hod u hlavního vstupu do školy

P.uč. Jana

Mgr. Jana Večeřová12. 11.

ORGANIZACE NÁVRATU 0. -2. TŘÍD DO ŠKOLY:

Od 18. 11. 2020 se navrací 0. -2. ročník zpět do budovy. Po celou dobu pobytu ve škole, musí mít děti roušku!
ŠD bude fungovat v omezeném rozsahu – ranní od 7.00 -7.45 a dále od skončení vyučování do 16.30 hod. Vzhledem k hygienické situaci prosíme rodiče, pokud je to možné, aby děti vyzvedávali co nejdříve. Příchod do ranní družiny – obvyklým způsobem – zvonit na zvonek ve vestibulu školy.
Ranní příchod do školy:
1. A – sraz v 7.45 hod. u vchodu do školy na hřiště průjezdem z Václavské ulice
1. B – sraz v 7.45 hod. v šatně školy
2. tř - sraz v 7.45 hod. ve vestibulu školy.
0. tř. – sraz v 8.00 hod. ve vestibulu školy.
Přiveďte děti včas, budeme čekat pouze 10 minut, pak odvádíme děti do tříd. Děti z ranní družiny budou stále pod dozorem a posléze předány do tříd.
Přestávky budou děti trávit ve třídě. Důsledně budeme dodržovat všechna hygienická opatření, včetně zvýšeného větrání. Z toho důvodu budou mít děti bundy ve třídách.
Vyučování bude probíhat dle rozvrhu – místo tělesné výchovy budou děti na hřišti. V hudební výchově je zakázán zpěv.
Stravování: strávníci 0. -2. třídy jsou automaticky přihlášeni na obědy od 18. 11. 2020, pokud mají na obědovém účtu dostatek kreditu. Nepůjde-li dítě na oběd, je nutné si ho odhlásit v e-jídelníčku, emailem jidelna@zsressl.cz či na záznamníku 224 915 557.
V jídelně se děti budou střídat po jednotlivých třídách.
Děti odpoledne půjdou se ŠD na vycházku v obvyklých časech. Vyzvedávání ze ŠD bude probíhat obvyklým způsobem – zazvoníte si na zvonek.
Prosím, posílejte do školy pouze zdravé děti. Dále je nutné mít odpovídající počet roušek (dle délky pobytu dítěte ve škole).

Sledujte aktuální informace, je možné, že časem se v návaznosti na situaci budou měnit.


12. 11. 2020
Mgr. J. Procházka, ředitel školy

Mgr. Radmila MachálkováMojí milí školáčkové,

 

ve středu 18.11. se uvidíme, můžete přijít do školy.

 

Moc se na Vás těším.

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/hura%20do%20skoly.jpg

 

p. uč. Jana

Mgr. Jana VečeřováÚkoly na 11.-13.11.2020

Nejkrásnější den, přeji vám všem.


Když jsem dnes šla do školy, cestou jsem potkala krásného kocoura, byl celý mourovatý, tak jsem mu dala jméno Mour. On se na mě díval a čekal, jestli ho pohladím. Já jsem to neudělala. Víte proč ? (zvířátko neznám, mohlo by být nemocné a já bych mohla onemocnět také).

 

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Kocour%20Mour(1).jpg

 

Kocour byl ale moc milý, a tak jsem s ním připravila spoustu učení na dnešní den - 11.11. - v datu jsou čtyři jedničky.  Ty už bys toto datum uměl -a napsat. Viď? Připomeň si postup  a svým prstíčkovým fixem napiš  čtyři jedničky do vzduchu ( začíná se zleva nahoru, špička a dolů) . Dnešní datum pak napiš i na pracovní listy, které dnes splníš.

 

Dnešek není tak obyčejný den. Dnes slavíme Den svatého Martina.  Příběh o něm se dozvíš na http://www.youtube.com - Svatý Martin - proč jíme husu a pijeme víno? / pár minut historie  ( video tvá 5 minut)


A pak si můžeš otevřít složku s úkoly od Kocoura Moura. Je jich tam hodně ( celkem 9 + divadélko) - na splnění nemusíš spěchat, nechávám ti tři dny, protože třeba doma budete mít oslavu a máma napeče koláče, nebo husu nebo něco z toho koupí. Na každý den máš 3 úkoly ( první- čtvrtý - sedmý list, další den druhý - pátý - osmý list a ve čtvrtek třetí - šestý - devátý list). Můžeš si také vyrobit divadlo a příběh o Sv. Martinovi zahrát.


A také ti posílám námět na vyrobení jednoduché husy. Udělej ji  ještě dnes a můžeš ji dát na jídelní stůl jako výzdobu.

 

Pracovní listy ke stažení :

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/SvatyMartin.pdf

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/husa.pdf

 


Přeji tobě i všem, kdo jsou s tebou doma krásný sváteční den.

p.uč. Jana

Mgr. Jana VečeřováÚkoly na 10.11.2020

Dobrý den, chlapci a holčičky,


Jste zvědaví na to, co jsem dělala v neděli? Stejný nápad jako já v neděli, měl i Jonášek v minulém týdnu a poslal mi fotku z výletu . Podívejte se na ni a zkuste uhodnout, kde jsme byli a co jsme delali. ( byli jsme v lese a sbírali houby).


Já jsem pro vás nafotila spostu fotek. Můžeš se na ně teď podívat.

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Houbari.docx


A hurá k úkolům :
1.PL  na pracovním listu hříbky nejsou skoro vidět. Obtáhni hlavičky hříbků hnědou pastelkou, aby byly dobře vidět a houbaři je mohli sbírat. Víš, kdo je to houbař?


2. PL na tomto pracovním listě se obrázek popletl. Vystřihni jednotlivé díly a sestav obrázek správně. Poznáš, co na něm je? Pomohou ti fotky ode mě. Vybarvi to, co je na obrázku podle skutečnosti. Proč si v lese tento hříbek jen prohlédneme a nesbíráme ho ?
Víš, jak se jmenuje?( muchomůrka červená je jedovatý hřib).

 

3.PL - v lese take žijí zvířátka. Prohlédni si barevné obrázky, zvířaza pojmenuj. Pokud některé neznáš, popros někoho, kdo umí číst ( třeba svého sourozence), aby ti se jménem poradil a přečetl ho. 


Podívej se, zda máš doma nějakou encyklopedii a v ní obrázky zvířat, které žijí v lese. Podívej se, zda tam máš některé zvířátko z pracovního listu.

 

 

Děkuji všem dětem , které mně poslali fotky nebo obrázky, moc mě to potěšilo. Děkuji.

 

 

Pracovní listy ke stažení :

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Klobouky.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/sloz_si_muchomurku.pdf

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Zvirata%20lesni.jpg


A přidávám informaci pro rodiče. Ve středu 11.11.  by měly dle ročního plánu proběhnout třídní schůzky. Prosím, pokud někdo potřebujete konkrétní informaci, napište mi na mail. vecerova.jana@seznam.cz


Přeji hezký den všem.

P.uč. Jana

Mgr. Jana VečeřováÚkoly na 9.11.2020

Přeji hezký den všem mým školákům,


máme nový týden a hned se ptám, jak se jmenuje dnešní den? .........


1. Jsem dnes zvědavá, co jste dělali o víkendu a zda jste zvládli procházku s pracovním listem. Vezmi si ho znovu (posílala jsem ve čtvrtek) a podívej se, co jsi viděl-a, našel- našla z pracovního listu. Vybarvi to. Pokud jsi na procházce  nebyl -a, nakresli na druhou stranu pracovního listu - procházka, co jsi o víkendu dělal-a zajímavého.


2. PL - já prozradím, že jsem byla na procházce oba dny víkendu. Jenže v sobotu byla taková mlha, že jsem spíš musela dávat pozor, abych o něco nezakopla nebo do něčeho nevrazila. Věci vypadaly asi tak, jako na pracovním listě. Viděla jsem jen obrysy a pak se i ty na chvíli ztratily a nepoznávala jsem, co vidím. Prostě pořádná mlha. Ty mi pomůžeš věci zvýraznit a vybarvit, vid? Nejprve se vezmi tužku a spojuj body podle předlohy. Pak se vezmi pastelky a ten prvni obrazek (vzor) vybarvi tak, aby bylo poznat, co to je.  (nechejte děti, aby byly kreativní. I když Vy v tom obryse vidíte něco jiného, než Váš školáček, nevadí. Naopak).


3. Bude hra s předměty. Když byla v sobotu mlha a já jsem pořádně neviděla na cestu, využívala jsem jiný smysl - hmat. Vždycky jsem sáhla do té bilé mlhy, něco nehmatala a pak přemýšlela, co to asi je.
Ty si tuhle hru můžeš zahrát doma se sourozencem, babičkou, mámou a nebo klidně i sám - a. Ale to je pak hodně jednoduché. Do nákupní tašky dej několik malých předmětů, které najdeš doma ( autíčko, hřebínek, kousek toaletního papíru, vršek od pet lahve atd). A pak zavřeš oči a hmatem vytahuješ předměty z tašky hezky jeden po druhém a hádáš, co to je. Opravdu nechej oči zavřené, je to zábavnější hra. Když jste na hru dva - první schovává předměty, druhý hádá.

Přeji fajn chvíle při hře.


A kde jsem byla v neděli, prozradím zítra.

 

Pracovní list ke stažení :

 

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Spojuj%20body.jpg

 

 

 


Mějte se všichni hezky.
P.uč. jana

Mgr. Jana VečeřováÚkoly na 6.11.2020

Moc hezký den všem,

 

Dnes se můžeme hned pustit do práce - shrabování listí. Včera jsi vytvořil-a hrábě.

 

1 PL - bude to zábava. Každé hrábě totiž shrabují listí jinak . Podívej se, co hrábě vymyslely. Obtáhni to nejprve tužkou a pak si vyber nějakou barevnou pastelku a obtáhni vše ještě jednou.

 

2.PL - je o počasí. Vystřihni všechny obrázky , řekni, jaký symbol na obrázku vidíš a rozhodni, jaké počasí je dnes. Můžeš si obrázek s tímto symbolem někam vystavit. A další dny obrázky vyměňovat. Podle toho, jaké bude počasí.

 

3. úkol je námět na tvoření ze stavebnic. Máš doma stejnou, jako je na obrázku? Nebo dřevěné kostky, krabičky... Vyber si jedno číslo a zkus ho sestavit stejně, jako vidíš na obrázku. Zajímalo by mě, které číslo sis vybral- a. Někdo z rodičů může tvůj výrobek vyfotit a poslat mi ho na mail ( není to povinné, jen mi jde o možnost kontaktu a děti pochválit).

 

Pracovní listy ke stažení :

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/c4ec50326b3dce3b15886b7820930ccd%20(1).jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/11b5cb66250cfb85678108d0e928d6d0(1).jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/c5f8a3cd7498c8ace9a8bfc426577f13.jpg

 

 

Přeji Vám všem krásný víkend a v pondělí se zase na Vás budu moc těšit.

P.uč. Jana

 

P.s. Vážení rodiče, Vás prosím o případnou zpětnou vazbu, jak se dětem při učení vede, zda potřebujete něco jinak ( hm.. první reakce určitě - otevřít školu, to já taky. Moc. Tak vydržme, snad to pro přípravku bude brzy. Budu ráda, za Vaši mailovou zpětnou vazbu.

Děkuji. E-mail: vecerova.jana@seznam.cz ).

Mgr. Jana VečeřováÚkoly na 5.11.2020 

Krasný den, kluci a holčičky,

 

Dnes ráno jsem se probudila a tvářila jsem se velmi vyděšeně. Proč ?  Protože : Já jsem svým skoláčkům zapomněla říct, že nám začal nový měsíc. V neděli.  A přitom dnes je už čtvrtek. Nový měsíc se jmenuje listopad. Když jeho jméno vyslovíš hodně pomalu l-i-s-t-o-p-a-d....úplně uslyšíš jeho poslání :  list - padá.

 

Ano, je to měsíc, který patří do ročního obdobi PODZIM. Je to ěas, kdy příroda dokončuje  tvoření, sklízí a připravuje se na odpočinek. Ze všech listnatých stromů opadává listí. Často je ho tolik, že je potřeba ho shrabat do velké hromady. Hlavně na zahrádkách a zahradách. Jenže musíme k tomu vyrobit nářadí. A to se jmenuje se HRÁBĚ.


Stačí pár přesných čar tužkou a je hotové. Pusť se do pracovního listu. ( 1.PL)
Hrábě  se ti skvěle povedly a vidíš na pracovním listě i to listí?
Vybarvi na prac.listě pastelkami :
1 list  nahoře světle zelenou barvou .
2 listy dole žlutou barvou
1 list uprostřed oranžovou barvou
2 listy, které jsou víc vpravo, hnědou barvou
3 listy, které jsou víc vlevo, tmavě zelenou pastelkou.
Ty listy, které ještě nejsou vybarvené, vybarvi červenou pastelkou.
Nádhera. Úplný listopad i u tebe doma.

 

Co si tak o listopadu pustit písničku od Wabiho Danka?

http://youtu.be/cwGQUYtumek


2. PL - Protože se blíží víkend , začni plánovat s někým z rodičů nebo prarodičů procházku. Posílám námět, hodně si přitom povídejte.

 

Pracovní listy ke stažení:

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/listy%20a%20hrabe.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/podzimni%20prochazka.jpg

 

 

Krasne zbytek dne.
P.uc. Jana

Mgr. Jana VečeřováÚkoly na 4.11.2020

Dobré ráno a hezký den,


dnes vás opět vítám u našeho učení " na dálku" a posílám učení.


Dnes opět začneme tělocvikem s abecedou , ale vyměníme to. Chlapci se zacvičí podle červených písmenem a děvčata podle modrých. Opět začněte od nejtmavší barvy.
Po " docvičení" porovnejte podle svého pocitu, které z cvičení pro Vás bylo těžší ( obtížnější). To včerejší nebo to dnešní ? Jakou barvu měly ta písmenka?
Abych to věděla i já, vezmi tuto pastelku a  vypracuj s ní další pracovní list.

 

1.PL- úkol to nebude jednoduchý. Dnes plní jízdu zručnosti dopravní prostředky. Jízda zručnosti - to je jako, když ty se učíš jezdit na kole a zdoláváš další a další dovednosti, jsi víc a víc zručnější. Nejprve pojmenuj, jaké dopravní prostředky se dnešního cvičení účastní ( jsou ve sloupci vlevo). A pak se přidej k jejich jízdě. Pěkně do obloučku projeďte spolu všemi překážkami. Nespěchej, ať není havárie a dopravní prostředek se v pořádku dostane do cíle.  Nakonec vybarvi pastelkami dopravní prostředky, které se pohybuji ve vzduchu. Jak tomu jejich pohybu říkáme? ( let -  létají)

 

2.PL - dnes bude o tvoření. Napiš tužkou na papír svoje jméno. Hodně velkým písmem. Pak si vezmi nůžky, jakýkoli papír s obrázky - staré noviny, letáky z obchodů... prostě co najdeš doma a nastříhej opravdu malé kousky papírku - nejlépe z obrázků, fotek. Ty pak nalep na čáry tužkou - na své jméno.  Kdo má dlouhé jméno, může si vyzdobit jen to první a poslední písmeno. Těším se na tvůj výtvor.

 

3.PL - pozorně si prohlédni  jednotlivá " okýnka" a řekni, co tam nepatří. A proč? následný úkol : Kde nejdeš dopravní prostředky ?  Urči jejich místo. ( vpravo dole).

 

Pracovní listy ke stažení :

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Dopravni%20prostredky.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Jmeno%20z%20barenych%20papiru.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Co%20tam%20nepatri.jpg

 

Skvělé, mám pocit, že se ti dnes dobře dařilo :-).


Těším se na tebe zase zítra. p.uč. Jana

Mgr. Jana VečeřováÚkoly na 3.11.2020

Ahoj všem,


Dnes posílám něco na protažení těla -


1.PL ( pracovní list) cvičení s abecedou. Pro chlapce dnes jsou určena modrá písmenka.  Pro děvčata červená a oranžová. Cvičení začněte od těch nejtmavších písmen ( děti nemusí písmena pojmenovat, jen vám ukáží to nejtmavší modré atd).


2. PL - V přírodě se teď taky děje hodně pohybu. Stačí, aby zafoukal vítr a listy doslova tančí.
Podívej se na pracovní list. První dva listy padají ze stromu stejně. Vezmi tužku, obtáhni pohyb prvního  listu a dokonči jeho pohyb až dolů. Druhý list - jeho pohyb zkus sám -a. A další 4 listy padají každý jinak. Zkus vymyslet jejich pohyb k zemi. Pořád pracuješ tužkou. Tři listy nakonec vybarvi patelkami. Můžeš ty, o kterých si myslíš, že se ti jejich pohyb nejvíc vydařil.


3. PL  - díky tobě a dalším dětem teď spadlo ze stromu spousta listí. Víš, kdo z té hromady listí má velkou radost? Podívej na prac.list, toho už přece znáš. Jen se mu ztratila cesta ke kořenům stromu, kde má svůj pelíšek. Pomoz mu. Nejprve hledej cestu svým prstem ( děti by tento postup měly znát. Dělaly jsme ve škole ), pak tu správnou obtáhni světle zelenou barvou a podruhé tmavě zelenou barvou.


Vzpomeneč si na básničku o ježkovi, který měl 5 koloběžek? Řekni ji ježečkovi z pracovního listu (  Nápoveda: ježek, ježek, ježek, měl 5 koloběžek. Každý prosí, ježku, půjč mi koloběžku).

 

Pracovní listy ke stažení :

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Rozcvicka%20s%20abecedou.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/PL_Listy.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/jezek.jpg

 


Krasný den.  p.uč.Jana

Mgr. Jana VečeřováÚkoly na 2.11.2020

Mojí milí kluci a holčičky, 

 

moc Vás zdravím ze školy. Zatím se tady potkat nemůžeme, ale každý den na vás budu myslet a posílat zajímavé tvoření a učení.

 

Dnes bych potřebovala zjistit, co vše máš k učení doma. Vzpomeň si, jaké potřeby máš ve škole uložené v boxu v lavici a používáš je při učení ( nápověda pro "domácí učitele" : pastelky, voskovky, černý fix, fixy barevné, tužka, ořezávátko , modelovací hmota).Najdi věci, které máš i doma, dej si je před sebe. Vezmi papír a nakresli pro mě vše, co máš před sebou. /Budu ráda, když mi kresbu někdo z dospělých vyfotí a pošle na mail - vecerova.jana@seznam.cz nebo stačí jen psaná mailová info, jaké psací a kreslící potřeby dítě má/.

 

A dál ti posílám 3 pracovní listy. Ten první je na cvičení prstů ruky - máš tam říkanku. Nauč se ji a přidej k tomu pohyb prsty. Další pracovní list je s obrázky věcí ( vpravo otázka, vlevo obrázky pod sebou). Poznáš co je na obrázku ? Už jsi některé z věcí viděl-a? Kde? K čemu se tyto věci používají ? Dej do kroužku věc, kterou jsi už držel v ruce . Co jsi si s ní dělal-a? A poslední pracovní list, je tak trochu odměna :-). Poznáš jaká sladkost na obrázcích je? Obtáhni ty dvě nahoře . Jedno pro sebe a druhé pro toho, kdo se s tebou dnes učil. A ty další mohou být pro kamarády ze třídy. Vzpomeneš si na jejich jména? Obtáhni tvary, začni vždy u tečky, kde je šipka.

 

 

Pracovní listy :

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Prstiky.pdf

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/70b93db5ff636f549535b2a2c3ee6a13.jpg

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/8d3b6b743ee98472f754436d9c3fbb08.jpg

 

Přeji ti krásný i když deštivý den. p.uč. Jana

Mgr. Jana Večeřová 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved