ZŠ a MŠ Resslova

stránka 1.B


 

07/03/21

07/03/21
Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 8. 3. - 12. 3. :

uč. str. 38 - 38  (poslech U5 Track 1, 2, 3): https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_house_third?cc=cz&selLanguage=cs

PS str. 34 (poslech - 1. odkaz 2-05): https://elt.oup.com/student/happyhouse/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče a milé děti, posílám vám učivo z PRVOUKY na týden od 8. 3. - 12. 3. :

Téma : Bez práce nejsou koláče.

            Učebnice str. 13.Trénink komunikačních dovedností při dramatizaci, žák mluví jako představovaná osoba. Pokud mají žáci vlastní zkušenosti s        lidmi, kteří nepracují a nechtějí pracovat - upozornit na neštěstí, které takový stav provází a na snahu společnosti pomáhat jim.

Děti si nalepí kartičky do učebnice a vymalují. Děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová01/03/21

Vážení rodiče, milé děti,

posílám učivo z anglického jazyka na tento týden:

uč. str. 37 - poslech písničky (U4 Track 56) https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_house_third?cc=cz&selLanguage=cs

PS str. 32 (u prvního cvičení mají děti v učebnici na stranách 30 - 37 najít myšáka Rodneyho a do rámečků nakreslit obrázky oblečení, které drží či má na sobě).

poslech PS str. 32: https://elt.oup.com/student/happyhouse/audio?cc=cz&selLanguage=cs (3. odkaz, nahrávka 1-58)

PS str. 33 - nalepit samolepky

Mgr. Markéta Štěpánková1. 3.

Učení na týden 1. - 5. 3.:

Slabikář - do s. 97

Pracovní sešit ke Slabikáři - 14, 15

Písanka velká - 19, 20

Písanka malá - 20 -23

Matematika - do s. 22

Mgr. Radmila MachálkováVážení rodiče, napíši vám rozpis učiva v PRVOUCE na týden od 1. 3. - 5. 3.

Téma : Lidská práce, řemesla. Které práce řemeslníků využívá každý z nás. Služby, obchod, firmy. Práce a zaměstnání jako zdroj obživy. Dospělí pracují a svou prací zabezpečují rodinu.

PRV str. 11, 12.

Děkuji za spolupráci  a za 3 týdny si pak sešity od dětí vyberu.

Mgr. Jitka Kubátová27. 2.

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k uzavření škol přecházíme od 1. 3. na distanční výuku, která bude organizovaná stejným způsobem jako na podzim. Dostanete pozvánku na mail. Výuka bude každý den od 9.00 hod. po dobu 2 x 30 minut s desetiminutovou přestávkou. Sešity a pracovní sešity budou mít děti připravené v přízemí školy na lavici. Můžete si je vyzvednou denně mezi 9.00-12.00 hod., kdy je v provozu recepce školy nebo si zazvonit na kancelář školy v době 8.30-14.00 hod.

Obědy jsou odhlášené, přeplatek za ŠD bude vrácen.

Mgr. Radmila Machálková25. 1.

Prosím o dokoupení obalů na sešity, každý má v notýsku napsané, kolik si jich má dokoupit.
Některé děti mají již povoleno psát perem. Můžete zakoupit pero Tornádo, jakékoliv inkoustové pero nebo gumovací pero – za předpokladu, že s ním děti nebudou zbytečně gumovat.

Mgr. Radmila Machálková25. 1.

Ve čtvrtek budeme rozdávat vysvědčení. Děti si přinesou nějaké desky, aby ho nepomačkaly. Vysvědčení přinesou zpět do školy nejpozději do týdne. Na konci roku už jim zůstane.
V pátek 29. 1. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Mgr. Radmila Machálková28. 12.

Změna v organizaci od 4. 1.:

1. B – sraz v 7.45 hod. v šatně školy.

Jinak pro nás zůstává téměř vše stejné, zachováváme přísná hygienická pravidla. Třídy v ročníku se nemohou spojit, v ŠD je každá třída sama a v jídelně obědvá každá třída zvlášť.

Podrobné informace jsou na hlavní stránce školy.

Mgr. Radmila Machálková15. 12.

V pátek 18. 12. si děti přinesou do školy pouze penál a žákovskou knížku.
Vánoční prázdniny byly mimořádně prodlouženy od 21. 12. Poprvé se sejdeme po prázdninách až 4. 1.
Výuka cizinců končí 17. 12. a zatím dále pokračovat nebude.
Přeji všem krásné Vánoce a příznivější rok 2021.

Mgr. Radmila Machálková24. 11.

POZOR, ZMĚNY OD 30. 11. do odvolání:
Do školy se vrací celý 1. stupeň, 9. ročník + 2 rotující třídy z 2. stupně.
Nástup do školy pro 1. B bude v 8.00 -8.10 hod. přes šatnu. PROSÍM DODRŽUJTE TENTO ČAS, ABY NEDOCHÁZELO KE ZBYTEČNÉMU MÍCHÁNÍ DĚTÍ.
(Ranní ŠD bude fungovat od 7.00 hod. a děti v ní budou čekat tak dlouho, než budou předány vyučujícímu).
Nyní v ŠD mohou být spojené děti ze stejného ročníku. Z organizačních důvodů bude mít spojené 1. třídy p. vychovatelka Jarchovská. Děti budou chodit společně i na obědy. Z důvodu dodržování hygienických předpisů v jídelně počítejte se zdržením a choďte po obědě pro děti o něco později než obvykle.
Je-li to možné, vyzvedávejte děti co nejdříve. Provoz ŠD je stále zatím do 16.30 hod.
Děkuji za pochopení a čekejte průběžně další pokyny :).

Mgr. Radmila Machálková20. 11.

Paní vychovatelka Dáša by prosila na práci do ŠD na pondělí  23. 11. kulatou krabičku od sýra a děkuje :).

Mgr. Radmila MachálkováUčivo z PRVOUKY pro nemocné děti na týden od 18. 11. - 20. 11.

Učivo : Kolik je hodin? Který je den?

Téma : Orientace v čase - dny v týdnu. Určování času, denní režim.

            PS str. 20, 21.

Mgr. Jitka Kubátová13. 11.

Vkládám odkaz na zábavné procvičování čtení

https://wordwall.net/cs/resource/6404455/slova

Mgr. Radmila Machálková12. 11.

ORGANIZACE NÁVRATU 0. -2. TŘÍD DO ŠKOLY:

Od 18. 11. 2020 se navrací 0. -2. ročník zpět do budovy. Po celou dobu pobytu ve škole, musí mít děti roušku!
ŠD bude fungovat v omezeném rozsahu – ranní od 7.00 -7.45 a dále od skončení vyučování do 16.30 hod. Vzhledem k hygienické situaci prosíme rodiče, pokud je to možné, aby děti vyzvedávali co nejdříve. Příchod do ranní družiny – obvyklým způsobem – zvonit na zvonek ve vestibulu školy.
Ranní příchod do školy:
1. A – sraz v 7.45 hod. u vchodu do školy na hřiště průjezdem z Václavské ulice
1. B – sraz v 7.45 hod. v šatně školy
2. tř - sraz v 7.45 hod. ve vestibulu školy.
0. tř. – sraz v 8.00 hod. ve vestibulu školy.
Přiveďte děti včas, budeme čekat pouze 10 minut, pak odvádíme děti do tříd. Děti z ranní družiny budou stále pod dozorem a posléze předány do tříd.
Přestávky budou děti trávit ve třídě. Důsledně budeme dodržovat všechna hygienická opatření, včetně zvýšeného větrání. Z toho důvodu budou mít děti bundy ve třídách.
Vyučování bude probíhat dle rozvrhu – místo tělesné výchovy budou děti na hřišti. V hudební výchově je zakázán zpěv.
Stravování: strávníci 0. -2. třídy jsou automaticky přihlášeni na obědy od 18. 11. 2020, pokud mají na obědovém účtu dostatek kreditu. Nepůjde-li dítě na oběd, je nutné si ho odhlásit v e-jídelníčku, emailem jidelna@zsressl.cz či na záznamníku 224 915 557.
V jídelně se děti budou střídat po jednotlivých třídách.
Děti odpoledne půjdou se ŠD na vycházku v obvyklých časech. Vyzvedávání ze ŠD bude probíhat obvyklým způsobem – zazvoníte si na zvonek.
Prosím, posílejte do školy pouze zdravé děti. Dále je nutné mít odpovídající počet roušek (dle délky pobytu dítěte ve škole).

Sledujte aktuální informace, je možné, že časem se v návaznosti na situaci budou měnit.


12. 11. 2020
Mgr. J. Procházka, ředitel školy

Mgr. Radmila Machálková9. 11.

Milí rodiče,

plánovaná třídní schůzka 11. 11. 2020 se o týden posouvá - na 18. 11. 2020 v 17.30 hod. Bude probíhat online. Pošlu vám odkaz stejným způsobem jako na výuku.

Mgr. Radmila Machálková9. 11.

Vkládám odkaz na hru pexeso - přiřazování slova a obrázku :)

https://wordwall.net/play/6458/063/300

Mgr. Radmila MachálkováMgr. Markéta Štěpánková8. 11.

Připomínám, že v pondělí 16. 11. je ředitelské volno a 17. 11. státní svátek. V těchto dvou dnech výuka probíhat nebude.

Mgr. Radmila Machálková8. 11.

Vkládám učivo na příští týden - prosím, nedělejte si práci dopředu, je to pro děti, které by s námi nemohly pracovat online.

Matematika - s. 3 - 6 - sčítání a odčítání do 7

Slabikář - s. 13 -17 - stále procvičujeme již známá písmenka

Pracovní sešit ke Slabikáři - s. 6, 7, 9, 10

Písanka velká - opice - s. 8 - 9, 16-17 -m, t

Písanka malá - zelená - s. 5 - 8 -m ,t

Mgr. Radmila Machálková7. 11.

Kdo si chce vyluštit osmisměrku, ve které je ukrytých 10 slov, může zde https://wordwall.net/play/6456/536/585

Mgr. Radmila MachálkováRozpis učiva z PRVOUKY na týden od 9. 11. - 13. 11.

Učivo : Doma. Věci v domácnosti, co k čemu slouží. Spolupráce při domácích pracích.

Téma : Domov - prostředí domova. Předměty denní potřeby. Přirozené vyjadřování citů ve vztahu k sobě i k  okolí. Rovnoprávnost postavení mužů a žen.

            Učeb. str. 18, 19.

Děti si rozdělí a nalepí kartičky do 3 skupin - nádobí, nábytek a přístroje. Věřím milé děti, že se vám vše pěkně povede a rodičům moc děkuji za pomoc a spolupráci.

Mgr. Jitka Kubátová7. 11.

Vkládám odkaz na dobrovolné procvičování čtení (písmeno N jsme zatím neprobírali).

Mgr. Radmila MachálkováMgr. Radmila Machálková3/11/20

Vážení rodiče, obracím se na Vás s prosbou o zasílání vypracovaných úkolů z AJ na můj email stepankova@zsressl.cz (tento týden str.13). Až se s dětmi ve škole uvidíme, všechno učivo si znovu projdeme. Děkuji.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče, v případě neúčasti žáka na online hodině, prosím o zaslání omluvenky. Děkuji.

Mgr. Radmila MachálkováMgr. Markéta ŠtěpánkováMilí rodiče, milé děti, vítám vás po podzimních prázdninách a bohužel pokračujeme z domova. Zde je přehled učení na příští týden - od 2.11. - 6.11. 2020.

Slabikář - do str. 12 ( žádná nová písmenka, opakování čtení).

Pracovní sešit ke Slabikáři -  str. 1, 2, 3, 5 ( procvičování čtení , vždy vynechat poslední psací cvičení ).

Písanka velká 2 - opice - str. 5, 6, 7 + s.26 číslice 7

Písanka malá 1 - zelená - 1, 2, 3, 4.

Matematika - 32.

M2 - str. 1, 2

Uvidíme se opět zítra.

P.S.: Kdo si ještě nevyzvedl ve škole učebnice, je nutné to udělat zítra, aby děti mohly nadále pracovat.

Mgr. Radmila MachálkováVážení rodiče a milé děti, bohužel se zatím nemůžeme sejít ve škole, proto vám píši rozpis učiva z prvouky na týden od 2. 11. - 6. 11. 

Téma : Podzim, práce na poli. Člověk a příroda : brambory, cukrová řepa - význam pro výživu člověka. Přemíra cukru ve stravě.

            Prac. sešit str. 16, 17.

            Děti by měly umět vyjmenovat podzimní měsíce, také čtyři roční období.

Děkuji všem rodičům za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.

Mgr. Jitka KubátováMgr. Radmila Machálková23. 10.

Vkládám list na procvičování čtení s písmenkem Y

Mgr. Radmila Machálková22. 10.

Vkládám pracovní listy na dobrovolnou práci.

Pokládej písmena

Porovnávej

Mgr. Radmila Machálková22. 10.

Vkládám list na dobrovolné čtení s písmenkem J.

Mgr. Radmila Machálková21. 10.

Vážení rodiče,

vzhledem ke komplikované situaci a nejasnosti kolem znovuotevření škol 2. 11. jsem dala do vestibulu školy učebnice, které navazují na ty, které dovyplníme v pátek. Jedná se o Slabikář, Pracovní sešit ke Slabikáři 1, malá Písanka 1, Matematika 2. Prosím, pokud to bude možné, vyzvedněte si je ve dnech 22. -23. 10. mezi 9.00-12.00 hod. Další týden bude škola uzavřena z důvodu prázdnin. Pokud bychom do školy 2. 11. nastoupili, děti si přinesou vyzvednuté učebnice zpět do školy. V opačném případě samozřejmě pokračuje v dosavadním způsobu výuky. Děkuji za pochopení.

Mgr. Radmila Machálková20. 10.

Vkládám stranu na dobrovolné procvičení čtení s písmenem T.

Mgr. Radmila Machálková18.10.

Ještě vkládám odkaz na zábavné procvičování matematiky. Moc toho zatím neumíme, ale třeba si děti něco vyberou.

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-1-trida

Mgr. Radmila Machálková18. 10.

Milé děti,

vkládám učivo, které budeme probírat tento týden. Prosím, nedělejte si nic dopředu, pokud se účastníte online výuky. Toto je pro děti, kteří mě online nesledují.

Žívá abeceda - do konce

Pracovní sešit k Živé abecedě - do konce

Matematika - zkusíme do s. 31

Písanka modrá - do konce

Písanka červená - s. 3, 4, 5

Přeji všem příjemný týden a vždy ráno v 9.00 hod. na viděnou.

Mgr. Radmila Machálková16. 10. Vážení rodiče, ve vaší třídě v 1. B učím  prvouku, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.

Píši vám učivo na týden od 19. 10. - 23. 10.

Prvouka str.14, 15 - kapitola Na zahradě. Děti by se měly prakticky učit rozlišovat ovoce a zeleninu podle vzhledu, chuti a vůně. Význam vitamínů pro lidské zdraví.

Přeji vám všem hezký víkend a doufám, že dětem práce pěkně půjde. Jitka Kubátová.  

Mgr. Jitka Kubátová15. 10.

Pro šikovné a pilné žáčky vkládám odkaz, kde si mohou online procvičovat písmenka, potrénovat čtení a spustit si zábavné úkoly :).

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/530-cesky-jazyk-analyticko-synteticka-metoda/529-1-rocnik/533-pismena-hlasky

Mgr. Radmila Machálková14/10/20

Vážení rodiče, milé děti,

posílám úkoly z angličtiny. Vložila jsem tři odkazy, kde se děti seznámí se slovní zásobou k lekci 2 (Pens and pencils), poslechnou si písničku a krátký příběh. Učivo najdete v učebnici na straně 12 - 14. V pracovním sešitě děti vyplní stránky 11 a 12 (nakreslí školní potřeby).

 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_02/singalong_unit02song?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_02?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta Štěpánková14. 10.

Vážení rodiče,

zítra v 8.55 (a každý další pracovní den do 23.10. včetně) vám přijde na email odkaz na online výuku. Na odkaz kliknete a zmáčknete zelené tlačítko připojit se.Jen se pozdravíme a vypnete si mikrofony. Další informace se dozvíte zítra. Pokud se někdo nepřipojí, nebude nijak trestán. Chápu, že děti budou třeba u babičky. Jedná se o podporu školy pro děti a rodiče - chci vám ulehčit práci. Učivo budu zadávat i na nástěnku. Děkuji předem za spolupráci.

Mgr. Radmila Machálková13. 10.

Od středy 14. 10 do 1. 11. je pozastavena prezenční výuka a přecházíme na distanční.prosím, sledujte tuto nástěnku,kam vám budu psát informace a pokusím se s vámi spojit. Doufám, že se bude jednat o 8 školních dnů a pak vše docvičíme a doženeme. Obědy máte odhlášené.
Zatím posílám učivo do konce týdne:
Živá abeceda – do s. 19  - písmeno T
Pracovní sešit k ŽA – do s. 24
Písanka modrá – do konce
Matematika – do s. 26
Prosím, denně s dětmi procvičujte čtení – je to velmi důležité. Děkuji a těším se na návrat do školy.

Mgr. Radmila Machálková9. 10.

Prosím o každodenní procvičování čtení (máme vždy označeno červeným křížkem). Dále prosím vystřihnout písmena P,p, T,t + slabiky. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková9. 10.

Vzhledem k hygienickým nařízením odpadají veškeré kroužky po dobu 2 týdnů. Podzimní prázdniny budou celý týden (26. - 30. 10.). Výuka na 1. stupni probíhá zatím beze změn.

Mgr. Radmila MachálkováPřipomínám, že v pátek 9. 10. bude probíhat 2. kolo voleb a je třeba děti ze školy vyzvednout do 13.00 hod. Děkuji.

Mgr. Radmila MachálkováProsím vystřihnout písmena L, l, S, s + slabiky. Děkuji.

Mgr. Radmila MachálkováVe dnech 2. a 9. 10. budou probíhat ve škole volby. Děti půjdou na oběd už kolem 11.30, pak si je vyzvedněte v ŠD – NEJPOZDĚJI DO 13.00 HODIN!

Mgr. Radmila MachálkováProsím vystřihnout znaky  <,>, =.

Mgr. Radmila Machálková21. 9.

Prosím vystřihnout písmeno M, m + slabiky. Prosím přinést číslice 1 - 5. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková16. 9.

Prosím vystřihnout všechny varianty písmenek U, I. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková11. 9.

Prosím vystřihnout E,e, É, é. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková11. 9.

Prosím o zaslání kopie kartičky pojištěnce (mám pouze od několika dětí). Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková9. 9.

POZOR ZMĚNA - NOŠENÍ ROUŠEK UVNITŘ BUDOV V CELÉ ČR JIŽ OD 10. 9. !!!

Mgr. Radmila Machálková9. 9.

prosím vystřihnout písmena O, Ó, o , ó. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková8. 9.

Připomínám nošení roušek ve společných prostorách školy od pondělí 14. 9. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková7. 9.

Dětem jsem vložila do Notýsku (žákovské knížky) informaci od paní školní psycholožky o testu, který by s prvňáčky chtěla provést. Prosím o přečtení informací a vyplnění. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková7. 9.

Děti mají v notýsku vlepenou zprávu o kroužcích ŠD. Pokud o ně budete mít zájem, napište do notýsku, předám zprávu do ŠD. Děkuji.

Mgr. Radmila MachálkováProsím vystřihnout písmena A,Á,a,á, podepsat a v deskách přinést v pondělí 7. 9. Děkuji.

Mgr. Radmila MachálkováProsím zatrhněte zájem či nezájem o focení 30. 9. 2020 - vlepeno ve vzkazovníčku. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková30. 8. 2020

Milí prvňáčci i rodiče,

chci vám všem popřát šťastné vykročení do nového školního roku. Sejdeme se 1. 9. v 8.00 hod. na školním dvoře (v případně nepřízně počasí v tělocvičně školy). Nezapomeňte si vzít školní batoh, ve třídě na vás čekají připravené některé školní pomůcky. Vyučování bude pouze do 8.45 hod., pak mohou děti odcházet s rodiči domů nebo zůstat ve školní družině. Všechny další informace si řekneme 1. 9.

Třídní schůzka pro 1. B se koná ve čtvrtek 3. 9. v 17.00 hod. v přízemí školy. Vzhledem k hygienickým opatřením prosím, aby přišel vždy pouze jeden zákonný zástupce. Schůzka probíhá bez dětí. (V případě nutnosti děti počkají ve školní družině, která je určena pouze pro žáky naší školy. Mladší sourozenci zde být nemohou.) Děkuji za pochopení.

Moc se na všechny těším :).

Mgr. Radmila Machálková 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved