ZŠ a MŠ Resslova

stránka třídy 4.B


 

Pokračujeme ve vlastivědě: zápis do sešitu-

Velkomoravská říše
9.století-vznikl první skutečný stát na území dnešní Moravy a západního Slovenska=Velkomoravská říše
Vládla knížata rodu Mojmírovců, stavěly se opevněné dvorce,hradiště, první kostelíky.
Prvním panovníkem byl kníže Mojmír I.
Nástupcem Mojmíra byl kníže Rastislav, podporoval křesťanství(víra v jednoho boha)a pozval roku 863 na Moravu dva učence
Cyrila a Metoděje.(aby sloužili křesťanskou mši v jazyce pro lid srozumitélném).
Nejúspěšnějším vládcem říše byl kníže Svatopluk, k Moravě připojil část území dnešního Polska a Maďarska i tehdejší Čechy.
Také se rozvíjelo hrnčířství,kovářství, hutnictví, vzkvétalo šperkařství-archeologické nálezy.

Přečtěte si v učebnici str.18 a 19, PS str.9/1
Existuje pověst O třech prutech Svatoplukových - přečtěte si ji(najdete ji na internetu)

Mgr. Dana KuchynkovaDobré ráno, začínáme přorodovědou:
Ekosystém okolí lidských obydlí.
referát bude přidělen podle abecedy,jak je v učebnici:

Budík - ropucha zelená
Depman - kachna domácí
Hoang - husa domácí
Hron - kur domácí
Chenová - holub domácí
Jireček - hrdlička zahradní
Kaleja - vlaštovka obecná
Kolář - jiřička obecná
Kopecký - ježek západní
Košťák - potkan
Kříž - myš domácí
Machát- prase domácí
Malechová tur domácí
Nguyen - koza domácí
Poláčková - ovce domácí
Šujanská - kůň domácí
Teplanová - kuna skalní
Tomšů K.- pes domácí
Tomšů V.- kočka domácí
Zelenková-myš domácí
Zhou - vlaštovka obecná

referáty vypracujt do konce týdne a pošlete mi je na můj email kuchynkova@zsressl.cz ,nezapomeňte na obrázek

Nyní si napište do sešitu poznámky k učivu:
1.rostliny
a/ ovocné stromy- vyšlechtěné z planých druhů - jabloň domácí (plod malvice), třešeň (plod peckovice)
    keře-rybíz (plod bobule)
    zelenina- dělení: kořenová (mrkev)
                                 cibulová (pór zahradní)
                                 listová (kapusta)
                                 koťálová (brokolice)
                                 plodová (lilek rajče)
PS str.25

Mgr. Dana KuchynkovaMgr. Markéta Štěpánková29/03/20

Milé děti, moc vás pozdravuji od počítače a posílám úkoly na příští týden. Pokud něčemu nebudete rozumět, napište mi na email, budu se vám snažit pomoci.

ČJ: učebnice 104 - 108 (vzor muž, stroj) - některá cvičení si projít pouze ústně, do malého sešitu uč. str. 107 cv. 12 (4 řádky), PS str. 25 cv. 3, 5, str. 26 cv. 8, str. 27 cv. 12, str. 28 cv. 1 - boj, cv. 2

M: uč. str. 12 - 13, do sešitu str. 13 cv. 6, PS str. 15, 16 - udělat pouze to, co zvládnete

AJ: slovní zásoba k lekci 3B (PS str. 82), uč. str. 30, PS str. 24

 

Prosím rodiče, kteří mají možnost nascenovat vypracované úlohy svých dětí, aby tak učinili. Opravené vám je bude posílat zpět, ať máte nějakou zpětnou vazbu. Děkuji.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí rodiče a děti,

 

:)NEPOSÍLÁM ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL:), ale milé sportovní zpestření pro odlehčení studijních povinnosti.

Posílám Vám hezké cvičení, které si můžete vyzkoušet doma nebo na zahradě a tím si zpříjemnit den a načerpat tak novou sílu.o:)

 

PS: Zdravím tím srdečně všechny děti ze 4.B :)

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4BeMjsdAdw

https://www.youtube.com/watch?v=ckp2Bfx7Y1U

https://www.youtube.com/watch?v=VPL23j02D3s

https://www.youtube.com/watch?v=TTPg_Ejfzbg

Eliška Poubová24/03/20

Milé děti, posílám vám mnoho pozdravů od počítače. Doufám, že vše dobře zvládáte a moc se nenudíte. Budu moc ráda, když mi napíšete na můj školní email (stepankova@zsressl.cz), jak se vám daří.

Vážení rodiče, pokud chcete a máte možnost, můžete mi postupně zasílat naskenované vypracované úkoly. Vše zkontroluji a výsledky pošlu zpět.

Mgr. Markéta Štěpánková24. 3. 2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme zrušili plánovanou ŠVP. Bohužel zaplatíme 15% storno poplatek. Děkujeme za pochopení situace. Až budou peníze vráceny na účet školy, zašleme vám je na účet, případně domluvíme jinou variantu převzetí. Třídní učitelky.

Mgr. Radmila Machálková23/03/2020 - Anglický jazyk

Milé děti, posílám shrnutou gramatiku z AJ k lekci U3/A, B a odkaz, na kterém si můžete věty se slovesem to have got trénovat a zkontrolovat (tlačitko check).

 

Have got (haven’t got) is used with I, you, we, they.
Has got (hasn’t got)
is used with he, she, it.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVlastivěda: máte přečteno v učebnici str. 15, 16,17 - Staré pověsti české, tento název si napište i do vašich sešitů.
Za úkol na tento týden máte si přečíst 3 pověsti - O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Libušině proroctví
/pokud vlastníte knížku,přečtěte si to,pokud ne,na you tube najdete videa/.
Až si to přečtete, tak do sešitu pod nadpis vypracujte otázky z učebnice ze str.17/zopakuj si/.Kdo bude chtít, může pod to nakreslit obrázek některé postavy z pověstí.
Nazapomeňte na PS str.7,8
Ozvu se zase za týden.

Mgr. Dana KuchynkovaDobrý den děti,referát s tématem ekosystém park už jistě máte napsaný, a tak vynechte řádku a zapište si ponámky.

1.Rostliny v parcích: časté jehličnany-např.smrk pichlavý, keře-jalovec obecný,tis červený/jedovatý/
                                             listnaté stromy-javory, jírovec maďal, keře-zlatice prostřední,šeřík obecný
                                             okrasné byliny-violka zahradní
2.Živočichové v parcích:obojživelníci-ropucha obecná/zavalité tělo,žije na souši,vodu vyhledává v době rozmnožování,živí se hmyzem žížalami/.
                                         ptáci-holub domácí, hrdlička zahradní, kos černý, strakapou velký
                                         savci-netopýr hvízdavý/živý se hmyzemve dne spí a v noci létá/
Park patří k ekosystému vytvořeného člověkem.

Nyní vypracuj zadané otázky:1.Jsou plody jalovce jedlé?
                                                 2.Jak nazýváme plody stromu-jírovec maďal?
                                                 3.Jaké znáte okrasné byliny?
                                                 4.Jaké jsou hlavní znaky obojživelníků?
                                                 5.Kde hnízdí strakapoud velký?
                                                 6.Která další zvířata žijí v parcích?

Nezapomeňte vypracovat str.24 v PS
Ozvu se zase v pondělí, přeji prima týden

Mgr. Dana Kuchynkova21/03/20

Milé děti, posílám moc pozdravů od počítače a také úkoly na příští týden.

ČJ: PS str. 20 cv. 12, str. 21 cv. 2 - vyskloňovat podst. jm. dům, str. 22 cv. 4, str. 23 cv. 5a, str. 24 cv. 2 - vyskloňovat podst. jm kupec

do sešitu: uč. str. 101 cv. 3 - 6 vět přepsat v množném čísle

M: PS str. 13 - 14

do sešitu: uč. str. 9 cv. 16 + prostudovat str. 10

AJ: mluvnice 3.1 a 3.2 - PS str. 73, 74

uč. str. 29, PS str. 23

Mějte se moc hezky, už se na vás moc těším.

Mgr. Markéta Štěpánková18/03/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám informace ohledně cvičení z učebnice matematiky a českého jazyka. Není potřeba všechna cvičení vypracovávat písemně. Abychom se sjednotili, každý týden jich tedy několik vyberu a děti je vypracují do sešitu, který dostaly. 

Tento týden:

uč. M str. 4 cv. 7 - 3 příklady, cv. 12 - 4 příklady, str. 5 cv. 19 - 2 příklady + zkouška

uč. ČJ str. 95 cv. 2 - 1. řádek (12 slov) -  napsat do sešitu a určit vzor

Mgr. Markéta Štěpánková16/03/20

Milé děti, posílám informace k PS z ČJ:

str. 15 - nedělat fialový rámeček

str. 17 cv. 5 - doplnit koncovky, vzor v příslušném tvaru a pád, vybrat 3 trojice a dokončit větné celky 

str. 18 cv. 6 - podst. jm. napsat v požadovaném tvaru

str. 18 cv. 7, 8 - není povinné

Mgr. Markéta Štěpánková13/03/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly na příští týden:

ČJ: uč. str. 95 - 98, PS str. 15 - 19

M: uč. III. díl str. 3 - 6, PS str. 11 - 12

AJ: uč. str. 28 (poslechová cvičení zde), slovní zásoba k lekci 3A (PS str. 82), PS str. 22 (poslechové cvičení z této strany najdou děti na CD, které bylo součástí PS)

Děti dostaly čistý sešit, do kterého si mohou vypracovávat některá cvičení z učebnic. V případě potřeby můžete psát na můj školní email. 

Dětem posílám pozdrav a doufám, že jim úkoly půjdou pěkně od ruky.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováDobrý den, posílám úkoly z vlastivědy a přírodovědy zatím  do konce března:

vlastivěda: učebnice od str. 14 do str.20 - přečíst, PS str.7,8,9,10

přírodověda: učebnice od str.50 do str.52, PS str.23,24, nezapomeňte si vypracovat zadaný referát

                                                                 Mějte se hezky, zase se ozvu Dana Kuchynková

Mgr. Dana Kuchynkova11/03/20

Vážení rodiče, milé děti, vzhledem ke vzniklé situaci budu další učení posílat prostřednictvím této stránky.

Mgr. Markéta Štěpánková10/03/20

Vážení rodiče, od středy 11. 3. jsou do odvolání zavřené všechny školy. Děti dostaly úkoly do konce tohoto týdne. 

ČJ: PS str. 11 - 14

M: PS str. 9 - 10

AJ: vypracovat projekt My family - uč. str. 27

Mgr. Markéta Štěpánková06/03/20

V příštím týdnu bude změna rozvrhu: 

9. 3. - 4 vyučovací hodiny (konec vyučování 11.40)

11. 3. - 6 vyučovacích hodin (konec vyučování 13.35), během 3. vyučovací hodiny budeme odcházet na projekci v rámci festivalu Jeden svět

Děti mají tuto informaci zapsanou v notýsku, prosím o její podepsání. Děkuji.

Mgr. Markéta Štěpánková03/03/20

Děti se mají naučit básničku (nejméně 4 sloky) do školního kola recitační soutěže, které proběhne 17. 3. 

 

Ve třídě dětem došly papírové kapesníky, prosím o zaslání jednoho balení. Děkuji.

Mgr. Markéta Štěpánková27/02/2020

Do konce příštího týdne mají děti odevzdat čtenářský deník.

Z důvodu nemoci lektorky odpadá v pondělí 2. 3. program v Klementinu.  Vyučování bude probíhat podle rozvrhu.

Mgr. Markéta Štěpánková26/02/2020

2. 3. - půjdeme do Klementina na výukový program Za pohádkou s Janem Werichem. Program je zdarma.
3. 3. - navštívíme knihovnu.
11. 3. - se zúčastníme mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět. Vstupné 70 Kč bude hrazeno z TF.

Mgr. Markéta Štěpánková12/01/2020

Dětem byly předány okruhy a termíny pololetních prací.

Mgr. Markéta Štěpánková


06/01/2020

13. 1. navštívíme Klementinum, kde se zúčastníme programu s výtvarným ateliérem "Počátky vzniku knihy, vývoj písemnictví". Program je zdarma. Odchod ze školy během 1. vyuč. hodiny, návrat na 5. vyuč. hodinu. Děti si vezmou PS z ČJ, penál, ŽK, notýsek, přezůvky, svačinu a tramvajenku.

Mgr. Markéta Štěpánková


05/01/2020

9. 1. se zúčastníme ve škole programu Finanční gramotnost v ceně 50 Kč. Program bude hrazen z TF. V případě, že děti třídní fond nemají, prosím o zaslání částky do 8. 1. Děkuji.

Mgr. Markéta Štěpánková


13/12/2019

V předvánočním týdnu od 16. 12. do 20. 12. bude čtvrteční a páteční vyučování zkráceno na 4 vyučovací hodiny (do 11.40 hod.). V pátek 20. 12. si první hodinu uděláme vánoční besídku, kde si děti mohou předat dárečky. Od 9.30 jdeme na filmové představení. Dětem i Vám, rodičům, přeji klidné prožití vánočních svátků.

Mgr. Markéta Štěpánková


26/11/2019

Ve čtvrtek 28. 11. píšeme test z AJ. Okruhy byly dětem předány minulý týden.

Mgr. Markéta Štěpánková04/11/2019

Připomínám platbu zálohy na školu v přírodě (1 500 Kč). Zálohu prosím uhradit do 11. 11.

6. 11. fotografování (děti, které odevzdaly vyplněné letáčky).

11. 11. jdeme do planetária. Odchod ze školy v 8.00 hod., návrat na 4. vyuč. hodinu.

13. 11. se konají od 17.30 hod. třídní schůzky.

Mgr. Markéta Štěpánková


17/10/2019

V pondělí 21. 10. pojedeme na Pražský hrad na výstavu o Václavu IV. Vstupné 20 Kč. Odchod ze školy po 1. vyuč. hodině, návrat na 4. vyuč. hodinu.

Mgr. Markéta Štěpánková


16/10/2019

V pátek 18. 10. jdeme do Národního zemědělského muzea. Program "Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?" je zdarma. Odchod ze školy v 8.00 hod., návrat během 4. vyuč. hodiny. Děti si vezmou průkazku na MHD, PS z ČJ, učebnici a PS na přírodovědu, ŽK, penál, přezůvky, svačinu.

Mgr. Markéta Štěpánková


09/10/2019

Dětem byly rozdány přihlášky na školu v přírodě. Zájemce prosím o jejich vyplnění a urychlené navrácení zpět do školy. Děkuji.

Mgr. Markéta Štěpánková


25/09/2019

V pondělí 30. 9. (za příznivého počasí) půjdou děti s pí. uč. Kuchynkovou na vlastivědnou vycházku. Odchod ze školy v 8.00 hod., návrat na 5. vyuč. hodinu. Je potřeba, aby děti měly vhodnou obuv a oblečení, svačinu, pití a pláštěnku. Na poslední vyučovací hodinu si děti vezmou penál, notýsek a PS z ČJ. V případě nepříznivého počasí se budeme učit dle rozvrhu.

Mgr. Markéta Štěpánková


12/09/2019

Ve škole se již vyskytly vši. Prosím zkontrolujte dětem vlasy. Děkuji.

Mgr. Markéta Štěpánková


03/09/2019

Děti obdržely Dotazník žáka a Odpovědnost zákonného zástupce. Prosím o kontrolu údajů. V notýsku mají děti vlepené vyúčtování za nákup školních pomůcek, prosím o zaslání nedoplatku. Děkuji.

Mgr. Markéta Štěpánková

30/08/2019

Milé děti, vážení rodiče,
nový školní rok se blíží ke svému startu. Dovolte mi Vás přivítat po prázdninách a popřát Vám mnoho úspěchů. Těším se na naši další spolupráci.

Organizace prvních dnů nového školního roku:

v pondělí 2. 9. máme pouze 1. vyučovací hodinu, tj. ukončení v 8:45 hodin.
v úterý 3. 9. máme 1. a 2. vyučovací hodinu třídnické práce, vyučování od 3. vyučovací hodiny probíhá podle rozvrhu a je ukončeno po 4. vyučovací hodině, tj. v 11:40 hodin – DĚTI SI PŘINESOU PENÁL, NŮŽKY, LEPIDLO A OBALY NA SEŠITY.
od středy 4. 9. vyučování probíhá podle rozvrhu hodin.

Mgr. Markéta Štěpánková 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved