ZŠ a MŠ Resslova

stránka 7. třídy


 

31/03/2020

Matematika - vysvětlení úlohy

Někteří máte problém s úlohami 4a a 4b na str. 13 a 14.

Vysvětlím na úloze 4b.

V této úloze máte sestrojit rovnoramenný trojúhelník.
Znáte úsečku KL a úhel u vrcholu M. Protože se jedná o rovnoramenný trojúhelník, úhly u vrcholů K a L jsou stejné.
Ty tedy můžete snadno vypočítat. Součet všech úhlů v trojúhelníku je 180° mínus úhel u vrcholu M 70° se rovná 110°.
Úhly u vrcholů K a L mají dohromady 110° a jsou stejné. Jeden má tedy 110 : 2 = 55.
Jestliže víte základnu a oba přilehlé úhly, snadno sestavíte trojúhelník. To už umíte.
Pokud budete mít problém, určitě pište.

Mgr. Milan Svoboda30/3/2020 Informace pro přírodopis ve dnech 30.3.- 3.4.

 

 • Přečíst kapitolu Kořen (učebnice 66-67 str.), udělat si krátké výpisky do sešitu.
 • Vzít si mrkev udělat si příčný a podélný řez kořenem, sledovat rozdíly v barvě a struktuře.
 • Posílám i jedno výukové video z youtube https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY
 • Veškerou zadanou práci si překontroluji a ohodnotím po návratu do školních lavic.

Mgr. Markéta ŠnorováZeměpis v týdnu 30.3-3.4.2020


Prosím, vyplněte tento online formulář týkající se současné situace v ČR.

 

Děkuji,

Marek Fapšo

Mgr. Marek FapšoDějepis v týdnu 30.3.-3.4.2020

Zdravím Vás všechny,

 

pro tento týden zkusíme jednu z prvních verzí online vzdělávání, kterou plánujeme stále prohlubovat.

 

Prosím, abyste se nejprve podívali na video přednášku, která je ke shlédnutí zde. Následně vypracujte tento online pracovní list.

 

Pokud by Vám cokoli nefungovalo, obraťte se na mě emailem.

 

 

Zároveň bych Vás požádal, abyste úkoly, které jsem Vám dal doposud buď, zaslali na můj email nebo mi je ukážete, až se vrátíme do školy

 

Mějte se fajn,

Marek Fapšo

Mgr. Marek Fapšo29/03/2020

Matematika

Ahoj sedmáci,

do poloviny tohoto týdne bychom měli dobrat shodnost. Do středy (včetně), máte v rámci opakování tyto úkoly.

 

1. Podívejte se na tyto obrázky, kde je popsána přímá a nepřímá shodnost. (slide 1, slide 2).

2. Odpovězte na tyto otázky, zapište do školního sešitu:

 • Všechny přímky jsou shodné. 
 • Všechny čtverce jsou shodné. 
 • Všechny pravé úhly jsou shodné. 
 • Všechny kružnice se stejným poloměrem jsou shodné. 
 • Všechny polopřímky jsou shodné. 
 • Všechny úsečky jsou shodné. 

3. V pracovním sešitu dokončete str. 12, str. 13, str. 14 a str. 15.

4. Do školního sešitu vypracujte tuto úlohu. Stačí zapsat odpovědi.

Mgr. Milan Svoboda27. 3. 2020 - Anglický jazyk

Procvičování gramatiky, slovíček, ... naleznete pod tímto odkazem.

Mgr. Libuše Kundrová26. 3. 2020 - Anglický jazyk

Good morning children

 

more activities a raději trochu český návod.Doufám,že jste pomalu splnili všechny zadané úkoly a za to máte velkou pochvalu a malinko se v opakování posuneme dál. Prosím označujte v sešitě MY PROJECT každé cvičení číslem cvičení a stránky, kde se nachází,děkuji. Lépe se v tom budu moci orientovat. A experty na písmo zároveň prosím, pište tak, ať to je čitelné.A jdeme na to:

 

učebnice   str.16,cv.1-doplnit/víte, že můžete/

                  str.16,cv.2-čtení,překlad-ústně,slovíčka WBstr.75

 

 

WB            str.12-celá

                  str.13-cv.5,6,I can

 

Gramatika-WBstr.69-1.11   nezapomeňte, že he, she, it musí.....SSSSSS

 

 

učebnice   str.17 vynecháme, kdo chce,může si samozřejmě vypracovat

učebnice   str.18,cv.1,2ab-doplnit

                  str.18,cv.3a nejdříve ústně,pak písemně-write the life story of one of the older members of your family-napiš krátké povídání o jednom starším členovi tvé rodiny-viz.učebnice str.12-nejméně 7 vět./nebo o někom ze širší rodiny/-do pátku 10.4.poslat na můj školní mail

Mgr. Libuše Kundrová26/03/2020

Matematika

Ahoj sedmáci. Protože jsem obdržel nějaké dotazy ohledně řešení úloh v pracovním sešitu, přikládám ukázku řešení a odkazy, na který jsou stejné úlohy řešeny.

http://it.pedf.cuni.cz/~proch/program/sss.htm#sem

http://it.pedf.cuni.cz/~proch/program/sus.htm#sem

http://it.pedf.cuni.cz/~proch/program/usu.htm#sem

Mgr. Milan SvobodaObčanská výchova


====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se občanské výchovy=====
Prosím, pečlivě sledujte příspěvky obsahující úkoly, které od Vás budu následně vyžadovat. Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím, kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz .
25.3.2020


Pro lepší orientaci jsem pro vás vytvořil další z pracovních listů.
Aktualizovaný pracovní list na téma "Typy a formy států" naleznete pod tímto odkazem.
S pozdravem pan učitel Procházka.
Opatrujte se!

Bc. Pavel Procházka25/03/2020

Milí sedmáci,

přestože i po stanoveném termínu, naprostá většina z vás nakonec dokázala napsat a odeslat email s přílohami. Bohužel řada z vás si pravděpodobně nepřečetla pravidla psaní emailů, takže mi dorazila velká řádka emailů prázdných, nepodepsaných, bez příloh a v naprosté většině bez emailové adresy rodičů, kterou jsem po vás požadoval. Přesto se mi podařilo dát dohromady většinu kontaktů na vaše rodiče, takže je znovu posílat nemusíte.

Budu ale trvat na tom, abyste se naučili základní slušné elektronické komunikaci, která v dnešní době patří mezi nejčastější. Jste žáci sedmé třídy, takže prosím nezatěžujte zbytečně své rodiče, buďte trochu samostatní, znovu si přečtěte pravidla, která jsem vám napsal níže a komunikujte trochu na úrovni.

Pokud máte někdo kontakt na Senkiho a Tejiho, tak jim prosím vyřiďte, že mne mají urychleně kontaktovat.

 

 

Při našem emailovém testu se objevilo několik problémů, na které se vám pokusím odpovědět všem najednou.

 

 1. Dotaz: Nemám absolutně žádnou možnost elektronicky odesílat práce, které jsou po mně požadovány.
   

Pokud se jedná o matematiku, všechny práce si ukládejte do portfolia a odevzdáte mi je po zahájení školy. Nemusíte je osobně nosit do školy.

Pokud se jedná o jiný předmět, kontaktujte vyučujícího a dohodněte se s ním. Použijte pravidla psaní emailu, která jsou níže. Především buďte slušní – myslím, že dohodnout se dá vše.

Rada: Nemusíte práce skenovat. Naprostá většina z vás má v mobilu fotoaparát. Fotku ve formátu obrázku můžete poslat jako přílohu.

 

 1. Dotaz: Nemám pracovní sešit. Pracovní listy nemám kde tisknout.
   

Opište zadání na papír. Vypracujte práci na papír.

 

 1. Dotaz: Nemám vůbec internet.
   

Pokud dlouhodobě nemáte přístup k internetu (i když se mne ptáte emailem?), budete si muset informace opatřit jinak. Zavolejte někomu ze spolužáků, ať vám látku nadiktuje nebo pošle sms. V nejhorším případě pracujte podle učebnice svým tempem a práci věnujte vždy stejný čas, jako kdybyste měli běžnou výuku. Po návratu do školy pak pracovní a školní sešity zkontroluji a případné učivo budete muset dohnat.

 

 1. Dotaz: Jak je to s výtvarnou, tělesnou a dalšími výchovami?
   

Soustřeďte se na klíčové předměty. Pokud vám zatím nikdo nezadal „práci“ z tělocviku, jsou dřepy a kliky pouze dobrovolné :)

 

 1. Dotaz: Bude výuka probíhat dál stejným způsobem?
   

Snažíme se zprovoznit nový systém zadávání učiva, sdílení dokumentů a odevzdávání prací. Pokud se vše podaří, budeme vás i vaše rodiče včas informovat.

 

Pokud máte další dotazy, pište mi na email.

 

Matematika

Učivo na zbytek týdne 23.-27. 3.

 

 1. Opakování – v pracovním sešitu geometrie vypracujte úlohy na stranách - str. 8, str. 9str.10str.11 až po cvičení 6 na straně str.12
   
 2. Udělejte si na papír náčrtek (nerýsujte) a zapište konstrukci trojúhelníků:
 1. Strana a=63 mm, strana b=48 mm, strana c=55 mm
 2. Strana a=70 mm, úhel alfa=45°, úhel beta=45°
 3. Strana a=90 mm, strana c=60 mm, úhel beta=90°

 

Napište, zda lze či nelze tyto trojúhelníky sestrojit. Cvičení označte G5 a uložte do portfolia. Nemusíte posílat.

Mgr. Milan Svoboda24/03/2020

Český jazyk

Milí sedmáci, věřím, že jste si udělali poznámky o VV příslovečných. A nyní je čas si vedlejší věty příslovečné procvičovat. Ideálně on-line s automatickým vyhodnocením. To lze například zde https://www.umimecesky.cz/cviceni-vedlejsi-vety-prislovecne , ale najdete i plno jiných stránek, kde můžete procvičovat. Rovněž v učebnici a pracovním sešitě jsou cvičení, která prosím vypracujte. Jak víte, cvičení dělá mistra. Už nám zbývají jen poslední dvě vedlejší věty - doplňková a přísudková. Měli bychom se ale nejprve seznámit s tím, co je doplněk a až poté rozpoznávat VV doplňkovou. Našla jsem výbornou prezentaci. Do sešitu si tento týden udělejte zápis o doplňku, přečtěte si i výklad v učebnici. Prezentace je zde https://slideplayer.cz/slide/2517528/ . Hodně zdaru a v rámci možností nezapomeňte občas vyrazit ven na procházku!

Mgr. Lucie Tancibudková23/03/2020 - 22. hodin

Opakovaná výzva

Milí sedmáci,

dnes se ukázalo, že tato nástěnka, která prozatím slouží pro komunikaci vyučujících s vámi a je zatím vaším jediným zdrojem informací o učivu, které máte zvládnout, není dostatečně sledována. Učivo, které vám zde vyučující poskytují, po vás bude po zahájení běžné výuky požadováno. Vaše reakce na minulé zadání byla naprosto mizivá. Splňte prosím do úterních 12. hodin úkol, který jsem vám v předchozím příspěvku zadal!

Mgr. Milan Svoboda23/03/2020

Třídnické informace

(třídnické práce - max. 40 minut)

 

Ahoj sedmáci, přeji pěkný den.

 

Než vám zašlu učivo z matematiky na tento týden, uděláme si jednu třídnickou hodinu s úkolem. Nemám od vás totiž téměř žádnou zpětnou vazbu, jestli nemáte se samostudiem problém či jesti úkoly plníte. Protože nyní ještě úplně nevíme, jak dlouho bude současná situace trvat, bude nutné toto „ticho na síti“ přerušit a začít intentivněji komunikovat.

 

Je pravděpodobné, že v blízké době přejdeme na jiný způsob zadávání učiva a úkolů. Také po vás budu požadovat, abyste úkoly elektronicky odevzdávali. K tomu bude potřeba, abyste zvládli alespoň jednoduchou elektronickou komunikaci. Upozorňuji na to proto, že emaily, které od vás a žáků z jiných tříd dostávám, postrádají obvykle i základní prvky slušné komunikace. Nejčastěji dorazí soubor v příloze, ale tělo emailu je bez jakéhokoli textu. Také předmět emailu obvykle chybí, takže velké množství emailů končí ve spamu.

 

Proto bude vaším aktuálním úkolem napsat email (dle pravidel níže), přiložit přílohu a odeslat jej na moji školní emailovou adresu. Součástí emailu budou naskenované či nafocené (klidně mobilem) vaše úlohy G1, G2 a G3. Bude to pro mne alespoň částečná kontrola, že stránky aktivně sledujete. Do emailu prosím vložte i fukční emailovou adresu některého z rodičů, budu je muset brzy kontaktovat a ne všechny emaily v systému školy se ukázaly být správné. V dotaznících žáka jsou často vaše emaily a emaily rodičů psány nečitelně. Pokud ještě v 7. třídě nemáte vlastní email, založte si ho prosím.

 

Je mi jasné, že učiva máte v současné chvíli asi hodně a samostudium není snadné. Proto se zaměřím v následujících týdnech na to nejpodstatnější. Pokud by i tak bylo na vás učiva příliš, můžete mi napsat a uvidíme co s tím půjde dělat.

 

Pravidla emailové korespondence:

 1. Předmět dělá email - Nikdy nevynechávejte předmět emailu. Je vůbec tím nejzákladnějším prvkem. Často jsou emaily bez předmětu automaticky přesměrovány do spamu, nebo adresátovi vůbec nedorazí.
 2. Oslovení je slušnost - Začít emailem bez oslovení nevypadá příliš slušně. Pokud se osobně známe a stýkáme, není nutné používat formální oslovení jako Vážný pane..., ale bohatě postačí Dobrý den,...
 3. Věcnost emailu - Nejdůležitější ale pořád zůstává samotný obsah emailu. Pište věcně, bez gramatických či typografických chyb.
 4. Historie je důležitá - Pokud pokračujete v komunikaci, odpovídejte a nepište nové emaily. Myslím tím, že smažete historii, respektive pošlete email zcela nový. Populární Gmail a řada dalších klientů jednotlivé zprávy sdružuje do vláken, což usnadňuje orientaci mezi všemi zprávami, ale ne všechny poštovní schránky toto dělají.
 5. Přílohy - Na přílohy se často zapomíná. Pošlete email, k němuž chcete přiložit přílohu, ale po dopsání rychle kliknete na tlačítko „Odeslat“ a na přílohu zapomenete. Zkuste to raději opačně. Nejdříve přidejte přílohu, pak pište email. Myslete i na formáty přílohy. Ne každý má nový Word, takže .docx vyměňte za .doc. Možná nejlepším řešením ale je .pdf.
 6. Buďte slušní - Vždy. I když se vám něco nelíbí, reagujte klidně a problém vhodným způsobem popište.
 7. Nepanikařte, pokud vám adresát neodpoví do hodiny - Nečekejte odpověď do hodiny, takže hned nepište druhý email. Někdy odpovídám na emaily i v noci, protože toho mám hodně. Pokud vám někdo neodpoví do tří dnů, zkuste to znovu. Email mohl spadnout do nevyžádané pošty.
 8. V emailu nepoužívejte CAPS LOCK. Obecně se totiž traduje, že co je velkými písmeny, to jakoby křičíte.
 9. Slušně se rozlučte. Přeji hezký den či S pozdravem určitě nikoho neurazí.
 10. Podepište se - Celým jménem. Je složité zjišťovat, kdo vlastně psal, jestliže se nepodepíšete a email je mazlik1234@email.com.

 

Přeji vám všem pěkný den,

Mgr. Milan Svoboda23/3/2020 Informace pro přírodopis ve dnech 23.-27.března

 • Rodiče poprosím o zvážení, jestli nezakoupit pracovní sešit k učebnici, přikládám odkaz. Dětem z něj budu scanovat k procvičování.
 • Přečíst kapitolu Kapradin (učebnice 64-65 str.), udělat si krátké výpisky do sešitu.
 • Vypracovat otázky do sešitu z učebnice na stránce 65 dole.

Mgr. Markéta ŠnorováZeměpis v týdnu 23.-27.3.2020

 

S pomocí internetu si do sešitu vypište pět nejvyšších osmitisícovek na světě a ke každé uveďte její výšku a v jakém roce a kdo (z jaké země) uskutečnil prvovýstup na tuto horu.

Mgr. Marek FapšoDějepis v týdnu 23.-27.3.2020


Podívejte se na toto video a vypracujte následující úkoly:

1) Kdy a jak se mor do Evropy ve středověku dostal?
2) Jak se lidé během morové epidemie stavěli k Židům?
3) Jak lidé s morem bojovali?
4) K čemu a jak se používala ptačí maska?
5) Které oblasti v Evropě byly moru ušetřeny a proč?

Mgr. Marek Fapšo19/03/2020 - Zdravý životní styl

Milí sedmáci, posílám vám k vypracování pracovní list ze Zžs.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováObčanská výchova

====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se občanské výchovy=====
Z preventivních důvodů souvisejících se šířením nového viru bylo třeba zavést určitá opatření. Prosím, pečlivě sledujte příspěvky obsahující úkoly, které od Vás budu následně vyžadovat. Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím, kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz .

18.3.2020

Pro lepší orientaci jsem pro Vás vytvořil pracovní list.
Pracovní list naleznete pod tímto odkazem.

 

S pozdravem pan učitel Procházka.
Opatrujte se!

Bc. Pavel Procházka17. 3. Procvičování druhů vedlejších vět - Milí sedmáci, jistě již všichni máte ve školních sešitech výpisky na téma vedlejší věty příslovečné. Proto bude fajn, když si je procvičíte. Stránek, kde můžete trénovat je mnoho, posílám odkaz na jednu z nich http://www.testpark.cz/testy/cesky-jazyk/urcovani-vet-vedlejsich-1030 . Hodně zdaru!

Mgr. Lucie TancibudkováInformatika – povinně volitelná IT (1 hodina týdně)

Práce na 2 vyučovací hodiny - 80 minut

 

 1. Seznámit se se základními typografickými pravidly (pravidla pro psaní textu v textových editorech) např. na:

http://www.22zsplzen.cz/wp-content/files/absolventske-prace/zakladni-pravidla.pdf

https://www.gjszlin.cz/ivt/esf/ostatni-gdm/zakladni-typograficka-pravidla-esf.pdf

https://www.napocitaci.cz/33/typograficka-pravidla-uniqueidgOkE4NvrWuNY54vrLeM676nSxPa8k1rvWcEWLDBR_98/

https://www.pslib.cz/milan.kerslager/Typografick%C3%A1_pravidla

 

 1. Po seznámení s typografickými pravidly si prohlédněte vzor úředního dopisu na:

http://www.vzor-dopisu.cz/uredni-dopisy/

 

 1. Stáhněte tento dokument naformátujte dle vzoru a opravte všechny typografické chyby. Potom dokument zašlete na moji emailovou adresu. Úřední dopis – zadání.

 

Nemáte-li k dispozici program MS Word, můžete použít Writer z balíku Libre Office, který je zdarma Pokud nemáte doma program MS PowerPoint, můžete použít program Impress z balíku LibreOffice, který je ke stažení zdarma na https://cs.libreoffice.org/download/download/ (instalaci ponechejte na rodičích), nebo můžete použít libovolný dostupný textový editor. Nechcete-li nic instalovat, ve většině počítačů máte alespoň WordPad.

Mgr. Milan Svoboda16/03/2020

Matematika

Ahoj sedmáci,
zasílám učivo a úkoly z matematiky na týden od pondělí 16. 3. do pátku 20. 3. (5 vyučovacích hodin – 200 minut).

 

 1. V pracovním sešitu na geometrii (zelený A4) vypracujte v I. kapitole SHODNOST cvičení 1-7 na stranách 5 a 6. Místo průsvitky můžete použít pravítko a úhloměr. (Agátka a Jana mají sešity připraveny ve vestibulu školy, kde je lze v dopoledních hodinách vyzvednout). Pokud sešit nemáte, stáhněte si pracovní listy zde - str. 4 a 5  a str. 6 a 7. (cca 30 minut)

 

 1. V pracovním sešitu na aritmetiku vypracujte v rámci opakování libovolné úlohy - práci věnujte přibližně 20 minut.

 

 1. Shlédněte tyto prezentace, týkající se shodnosti trojúhelníků:

(vše k úkolu G4 - cca 30 minut)

 

 1. G2 - Věta SUS - podle zápisu konstrukce sestrojte na papír trojúhelník ABC. Na list uveď i zápis konstrukce:
 • Sestrojte úsečku AB; |AB| = 7 cm
 • Sestrojte kružnici k se středem v bodě B a poloměrem 8 cm; k (B; r = 8 cm)
 • Sestrojte úhel ABX o velikosti 50°; | ∢ ABX | = 50°
 • Sestrojte bod C na průniku kružnice k a polopřímky BX; C ∈ k ∩ →BX
 • Sestroj trojúhelník ABC; ∆ABC
 • List označ jako úkol G2 a založ do portfolia. (cca 10 minut)

 

 1. G3 - Věta USU - podle zápisu konstrukce sestrojte na papír trojúhelník ABC. Na list uveď i zápis konstrukce:
 • Sestrojte úsečku AB; |AB| = 9 cm
 • Sestrojte úhel ABX o velikosti 60°; | ∢ ABX | = 60°
 • Sestrojte úhel BAY o velikosti 75°; | ∢ BAY | = 75°
 • Sestrojte bod C na průniku polopřímek BX a AY; C ∈ →BX ∩ →AY
 • Sestroj trojúhelník ABC; ∆ABC
 • List označ jako úkol G3 a založ do portfolia. (cca 10 minut)

 

 1. G4 - Vypracuj si na list zápis o shodnosti trojúhelníků, na kterém budou definice všech tří vět SSS, SUS a USU. Ke každé větě od ruky načrtni trojúhelník, ve kterém barevně označ strany a úhly, které jsou pro danou větu podstatné. Jako příklad můžeš použít druhé snímky z prezentací u bodu č. 3. List označ jako úkol G4 a založ do portfolia. (cca 30 minut)

 

 1. Do školního sešitu vypracuj tyto úlohy:

 

Učebnice M3 Odvárko – Kadleček (zelená)

Str. 15 cv. 5

Str. 17 cv. 4

Str. 20 cv. 5 a 6 (již jsme probírali)

Str. 23 cv. 1, 2, 3 (cca 30 minut)

 

Pracovní sešit z matematiky – Soubor úloh - Odvárko – Kadleček (růžová)

Str. 113 cv. 1, 3, 4

Str. 114 cv. 6, 7

Str. 115-116 cv. 12 (cca 40 minut)

 

Nejdůležitější, co musíte umět a čemu musíte porozumět, je:

 • Shodnost trojúhelníků podle vět SSS, SUS a USU.
 • Konstrukce trojúhelníků podle vět SSS, SUS a USU.
 • Zápis konstrukce trojúhelníků.

 

V případě dotazů mě kontaktujte na školním emailu.

Mgr. Milan Svoboda13/3/2020 Informace pro přírodopis ve dnech 16.-20.března 

 • Přečíst kapitolu mechů (učebnice 60-61 str.), udělat si krátké výpisky do sešitu, zodpovědět otázky na stránce 61 dole.
 • Přečíst kapitolu plavuní a přesliček (učebnice 62-63 str.), udělat si krátké výpisky do sešitu.

Mgr. Markéta ŠnorováŠVP - červen 2020

Vážení rodiče, milí žáci, protože jsou na nás směřovány dotazy ohledně ŠVP, seznámíme Vás s předběžným plánem. Všechny zálohy jsou prozatím na účtu školy. Spojili jsme se s pokytovali ubytování a s ohledem na současnou situaci se s nimi domluvili, že jim žádné zálohy posílat nebudeme, neboť v této chvíli nikdo neví, jaká bude v červnu situace. Toto naše stanovisko bylo akceptováno. Proto ten, kdo ještě zaplaceno nemá, ať klidně zaplatí zálohu na účet školy. V případě, že by se akce nekonala, všem bude celá částka, bez storno poplatků, vrácena.

Mgr. Lucie Tancibudková12/03/2020

Matematika

Ahoj sedmáci,
zasílám učivo a úkoly z matematiky na čtvrtek 12. 3. a pátek 13. 3. (2 vyučovací hodiny).

 

 

 1. Založte si portfolio (stačí jakékoli desky či košilky), kam budete zakládat vyhotovené práce – vypracované úkoly a cvičení. Po návratu bude vaše portfolio prací součástí hodnocení.
  (cca 5 minut)
   
 2. Přejděte na odkaz https://cs.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-equations-and-geometry/alg-basics-intro-to-triangle-similarity/v/similar-triangle-basics .  Shlédněte video Úvod do podobnosti trojúhelníků, věty o podobnosti trojúhelníků a určování podobných trojúhelníků. Splň příslušná cvičení. Je dobré (ale není nutné) se na Khan Academy zaregistrovat.
  (cca 30 minut)
   
 3. Zopakujte si věty SSS, SUS a USU o shodnosti trojúhelníků.
  Zdroje: https://matikaj.webnode.cz/matematika-7-rocnik/vety-o-shodnosti-trojuhelniku/ a https://www.youtube.com/watch?v=JyemgF23eyg
  (cca 10 minut)
   
 4. V pracovním sešitu na geometrii (zelený A4) vypracujte v I. Kapitole SHODNOST cvičení 1-6 na stranách 4 a 5. Místo průsvitky můžete použít pravítko a úhloměr. (Agátka a Jana mají sešity připraveny ve vestibulu školy, kde je lze v dopoledních hodinách vyzvednout). Pracovní sešit bude po zahájení běžného vyučování součástí hodnocení.
  (cca 20 minut)
   
 5. V pracovním sešitu na aritmetiku vypracujte v rámci opakování dvě libovolná cvičení, která doposud nemáte. Pracovní sešit bude po zahájení běžného vyučování součástí hodnocení.
  (cca 10 minut)
   
 6. Podle zápisu konstrukce sestrojte na papír trojúhelník ABC:
 • Sestrojte úsečku AB; |AB| = 11 cm
 • Sestrojte kružnici k se středem v bodě A a poloměrem 8 cm; k (A; r = 8 cm)
 • Sestrojte kružnici l se středem v bodě B a poloměrem 6 cm; l (B; r = 6 cm)
 • Sestrojte bod C na průniku kružnic k a l; C ∈k∩l

           List označ jako úkol G1 a založ do portfolia.
           (cca 10 minut)

 

V případě dotazů mě kontaktujte na školním emailu.

Mgr. Milan SvobodaČeský jazyk

ČJ - větná skladba od 16. - 20. 3. 2020 - vedlejší věty příslovečné https://www.youtube.com/watch?v=11MZN8Shpf8

Ná následujícím videu je vysvětleno určování VV - příslovečných. Do školního sešitu si zapište jednotlivé druhy vždy s příkladovou větou. Přeji hodně zdaru. 

Mgr. Lucie TancibudkováZeměpis

v týdnu 16.-20.3.2020

 

Po přečtení učebnice str. 56-57 zjistěte a do sešitu zapište základní údaje o Indii (pomohou vám tabulky na konci učebnice, v atlasu a nebo internet).


Základní údaje jsou tyto: hlavní město, počet obyvatel, rozloha, jméno prezidenta, sousední země, dvě největší řeky, převládající náboženství a podnebné pásy.

Mgr. Marek FapšoDějepis

v týdnu 16.-20.3.2020

 

Udělejte si výpisky z učebnice (str. 63-65) a podle následujícího obrázku si překreslete do sešitu rotundu sv. Jiří na Řípu (z boku i plánek půdorysu).

 

Mgr. Marek Fapšo11/03/2020

Vážení rodiče,


jak již víte, vláda ČR s účinností od středy 11. 3. rozhodla o uzavření základních a středních škol. Dovoluji si proto shrnout nejdůležitější informace.

 

• Ode dneška je zakázána přítomnost žáků ve škole - do odvolání.
• Obědy ve školních jídelnách jsou hromadně odhlášeny.
• Budova školy bude v pracovní dny otevřena takto: recepce 8.00-12.00 hod., kancelář 8.00-14.00 hod.
• Neodkladné návštěvy lze domluvit i v jiném čase na emailu reditel@zsressl.cz
• Žádosti o vystavení OČR zasílejte na info@zsressl.cz. Obratem zašleme potvrzení.
• Učivo z jednotlivých předmětů bude žákům zprostředkováno na nástěnce třídy. Ať ji děti sledují a průběžně si je a úkoly doplňují.

 

Sledujte prosím nadále webové stránky školy, kde Vás budeme průběžně informovat o dalších krocích.

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte mne pomocí emailu.

Děkuji za pochopení, přeji příjemné dny,

 

Mgr. Milan Svoboda11/03/2020

Fyzika

Na této stránce (ZDE) naleznete veškeré informace k samostudiu k předmětu fyzika. Stránka bude průběžně aktualizována.

Ing. Bc. Karel MartínekObčanská výchova

====Pod tímto příspěvkem Vás budu průběžně informovat o aktualitách a požadavcích týkajících se občanské výchovy=====

 

Z preventivních důvodů souvisejících se šířením nového viru bylo třeba zavést určitá opatření. Počínaje dneškem bude výuka zprostředkována prostřednictvím nástěnky této školy. Prosím, pečlivě sledujte příspěvky obsahující úkoly, které od Vás budu následně vyžadovat. Pokud byste měli jakékoliv problémy, které by Vám znemožňovaly pracovat na mnou zadaných úkolech, nechť mě prosím, kontaktují rodiče na níže uvedeném emailu. Děkuji. V případě jakéhokoliv dotazu, mě neváhejte kontaktovat na emailu prochazka@zsressl.cz .

 

12.3.2020
Před nahlédnutím do výkladu se ,prosím, zamyslete nad těmito otázkami:
Schopnosti a dovednosti

 • Myslíte si, že jsou schopnosti a dovednosti vrozené? V čem se liší?
 • Uveďte dva příklady dovedností a schopností.
 • Lze schopnosti rozvíjet?
 • Podle čeho byste rozdělili dovednosti?
 • Zamysli se nad svými schopnostmi a dovednostmi, v jakých disciplínách si myslíš, že vynikáš?

Talent

 • Jak se pozná talentovaný žák? Lze to vůbec poznat?
 • Jak byste popsali genialitu/ genius? Uveďte příklad nějaké osobnosti, jejíž jméno si vybavíte pod pojmem genialita.

 

Výklad:
"Lidé jako snad jediný druh savců, se dokáží přizpůsobit životu ve všech oblastech zeměkoule, mají vlohy k životu v přelidněných velkoměstech i v odlehlých pustinách, jen musí mít včas příležitost, rozvíjet své vlohy činnostmi a učením do schopností ve společnosti lidí, ve které budou žít"

 

Každý jedinec se rodí s určitou vrozenou výbavou, mezi kterou patří vlohy k určitým aktivitám.
Vlohy = Je to něco vrozeného, co máme v sobě od narození a usnadňuje nám to vykonávat určitou činnost s menší námahou. Pokud se zamyslíte nad tím, co Vám jde a v čem jste dobří, pravděpodobně dostanete odpověd na to, co jsou vlohy. Samožřejmě je důležité danou aktivitu trénovat a stále se učit novým věcem bez ohledu na vrozené vlohy. Ty Vám úspěch v dané disciplíně nezaručí, jen Vám celý proces ulehčí. Zapamatujte si citát : "Učení je jako plavání proti proudu - kdo přestane, žene ho to zpět!"

Pokud má dítě možnost tyto vrozené vlohy procvičovat, dozrávají a rozvíjejí se příslušné oblasti mozku, a dítě získává schopnost k určité činnosti.
 

Schopnosti pak chápeme jako, složité vlastnosti osobnosti, rozvinuté z vloh.
Schopnosti rozlišujeme buď podle stupně obecnosti na obecné a speciální, nebo podle typů činností ve kterých se uplatňují na:

 • Smyslové - Sluch - Kde ho využijeme?
 • Psychomotorické - Využíváme ve všech pohybových, sportovních či tanečních aktivitách, všude kde se hýbeme, něco děláme rukama, sledujeme očima.
 • Umělecké schopnosti - Co spojuje klavíristu a malíře?
 • Rozumové - Intelektové činnosti - Kde se nám hodí?

Dovednosti
Dovednosti se rozvíjejí učením na základě schopností! Nejsou tedy vrozené, ale učením získané. Mezi dovednosti patří například čtení, psaní, malování, plavání, gymnastické prvky atd.

Talent, nadání a genialita
Nadání=  mimořádně velké vlohy, mimořádně rozvinutý předpoklad k výkonu .... Jsou vlohy vrozené nebo získané?
Talent= buď mimořádné nadání nebo mimořádné schopnosti
Genialita = mimořádně rozvinutý talent. Jedná se tedy o nejvyšší stupeň. Pouze malé zastoupení v populaci.


Jmenujte nějakou osobu s mimořádně rozvinutým talentem:

 • Ve sportu?
 • V umění?
 • Ve vědě?

 

 

S pozdravem pan učitel

Pavel Procházka

Bc. Pavel Procházka11/03/2020

Anglický jazyk

 1. 2 rozdané papíry - procvičování minulého času
 2. učebnice:
 • str. 11/5a - napsat krátké otázky a odpovědi - My project
 • ​str. 11/7c - výslovnost
 • str. 11/8 - napsat krátký rozhovor na zadané téma - My project

 

WB

 • str. 5/7
 • str. 6/1, 2
 • str. 7/3, 4, 5, 6
 • gramatika - WB - str. 67/1.1. - 1.3.
 • str. 68/1.4. - 1.10.

 

učebnice

 • str. 12 - čtení, překlad článku
 • slovíčka - WB - str. 74/c

WB

 • str. 8/celá, str. 9/celá

 

Napsat krátký článek (nejméně 10 vět) o své rodině (uč. str. 12/1b) - My project

 • uč. str. 12/1a, 3 - doplnit
 • str. 14 - čtení, překlad
 • slovíčka - WB - str. 75/d

 

Napsat do učebnice

 • str. 15/2, 3a
 • str. 15/6a - výslovnost
 • str. 15/6b, c - ústně tvořit otázky a odpovědi

 

WB

 • str. 10/1
 • str. 10/2, 3 - ústně
 • str. 11/4, 5, 6

 

Procvičovat:

 • CD (z WB)
 • www.vyukove-materialy.eu - AJ - English Exercises (!!! NE ČERVENOMODRÉ !!!) - verbs (časy), vocabulary (family)

Mgr. Libuše Kundrová27/02/2020

Zítra jde třída v 11.40 s kolegyní Poubovou na Smetanku bruslit. Akce je zdarma, brusle a přilby je možné zapůjčit na místě rovněž zdrama. Předpokládaný návrat je 13.40 hodin.

Mgr. Milan Svoboda18/02/2020

Učivo pro žáky, kteří nebyli minulý týden ve škole:

 

Matematika – učebnice str. 65-67 + 1 strana pracovního sešitu.
Dějepis – vytvořit rodokmen podle zadání v příloze
Zeměpis – celá kapitola Čína
Přírodopis – dobrali celou kapitolu ptáci
Fyzika – hydrostatický tlak
Čj – věta dvojčlenná, jednočlenná a větný ekvivalent

Mgr. Milan Svoboda14/02/2020

Přeji všem krásné jarní prázdniny.

Mgr. Milan Svoboda10/01/2020

Dobrovolný domácí úkol s příklady podobnými jako budou v pololetní práci. Odkaz ke stažení.

Mgr. Milan Svoboda09/01/2020

Příští týden budeme psát pololetní práci z matematiky.

Mgr. Milan Svoboda20/12/2019

Všichni žáci druhého stupně byli přihlášeni do matematické soutěže. Cena je 20 Kč. Částku budu vybírat příští týden.

Někteří žáci dosposud neuhradili doplatek 8 Kč za sešity a učebnice z počátku školního roku. Prosím tedy o nápravu.

Děkuji

Mgr. Milan Svoboda20/12/2019

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci v letošním kalendářním roce. Přeji všem příjemné a klidné svátky, mnoho spokojenosti a zdraví v novém roce.

Mgr. Milan Svoboda16/09/2019

Seznam věcí na výtvarnou výchovu

Kufřík (krabice) na pomůcky, zakrytí lavice (stačí i noviny), 2x tužka (co nejměkčí), měkká guma, pastelky, voskovky, vodovky, tempery, alespoň 3 štětce různé tloušťky, paleta (nebo kartonová destička) na míchání barev, kelímek na vodu, hadřík, černý fix, nůžky a lepidlo na papír.

Mgr. Milan SvobodaIng. Bc. Karel Martínek02/09/2019

Prosím rodiče o vyplnění Dotazníku žáka, Odpovědnosti zákonného zástupce a Přihlášky (odhlášení) ze školního klubu. Děkuji.

Mgr. Milan Svoboda30/08/2019

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok se blíží ke svému startu.  Proto mi dovolte Vás přivítat po prázdninách a popřát všem mnoho úspěchů. Těším se na  naši další spolupráci.

Organizace prvních dnů nového školního  roku:

 

 • v pondělí 2. 9. jsou pouze dvě vyučovací hodiny - konec vyučování v 9:40 hodin – s sebou penál, lepidlo a nůžky
 • v úterý 3. 9. jsou 1. a 2. vyučovací  hodinu třídnické práce, vyučování od 3. vyučovací hodiny probíhá podle rozvrhu  a je ukončeno po 5. vyučovací hodině ve 12:40 hodin
 • od středy 4. 9. vyučování probíhá podle  rozvrhu hodin bez odpoledního vyučování
 • od pondělí 9. 9. vyučování probíhá podle rozvrhu hodin v plném rozsahu
   

Mgr. Milan Svoboda 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved