ZŠ a MŠ Resslova

stránka třídy 4.A


 

29/06/20

30. 6. rozdávání vysvědčení. Sraz v 8.00 hod. na hřišti školy, děti, které nechodily do školy, musí přinést čestné prohlášení (možné stáhnout na stránkách školy v záložce aktuality). Děti, které budou odcházet ze školy samy (8.30 hod.) musí mít napsaný lísteček od rodičů.

Přeji všem rodičům a dětem krásné léto a těším se na naši spolupráci v příštím školním roce.

Mgr. Dana Kuchynkova17.6.

Úkoly na tento týden: čj - PS str. 54, 55, 73, 74, m - učebnice str. 60-62, vl. - nástup Habsburků na český trůn - uč. str.50-53, PS 26,27, př.- učebnice str. 72-74.  Ku

Mgr. Dana Kuchynkova17/06/20
Dle aktualizovaných pokynů MŠMT mohou přijít pro vysvědčení i žáci, kteří nyní nedocházejí do školy. Předávání vysvědčení bude probíhat 30. 6. od 8.00 - 8.30 hod. Pak mohou děti odcházet domů buď samy (s lístečkem), nebo s doprovodem rodičů. ŠD funguje do 16.00 hod.

Mgr. Dana Kuchynkova12/06/20

Úkoly z angličtiny na týden 15. 6. - 19. 6.:

  • vytvořte rozvrh hodin, kde budou dny a předměty napsané v angličtině;
  • pracovní list.

Mgr. Markéta Štěpánková9.6.Dobré ráno, úkoly na tento týden:

český jazyk: učebnice od str. 127 - 130, PS 49, 50, 51

matematika: uč. od str. 47 - 50, PS 35 - 37

 

vlastivěda: doba pohusitská - uč. str. 46 - 49, PS str. 45

přírodověda: člověk a příroda-dokončení - uč. str.70 - 72, PS str. 30, 31

                                                                                   Hezký týden Ku

Mgr. Dana Kuchynkova05/06/20

Úkoly z angličtiny na týden 8. 6. - 12. 6. naleznete zde.

Mgr. Markéta Štěpánková3.6. Posílám úkoly do konce týdne:

 

čj - pracovní sešit do strany 48, učebnice do str. 125

m - PS do str. 34, učebnice do str. 46 - celá čísla - pročíst, procvičit

vlastivěda - učebnice do str.45, PS do str.24, udělejte si výpisky, najděte si na internetu husity, vypracujte otázky do sešitu ze str. 45(zopakuj si)

přírodověda - učebnice str. 70, 71, 72, PS str. 30, 31 

                                                                                          Hezký zbytek týdne Ku

Mgr. Dana Kuchynkova03/06/20
Vzhledem k tomu, že neproběhly třídní schůzky a neodsouhlasil se společný nákup pomůcek pro příští školní rok, je potřeba zaslat individuální souhlas třídnímu učiteli. Částku 650 Kč budeme vybírat do 19. 6. 2020. Zašlete ji buď prostřednictvím dítěte třídnímu učiteli (pro děti, které chodí od 25. 5. do školy) nebo se individuálně domluvte s učitelem na termínu předání. NEPOSÍLEJTE JE NA ÚČET ŠKOLY. Kdo nebude mít zájem o společný nákup nebo nezaplatí, dostane seznam a obstará si pro dítě vše sám.

Mgr. Dana Kuchynkova3.6.

Přeplatky za ŠD a ŠVP budou navráceny v týdnu 1. -5. 6. buď na účet (tuto variantu preferujeme) nebo v hotovosti (po domluvě s paní hospodářkou). Číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen, zasílejte na mail hospodarka@zsressl.cz.
Přeplatky za kroužky zašle paní vychovatelka Vávrová také na účet ve stejném termínu. Číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen, zasílejte na mail smajchlak@seznam.cz.

Mgr. Dana Kuchynkova29/05/20

Úkoly z angličtiny na týden 1. 6. - 5. 6. naleznete zde.

Mgr. Markéta Štěpánková29.5. 

čj - PS str. 42, 43

m - PS str.29, 30

               Přeji hezký víkend Ku

Mgr. Dana Kuchynkova28.5. Dnešní úkoly:

čj - procvičování vzorů podstatných jmen na pracovní list, vy si procvičujte na počítači - čj on line.

m - geometrie - učebnice str.40 = grafický součet úseček, cvičení narýsovat do sešitu, PS str. 28/cv. 8,9

vl - učebnice str. 41 = počátky husitského hnutí - vypsat poznámky do sešitu, pustit si na počítači - dějiny udatného národa - 36 Ku

Mgr. Dana Kuchynkova27.5.

Dobré ráno, úkoly na dnešek.

ČJ - Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice , učebnice str.115, PS str. 37,38

M - Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, učebnice str. 43,44

Př - Otázky v učebnici ze strany 69 (všechny), str. 70 Ku

Mgr. Dana Kuchynkova26.5.

M- procvičování zlomků na interaktivní tabuli, učebnice str. 15, 16, 17( ústně procvičovat zlomky)

ČJ- PS str. 33,34 , interaktivní tabule - koncovky podstatných jmen

VL - ústně učebnice str.37, PS str.20(kdo neměl). Hezký den Ku

Mgr. Dana Kuchynkova25.5 posílám učivo, které jsme dnes probírali ve škole:

český jazyk - opakovali jsme rody pod. jmen a jejich vzory, PS str.32

matematika - jednotky obsahu, učebnice str. 36, písemně str. 37/7, dále dle výběru slovní úlohy

přírodověda - učebnice str.67,68, do sešitu opsat dole žlutou tabulku, PS str. 29

 

Učebnici matematiky má Jája a Yang na vrátnici školy, tak si ji tam vyzvedněte. Lukášovi ji doručí Goran, Vanje Andulka, pro Tu Ahna ji má Dejvid. Ku

Mgr. Dana Kuchynkova24/05/20

Učení z angličtiny na týden 25. 5. - 29. 5. (pro děti, které nestupují do školy):

AJ: uč. str. 38 + pracovní list

Mgr. Markéta Štěpánková20.5. Dobré ráno s matematikou:

v učebnici si projděte strany 36 - 39, v PS vypracujte strany 27, 28. Hezký zbytek týdne. Ku

 

 

 

 

Mgr. Dana Kuchynkova19.5. Dobré ráno, pokračujeme v českém jazyku - shodou přísudku s podmětem

Tento týden si v učebnici nastudujete stranu 122, 123, v PS vypracujete stranu 42, 43. Hezký den Ku

Mgr. Dana Kuchynkova19.5. Prosím rodiče dětí, které nastoupí 25. 5. do školy, aby mi napsali, kdy a s kým budou děti odcházet domů. Děkuji Ku

Mgr. Dana Kuchynkova18.5. - pokračujeme ve vlastivědě:

Lucemburkové v Čechách - dokončení.

Po smrti Karla IV. na trůn usedl starší ze dvou synů Václav IV.- vzdělaný, sečtělý,ale nerozhodný panovník. Nastává doba kdy církev získává bohatství a moc, doba změn, nepokojů a válek. Václav IV. umírá roku 1419 bezdětný.  Nástupcem je jeho bratr Zikmund(liška ryšavá) - výborný panovník, i uherský král, pořádal křížové výpravy proti kacířským Čechům(husity byl vždy poražen).

1436 usedá na český trůn, 1437 umírá bez mužského potomka, a tak rod Lucemburků vymírá po meči.

Pročtěte si v učebnici strany 36 - 40, PS str.19 - 22.

 

S většinou z vás už se brzy uvidím osobně, ale stejně bych chtěla moc poděkovat všem, kteří celé dva měsíce se mnou pracovali a plnili zadané úkoly z vlastivědy a přírodovědy - Samira, Michal, Lukáš, David, Andulka,Sára,Goran,Míša. Hezké pondělí Ku

Mgr. Dana Kuchynkova18.5.Dobré ráno,dnes začneme přírodovědou:

Dnes žádný zápis do sešitu.

V učebnici si najděte stranu 69 - opakování, projděte si ústně všechny otázky, vyberte 5 a jejich odpovědi mi zase pošlete do týdne. Hezký den Ku

Mgr. Dana Kuchynkova16/05/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 18. 5. - 22.5.:

uč. str. 37, PS str. 31

Mgr. Markéta Štěpánková13.5. Dobré ráno, v matematice se dnes vrátíme k procvičování zlomků: Projděte si v učebnici strany 32 - 35, písemně vypracujte tato cvičení: str.32/8, str.33/13, str.35/23, 28, 30. Nezapomeňte na pracovní sešit - str. 25,26. Mějte se fajn Ku

 

https://pin.it/1zIt9Xx

 

 

 

 

Mgr. Dana Kuchynkova12/05/20

Milé děti, zde máte odkazy, na kterých můžete procvičovat učivo angličtiny (sloveso to be a to have, slovní zásobu):

https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html

https://agendaweb.org/verbs/to-have-exercises.html

https://agendaweb.org/verbs/be-have-exercises.html

https://www.learningchocolate.com/all?sort_by=count

Mgr. Markéta Štěpánková12.5. Dobré ráno, dnes se budeme v českém jazyku věnovat shodě přísudku s podmětem:

Jednoduchý podmět

pokud je podmětem podstatné jméno rodu mužského životného v množném čísle, píše se v přísudku (v příčestí minulém) měkké – i;
Studenti se dostatečně nepřipravili na písemku z českého jazyka.

pokud je podmětem podstatné jméno rodu mužského neživotného nebo ženského v množném čísle, píšeme v přísudku tvrdé – y, podstatná jména děti, oči, uši jsou v mn.č. rodu ženského (vzor kost);
Počítače se staly našimi nezbytnými pomocníky.
Kamarádky se o mě dobře postaraly.
Děti si hrály na pískovišti. Její oči mě okouzlily. Uši mi zčervenaly studem.

pokud je podmětem podstatné jméno rodu středního v množném čísle, je v přísudku koncovka –a.
Obě tatínkova nová auta stála před domem.

 

V učebnici si nastudujte str.118 - 119, PS str.39 - 41,můžete procvičovat na počítači - český jazyk online,5.ročník, shoda přísudku s podmětem. Ku

Mgr. Dana Kuchynkova11.5. Vlastivěda

- zápis do sešitu - pokračujeme v kapitole Lucemburkové v Čechách

KAREL IV. = nejvýznamnější panovník v historii českého státu

Narodil se roku 1316 Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému. Jmenoval se Václav, ale přijal jméno po svém strýci a kmotru, francouzskému králi Karlu IV.Sličném, který ho vychovával.

Karel byl vzdělaný, uměl číst a psát, hovořil 5 jazyky.

V 17letech se vrací do Čech a jako markrabě moravský vládne se svým otcem.

1346 je zvolen římskoněmeckým králem a roku 1347 i českým králem( ke korunovaci nechal zhotovit korunovační klenoty - svatováclavskou korunu, jablko, žezlo), 1355 korunován císařem Svaté říše římské.

Karel IV. byl 4x ženatý a měl 12 dětí.

Za jeho vlády se české království stává evropskou velmocí.

Roku 1348 založena v Praze první univerzita v Evropě - Karlova univerzita.

1356 vydal zlatou bulu sicilskou= právo svobodné volby českého krále, pokud by panovnický rod vymřel.

Karel IV. - stavitel - založil řadu klášterů, postavil několik hradů(Karlštejn), zahájil stavbu katedrály chrámu sv. Víta, založil Nové Město pražské, Karlův most, hladová zeď na Petříně....

Karel IV. zemřel roku 1378 a je nazýván Otec vlasti.

Vše si přečtěte v učebnici na str. 34,35, PS str.18. Mějte se Ku

Mgr. Dana Kuchynkova11.5. Dobré ráno, začínáme přírodovědou:

3. Ptáci na hladině rybníka a jeho okolí - kachna divoká - nejhojnější vodní pták, všežravec, barevně se odlišuje samice a samec

                                                                     lyska černá - hnízdo na břehu rybníka, všežravec, částečně tažný pták, černé peří a bílou                                                                                     lysinkou

                                                                     labuť velká - náš největší vodní pták, rostlinná potrava, stálý pták

4. Savci na březích rybníků a ve vodě - hryzec vodní - plave, potápí se, chodby buduje na břehu, býložravec

                                                                   ondatra pižmová - dobře plave, chodby na březích, všežravec, na zadních nohách má 

                                                                                   plovací blány, dlouhý zploštělý ocas(kormidlo).

Vše si opište, přečtěte si v učebnici stranu 66, vypracujte v PS str.28. Hezké pondělí Ku

Mgr. Dana Kuchynkova11.5.

Prosím rodiče, kteří mi dosud nedali vědět ohledně nepovinné školní docházky, aby tak učinili nejpozději do 18. 5. 2020. Děkuji.

Mgr. Dana Kuchynkova10/05/20

Milé děti posílám úkoly z angličtiny na týden 11. 5. - 15. 5:

uč. str. 36, PS str. 30

Musím pochválit všechny děti a rodiče, kteří mi pravidelně posílají vypracované úkoly. Bohužel někteří z vás se mi doposud vůbec neozvali.

Mgr. Markéta Štěpánková6.5. Dobré ráno,čeká nás matematika:

1. Procvičte si obsah čtverce a obdélníku na str. 31 v učebnici.

2. Učebnice str. 29, 30 - Vztahy mezi čísly - projděte si obě stránky ústně, písemně vypracujte cv.7, 11 na str.30, PS - str. 23,24.

                                                                                      Hezký zbytek týdne Ku

 

 

 

Mgr. Dana Kuchynkova6.5.

Na stránkách školy (záložka aktuality) jsou informace k provozu od 25. 5. 2020. Prosím o zpětnou vazbu do 18. 5. 2020. Děkuji.

Mgr. Dana Kuchynkova5.5. Dobré ranko, dnes začneme s českým jazykem:

nová látka - Základní skladební dvojice - ta se skládá ze dvou základních větných členů: PODMĚTU a PŘÍSUDKU

Už jsme na to narazili, víme, že podmět podtrháváme rovnou čarou, je vždy v 1. pádě. Přísudek podtrháváme vlnovkou a je to většinou sloveso.

Projděte si v učebnici str. 115,116 - hlavně ty růžové rámečky. Ze cvičení 5 na str.116 vypiš do sešitu základní skladební dvojice a správně podtrhni. V prac. sešitě vypracuj str.35, 36. Strany 32, 33, 34 nedělejte, uděláme si je s vysvětlením pak společně ve škole.

Základní skladební dvojice si můžete procvičit na webu umíme česky - zadejte si podmět a přísudek. Ku

Mgr. Dana Kuchynkova4.5. Přírodověda
Zápis do sešitu
Živočichové rybníků
A. Ryby - sladkovodní - dělení - 1. všežravé - kapr obecný (silné, vysoké tělo,malá tlama se 4 vousky k nahmatání potravy,živí se drobnými živočichy a rostlinami).
                                                     2.masožravé - štika obecná (velká tlama s ostrými zuby,dlouhé válcovité tělo, velmi rychlá, živí se drobnými rybkami).
B.Obojživelníci a plazy - obojživelníci - žáby - např. skokan zelený (živí se drobnými živočichy)
                                       - plazy - užovky obojková ( žluté půlměsíčky za hlavou,přezimuje v norách, živí se žábami,hmyzem,
                                         rybkami, kořist polyká vcelku).
To je vše, podrobněji v učebnici na str.65. Ku

Mgr. Dana Kuchynkova4.5. Dobré ráno, dnes začneme vlastivědou.

Úkol na tento týden: písemně do sešitu vypracujte otázky v učebnici na str.32 - Zopakuj si(7 otázek).

Zápis do sešitu:

Lucemburkové v Čechách.

1306 - zavražděn Václav III. - rod Přemyslovců vymírá po meči(v mužské linii). Český stát potřeboval nového panovníka.

Šlechta zvolila roku 1310 Jana Lucemburského, syna římskoněmeckého krále. Vzal si za manželku Elišku Přemyslovnu(sestru Václava III.).

Jan Lucemburský = král český, polský, hrabě lucemburský

                               -  král "cizinec" - nerozuměl potřebám země, pobýval v cizině

                               - výborný bojovník, diplomat

Roku 1346 padl v boji u Kresčaku ve Francii.

 

Pročtěte si v učebnici str. 33. Hezký den Ku

Mgr. Dana Kuchynkova03/05/20

Milé děti, posílám učivo na týden 4.5. - 8.5.:

uč. str. 35, PS str. 29

Mějte se moc hezky, čekám na vaše vypracované úkoly.

Mgr. Markéta Štěpánková29.4. Dobré ráno, tento týden si v čj zopakujte vzory rodu mužského -  procvičte :

učebnice str.110, 111 - ústně, PS str. 30, 31 - písemně.

                                                       Přeji vám hezké "čarodějnice" a první květnový den Ku

Mgr. Dana Kuchynkova28.4. Pokračujeme ve vlastivědě: zápis do sešitu - téma je: České království za vlády Přemyslovců

 

- za vlády Přemyslovců ve 13.století - největší rozmach české země(města, kostely, kláštery, hrady v gotickém stylu).První český král s dědičným titulem = Přemysl Otakar l.- vytvořil silný stát, získal roku 1212 Zlatou bulu sicilskou( znamenala dědičnou královskou korunu pro prvorozeného syna minulého krále). Měl dceru Anežku- prohlášena za svatou, věnovala se péči o chudé a nemocné, založila Anežský klášter na Františku. Její bratr Václav l.Jednooký = nástupce krále Přemysla Otakara I.

Syn Václava I. - Přemysl Otakar II. - Král železný a zlatý byl silný panovník. Zakládal města, stavěl hrady, kostely a kláštery. Vojenskými taženími a sňatky vytvořil z českého království nejmocnější stát ve střední Evropě. Zemřel 1278 v bitvě na Moravském poli. Jeho nástupce - syn Václav II. byl příliš malý (7 let), a tak se vlády ujal jeho strýc Ota Braniborský. Dal uvěznit Václava na 5 let. Po vysvobození českou šlechtou se VáclavII. ujal vlády - byl schopný politik a diplomat. Stal se i polským králem a pro svého syna získal i korunu uherskou. Václav III.-  vzdělaný panovník se vzdal uherské koruny, při vojenské cestě do Polska byl roku 1306 v Olomouci zavražděn. 

Václav III. neměl žádné děti, rod Přemyslovců tak vymírá po meči.

Přečíst v učebnici str. 28 - 31, PS str. 14 - 16

Dnes je toho trochu více, moc se omlouvám, ale jsme pozadu. Hezký den Ku

Mgr. Dana Kuchynkova28.4. Dobré ráno, dnes matematika:

Tento týden si procvičíte hlavně slovní  úlohy - učebnice str. 26/ cv. 13, 15, str.27/cv.22, 28-celé dvě řádky, 30.

PS str. 21, 22. 

Pokračujeme s geometrií:

Obsah čtverce - vzorec je S= a x a (zase jako u obdélníku vynásobíme dvě sousední strany). Vše procvičte na straně 28 v učebnici ústně, písemně cv. 3, 4 na této straně. Ku

 

 

 

Mgr. Dana Kuchynkova27.4. Dobré ráno, dnes opět začneme přírodovědou:

Začínáme nový ekosystém - Ekosystém vod.

Ze strany 62 v učebnici si vyberte jedno zvíře a zpracujte referát, doufám, že nebudou samí kapři.Referát mi opět pošlete do týdne.

Zápis do sešitu: Ekosystém vod - rybník

Vodní toky a nádrže - povrchová voda: vodní toky = řeky, potoky

                                                                   vodní nádrže= jezera, rybníky, přehrady

Jezero - přírodní ekosystém( vytvořila ho příroda)

Rybník - umělý ekosystém(vytvořil ho člověk)

 

Rostliny v rybníku a jeho okolí

Dřeviny a byliny rostoucí na břehu rybníka nazýváme břehový porost - zpevňuje břehy a je úkrytem pro živočichy.

Rostliny v břehovém porostu - vrba bílá, rákos obecný, orobinec úzkolistý.

Na hladině rybníka - leknín bílý(naše největší vodní rostlina).

Pročtěte si učebnici na str. 64, to je vše, těším se na referáty. Ku

Mgr. Dana Kuchynkova26/04/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 27. - 30.4.:

slovní zásoba k lekci 3D - My school, School subjects (PS str. 82), uč. str. 34, PS str. 28

Mějte se moc hezky.

Mgr. Markéta Štěpánková23/04/20

Oprava úkolů z angličtiny: učebnice str. 33 (ne 37), PS zůstává.

Mgr. Markéta Štěpánková 

 

 

Dobré ráno s matematikou:

Dnes vezmeme i geometrii.

 1.Řešíme slovní úlohy - celé dvě strany si projděte ústně a písemně vypracujte na str.24/cv. 2, 3, 4(první 2příklady), 5(první dva příklady), str.25 cv.11.

2. Geometrie

Probereme obsah obdélníku.

Už umíme vypočítat obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce - víme, že když počítáme obvod,jsou to strany okolo daného útvaru.

Obvod značíme malým písmenem o.

Obsah značíme velkým písmenem S a na rozdíl od obvodu počítáme vnitřek daného útvaru.

Vzorec pro výpočet obsahu obdélníka : S = a x b ( kde a , b jsou strany obdélníku), jednotky pro výpočet obsahu jsou vždy milimetr čtvereční, centimetr čtvereční,......

Projděte si str. 22, 23 a písemně vypracujte cv.8 na str.23.

To je vše, doufám, že se vám bude dařit, zdravím Ku, 22.4.

Mgr. Dana Kuchynkova21.4. Dobré ráno, začneme dnes českým jazykem.

Pokračujeme posledním vzorem rodu mužského = vzor stroj. Je to vzor neživotný, zakončený v 1. p. č.j. měkkou nebo obojetnou souhláskou, ve 2.p. č.j. je koncovka e/ě. Tento vzor je měkký a všechna i/í jsou v koncovkách měkká.

Projděte si učebnici na str. 108, 109, v PS vypracujte str.28, 29. Mějte prima den, Ku

Mgr. Dana KuchynkovaPokračujeme ve vlastivědě:

 Zápis do sešitu

Boleslav ll. nechal vyvraždit Slavníkovce=jediní vládci českého státu - Přemyslovci. Měl 3 syny Boleslava lll., Oldřicha a Jaromíra,

mezi nimi spory o vládu - dozvídáme se v pověstech. Oldřich měl syna Břetislava a ten měl 3 syny. Druhorozený byl Vratislav ll., který byl schopný panovník i válečník. Německý král ho nechal korunovat prvním českým králem, ale tento titul nebyl dědičný.

Přečtěte si v učebnici str.23,24 - pověsti Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka.

Dále si pročtěte str. 25, 26 - život před tisíci lety v Čechách.

Vypracuj v PS str.12,13

                 Veselý týden s vlastivědou Ku, 19.4.

Mgr. Dana Kuchynkova19.4. Dobré ráno, opět začínáme přírodovědou:

 Nejdřív bych chtěla poděkovat těm dětem, které mi poslaly zadané úkoly z minulého týdne, s tématem mazlíčků:

Michal, David,Andulka, Vanja, Sára, Míša - máte u mě jedničku. 

Tak, nyní pokračujeme zápisem do sešitu:

Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí.

Obojživelníci - ropucha zelená

Ptáci - vlaštovka obecná

            jiřička obecná

            sova pálená

            sýkora modřinka

Savci - ježek západní

            myš domácí

            kuna skalní

Přečtěte si vše o nich v učebnici na str. 60,61, pracovní sešit máme hotový, takže dnes žádný úkol. Užívejte sluníčka Ku

Mgr. Dana Kuchynkova19/04/20

Milé děti, zasílám úkoly z angličtiny na týden 20. 4. - 24. 4. :

U str. 37, PS str. 27

Podívejte se ještě jednou na otázku se slovesem have got a krátké odpovědi (Have you got a rabbit? Yes, I have./No, I haven't. Has she got blue eyes? Yes, she has./No, she hasn't).

Připomínám, že přepisy poslechů k PS jsem vkládala na  nástěnku 7. 4. 

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí žáci,

 

myslím na vás, jak se vám doma daří a jak vám jde plnění úkolů na dálku. Umím si představit, že současná situace vytváří mnoho nesnadných úkolů. Ohledně problémů s učením, porozumění látce, individuálního procvičování či rodinných problémů, ale i čehokoli dalšího se mnou určitě můžete spojit. Zároveň i pokud byste se chtěli jen rozptýlit a popovídat si s někým dalším mimo rodinu, jsem tu pro vás děti i pro rodiče k dispozici. Je možné se se mnou kontaktovat přes email (cizkova@zsressl.cz) nebo přes Skype (Anežka Čížková).

 

Nakonec ještě přikládám jeden hezký pracovní list o Medvídkovi Kubovi a o tom, jak on zvládá karanténu. Koho by to zajímalo, můžete si ho projít (dobrovolně samozřejmě :)

 

Všem přeji hodně sil!
Anežka Čížková (školní psycholog)

Mgr. Rita Tlučhořová15.4. Dobré ráno, máme dnes český jazyk:

tento týden si vyplňte a procvičte v PS str.26 a 27. To je vše, mějte hezký zbytek týdne.Ku

Mgr. Dana Kuchynkova14.4.Pokračujeme ve vlastivědě v zápise do sešitu:

Po Bořivojovi vládl jeho syn Spytihněv (položil základy dnešního Pražského hradu), následoval jeho bratr Vratislav l. s manželkou Drahomírou, se kterou měl dva syny Václava a Boleslava. Babička Ludmila vychovávala Václava v křesťanské víře.  Drahomíra ji nechala zavraždit.

Václav se ujal vlády po dosažení dospělosti. Byl vzdělaný a spravedlivý.Založil chrám sv. Víta na Pražském hradě.

Mladší bratr Boleslav se svojí družinou 28.9.935 v Mladé Boleslavi Václava přapadli a zavraždili.

Nyní vládl Boleslav, který byl schopný panovník.Vedl války, vybíral daně, razil první stříbrné mince a založil Vyšehrad.

Nástupcem Boleslava l. byl jeho syn Boleslav ll. řečený Pobožný. Rozšířil nadvládu Přemyslovců na Moravu, Slezsko, Slovensko a část Polska.

Vyplňte si PS na str.10,11

Vypracujte otázky v učebnici na str. 22 a do týdne mi je pošlete.

Hezký týden Ku

Mgr. Dana KuchynkovaDobré ráno,dnes začneme matematikou:

nová látka je - Přímá úměrnost
Znamená toto: pokud si koupím jeden mobil, zaplatím určitou částku, když si koupím 2 mobily zaplatím 2x více, když 5 mobilů
5x více,atd.. Kolikrát se zvětší počet věcí, tolikrát se musí zvětšit částka, kterou za ně zaplatíme.
Projděte si obě stránky z učebnice a určitě vám to půjde.
Vypracujte písemně do sešitu ze str. 20 cv.1, 3, ze str.21 cv.7 celou první řádku(4 příklady), v PS str.19, 20
Hezký den Ku

 

Mgr. Dana Kuchynkova13.4. Milé děti, dnes bude přírodověda trochu zábavnější: 

zápis do sešitu:

Zvířata chovaná pro radost.

Jsou to zvířata, která chováme pro potěšení, žijí s námi ve společné domácnosti a rádi se o ně staráme.

V akváriích jsou to ryby, v teráriích suchozemští plazi, v akvateráriích obojživelníci, v klecích ptáci nebo menší savci.

Mezi nejčastější mazlíky patří psi a kočky.

Přečíst v učebnici str.58,59, PS str.26, 27

Úkol na tento týden:Napište mi a nakreslete vašeho mazlíčka(pokud nějakého máte),jak se o něj staráte, čím ho krmíte a čím je pro vás zajímavý. Kdo mazlíčka nemá,odpoví na tyto otázky: 1.Proč psi často vyplazují jazyk?

                                                                                                        2.Proč nelze kočku vycvičit jako psa?

Odpovědi bych ráda měla do týdne.

Hezký zbytek dne Ku

Mgr. Dana Kuchynkova13/04/20

Milé děti, zasílám úkoly z angličtiny na týden 14. -17. 4. 2020:

uč. str.32 (slovní zásoba 3C - PS str. 82, gramatika 3.3 - PS str.74), PS str. 26.

Mgr. Markéta Štěpánková8.4. Dobré ráno- dnes máme český jazyk

Hodně z vás mi ještě neposlalo DÚ z minulého týdne, takže připomínám-učebnice str.101/6 a 102/7, takže to napravte.

Dnes začneme třetím vzorem rodu mužského=vzor muž - je to vzor měkký a všechna i/í v koncovkách jsou měkká.

Projděte si v učebnici str.104-107.Do sešitu vypracujte cv.11,12,13 ze str.107. PS str.24,25.  Máte na to celý týden.

Vzory rodu mužského i ostatní vzory znovu připomínám, můžete procvičovat na: český jazyk online, umíme česky,....

Těším se za týden Ku

Mgr. Dana Kuchynkova07/04/2020 - Anglický jazyk

Milé děti, zde najdete přepis poslechů k PS AJ Project 1 (3. lekce).

Mgr. Markéta Štěpánková7.4. Ještě přidávám geometrii:

Téma je - rovnoběžníky

najdi si na googlu: rovnoběžníky a jejich vlastnosti, dále - www archiv.skolniweb.cz PDF VY 32 INOVACE 06 06 M

Mgr. Dana KuchynkovaD

 

Dobré ráno, posílám práci z matamatiky:

pokračujeme ve zlomkách- učebnice str. 12,13(to jsou ofocené stránky), str. 12/cv. 1,2,4 - ústně, str.13/cv. 5,9 - ústně, 

cv 6(celé), 7(první dva příklady), 8(první dva příklady) písemně do sešitu. Nezapomeňte mi to poslat. PS str.15, 16

Mějte hezký den Ku

Mgr. Dana KuchynkovaPokračujeme dnes ve vlastivědě:

Jistě jste si přečetli zadané pověsti a zde je několik otázek:

1.Jak se jmenovali dva bratři, z nichž jeden vystoupil na horu Říp?

2.Jak se jmenovaly Krokovy dcery?

3.Jaké vlastnosti měla Libuše a co předpověděla?

4.Proč si kníže Svatopluk nechal přinést a svázat tři pruty?

Odpovědi mi opět pošlete na můj mail.

 

Dnes začneme novou látkou a to je: Přemyslovská knížata - zápis do sešitu:Přemyslovská knížata vládla v Čechách od 10. do 12. století.Neustále mezi sebou zápasila o území.V Čechách na konci 9. století bylo několik knížectví, při dolním toku Vltavy kníže Bořivoj a na Moravě kníže Svatopluk.

Kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila pokřtěni na Moravě Metodějem = začátek šíření křesťanství(kostely, kláštery), vzdělání.

Kněžna Ludmila vedla ke vzdělání i svého vnuka,  budoucího knížete Václava.

Přečtěte si v učebnici str.21

Hezký den Ku

Mgr. Dana KuchynkovaDobré ráno, začínáme přírodovědou:

Děkuji všem, kteří mi poslali referáty, jsou moc pěkné. Ještě připomínám, nemusí být moc dlouhé, stačí 3 řádky a měl by tam být obrázek. Pokračujeme do sešitu v ekosystému okolí lidských obydlí.

 2. Domácí zvířata

     dělíme je na - hospodářská zvířata

                          - zvířata chovaná pro radost

Hospodářská zvířata - ptáci= kur domácí, husa domácí, kachna domácí

                                       savci= prase domácí, tur domácí, ovce domácí, kůň domácí, koza domácí, králík domácí

To je pro dnešek vše do sešitů, přečtěte si v učebnici str.56,57, PS str. 27/6

Mgr. Dana Kuchynkova05/04/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na příští týden:

slovní zásoba k lekci 3C, uč. str. 31, PS str. 25

 

Přeji všem krásné Velikonoce.

Mgr. Markéta Štěpánková02/04/2020

Milí rodiče,

ráda bych Vám nabídla online doučování převážně pro děti, které mám běžně ve škole na intervence.

Pokud by někdo další měl zájem o online doučování, nebo třeba potřeboval/chtěl poradit jak na domácí výuku, ozvěte se mi také na email: kindlova@zsressl.cz

 

Přeji všem pevné zdraví a co možná neklidnější dny v této nelehké situaci.
Školní speciální pedagog

Bc. Barbora Kindlová1.4.- HUDEBNÍ VÝCHOVA

Milé děti,

srdečně vás zdravím a doufám, že jste všichni v pořádku. Jistě máte v tomto náročném období učiva a povinností s ním spojené až nad hlavu. Posílám vám proto pár zajímavých a zábavných odkazů pro zpestření vaší domácí výuky a zrelaxování vaší mysli (hudba je tomu velký pomocník). 

V první řadě můžete shlédnout jednotlivá divadelní vystoupení Naivního divadla Liberec. Jsou to zábavné hry a pohádky pro děti:

https://www.youtube.com/channel/UCUXA4KvsudVekDQ9IZtPINg?fbclid=IwAR2DApx_ufKlNaz76I9WP1a3NEPkHmZEOtNEpXuSfF3mMP4pXA-DJ9mz5Pk

 

Další užitečné a zábavné odkazy, které vám posílám jsou od České televize (Déčko).

První pořad se jmenuje Hudební perličky. V něm se nejen dozvíte něco málo o hudebních skladatelích, ale i vám zahrají krátké ukázky z jejich děl.

https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1457269#H

 

Dalšími zajímavými pořady, které zde nalezenete je jednak cyklus Filharmonici na ulici, kde vám mladí muzikanti představí své nástroje  (zároveň vám na ně i zahrají), tak i cyklus pořadů Dobrodružství s orchestrem, jenž stojí za shlédnutí.

https://decko.ceskatelevize.cz/filharmonici-na-ulici/1-dil

https://decko.ceskatelevize.cz/dobrodruzstvi-s-orchestrem

 

Pro zopakování lidových písní, které jsme zpívali při hodinách vám poslouží pořad Zpívánky.

https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

 

Poslední odkazy jsou na zábavné hudební hry. První se jmenuje Hudební kolotoč (můžete si poslechnout různé skladby a trénovat sluch). Dobrodružství v Rudolfínu je pak druhá hra, díky níž si můžete projít náš nejslavnější koncertní dům Rudolfinum. Zde vám ukážou všechny místnosti a opět jednotlivé nástroje (stačí se proklikat).

https://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky/hudebni-kolotoc

https://decko.ceskatelevize.cz/hry

 

Přikládám ještě video od skladatele a dirigenta Jana Kučery, s jehož doprovodem si můžete zazpívat nejznámější lidové písničky:

https://www.youtube.com/watch?v=v33G0eKYhKg

 

Doufám, že vám mnou zaslané odkazy budou užitečné, něco nového se dozvíte a zároveň si u nich odpočinete a pobavíte. Klidně i celá rodina!

Pevně věřím, že se za nějaký čas opět uvidíme a budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Budu se na naše setkání moc těšit!

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví, hodně hudby a sluníčka do dalších dní!

DiS. Eliška SmolováDobré ráno , dnes je apríl, ale to co vám napíši za úkoly, tak platí.

Český jazyk

Dnes si projdeme vzor :hrad - skloňují se podle něj pod. jm. rodu mužského neživotného. Vzor hrad je vzor tvrdý a v koncovkách píšeme tvrdé -y.Měkké - i se píše v koncovce 6. pádu čísla množného některých pod. jmen( o březích, o lesích,..)

Projděte si učebnici str. 101,102. Písemně do sešitu vypracujte cv.6 str.101, cv.7 str.102  ostatní cvičení si projděte ústně.

PS str. 21,22

Děkuji všem, kteří mi poslali vypracované úkoly. Z dneška mi pošlete úkoly ze sešitu ne z pracáku.

Byla bych ráda, kdyby jste mi napsali, jak se máte, jak vám jdou úkoly a co bychom mohli ještě udělat.

Tak si užije apríla.

Mgr. Dana KuchynkovaDobré ráno, dnes máme matematiku a začínáme novou látku:

Zlomek

Zlomkem můžeme zapsat jakékoliv racionální číslo. Zlomek se skládá ze dvou částí. Horní část se nazývá čitatel a spodní jmenovatel. Existuje i složený zlomek, což není nic jiného, než zlomek, který má v čitateli či jmenovateli další zlomek. A mimochodem všechny znaménka mezi zlomky (plus, minus, rovná se apod.) se píší zásadně na úrovni zlomkové čáry, ne na úroveň čitatele ani na úroveň jmenovatele.

Základy zlomků si procvičte na internetu: Umíme matematiku 

                                                                      Luštěnky ryšavá - 5.třída - zlomky

v PS si vypracujete str.13,14

-s matematikou se ozvu zase za týden, pošlete mi ofocený vypracovaný pracovní sešit  str.13,14

Hezký den

Mgr. Dana KuchynkovaPokračujeme ve vlastivědě: zápis do sešitu-

 

Velkomoravská říše

9.století-vznikl první skutečný stát na území dnešní Moravy a západního Slovenska=Velkomoravská říše

Vládla knížata rodu Mojmírovců, stavěly se opevněné dvorce,hradiště, první kostelíky.

Prvním panovníkem byl kníže Mojmír I.

Nástupcem Mojmíra byl kníže Rastislav, podporoval křesťanství(víra v jednoho boha)a pozval roku 863 na Moravu dva učence

Cyrila a Metoděje.(aby sloužili křesťanskou mši v jazyce pro lid srozumitélném).

Nejúspěšnějším vládcem říše byl kníže Svatopluk, k Moravě připojil část území dnešního Polska a Maďarska i tehdejší Čechy.

Také se rozvíjelo hrnčířství,kovářství, hutnictví, vzkvétalo šperkařství-archeologické nálezy.

 

Přečtěte si v učebnici str.18 a 19, PS str.9/1

Existuje pověst O třech prutech Svatoplukových - přečtěte si ji(najdete ji na internetu)

Mgr. Dana KuchynkovaDobré ráno, začínáme přorodovědou: 

Ekosystém okolí lidských obydlí.

referát bude přidělen podle abecedy,jak je v učebnici:

Samira-ropucha zelená

Michal-kachna domácí

Yang-husa domácí

Lukáš-kur domácí

David-holub domácí

Andulka-hrdlička zahradní

Vanja-vlaštovka obecná

Sára-jiřička obecná

Goran-ježek západní

Tu Anh-potkan

Dejvid-myš domácí

Míša-prase domácí

Jája-tur domácí

Ytije-koza domácí  -  referáty vypracujt do konce týdne a pošlete mi je na můj email kuchynkova@zsressl.cz ,nezapomeňte na obrázek

 

Nyní si napište do sešitu poznámky k učivu:

1.rostliny

a/ ovocné stromy- vyšlechtěné z planých druhů - jabloň domácí (plod malvice), třešeň (plod peckovice)

    keře-rybíz (plod bobule)

    zelenina- dělení: kořenová (mrkev)

                                 cibulová (pór zahradní)

                                 listová (kapusta)

                                 koťálová (brokolice)

                                 plodová (lilek rajče)

PS str.25

Mgr. Dana KuchynkovaProsím rodiče, kteří mají možnost nascenovat vypracované úlohy svých dětí, aby tak učinili. Postupně je budu kontrolovat a zasílat zpět, ať máte nějakou zpětnou vazbu. Děkuji a všechny moc zdravím .

Mgr. Dana Kuchynkova28/03/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z anglického jazyka na příští týden. Pokud máte možnost, budu moc ráda, když mi nafocené úkoly budete posílat ke kontrole na můj email (stepankova@zsressl.cz.). Opravené práce vám budu zasílat zpět. Děkuji.

slovní zásoba k lekci 3B (PS str. 82), uč. str. 30, PS str. 24

Mějte se moc hezky.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí rodiče a děti,

 

:)NEPOSÍLÁM ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL:), ale milé sportovní zpestření pro odlehčení studijních povinnosti.

Posílám Vám hezké cvičení, které si můžete vyzkoušet doma nebo na zahradě a tím si zpříjemnit den a načerpat tak novou sílu.o:)

 

PS: Zdravím tím srdečně všechny děti ze 4.A:)

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4BeMjsdAdw

https://www.youtube.com/watch?v=ckp2Bfx7Y1U

https://www.youtube.com/watch?v=VPL23j02D3s

https://www.youtube.com/watch?v=TTPg_Ejfzbg

Eliška Poubová
Český jazyk

Určitě už máte procvičený rod mužský, vzor pán,takže si to zopakujeme:

podle vzoru pán se skloňují pod.jména rodu mužského životného zakončena v 1.p.č.j. tvrdou nebo obojetnou souhláskou,ve 2.p.č.j.koncovkou-a.

Vzor pán je vzor tvrdý.

Koncovka tvrdé -y je ve tvaru 4. a 7. p.č.mn.(pro dva pány, se dvěma pány),v ostatních pádech-páni,k pánovi, o pánovi,..

 

Vzory podstatných jmen rodu mužské

pán

(Kdo, co? 1.p.) Pán. (Bez koho, čeho? 2.p.) Bez pána. V 1.p. č.j. je slovo zakončeno souhláskou, v 2.p. č.j. je -a
Zadání: Určete, jaké -i/-y se píše ve větě: Vidíme divoké lv-i/-y.
Určíme životnost:
(Kdo, co? 1.p.) lev. (Vidím koho, co? 4.p.) Lva. Koncovka v 1.p. č.j. je odlišná od koncovky v 4.p. č.j.
Slovo lev je tedy gramaticky životné.
Určíme vzor:
(Kdo, co? 1.p.) lev. (Bez koho, čeho? 2.p.) Bez lv-a. Koncovka v 2.p. č.j je -a, vybíráme tedy ze vzorů pán, hrad.
Víme, že slovo lev je gramaticky životné
Slovo lev tedy skloňujeme podle vzoru pán.
Určíme pád:
Vidíme koho, co? - lv-i/-y. Koho, co? jsou pádové otázky 4. pádu

Řešení:
Za slovo lv-i/-y dosadíme vzor ve stejném pádu a čísle tedy pány a vyplyne správná konocovka: -y
pán
pád jednotné číslo množné číslo příklad j.č. příklad mn.č.
1.)   pán   páni   lev   lvi
2.)   pána   pánů   lva   lvů
3.)   pánovi(-u)   pánům   lvovi   lvům
4.)   pána   pány   lva   lvy
5.)   pane   páni   lve   lvi
6.)   pánovi, (-u)   pánech   lvovi(-u)   lvech
7.)   pánem   pány   lvem   lvy
tip:
V jednotném čísle píšeme u podstatných jmen vzoru pán měkké -i v koncovkách -ovi,
v množném čísle píšeme -i jen v 1. a 5. pádě, -y píšeme ve 4. a 7. pádě.

 

Procvič si vzory pán a hrad na těchto dvou cvičeních,můžeš si na papír do dvou sloupečků ta slova vypsat:

 Urči vzory Modře podtrhni podstatná jména vzoru pán, červeně vzoru hrad. PÁN HRAD Bratr, pes, most, dort, buvol, list, šašek, citron, lak, zahradník, uzel, vlk, voják, sýr, soustružník, stůl, krab, obraz, hřebík, mlok, rampouch, žák, prst, vlak, medvěd, nočník, mýval, prak, krocan, chodník, rozhlas, trpaslík, potok, drozd, generál, ovčák, poklop, sup, vrtulník, orel, brouk, sval, prezident, programátor, vůz, kozel, osel, obušek, blázen, zmizík, dědeček, kvádr, zub, člověk, zvon, sněhulák, drak, hřib, bagr, atlet, závěs, horník, led, papír, vodník, ježek, hrách, čert, kominík, batoh, zpěvák, pilot, strop, žralok, pavouk, pilník, plavčík, kout, čáp, páv, puk, luk, slavík, kos, suk, buk, kocour, kačer, smrk.

 

 Urči vzory Modře podtrhni podstatná jména vzoru pán, červeně vzoru hrad. PÁN HRAD Bratr, pes, most, dort, buvol, list, šašek, citron, lak, zahradník, uzel, vlk, voják, sýr, soustružník, stůl, krab, obraz, hřebík, mlok, rampouch, žák, prst, vlak, medvěd, nočník, mýval, prak, krocan, chodník, rozhlas, trpaslík, potok, drozd, generál, ovčák, poklop, sup, vrtulník, orel, brouk, sval, prezident, programátor, vůz, kozel, osel, obušek, blázen, zmizík, dědeček, kvádr, zub, člověk, zvon, sněhulák, drak, hřib, bagr, atlet, závěs, horník, led, papír, vodník, ježek, hrách, čert, kominík, batoh, zpěvák, pilot, strop, žralok, pavouk, pilník, plavčík, kout, čáp, páv, puk, luk, slavík, kos, suk, buk, kocour, kačer, smrk.

Mgr. Dana KuchynkovaÚkoly z matematiky na týden od 24.3. do 30.3. Nemáte u sebe učebnici číslo 3, takže musíte pracovat z těchto ofocených stránek. Str. 4 - ústně cvičení 4 a 9, písemně 7 a 12.Str. 5 - ústně cvičení 16 a 17, písemně 18, 19.Pracovní sešit str. 11, 12.

 

 

Mgr. Dana Kuchynkova24. 3. 2020
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme zrušili plánovanou ŠVP. Bohužel zaplatíme 15% storno poplatek. Děkujeme za pochopení situace. Až budou peníze vráceny na účet školy, zašleme vám je na účet, případně domluvíme jinou variantu převzetí. Třídní učitelky.

Mgr. Dana KuchynkovaDnes máme geometrii: zopakujeme si obvod čtverce a obdélníku

Obvodem čtverce rozumíme součet délek všech čtyř stran. Pokud má strana délku a, pak obvod čtverce, značíme o, je roven
o= 4a


Obvodem obdélníku rozumíme součet délek všech čtyř stran obdélníku. Obdélník má vždy dvě a dvě strany stejně dlouhé; pokud má stejné všechny čtyři strany, jedná se o čtverec. Označme délky dvou různých stran a a b. Potom platí, že obvod obdélníku, označíme o, je roven o=2a+2b

 

Procvičte si tyto příklady:

 

1. Dědeček potřebuje koupit pletivo na oplocení zahrady ve tvaru obdélníku. Zahrada
má délku 50 m a šířku 30 m. Kolik m pletiva potřebuje?
50 m
……………………………………………………………

30 m ……………………………………………………………
30 m
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Změř délky stran sešitů, učebnice a lavice. Vypočítej obvody těchto obdélníků.
Zápisy dělej do sešitu.
3. Kolik krajky potřebuje babička k olemování ubrusu ve tvaru obdélníku o délce
100 cm a šířce 50 cm?
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
4. Jana vyrábí prostírání ve tvaru čtverce o straně 20 cm.
a) Kolik centimetrů stuhy potřebuje na jeho olemování?
b) Kolik metrů stuhy spotřebuje, když chce vyrobit prostírání pro sebe, babičku,
maminku a sestřičku?
a)………………………………………….. b)…………………………………………
……………………………………………. ……………………………………………
……………………………………………. ……………………………………………
……………………………………………. ……………………………………………
5. Čtvercové parkoviště má obvod 32 m. Jak dlouhá je jedna strana parkoviště?

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
6. Obdélníková zahrada pana Součka má plot, který je dlouhý 48 m. Jedna strana je
dlouhá 9 m. Jak dlouhá je druhá strana zahrady?

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
7. Vypočítej obvod trojúhelníku: a = 13 m, b = 15 m, c = 20 m, O = ?

 

 

Dále si můžete obvod čtverce a obdélníku procvičovat na: matematika online, 5.ročník - geometrie - obvod čtverce 04, obvod obdélníku 06

Ozvu se zase za týden s geometrií

Mgr. Dana Kuchynkova23/03/2020 - Anglický jazyk

Milé děti, posílám shrnutou gramatiku z AJ k lekci U3/A, B a odkaz, na kterém si můžete věty se slovesem to have got trénovat a zkontrolovat (tlačitko check).

 

Have got (haven’t got) is used with I, you, we, they.
Has got (hasn’t got) is used with he, she, it.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVlastivěda: máte přečteno v učebnici str. 15, 16,17 - Staré pověsti české, tento název si napište i do vašich sešitů.

Za úkol na tento týden máte si přečíst 3 pověsti - O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Libušině proroctví

/pokud vlastníte knížku,přečtěte si to,pokud ne,na you tube najdete videa/.

Až si to přečtete, tak do sešitu pod nadpis vypracujte otázky z učebnice ze str.17/zopakuj si/.Kdo bude chtít, může pod to nakreslit obrázek některé postavy z pověstí.

Nazapomeňte na PS str.7,8

Ozvu se zase za týden.

Mgr. Dana KuchynkovaDobrý den děti,referát s tématem ekosystém park už jistě máte napsaný, a tak vynechte řádku a zapište si ponámky.

 

1.Rostliny v parcích: časté jehličnany-např.smrk pichlavý, keře-jalovec obecný,tis červený/jedovatý/

                                             listnaté stromy-javory, jírovec maďal, keře-zlatice prostřední,šeřík obecný

                                             okrasné byliny-violka zahradní

2.Živočichové v parcích:obojživelníci-ropucha obecná/zavalité tělo,žije na souši,vodu vyhledává v době rozmnožování,živí se hmyzem žížalami/.

                                         ptáci-holub domácí, hrdlička zahradní, kos černý, strakapou velký

                                         savci-netopýr hvízdavý/živý se hmyzemve dne spí a v noci létá/

Park patří k ekosystému vytvořeného člověkem.

 

Nyní vypracuj zadané otázky:1.Jsou plody jalovce jedlé?

                                                 2.Jak nazýváme plody stromu-jírovec maďal?

                                                 3.Jaké znáte okrasné byliny?

                                                 4.Jaké jsou hlavní znaky obojživelníků?

                                                 5.Kde hnízdí strakapoud velký?

                                                 6.Která další zvířata žijí v parcích?

 

Nezapomeňte vypracovat str.24 v PS

Ozvu se zase v pondělí, přeji prima týden

Mgr. Dana Kuchynkova21/03/20

Milé děti, posílám pozdravy od počítače a úkoly z anglického jazyka na příští týden.

mluvnice 3.1 a 3.2 - PS str. 73, 74

uč. str. 29, PS str. 23

Mějte se moc hezky.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče, milé děti, vzhledem ke vzniklé situaci budu další učení posílat prostřednictvím této stránky.

13.3. Zde jsou úkoly do konce  března, podle situace další úkoly napíši ke konci měsíce:

 

Matematika: učebnice od str.57 do str.62-pracujeme na papír nebo do sešitu, PS všechny stránky do str.14

 

Český jazyk: učebnice od str.95 do str.103- písemně zase na papír nebo do sešitu:str. 98/8 a,b, 99/11, 101/4,5,6, ostatní strany a cvičení si projděte ústně, pracovní sešit od str.14 do str.24

 

Vlastivěda: učebnice od str.14 do str.20-přečíst, PS str. 7,8,9,10

 

Přírodověda: učebnice od.str.50 do str.52, PS str.23,24, nezapomeňte si napsat zadaný referát

                                                                           

zatím se mějte, brzy se zase ozvu Dana Kuchynková

Mgr. Dana Kuchynkova13/03/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z anglického jazyka na příští týden:

- uč. str. 28 (poslechová cvičení zde), slovní zásoba k lekci 3A (PS str. 82), PS str. 22 (poslechové cvičení z této strany najdou děti na CD, které bylo součástí PS)

Mgr. Markéta Štěpánková11/03/20

Úkoly z AJ na tento týden - vypracovat projekt My family - uč. str. 27.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováInformace pro rodiče: 18.3. den otevřených dveří

                                   20.3. Klokan- matematická soutěž

                                   25.3. soutěž v recitaci

                                   11.3 jeden svět na školách- 70,-

                                   27.3. beseda se spisovatelem- 45,-

                                   do 10.4. doplatek na ŠVP- 1 190,-

Mgr. Dana Kuchynkova26/11/2019

Ve čtvrtek 28. 11. píšeme test z AJ. Okruhy byly dětem předány minulý týden.

Mgr. Markéta Štěpánková16/09/2019

Seznam věcí na výtvarnou výchovu

Kufřík (krabice) na pomůcky, zakrytí lavice (stačí i noviny), 2x tužka (co nejměkčí), měkká guma, pastelky, voskovky, vodovky, tempery, alespoň 3 štětce různé tloušťky, paleta (nebo kartonová destička) na míchání barev, kelímek na vodu, hadřík, černý fix, nůžky a lepidlo na papír.

Mgr. Milan Svoboda 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved