ZŠ a MŠ Resslova

STRÁNKA 2. TŘÍDY


 

rozvrh třídy

rozvrh třídy

Ve čtvrtek 24. 6. se na 1. stupni budou vybírat učebnice. Děti si je dají do pořádku, podle potřeby vše vygumují, případně slepí. Děkuji rodičům za dohled a za spolupráci.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, v úterý 22. 6. je ukončení klasifikace a ve středu 23. 6. proběhne závěrečná pedagogická porada. Ve čtvrtek 24. 6. bude na školním hřišti sportovní dopoledne. Děti se sportovně oblečou, budou mít pevné boty na Tv. Podrobnosti si ještě pak napíšeme do záznamníčků.

Mgr. Jitka KubátováPreventivní program POLICIE ČR proběhne v naší třídě v pondělí 7. 6.

Mgr. Jitka Kubátová21. 5. Ve dnech 8. a 9. 6.  proběhne v naší škole vždy na jednu vyučovací hodinu preventivní program Policie ČR - zdarma. Předběžně to bude pro 1. - 3. třídy v úterý 8. 6.

Mgr. Jitka KubátováRozpis učiva na týden od  17. 5. - 21. 5.

1) ČJ učeb. str. 99, 100, 101.

2) PS str. 21, 22, 23.

3) Písanka str. 27, 28.

4) Čít. oranž. str. 114 - 117.

5) Čít. bílá - už jsme ji dočetli.

6) MA str. 22, 23, 24.

7) PRV - učeb. str. 39.

               PS str. 20.

Mgr. Jitka Kubátová13. 5.

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

Od 17. 5. probíhá výuka v plném rozsahu pro 1. i 2. stupeň.
Testování bude 1x týdně pro oba stupně v pondělí. Nepřítomní žáci se budou testovat ihned po návratu do školy.
Vstup do školy bude pro všechny žáky v čase 7.40 - 7.55 hod. přes šatnu školy.
Neotestovaní žáci z pondělí budou vstupovat do školy vždy hlavním vchodem v 7.45 hod., kde jim v přízemí školy bude proveden nejprve test a teprve pak se připojí ke své třídě.
Školní družina bude fungovat také v plném provozu - 6.30 -17.30 hod. Ranní ŠD nebude pouze v pondělí, kdy se testuje. Žák, který nebyl otestován v pondělí, nemůže být přítomen v ranní ŠD, proto přijde následující den hlavním vchodem v 7.45 hod., kde bude dotestován. V ŠD rušíme povinnost homogenních skupin. Zvažte tedy délku pobytu vašeho dítěte v ŠD.
Školní jídelna bude fungovat v běžném režimu.
V termínu 13. 5. - 15. 6. dochází k celkové rekonstrukci chodníku Václavské a Resslovy ulice. Dbejte na zvýšenou bezpečnost!

Mgr. Jitka Kubátová09/05/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 10.5. - 14.5.:

uč. str. 20

poslech U4 Track 33: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

PS str. 20

Mgr. Markéta ŠtěpánkováPlán učiva na týden od 10. 5. - 14. 5., kdy se učíme distančně.

1) ČJ - učeb. str. 96, 97, 98.

2) PS str.18, 19, 20.

3) Písanka str. 25, 26.

4) Čít. oranž. str. 112, 113. Číst plynule, dodržovat správnou interpunkci.

5) Čít. bílá str. 105 - 108.

6) MA - násobení 8., naučit se zpaměti řadu 8., str. 20, 21.

7) PRV - Na louce - učeb. str. 38.

                                PS str. 19.

Mgr. Jitka Kubátová01/05/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 3. 5. - 7. 5. pro žáky, kteří nebudou chodit do školy:

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Reading%20test%202.pdf

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Listening%20test%202.pdf

poslech Review C Track 23, 24, 25: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta ŠtěpánkováDěti si přinesou na pracovní vyučování svoji malou fotografii. Děkuji.

Mgr. Jitka KubátováOd 3. 5. - 7. 5. se opět sejdeme ve škole. Píši plán učiva na tento týden:

 

1) ČJ učeb. str. 93, 94, 95.

2) PS str.16, 17.

3) Písanka str. 23, 24.

4) Čít. oranž. str. 108 - 111. Číst plynule, dodržovat správnou interpunkci, číst s porozuměním.

5) Ma str.17, 18, 19. Procvičovat hbitě řady 2, 3, 4, 5, 6, 7.

6) PRV - učeb. str. 36, 37.

               PS str.18.

Mgr. Jitka Kubátová25/04/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 26.4. - 30.4:

pracovní list, který děti dostaly v úterý 20.4. (vkládám pro případ, kdyby ho někdo ztratil):

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/AJ%20krizovka(2).pdf

pracovní list pro dobrovolníky: http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Opakovani.docx

Mějte se krásně.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVkládám učivo na týden od 26. 4. - 30. 4., kdy se učíme opět distančně.

1) ČJ učeb. str. 90, 91. 92.

2) PS str.15.

3) Písanka str. 21, 22.

4) Čít. oranž. str.105 - 107.

5) Čít. bílá str.101 - 104.

6) MA str. 14, 15, 16.

7) PRV - učeb. str.36, 37.

               PS str.17.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, ve středu by měla být třídní schůzka za 3. čtvrtletí tohoto školního roku. Protože v této době třídní schůzka pozbývá smysl - nevíme a ani nemůžeme žádné akce plánovat, nevíme, jak vše bude dál a nechceme vás obírat o čas online schůzkou. Proto byly schůzky zrušeny, všem dětem napíši krátké hodnocení do notýsků. Děkuji vám za spolupráci, protože bez vás by distanční výuka ani probíhat nemohla.

Mgr. Jitka Kubátová18/04/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám učivo z angličtiny pro děti, které nebudou v týdnu 19.4. - 23.4. chodit do školy:

uč. a PS str. 19

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče a milé děti, podle zjištěných údajů nastoupí v pondělí kromě 1 žáka všechny děti a to jsem moc ráda.

Pro něj píši rozpis učiva na týden od 19. 4. - 23. 4.

1) ČJ učeb. str. 87 - 89.

2) PS str.14.

3) Písanka str.19, 20.

4) Čít. oranž. str.101 - 104.

5) Čít. bílá str. 98 -100.

6) MA str. 11 - 13. 

7) PRV - učeb. str. 35.

               PS str.16.

Všem rodičům a prarodičům děkuji za spolupráci a věřím, že ve škole příští týden všechno dobře zvládneme. Hezký víkend! 

Mgr. Jitka KubátováMgr. Jitka Kubátová13. 4.

Informace k nástupu do školy 19. 4. 2021
Rozvrh se bude odvíjet podle typu výuky. Při prezenční výuce (ve škole) se budeme řídit rozvrhem stanoveným na začátku školního roku, při distanční výuce bude platit online rozvrh jako dosud. Prosím přinést vypracované pracovní sešity a písanky.

Po celou dobu prezenční výuky musí mít děti chirurgickou roušku či momentálně doporučenou ochranu úst (aktivní stříbro, nanonoušky, či dětský respirátor), počet prosím přizpůsobte délce pobytu ve škole (2 - 3).

Příchod do školy - v obvyklém čase 7.40 - 7.55 hod. vestibul školy, společně budeme odcházet do třídy.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek od 8.00 hod. v kmenové třídě. Testování opozdilců, či dětí, které nebyly v pondělí a ve čtvrtek přítomny, bude probíhat v přízemí školy. Pokud by u prvního testování chtěli být rodiče, napište mi to, prosím, do mailu. Opravdu to zvládnou všichni, děti to budou dělat zároveň se mnou, není se čeho bát.
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
Jídelna - každá třída se bude stravovat samostatně.
Školní družina – ranní ŠD v provozu není. Provoz je zkrácen do 16.30 hod.

Mgr. Jitka Kubátová12. 4. Vážení rodiče, ve středu budu při distanční výuce zjišťovat, zda nastoupí všechny děti z naší třídy v pondělí 19. 4. do školy. Pokud někdo nenastoupí, prosím, aby mně dal v pondělí v podepsané igelitce všechny pracovní sešity a malé školní sešity do vrátnice školy. Já je co nejříve zkontroluji a hned je vrátím do vrátnice školy, abyste si je mohli vyzvednout a mohli pracovat podle rozpisu učiva na nástěnce. Těším se, že se s vámi všemi uvidím. Až budu vědět další podrobnosti ohledně nástupu do školy, všechno sem napíši. Přeji vám všem hezký den! 

Mgr. Jitka Kubátová11/04/24

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 12.4. - 16.4.:

uč. str. 18 - řešení obou cvičení na základě poslechů zapsat do sešitu (např. a2 atd.)

PS str. 18

poslechy k učebnici: (U4 Track 28, 29): https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče a milé děti, píši učivo na týden od 12. 4. - 16. 4., kdy se ještě učíme distančně. Uvidíme se až 19. 4.

1) ČJ . učeb. str. 85, 86.

2) PS str. 13.

3) Písanka str. 17, 18.

4) Čtení : tento týden je podle tématických plánů doporučena společná četba, podle vlastního výběru. Pilné děti si mohou připravit, jaké zápisky pak budou psát do čtenářských                     deníků, které bohužel máme ve škole. 

5) MA - str. 9, 10.

6) PRV - Téma : Domácí živočichové a ptáci.

               Učeb. str. 34.

               PS str. 15.

Všem rodičům děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví a pěkný víkend!

Mgr. Jitka Kubátová7. 4. Vážení rodiče, právě jsem se dozvěděla, že 1. a 2. třídy nastoupí prezenčně do školy až v pondělí 19. 4. a budou se rotačně střídat s 3. - 5. třídami po týdnu. V pondělí 12. 4. nastupují 3. - 5. třídy, druhý stupeň se dál bude učit distančně.

Mgr. Jitka Kubátová04/04/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 6.4. - 9.4.:

uč str. 17 - poslech (U4 Track 26, 27): https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

PS str. 17

pracovní list pro dobrovolníky: http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Pets_-_pracovni_list.doc

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí sportovní nadšenci,

 

v přiloženém odkazu Vám posílám nový projekt ODPÍSKEJ NUDU s McDonald’s Cupem. Pro Vaše volné chvíle plné sportu.

 

Projekt Odpískej nudu s McDonald’s Cupem nabízí dětem sérii inspirativních videí pro tréninkové pohybové aktivity a také McDonald’s Cup: Tréninkovou výzvu - soutěž, do které se mohou zapojit všichni školáci. Jedenáct z nich pak bude moci v rámci zářijového utkání s Ukrajinou doprovodit český fotbalový národní tým přímo na hřiště.

 

Veškeré informace o projektu Odpískej nudu i o soutěži McDonald’s Cup: Tréninková výzva naleznete na webových stránkách www.mcdonaldscup.cz

Detailní postup, jak se do soutěže registrovat, naleznete zde.

 

Přeji krásné Velikonoce

E. Poubová

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče a milé děti, zadávám učivo na týden od 6. 4. - 9. 4.

1) ČJ - str. 82, 83, 84.

2) PS str.11, 12.

3) Písanka str.15, 16.

4) Čít. oranž. str. 98 - 100.

5) Čít. bílá str. 95 - 97.

6) MA - str. 6, 7, 8.

7) PRV - učeb. str. 33.

               PS str. 14.

Mgr. Jitka Kubátová28/03/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkol z angličtiny na týden 29. 3. - 31. 3.:

pracovní list: http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Easter.docx (tento pracovní list nemusíte posílat)

 

Přeji Vám krásné Velikonoce.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče a milé děti, dnes jsme byli připojeni všichni, úplně celá třída a z toho mám velkou radost. Děti pracují velice pěkně, musím je za to pochválit. Napíši rozpis učiva na týden od 29. 3. - 31. 3. Pak jsou velikonoční prázdniny.

 

1) ČJ učeb. str. 81. Slovesa.

2) PS str.10.

3) Písanka str.14.

4) Čít. oranž. str. 96, 97.

5) Čít. bílá str. 90, 91, 92.

6) MA str. 4, 5.

7) PRV učeb. str. 32. 

             PS str.13. Povídat si o Velikonocích. Jaké jsou zvyklosti a tradice.

Přeji vám vše krásné Velikonoce, odpočiňte si a snad už se brzy setkáme ve škole.

Mgr. Jitka KubátováMilé děti,

zde máte odkaz https://kdeseucit.cz na procvičování s množstvím úkolů. 

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, opět je problém s připojením, problém budu řešit se školou. Za dnešek si děti prosím dodělají v učeb. ČJ str. 79, napíší si písanku str.13. V matematice vypracují str. 1. Děkuji za spolupráci a doufám, že vše brzy vyřeším. 

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, dnes byl trochu problém s připojením, ale nakonec se nám to podařilo. Opakovali jsme v učebnici ČJ na str. 79 dole růžový rámeček - učivo o podstatných jménech. V matematice jsme procvičovali násobení a dělení 2, 3, a 4. V prac. sešitě č. 7 na str.1 si mají děti promyslet, případně i napsat společné násobky čísel - cv. 1. Na vedlejší stránce jsou napsané všechny řady, podle kterých se může pracovat. Děkuji vám všem a těším se, že zítra už budeme dobře pracovat.

Mgr. Jitka Kubátová21/03/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám pracovní list z angličtiny na týden 22. 3. - 26. 3. Kdo nemá možnost vytisknutí, zapíše odpovědi do sešitu (papír)  a pošle jako obvykle. Děkuji.

http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/domaci%20mazlicci(1).docx

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče a milé děti, píši vám učivo na týden od 22. 3. - 26. 3.

1) ČJ - učeb. str.79, 80. Slovesa. 

2) PS str. 9.

3) Písanka str.13.

4) Čít. oranž. str. 93 - 95.

5) Čít. bílá str. 93, 94.

6) MA č. 7 - str.1, 2, 3.

7) PRV -Tísňová volání.

              Učeb. str.31.

              Ps str.12.

 

Skončili jsme 3 týdny distanční výuky, jestě musíme asi nějakou dobu vydržet. Ale já věřím, že už se spolu brzy setkáme ve třídě. Přeji vám všem hezký víkend!

Mgr. Jitka Kubátová14/03/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 15. 3. - 19. 3.:

uč. str. 16; poslech U3 Track 25: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

PS str. 16

malý sešítek Exercises: nakreslit dvojici obrázků (big a little) a popsat (např. a big cat, a little cat)

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče a milé děti, píši vám rozpis učiva na týden od 15. 3. - 19. 3.

1) ČJ - učeb. str. 76 - 78.

2) PS str.4, 5.

3) Písanka str.11, 12.

4) Čít. oranž. str. 90 - 92.

5) Čít. bílá str. 84 - 86.

6) MA - str.30, 31, 32. V geometrii rýsovat slabě, přesně, pečlivě.

7) PRV - učeb. str. 30 - Na poště.

               PS str. 11.

Rodičům Milánka a Elišky děkuji za spolupráci, kteří pracují off - line. Též děkuji za pěknou spolupráci všem ostatním rodičům, se kterými pracuji on - line.

Mgr. Jitka Kubátová11. 3.

Milí rodiče, milé děti,

od 15. 3. je do rozvrhu přidána hodina českého jazyka pro cizince.

Upravený rozvrh najdete zde.

Mgr. Radmila Machálková07/03/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkol z angličtiny na týden 8. 3. - 12. 3.:

uč. str. 15 (poslech U3 Track 23): https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

PS str. 15 (poslech U3 Track 24): https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta ŠtěpánkováRozpis učiva na týden od 8. 3. - 12. 3.

1) ČJ - učeb. str. 73, 74, 75.

2) ČJ - PS str. 1, 2, 3.

3) Písanka - str. 9, 10.

4) Čít. oranž. str. 86 - 89.

5) Čít. bílá str. 80 - 83.

6) MA -str. 27, 28, 29. Vypočítat druhý papír se sloupečky - pětiminutovky. Procvičovat násobení a dělení 2 a 3.

7) PRV - učeb. str. 28, 29.

               PS str.9, 10.

Děkuji a přeji hodně úspěchů.

Mgr. Jitka Kubátová01/03/21

Vážení rodiče, milé děti,

posílám učivo z anglického jazyka na tento týden:

uč. str. 14 - poslechy U3 Track 20, 21: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

PS str. 14

do malého sešítku (Exercises) nakreslit zvířátka ze str. 14 a napsat jejich názvy

Mgr. Markéta Štěpánková28. 2. Rozpis učiva na týden od 1. 3. - 5. 3.

1) ČJ učeb. str.70, 71, 72.

2) PS str. 40.

3) Písanka str. 7, 8.

4) Čítanka oranžová str. 82 - 85.

5) Čítanka bílá str. 76 - 79.

6) Ma -  str. 25, 26. Vypočítat pětiminutovky na papír na sčítání a odčítání v oboru do 100. Opakovat si a umět zpaměti řadu 2 a 3.

7) PRV - učeb. str. 26, 27. Zdravá výživa a pohyb. Zdravá výživa, pitný režim, denní režim - pracovní a odpočinkové aktivity.

               PS str.7, 8.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, desky se sešity už jsou ve vrátnici připravené, ale bohužel tam paní vrátná nebude. Můžete si je tedy vyzvedávat od pondělí. Zítra se budu snažit, abychom pracovali jen s tím, co děti mají u sebe. Přeji vám všem hezkou neděli.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, v neděli dopoledne připravím dětem do desek potřebné sešity a již odpoledne si je můžete vyzvedávat. V pondělí 1. 3. začneme s distanční výukou, která je povinná. Všechny věci, které děti budou mít v deskách, za 3 týdny vyberu. Přeji nám všem pevné nervy v této nelehké době a těším se v pondělí na děti. Přeji vám všem hezký víkend. 

Mgr. Jitka Kubátová27. 2.

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k uzavření škol přecházíme od 1. 3. na distanční výuku, která bude organizovaná stejným způsobem jako na podzim. Dostanete pozvánku na mail. Výuka bude každý den od 9.00 hod. po dobu 2 x 30 minut s desetiminutovou přestávkou. Sešity a pracovní sešity budou mít děti připravené v přízemí školy na lavici. Můžete si je vyzvednou denně mezi 9.00-12.00 hod., kdy je v provozu recepce školy nebo si zazvonit na kancelář školy v době 8.30-14.00 hod.

Obědy jsou odhlášené, přeplatek za ŠD bude vrácen.

Mgr. Radmila MachálkováOd 22. 2. - 28. 2. 2021 jsou jarní prázdniny. Děti si budou procvičovat sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení, z ČJ psaní diktátů. Děkuji a přeji všem krásné prázdniny!

Mgr. Jitka KubátováProbíráme násobení a dělení dvěma. Je nutné, aby si děti denně tyto příklady procvičovaly, protože podle tématických plánů již příští týden začneme probírat násobení třemi. Děkuji a přeji všem hezký víkend! 

Mgr. Jitka Kubátová09/02/21

Vážení rodiče, milé děti, připomínám, že zítra máme 4. vyučovací hodinu angličtinu. 

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče, ve čtvrtek 28. 1. dostanou děti poslední hodinu vysvědčení. Přinesou si na něj desky. V pátek 29. 1. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Mgr. Jitka Kubátová12/01/21

Úkoly z angličtiny pro nemocné děti: dokončit str. 11 v PS, dále jsme trénovali čísla do 20 a slovní zásobu nábytek (U2).

Mgr. Markéta ŠtěpánkováUčivo na týden od 11. 1. - 15. 1. 

1) ČJ učeb. str. 52 - 54.

2) PS str. 29.

3) Psaní str. 29, 30.

4) Cˇít. oranž. str. 62 -64.

5) Čít. bílá str. 62 -66.

6) MA - str. 5 -7.

7)PRV učeb.str.19.

           PS str. 21.

Mgr. Jitka Kubátová06/01/21

Úkoly z angličtiny pro nemocné děti:

uč. str. 11 - čísla 13 - 20, PS str. 11 cv. 3

poslechy str.11 (U2 - Track 14, 16)

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta ŠtěpánkováUčivo pro nemocné děti na týden od 4. 1. - 8. 1. 2021

1) ČJ učeb. str.49, 50, 51.

2) PS str.28.

3) Písanka str. 27, 28.

4) Čít. oranž. str. 58 - 61.Pozor na těžký článek, vysvětlit si neznámá slova.

5) Čít. bílá str. 59 - 61. 

6) Ma str. 1 - 4.

7) PRV - učeb. str.18 - Zásady společenského chování.

               PS str. 20. 

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, vítám vás i děti do nového roku. Nastupujeme v pondělí 4. 1. 2021 a sraz budeme mít vždy ve vestibulu školy v 7. 45 hod.a zase si pro děti vždy přijdu. Podrobnosti najdete na stránkách školy. Děti si přinesou všechny učebnice a sešity, které měly doma. Doufám, že se všichni ve zdraví sejdeme a těším se na další spolupráci.

Mgr. Jitka Kubátová15. 12. Vážení rodiče, výuka končí už v pátek 18. 12. Ten den si děti přinesou jen penál, žákovskou knížku, notýsek, svačinu a přezůvky a kdo chce, tak malý dárek pro kamaráda. Uděláme si ten den vánoční popovídání a po náročném týdnu úkolů volnější den. Žádné úkoly na prázdniny nedáváme, před nástupem do školy 4. 1. si každý procvičí, co mu nejde. Někdo diktáty, někdo čtení, někdo matematiku. Mějte se všichni pěkně, děkuji za velice dobrou spolupráci a přeji vám všem krásné a spokojené Vánoce a především pevné zdraví. 

Mgr. Jitka KubátováUčivo pro nemocné děti na týden od 30. 11. - 4. 12.

1) ČJ učeb. str. 40 - 42.

2) PS str. 22, 23.

3) Písanka str. 22, 23.

4) Čít. oranž. str. 50, 51.

5) Čít bílá str. 46 - 48.

6) MA str. 20 - 24.

7) PRV - učeb. str. 14, 15.

               PS str.16.

Mgr. Jitka KubátováOd pondělí 30. 11. budou děti z naší třídy chodit ráno do školy vždy šatnou z Václavské ulice od 8. 00 hod. nejpozději do 8. 10 hod. Já si děti vždy vyzvednu a odvedu do šatny a pak do třídy. Choďte prosím včas, abychom se nepotkávali s jinými třídami. Další změny v příchodech do školy včas zveřejníme. Děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová24/11/20

Úkoly z angličtiny pro nemocné děti:

zopakovat slovíčka z lekce U1, do sešitu (papír) nakreslit 5 obrázků ze slovní zásoby školní potřeby a popsat (např. a green pencil),  poslechnout (Track 8) a  přečíst komiks str. 9

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD1_Track_11.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Mgr. Markéta ŠtěpánkováUčivo pro nemocné děti na týden od 23. 11. - 27. 11. 

1) ČJ učeb. str.37, 38, 39. Samohlásky krátké a dlouhé.

2) PS str.20, 21.

3) Písanka str.21 - W, w.

4) Čít. oranž. str.47 - 50.

5) Čít. bílá str.41 -45.

6) MA - str.15 - 19.

7) PRV : Dopravní prostředky. Cestujeme vlakem a autobusem.Třídění dopravních prostředků. Simulace skutečných událostí ve veřejné dopravě a jejich realizace hrou. Slušné chování.

          Učeb. str.13.

          PS str. 14, 15.

Mgr. Jitka KubátováUčivo pro nemocné děti na týden od 18. 11. do 20. 11.

1) ČJ - učeb. str.34 - 36. Samohlásky krátké a dlouhé.

2) PS str.19.

3) Písanka str.19, 20 - přepis říkadla.

4) Čít. oranž. str.43 - 46.

5) Čít. bílá str.38 - 40.

6) Ma - str. 9 dokončit. Dál str. 10 - 14.

7) PRV - Chodec - cyklista. Dopravní značky, řešení dopravních situací. Uplatňování základních pravidel účastníka silničního provozu.

            Učeb. str.12.

            Ps str.12, 13.

Mgr. Jitka Kubátová12. 11.

ORGANIZACE NÁVRATU 0. -2. TŘÍD DO ŠKOLY:

Od 18. 11. 2020 se navrací 0. -2. ročník zpět do budovy. Po celou dobu pobytu ve škole, musí mít děti roušku!
ŠD bude fungovat v omezeném rozsahu – ranní od 7.00 -7.45 a dále od skončení vyučování do 16.30 hod. Vzhledem k hygienické situaci prosíme rodiče, pokud je to možné, aby děti vyzvedávali co nejdříve. Příchod do ranní družiny – obvyklým způsobem – zvonit na zvonek ve vestibulu školy.
Ranní příchod do školy:
1. A – sraz v 7.45 hod. u vchodu do školy na hřiště průjezdem z Václavské ulice
1. B – sraz v 7.45 hod. v šatně školy
2. tř - sraz v 7.45 hod. ve vestibulu školy.
0. tř. – sraz v 8.00 hod. ve vestibulu školy.
Přiveďte děti včas, budeme čekat pouze 10 minut, pak odvádíme děti do tříd. Děti z ranní družiny budou stále pod dozorem a posléze předány do tříd.
Přestávky budou děti trávit ve třídě. Důsledně budeme dodržovat všechna hygienická opatření, včetně zvýšeného větrání. Z toho důvodu budou mít děti bundy ve třídách.
Vyučování bude probíhat dle rozvrhu – místo tělesné výchovy budou děti na hřišti. V hudební výchově je zakázán zpěv.
Stravování: strávníci 0. -2. třídy jsou automaticky přihlášeni na obědy od 18. 11. 2020, pokud mají na obědovém účtu dostatek kreditu. Nepůjde-li dítě na oběd, je nutné si ho odhlásit v e-jídelníčku, emailem jidelna@zsressl.cz či na záznamníku 224 915 557.
V jídelně se děti budou střídat po jednotlivých třídách.
Děti odpoledne půjdou se ŠD na vycházku v obvyklých časech. Vyzvedávání ze ŠD bude probíhat obvyklým způsobem – zazvoníte si na zvonek.
Prosím, posílejte do školy pouze zdravé děti. Dále je nutné mít odpovídající počet roušek (dle délky pobytu dítěte ve škole).

Sledujte aktuální informace, je možné, že časem se v návaznosti na situaci budou měnit.


12. 11. 2020
Mgr. J. Procházka, ředitel školy

Mgr. Radmila Machálková11. 11. Vážení rodiče, z rozhodnutí MŠMT nastupují všichni žáci 1. a 2. tříd do školy. Přinesou si všechny učebnice, školní i domácí sešity a pracovní sešity. Všechno učivo budou mít žáci doplněné podle rozpisu výuky na nástěnce třídy do 13. 11. Budeme vše procvičovat a případně doplňovat, ale podle tématických plánů musíme ve výuce pokračovat. Děti by měly mít na výuku 2 roušky. Třídní schůzka online zůstává v platnosti 18. 11.v 17.30 hod. Budu zjišťovat počet rodičů, kteří se tř. schůzky online zúčastní z toho důvodu, abychom zbytečně nečekali na připojení. Až budeme vědět další podrobnosti, vše napíši. Moc se na děti a do školy těším. 

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, třídní schůzky online jsou přesunuty na středu 18. 11. od 17. 30 hod. Pošlu vám stejný odkaz jako při výuce dětí.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, posílejte prosím splněné úkoly dětí z angličtiny p. uč. Štěpánkové, někteří ještě nic neposlali. Děkuji.

Mgr. Jitka KubátováMgr. Markéta ŠtěpánkováRozpis učiva na týden od 9. 11. - 13. 11.

1) ČJ učeb. str.31 - 33. Samohlásky krátké a dlouhé. Sloh : Strašpytel - oslovení.

2) PS str.18.

3) Písanka str.17, 18 - jednoduché věty, oprava textu a přepis.

4) Čítanka oranž. str.39 - 42. Texty s podzimním námětem. Orientace v textu. Dramatizace.. Rozdíl mezi pohádkou a skutečností.

5) Čít. bílá str. 36, 37.

6) Ma str. 5 - 9. Rozklad čísel na desítky a jednotky. Sčítání desítek do 100. 

          Geometrie : bod, rýsování a značení bodů.

7) PRV : Volně žijící živočichové - savci, ptáci. Třídění kartiček s obrázky volně žijících savců a ptáků, řazení do přehledu, nalepování. Pomoc                                 živočichům v přírodě za nepříznivých situací. 

               Učeb. str. 10, 11.

               PS str. 10, 11.

Mgr. Jitka Kubátová6. 11. Ředitelské volno 16. 11. zůstává v platnosti a 17. 11. je státní svátek. V těchto dnech nebude probíhat výuka.

Mgr. Jitka Kubátová4. 11. Vážení rodiče a milé děti, dnes jsem od maminek některých dětí dostala krásné emaily. Prý se děti na onlin hodiny těší, baví je a rodiče mně děkují za trpělivost. :-) Velice mně to těší a velmi si tohoto ocenění vážím. Dokonce jednu holčičku napadlo, že by děti mohly zůstat po skončení výuky připojené a mohly by si popovídat. Mám radost, že si děti navzájem chybí a zítra to tak zkusíme. Přeji vám všem hezký večer.

Mgr. Jitka Kubátová3/11/20

Vážení rodiče, obracím se na Vás s prosbou o zasílání vypracovaných úkolů z AJ na můj email stepankova@zsressl.cz (tento týden PS str. 7 ). Až se s dětmi ve škole uvidíme, všechno učivo si znovu projdeme. Děkuji.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče, od zítřka už máme žáky klasifikovat a budeme zapisovat docházku  dětí na online výuku. V případě absence prosím poslat omluvenku. Děti, které se nemohou online výuky zúčastnit, mně podle vlastního výběru musí poslat ofocená cvičení  na můj email. Děti, se kterými pracuji online, mně pošlou jen ta cvičení, která jim zadám. Je to povinné a práce musíme celý rok archivovat. Děkuji vám za spolupráci.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, milé děti, posílám učivo z angličtiny na příští týden (2.11. - 6.11. 2020):

uč. str. 7 - pokyny, poslech 6 naleznete na vloženém odkazu  (U1 track 8)

PS str. 7

 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče a milé děti, bohužel se ještě nemůžeme sejít ve škole, proto vám připravuji rozpis učiva na týden od 2. 11. - 6. 11. Znovu připomínám, že ty děti, které se zúčastňují  online výuky, nebudou pracovat dopředu, ale pak si případně dodělají, co nestihneme. Doufám, že jste si všichni pěkně užili prázdniny a já věřím, že se brzy uvidíme. Mějte se všichni pěkně a přeji všem pevné zdraví.

 

1) ČJ učeb. str.28, 29, 30. Napište si do sešitu na diktáty diktát na str. 28. cv. 4. Do školního sešitu si napište na str. 29 cv. 3.a rozdělte podle slabik           barevně. 

2) PS str.16, 17.

3) Písanka str.15, 16. Nezapomeňte, že každá věta začíná velkým písmenem a za větou je tečka.

4)Čítanka oranžová str.35 - 38. Denně si číst prosím.

5) Čítanka bílá str.34, 35. Nezapomeňte, že máte mít ve čtenářském deníku asi 2 zápisky z přečtených knih. V pondělí si některé zápisky můžeme přečíst, děti už je pěkně vypracovaly.

6)Ma - str.1 - 4.Umět rozložit čísla na desítky a jednotky. Neustále opakovat sčítání a odčítání v oboru do 20 hbitě.

7) Prv - učeb. str.9. Ps str.8, 9. Jehličnaté stromy. Třídění přírodnin podle nápadných a určujících znaků. Práce s kartičkami. Ohleduplné chování k přírodě. Změny v přírodě v různých ročních obdobích. 

Děkuji za spolupráci všem rodičům.

Mgr. Jitka KubátováMgr. Radmila MachálkováMilé děti, které jste se nepřipojily na online výuku ( 4 ), chci vám připomenout, že budou příští týden prázdniny. Všechno učivo byste měly mít hotové podle rozpisu. Dodržujte hygienické zásady, noste roušky a buďte na sebe opatrné. Užijte si krásně prázdniny!

Mgr. Jitka Kubátová19. 10.Vážení rodiče, dnes nám výuka šla velice dobře. Krásně jsme se slyšeli, stihla jsem z učiva vše, co jsem potřebovala. Děti moc pěkně spolupracovaly. Mám radost, že jsme procvičili i diktát, to je pro děti velmi důležité a zároveň ulehčím práci rodičům. Přeji vám všem hezký den!

Mgr. Jitka KubátováRozpis učiva na týden od 19. 10. - 23. 10. 2020:

1) ČJ učeb. str. 25, 26, 27. V pondělí si napíšeme diktát ze str .24 a ve středu ze str. 26.

2) PS z ČJ str. 15. Vypracujeme jej podle času, ve středu nebo v pátek. Co nestihneme, dokončí děti samy.

3) Písanka str.13, 14.

4) Čítanka oranžová str. 27 - 34. Číst plynule, dodržovat správnou interpunkci.

5) Čítanka bílá str.24 - 33. 

6) Ma str. 28 - úvod čísel do 100, zopakujeme si čtení čísel.

          PS 2 - str. 1, 2. Počítání do 100, čtení a zápis čísel, rozklad čísel na desítky a jednotky. Podle tématických plánů je tento týden vymezen hlavně na opakování počítání do 20, na slovní úlohy a na procvičování.

7) Prvouka -učeb. str. 8 - Listnaté stromy. Třídění přírodnin podle nápadných a určujících znaků. Práce s kartičkami. Ohleduplné chování k přírodě. Změny

v přírodě v různých ročních obdobích.

    PS str.8, 9.

Mgr. Jitka Kubátová16. 10. Vážení rodiče, včera bylo při on - line výuce připojeno asi 5 dětí a výuka nám šla pěkně. Dokonce jsem dostala moc hezkou zprávu od Ellenčiny maminky, jak je Ellenka nadšená. Dnes se na matematiku připojilo 14 dětí a byl slabý signál, bylo špatně slyšet. Byly velké prodlevy od otázky k odpovědi. Tak jsem si myslela, když žák dlouho neodpovídá, že mě neslyší a vyvolala jsem někoho jiného. Vtom do toho začal odpovídat první žák. Je to velice náročné a problematické. Buď budu muset dlouho čekat na odpověď a nikoho dalšího nevyvolávat, nevím, třeba to půjde v pondělí dobře. já nyní napíši rozpis učiva na celý příští týden, hlavně pro děti, které se nemohou připojit nebo jsou u prarodičů. Kdo se budete připojovat, tak děti nebudou pracovat dopředu, spíš si potom dodělají, co jsme nestihli. Přeji všem hezký víkend.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, nyní jsem zjistila, že výuka on - line v naší třídě je v rozvrhu zapsaná od 8. 55 hod. Došlo k omylu, ale zůstaneme tedy u tohoto času. Zkusíme se spojit v 8. 55 hod. a bude český jazyk.

Mgr. Jitka KubátováVýuka on - line bude probíhat v pracovní dny vždy od 10 hodin, bude se střídat ČJ a MA. Zítra začneme českým jazykem.

Mgr. Jitka Kubátová14/10/20

Vážení rodiče,

zítra v 9.55 (a každý další pracovní den do 23.10. včetně) vám přijde na email odkaz na online výuku. Na odkaz kliknete a zmáčknete zelené tlačítko připojit se.Jen se pozdravíme a vypnete si mikrofony. Pokud se někdo nepřipojí, nebude nijak trestán. Chápu, že děti budou třeba u babičky. Jedná se o podporu školy pro děti a rodiče - chci vám ulehčit práci. Učivo budu zadávat i na nástěnku. Děkuji předem za spolupráci.

Mgr. Jitka Kubátová13/10/20

Děti dnes dostaly úkoly z angličtiny do konce příštího týdne - PS str. 6 a 3 pracovní listy (stačí, když si děti vyberou jeden, který vypracují). Všechna slovíčka jsme si dnes zopakovali, tak to určitě zvládnou.

Mgr. Markéta Štěpánková13. 10. Od středy 14. 10. do 1. 11. je pozastavena prezenční výuka a přecházíme na distanční. Sledujte prosím tuto nástěnku. Doufám, že se bude jednat jen o 8 pracovních dnů, od 26. 10. jsou týdenní podzimní prázdniny. Pak vše probereme, zkontrolujeme, docvičíme a doženeme. Obědy jsou odhlášené. Děti mají v notýsku napsané učivo do konce tohoto týdne, do 16. 10. Příští týden se s vámi pokusím spojit. Zitra máme poradu a dozvíme se další podrobnosti. Radost z toho všeho rozhodně nemám, těším se na návrat dětí 2. 11.  

Mgr. Jitka Kubátová9. 10. Z nařízení vlády je odvolané plavání. O případných změnách budete informováni. Přeji všem krásný víkend!

Mgr. Jitka Kubátová2. 10. Plavání v pondělí bude, žádné nové pokyny nepřišly.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, někteří se mě ptáte, jak to bude v pondělí s plaváním. Zatím nám nepřišly žádné pokyny, až něco budeme vědět, ozvu se. 

Mgr. Jitka Kubátová1. 10. Zítra 2. 10. se kvůli volbám musíme poslední dvě hodiny učit ve školní družině. Děti si musíte vyzvednout z družiny nejpozději do 13 hodin. Přeji všem hezký víkend!

Mgr. Jitka KubátováV pátek 2. 10 a 9. 10. bude z důvodu voleb zkrácena výuka o 10 minut.

Mgr. Jitka Kubátová22. 9. Vážení rodiče, doporučila bych koupit dětem průhlednou omyvatelnou fólii do učebnice českého jazyka, aby na ni mohly děti psát a doplňovat různá cvičení. Děkuji.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, dnes jsem dětem rozdala čtenářské deníky. Na závěr 1. třídy jsme si společně napsali 1 zápisek, ale část dětí v té době nechodila do školy. Děti zapíší obsah 1 - 3 knih, které přečetly během prázdnin. Vždy musí napsat název knihy, autora, ilustrátora. Obsah knihy zapíší 5 - 10 větami, podle potřeby. Deníky budu vybírat zhruba za měsíc, po podzimních prázdninách. Děkuji za spolupráci.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, minulý týden nám ve třídě chybělo více dětí. Žáci  9. třídy jsou v karanténě a první testy jsou zatím u těchto žáků negativní. V naší třídě přísně dodržujeme hygienické předpisy a myslím, že se nemusíme ničeho bát. Přeji vám všem hezký večer.

Mgr. Jitka KubátováPozor změna - nošení roušek uvnitř budov platí již od 10. 9.!

Mgr. Jitka KubátováDěti dostanou úkolníčky, kam si budeme zapisovat domácí úkoly. Do školy budou nosit jen oranžovou čítanku, bílou si budou nechávat doma. 

Mgr. Jitka KubátováOd příštího týdne začne doučování pro děti jiné národnosti. Bude vždy v úterý a ve čtvrtek po obědě, je zdarma. Prosím poslat vyplněné lístečky. Děkuji.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče, peníze za školní potřeby a PS jsou vyrovnané, nemusíme nic vracet ani dovybírat.

Zítra dětem rozdám dotazník a odpovědnost. Oba prosím aktualizujte a pak pošlete zpět. Děkuji.

V pondělí 7. 9. začíná plavání. Bližší informace najdete vlepené v notýsku.

Děti si doma zítra všechny PS a učebnice podepíší a obalí. Děkuji.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče a milé děti, přeji vám krásné zahájení nového školního roku. Děti, vy přijdete do školy před 8. hodinou šatnou z Václavské ulice a první den se nebudete přezouvat. Přinesete si aktovku na sešity, které ve třídě dostanete. Vyučování bude jen do 8. 45 hodin a pak si vás u hlavního vchodu vyzvednou rodíče nebo půjdete do družiny. Od druhého dne už bude vyučování podle rozvrhu. V rozvrhu v pondělí poslední hodinu Pi znamená Psychologická intervence s p. psycholožkou Kindlovou. To bude jen pro děti, u kterých se může rýsovat nějaká porucha učení. Zatím se vás to netýká. Třídní schůzky mají jen první třídy a třídy, které mají nového třídního učitele. Moc se na vás těším a všechno si postupně řekneme. Přeji vám všem hodně úspěchů ve 2. třídě!

Mgr. Jitka Kubátová 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko