ZŠ a MŠ Resslova

STRÁNKA 2. třídy


 

20. 4.

Vážení rodiče,

18. 5. a 15. 6. jede 2. B a 1. třída na 2 výlety a nabízí několik volných míst (4-6) na doplnění počtu vašim dětem.

18. 5. - Příběh loutek - Plzeň - cena 660 Kč - nutno uhradit do 28. 4.

15. 6. - Sklárna Nižbor a medvědi z večerníčku + Nenačovice (sklářská huť) - 700 Kč

Pokud máte o výlet(y) zájem, ozvěte se na mail machalkova@zsressl.cz, předám dětem bližší informace a přihlášky.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Radmila Machálková21. 2.

Vážení rodiče,

dne 1. 3. 2023 se od 17.00 hod. bude konat za mé přítomnosti třídní schůzka s paní učitelkou Tomečkovou.

Mgr. Radmila Machálková4. 1.

Vážení rodiče,

paní učitelka Soňa Vávrová byla nucena ukončit z vážných rodinných důvodů pracovní poměr. Ihned jsme za ni začali intenzivně hledat kvalifikovanou náhradu. Zatím bude ve třídě zastupovat p. Simona Svitáková.

Mgr. Jaroslav Procházka, ředitel školy

Mgr. Radmila Machálková15. 11.

Vážení rodiče,

zítra se opět načas vracím k domácí péči o manžela po vážné nemoci.

Prosím, abyste informace k učivu zase řešili takto:

Jestliže bude vaše dítě chybět ve škole kratší dobu, doplní si důležité věci zpětně po návratu.

Pokud budete vědět předem o nepřítomnosti svého dítěte, prosím, ať si vaše dítě ve škole vyžádá informace o učivu u paní učitelky, která mě bude zastupovat  při výuce.

 

 22. 11. děti navštíví knihovnu v Dittrichově ulici.

Téma: Astrid Lingrenová  - její život a knihy

16. 12. Vánoční knihovna

 

Do učiva také zavádíme ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

Info je v Zápisnících

Krátký zápis o obsahu knihy s obrázkem budeme zapisovat do sešitu ČTENÍ, který mají děti ve škole a vezmou si ho domů vždy, když knihu přečtou.  

Mgr. Soňa Vávrová7.11.

Plané neštovice

K dnešnímu dni máme 3 nemocné děti. 

Mgr. Soňa Vávrová3.11.

Dne 9.11.2022 se konají v 17:30 hod. třídní schůzky.

Dne 17.11.2022 je státní svátek a dne 18.11.2022 je ředitelské volno (není škola).

 

V Zápisníku mají děti lístek o objednaném PŘEHLEDU VYJMENOVANÝCH A PŘÍBUZNÝCH SLOV.

Na této užitečné učební pomůcce jsme se dohodli na minulých tř. schůzkách, cena je 80,-Kč. 

Mgr. Soňa Vávrová7. 10.

Děti mají v zápisníku poznačený úkol ze čtení a úkol k přípravě na diktát na příští týden.

Mgr. Radmila Machálková27. 9.

Vážení rodiče,

od 29. 9. dojde k menší změně rozvrhu (prvouka, angličtina). Ve třídě bude většinu úvazku za nepřítomnou p. učitelku učit p. Simona Svitáková, angličtinu převezme kolegyně Blanka Vorlová. Děti si vlepily rozvrh do vzkazovníčků, v příloze přikládám i zde. Po návratu p. uč. Vávrové se vrátíme k původnímu rozvrhu. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Radmila Machálková20.9.

Vážení rodiče,

včera jsem musela dětem v naší třídě oznámit zprávu, že nějaký čas nebudu ve škole. Důvodem je velmi vážné onemocnění mého manžela.

Doufám, že se vše brzy zlepší a já se budu moci vrátit zpět.

 

Informace o učivu:

Jestliže bude vaše dítě chybět ve škole kratší dobu, doplní si důležité věci zpětně po návratu.

Pokud budete vědět předem o nepřítomnosti svého dítěte, prosím, ať si vaše dítě ve škole vyžádá informace o učivu u paní učitelky, která mě bude zastupovat  při výuce.

 

Velmi děkuji za pochopení

Mgr. Soňa Vávrová23. a 24. 9. 2022 se konají v budově naší školy volby. Provoz školy bude 23. 9. zkrácen.

Po 11.30 hod. půjdeme postupně na oběd. Školní družina funguje maximálně do 13.00 hod. Do té doby je nutné děti vyzvednout. Ve 13.00 hod. nastupují volební komise.

Mgr. Soňa Vávrová21. 9. proběhne ve škole fotografování tříd  i jednotlivců. Děti mají v Zápisníčku vlepené podrobnější informace. V případě zájmu prosím o doplnění. Děkuji.

Mgr. Soňa VávrováRozvrh na příští týden.

 

Mgr. Soňa Vávrová1.9. 2022

Vážení rodiče a milé děti, vítám vás všechny v novém školním roce.

2. 9. se děti již přezouvají v šatnách. První dvě hodiny budou třídnické práce. Děti si přinesou penál, lepidlo, nůžky, obaly na školní sešity a žákovskou knížku. 

Mohou přinést i doplněný kufřík na Vv a Pč. Další dvě hodiny proběhnou dle rozvrhu. Konec vyučování bude v 11.40 hod.
Rozdám dětem vaše dříve vyplněné DOTAZNÍKY ŽÁKA +  ODPOVĚDNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE a prosím o kontrolu údajů . Pokud nastane nějaká změna, prosím, označte ji se školním rokem dozadu (dotazník) a u odpovědnosti připište na 1. stranu školní rok a případnou změnu). Prosím o co nejrychlejší kontrolu a návrat dokumentů do školy.

Důležité údaje jsou také uvedeny na první straně žákovské knížky. Běžné informace o domácích úkolech nebo akcích budou v ZÁPISNÍKU (červený sešitek).
Od 5. 9. probíhá výuka v plném rozsahu dle rozvrhu.

Od 12.9. začíná VÝUKA PLAVÁNÍ v rámci tělesné výchovy.

7. 9. navštívíme v 10h vernisáž výstavy výtvarných prací dětí na radnici Prahy 2.
Třídní schůzka proběhne 7.9. od 17hod -  jen u tříd s novým tř. učitelem.
Děkuji a těším se na spolupráci ve 3. třídě.

Mgr. Soňa Vávrová 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko