ZŠ a MŠ Resslova

STRÁNKA 3. TŘÍDY


 

rozvrh třídy

rozvrh třídy

24/5/2021

Učivo na poslední květnový týden:

Český jazyk-věta jednoduchá + základní skladební dvojice

PS-str.44,45,46

Matematika-procvičovat písemné násobení

Učebnice str.52/cv.14,15,19+ 40/cv.14,16

Mgr. Petra Beránková19/5/2021

Pro Pétu-

čeština-PS str.39-43.Prosím poslat str.41

matematika-nové učivo-učebnice str.45.Vypracovat a poslat str.46/cv.8 a,b+47/cv.14,17,18

Mgr. Petra Beránková11/05/21

Posílám úkoly z dnešní hodiny AJ pro děti, které dnes nebyly ve škole:

trénovali jsme členy a/an

PS str. 50 cv. 6

PS str. 51 cv. 8

Mgr. Markéta Štěpánková10/5/2021

Posílám učivo pro Pétu a chybějící:

ČJ-PS-35,36,37,42

      Učeb.str.135/cv.5

M-PS-str.34,35

    Učebn.str.28-nová látka-cv.4,5+str.29/cv.9,10

Mgr. Petra Beránková04/05/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkol z angličtiny na tento týden:

pracovní list: http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/A-an.docx

Mgr. Markéta Štěpánková2/5/2021

Milé děti a rodiče,tento týden se uvidíme opět pouze přes obrazovku.

V češtině nás společně čekají příslovce,předložky a spojky-na online hodinách budeme vypracovávat str.32,33,34.Na procvičování jste všichni dostali 2 listy-v nich je opakování vyjm.slov po b+l.Z učebnice vypracujte a POŠLETE tato cvičení:str.130/cv.7 + str.133/cv.7

Matematika-pořád opakujte násobení a dělení-někomu dělá velké potíže!!!

V PS-dodělejte str.31+32,33

Z učebnice vypracujte str.33/cv.8+11 a POŠLETE

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče, milé děti,

tento týden od 3.5. - 7.5. nás z prvouky čeká -

Učebnice - str. 62, 63 ( Chráníme přírodu, třídíme odpady, Ohrožené druhy rostlin a zvířat )

Pracovní sešit - str. 56 ( Opakování - život v přírodě, dopište stručné odpovědi na otázky ) str. 57 ( všechna čtyři cvičení, čtětě pozorně zadání......je to také opakování)

Ať se vám práce daří, ať vás příroda baví a těší a pozorujte, jak příroda s jarem ožívá ...........mějte se moc hezky a za týden se na všechny děti moc těším :) YS

PaeDr. Yvette Svobodová27/04/21

Úkoly z AJ na pátek pro děti, které nebudou ve škole:

budeme opakovat lekce U6-U9 (práci vložím v pátek ráno)

trénovat vazbu there is/there are a slovní zásobu U10

Mgr. Markéta Štěpánková26/4/2021

Tento týden jsme ve škole-učivo posílám pro Petra a kdyby někdo náhodou chyběl..

ČJ-budeme probírat zájmena + číslovky-v PS jsou to strany 28,29,30,31.Z učebnice napsat a poslat str.120/cv.6

M-v PS dodělat str.30+31+33-test prosím poslat

Budeme brát novou látku-násobení dvojciferným číslem-v učebnici na str.25.

Vypracovat a poslat učebn.str.25/cv.2,4,5

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče, milé děti,

tento týden se sejdeme ve škole, přesto posílám učivo na poslední dubnový týden.

Učebnice - strany 60, 61 ( Bezobratlí živočichové - hmyz ), ( Čím se živí živočichové)

PS Prv - strany 54, 55 ( na straně 54 vynechte žluté cvičení)

Mějte se moc krásně a děkuji za podporu a pomoc při výuce.........ať se nám všem daří!!!!!!

PaeDr. Yvette Svobodová25/04/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkol z angličtiny pro děti, které nebudou v týdnu 26.4. - 30.4. chodit do školy:

uč. str. 49, PS str. 49

poslech U10 Track 27: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Práci na páteční hodinu vložím v úterý.

Mějte se hezky.

Mgr. Markéta Štěpánková20/04/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkol z angličtiny na pátek a informace pro děti, které dnes nebyly na online hodině.

úterý: uč. a PS str. 48 (kdo nestihl vypracovat během hodiny, prosím o dokončení str. 48 v PS)

pátek: pracovní list http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/there%20is%2C%20there%20are.docx

odkaz na procvičování a rozšíření slovní zásoby: https://www.learningchocolate.com/content/animals-0

Mgr. Markéta Štěpánková18/4/2021

Milí rodiče,milé děti,po týdnu stráveném po dlouhém čase opět ve škole nás čeká nám již dobře známá online výuka.

Tento týden nás čekají v čj přídavná jména-budeme dělat společně v učebnici na str.116 a PS str.26+27.Samostatně vypracujte v PS str.22+55 dodělejte

Z učebnice udělejte na str.115/cv.6-celé a pošlete.

Matematika-procvičujte dělení se zbytkem a samozřejmě násobilku.V PS vypracujte str.27+28.

Z učebnice str.19/cv.4+6-prosím poslat.

Mgr. Petra Beránková18. 4. 2021

Milí rodiče, milé děti,

posílám učivo na týden od 19.4. - 23.4. Čeká nás téma Stavba těla živočichů. 

Učebnice - strany 58, 59

PS Prv - strany 52, 53

Tentokráte budete mít známku jak z prvouky, tak z výtvarné výchovy. Mluvila jsem o tom ve třídě. Ať se vám všem i nadále daří a brzy na viděnou v Resslovce. Opět i nadále děkuji rodičům za podporu, pomoc a sílu............. Hezké dny YS

PaeDr. Yvette Svobodová12/4/2021

Posílám učivo na týden od 12.4.-16.4.

ČJ-vyjmenovaná slova po z-pročíst si články v učebnici str.113-115.

D.ú.str.115/cv.8a+8b-vždy 4 řádky-tato cvičení prosím poslat

PS-20,21,22

M-učebnice str. 16/cv.47,48,49,50-prosím poslat

PS-2další stránky

Mgr. Petra Beránková11/04/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 12.4. - 16.4. pro ty, kteří nebudou v tomto týdnu chodit do školy:

uč. a PS str. 46, 47 (obě cv. z učebnice na str. 46 vypracovat písemně do sešitu)

poslech uč. Review C Track 22: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta Štěpánková:)Vážení rodiče, milí třeťáci,

posílám učivo z prvouky pro ty, kteří nebudou chodit do školy. Jedná se o týden od 12.4. - 16.4. 2021.

Učebnice - strana 56, 57 , nové téma Živočichové a jejich společné znaky 

Pracovní sešit - strana 51 ( celá) všechna 2 cvičení včetně Doplňte.

Ať se daří a přeji pěkné dny............:).

PaeDr. Yvette Svobodová8/4/2021

Ještě info ohledně ochranných prostředků-učitel je povinnen učit v respirátoru,žáci mají roušky,nano roušky,respirátor..a to v takovém množství,aby to obsáhlo dobu strávenou ve škole.Roušku sundávají pouze na dobu nutnou k jídlu,pití.V jídelně se třídy nemísí,děti sedí dostatečně od sebe a na oběd má každá třída 20minut.Časy obědů zítra nadiktuji dětem.Pokud by byl jakýkoliv dotaz,pište,volejte.Věřím,že to společně postupně skvěle zvládneme!

Mgr. Petra Beránková8/4/2021

Vážení rodiče,zde jsou další informace,které se týkají návratu Vašich dětí do školy.

Příchod do školy je v obvyklém čase mezi 7.40-7.55-pro naši třídu je sraz v průchodu na hřiště z ulice Václavská.Na děti tam budu každý den čekat.Jakmile dorazí všichni žáci(nebo nejpozději v 7.55),odcházíme společně do třídy v přízemí,kde je školní klub.Tam se děti přezují,boty si zde nechají.V této místnosti proběhne testování(postup ve videu v předchozí zprávě).Po vyhodnocení testů odcházíme do naší třídy,kde jsme po celou dobu vyučování.Rozvrh platí stejný,jaký mají děti v ŽK,pouze dojde k prohození některých hodin.Po ukončení vyučování si děti přebírá pani družinářka Kateřina.Družina funguje do 16.30,ranní družinu nelze z organizačních důvodů zajistit.

Mgr. Petra Beránková8. 4.

Vážení rodiče, milé děti,

vkládám instruktážní leták a video k testování ve škole.

Budeme se na vás v pondělí těšit :).

Všechny další informace vám vloží paní učitelka nebo je najdete na hlavní stránce školy.

Mgr. Radmila Machálková8/4/2021

Milí rodiče,milé děti,nastala dlouho očekávaná chvíle-v pondělí 12.4.se vracíme do školy!Příští týden kromě nás(3.třídy)nastoupí ještě žáci 4.a 5.tříd.Následující týden bude pro nás opět online výuka a do školy budou chodit žáci 1.a 2.ročníku.Takto by se to mělo až do odvolání střídat.Přesné info ohledně organizace+ testování atd.budou na nástěnce dnes navečer nebo v průběhu pátku-dnes odpoledne se je dozvíme na poradě s vedením školy.

Mgr. Petra Beránková05/04/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkol z angličtiny na týden 6.4. - 9.4.:

1. poslech komiksu uč. str. 45 (U5 Track 20, 21): https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

2. nakreslit talíř s oblíbeným jídlem, příbor, skleničku s oblíbeným pitím a vše označit popisky v angličtině (neznámá slovíčka mohou děti vyhledávat na inernetu) 

Děti, které nebyly na online hodině si vypracují v PS str. 45.

Mgr. Markéta Štěpánková5/4/2021

Milí rodiče,milé děti,doufám,že jste si užili velikonoční svátky v klidu a hlavně ve zdraví.Podle zpráv z médií to vypadá,že bychom se už v dohledné době snad mohli vrátit do školy..Jakmile vedení školy obdrží tuto informaci,budeme Vás ihned informovat.Tento týden zatím proběhne v běžném online režimu.Pouze ve středu 6.4.hodiny nebudou,protože jdu k lékaři.Takže pokusme se ještě vydržet,zítra se na vás budu těšit v obvyklém čase.Posílám učivo na tento zkrácený týden.

 

ČJ-budeme procvičovat všechna doposud probraná vyjm.slova a hlavně slova s předponami vy-,vý-.

PS-str.23,24+53/cv.1,2

Na papír nebo do cvič.sešitu přepsat z PS str.53/cv.4 a POSLAT PROSÍM!

M-PS-str.25,26

Učebn.str.20/cv.9+21/cv.15,16-POSLAT PROSÍM!

Mgr. Petra Beránková5. 4. 2021

Milí rodiče, milé děti,

tento týden od 6. 4. do 9. 4. nás čeká učivo -

Učebnice - str. 51 - List ( dole), str. 52 - Květ, str. 53 - Plod,

Pracovní sešit - str. 50 - žluté cvičení - nakreslit a popsat listy, k , čemu patří, zelené cvičení a dole shrnutí Doplňte.....

Toto učivo je poslední z rostlinné říše, čekají nás ŽIVOČICHOVÉ......

Ať se vám všem daří a brzy na viděnou se těším  :)

PaeDr. Yvette Svobodová28/3/2021

Milé děti,tento týden je co se týká učení kratší-pouze 3 dny,protože čtvrtek,pátek a potom pondělí jsou Velikonoční prázdniny.Tak i úkolů bude méně.

ČJ-PS str.17+19

      Učebn.str.110/4+111/cv.12-pouze první řádek-každé slovo použít v jedné vymyšlené větě.  Tato dvě cvičení POSLAT PROSÍM.

M-PS-str.22+23

Mgr. Petra BeránkováVážení rodiče, milé děti,

posílám učivo na 3 dny, protože od 1. - 5. 4. jsou Velikonoční prázdniny.

Učebnice - str. 50, 51 ( Části kvetoucích rostlin )

Pracovní sešit - str. 49 ( všechna cvičení )

Ať se vám všem daří a přeji krásné Velikonoce.

PaeDr. Yvette Svobodová23/03/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám pozdravy od počítače a úkoly z angličtiny na tento týden:

uč. str. 44 - přečíst

PS str. 44 - dokončit (neposílat)

pracovní list: http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Jidlo%201.docx (u prvního úkolu je více řádků než hledaných slovíček)

Mgr. Markéta Štěpánková21/3/2021

Ještě malý dodatek-vše k vyjmenovaným slovům po V najdete v učebnici na stranách 104-111.

Komu by dělalo potíže dělení se zbytkem-vysvětleno v učebnici strana 7-9.

Mgr. Petra Beránková21/3/2021

Milé děti ,čeká nás další týden online výuky.Tento týden už MUSÍ všichni umět vyjmenovaná slova po V,budeme je společně procvičovat.V matematice budeme dál zkoušet dělení se zbytkem.K tomu je NUTNÉ umět malou násobilku-jak když bičem mrská!!!:)Po mrazivém víkendu vám přeji snad už opravdu jarní dny.:)

 

ČJ-PS-str.14+16(15.str.uděláme společně)

      Učeb.str.106/cv.3a+107/cv.5-PROSÍM POSLAT

M-PS-20+21

     Učeb.str.5/cv.23,24,27-PROSÍM POSLAT

 

V PÍSANCE DALŠÍ 3 STRÁNKY

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče, milé děti,

tento týden ( od 22.3.) nás v prvouce čeká téma - POLNÍ PLODINY.

 

Učebnice - str. 46, 47 ( plus prohlédněte si str. 48)

PS - str. 48 - většina z vás ji máte hotovou, ostatní dokončí žluté cvičení. Tento týden mi pošlete obrázek, na který mi nakreslíte čtyři druhy obilí ( pšenici, ječmen, žito a oves).

Inspiraci čerpejte např. na internetu nebo z knih atd. Pečlivě si vaše obrázky uschovejte, protože si je vystavíme ve třídě......Kreslete tužkou, pastelkami, je to vaše volba, důležité jsou rozdíly mezi jednotlivými druhy obilí. 

Ještě posílám odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/418234100061018-obili

Ať se vám všem daří a už teď se těším na vaši tvorbu - mějte se moc hezky........YS

PaeDr. Yvette Svobodová16/03/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkol z angličtiny na tento týden:

uč. str. 43 - poslech písničky (U9 Track 16):https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

uč. str. 43 - poslech (U9 Track 18): https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Do sešítku Exercises napsat jména Superstars (Jet, Nick, Kat a Spike) a podle poslechu přiřadit správné číslo obrázku.

PS str. 43 cv. 3 - poslech (U9 Track 19): https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta Štěpánková15/3/2021

Milé děti,posílám učivo na další březnový týden.

 

ČJ-tento týden si zopakujeme slova protikladná-v učebn.na str.101 a pomalu začneme vyjmenovaná slova po V-učebn.str.102+103-naučit se řadu.

      učebn.str.101/cv.3-napsat a POSLAT

      PS-str.19/cv.11e-vyplnit a pak přepsat na papír a POSLAT

Napsat další 3 stránky v písance.

 

M-PS-str.17,18

    učebn.str.55/cv.2b+55/cv.3b-PROSÍM POSLAT

Mgr. Petra BeránkováVážení rodiče a milé děti, posílám vám rozpis učiva na týden od 15.3. - 19.3. 2021.

Učebnice - str. 44 ( Okrasné rostliny), str. 45 ( Užitkové rostliny, ovocné stromy, zelenina )

Pracovní sešit - str. 48 - jen dvě cvičení, zelené ( domeček ) a cvičení ( kniha), Vynechte žluté cvičení a závěr - doplňte....

Děkuji vám všem za pěknou práci v prvouce, rodičům za podporu a pomoc a hlavně zdravé pohodové dny.....YS

PaeDr. Yvette Svobodová11. 3.

Milí rodiče, milé děti,

od 15. 3. dochází ke změně rozvrhu. Všem přibývá v pátek 2. vyučovací hodina a nově je zařazena i čeština pro cizince v úterý 2. vyučovací hodinu.

Nový rozvrh je k dispozici zde.

Mgr. Radmila Machálková09/03/21

Úkoly z angličtiny na tento týden:

uč. str. 42 - poslechy (U9 Track 13, 14, 15): https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

dokončit str. 42 v PS (neposílat)

pracovní list: http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Superstar%20clothes.jpg

Mgr. Markéta Štěpánková8/3/2021

Milé děti,posílám úkoly na tento týden.

ČJ-Docvičit vyjm.slova po S(kdo by nevěděl,jsou na str.92+93 v učebnici)

     PS-str.10+11

     Učebn.str.100/cv.4-s uvedenými slovy vytvořte krátké věty+cv.5-jen doplnit-TATO CVIČENÍ POSLAT

M- Učebn.str.49/cv.7-pomocí pravítka vytvořit tabulku,potom doplnit

     + str.50/cv.9,10,12,15-PROSÍM POSLAT

 

PŘIPOMÍNÁM-V PRŮBĚHU TÝDNE VYZVEDNOUT 3.DÍL MATEMATIKY!KNÍŽKY JSOU PŘIPRAVENY NA VRÁTNICI OD 8-12.30 KAŽDÝ PRAC.DEN.

BERTE SI SVOJE KNIHY!!!

Mgr. Petra Beránková7/3/2021

ROZVRH-malá úprava-

každé pondělí,středu a čtvrtek budeme mít čj a matematiku za sebou-tzn.,že nebudu na druhou hodinu posílat nový kod a Vy se nebudete muset znovu připojovat.Doufám,že to pro Vás bude alespon malé organizační ulehčení.V úterý zůstává rozvrh nezměněn-děti mají s p.uč.Štěpánkovou Aj.

Přeji dětem i Vám pěkný týden.

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče, milí třeťáčci,

 

posílám učivo prvouky na týden od 8.3. - 12. 3. 2021

 

Stále jsme ve světě rostlin, tentokráte  je naše téma Léčivé, jedovaté a zvláště chráněné rostliny

Učebnice strana 41 ( pozorně přečtěte a prohlédněte si obrázky rostlin ).

Pracovní sešit strana 47 - cvičení zelené, cvičení kniha, žluté a doplňovačka.

 

Věřím, že se vám bude dařit a už teď se těším na vaši domácí práci. Jste šikovní a mám z vás radost. Mějte se pěkně. Děkuji rodičům za pomoc a posílání úkolů. 

PaeDr. Yvette Svobodová02/03/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkol z angličtiny na tento týden:

uč. str. 41 - poslech U8 Track 11, 12: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

dokončit str. 41 v PS

pracovní list: http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/Obleceni(1).docx

Mgr. Markéta Štěpánková1/3/2021

Vážení rodiče,milé děti,protože nastalo to,co si nikdo z nás nepřál-a to další nouzový stav a další nechození do školy,pokračujeme v již zaběhlé online výuce.Nově budetete mít každý den kromě pátku 2 vyučovací hodiny-nezapomínejte na to!Posílám učivo na tento týden.

ČJ-PS-STR.7,8,9

      Učeb.str.96/cv.4-PROSÍM POSLAT!

M-PS-str.15,16

     Učeb.str.46/cv.25,27,28-PROSÍM POSLAT!NEZAPOMENOUT NA ZÁPIS!!!

Mgr. Petra Beránková27.2. 2021

Milé děti, milí rodiče,

zítra je poslední únorový den a v pondělí začneme ukrajovat další nový měsíc , měsíc březen, měsíc jara....... a JARO - to je nový život, to jsou kytky, květiny, rostliny a to je naše téma, které si přečtete .....

v učebnici na straně 38, 39 ( ROSTLINY - Společné znaky rostlin ) a 40 ( KVETOUCÍ A NEKVETOUCÍ ROSTLINY )

V PS Prv - strana 46 ( napište mi oblíbenou kvetoucí rostlinu, nezapomeňte vybarvit květy a pojmenovat je a napsat, kde jste je viděli kvést ). Kvarteto vynechte, to necháme na školu a hru Na šikulky také.......nezapomeňte dole dvě cvičení označená symboly knihy.

Je to hezké téma, na YouTube jsem našla Zelená planeta- Kvetoucí rosliny, Zelená planeta - Kvetoucí rostliny (2), Kvetoucí jarní zahrada - YouTube.....

najdete jich určitě víc, dá se najít spousta obrázkových knížek, atlasů rostlin, fotografií rostlin...... i zajímavých kreseb rostlin.....

Milé děti, ať se vám daří, ať se také těšíte na jaro jako já.............. samé hezké sluníčkové dny YS

PaeDr. Yvette Svobodová27. 2.

Pozor, změna rozvrhu od 1. 3. 2021 - přidaná hodina ve čtvrtek od 10.00 hod.

Mgr. Radmila Machálková18/2/2011

Připomínám,že příští týden jsou jarní prázdniny,takže nebude probíhat online výuka a děti se tedy nebudou připojovat.Na tento týden zadávám 1 úkol z čj a 1 z matematiky.Oba úkoly prosím do konce příštího týdne poslat.Přeji dětem i Vám klidný týden:)

ČJ-učeb.str.75/cv.1a

M-učeb.str.45/cv.20

Mgr. Petra Beránková16/2/2021

INFORMACE PRO RODIČE:

Vážení rodiče,je mi líto,že musím toto psát na nástěnku,ale je to nutné.Posledních několik dní jsem velmi nespokojená s tím,jak většina dětí pracuje-nebo spíš nepracuje.

Od zítřka budou mít děti po celou dobu výuky POVINNĚ zapnuté kamery,protože jinak není v mé moci zjistit,kdo tam opravdu je a kdo není,kdo pracuje a kdo se jen povaluje nebo si hraje.Velmi často dochází k tomu,že někoho vyvolám,všichni čekáme a čekáme a žádná odpověd nebo reakce nepřichází.Také není možné,aby se někteří prvních 20 minut probouzeli,potom hledali sešity,papíry atd. a mezitím snídali.Myslím,že soustředit se 30-35 minut,by mělo ve 3.třídě zvládnout každé dítě.A pokud zadám něco na další den(konrétně ze včerejška na dnešek se jednalo o 5 př.na dělení!!!),je NUTNÉ,aby to měly děti hotové.Týká se to i úkolů z AJ a prvouky.Práce je zadávaná na týden,není možné,aby to přicházelo na naše maily až týden následující.Vím,že situace je jak pro děti,tak pro Vás náročná.Vím,že to celé trvá příliš dlouho a nikoho z nás už to nebaví.O to víc si myslím,že musíme spolupracovat,aby děti alespon něco málo uměly.

Věřte mi,že bych mnohem raději psala samou chválu,ale obracím se na Vás s vírou,že je v našich společných silách to v rámci možností zlepšit.

Mgr. Petra Beránková16/02/21

Úkoly z angličtiny na tento týden:

poslech CD  U8 Track 10: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

pracovní list: http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/AJ%203_tr_%20obleceni(2).docx

Dále prosím o zaslání úkolu z minulého týdne (PS str. 39), někteří i z týdnu předcházejícího (PS str. 38).

Mgr. Markéta Štěpánková15/2/2021

Učivo na týden 15.-19.2.

ČESKÝ JAZYK-PS č.II -str.1,2,3

                          Učeb. str.89/cv.4+str.90/cv.1 - PROSÍM POSLAT

MATEMATIKA-PS str.13,14

                        Učeb.str.43/cv.4,5-počítat pod sebou!!! PROSÍM POSLAT

PÍSANKA-STR.1,2,3 -NEPOSÍLAT!!!

Mgr. Petra BeránkováMoji milí třeťáčci, moji milí rodičové,

co nás čeká v týdnu od 15. 2. do 19. 2. Od neživé přírody se dostáváme k přírodě živé, k životu v přírodě, k živým organizmům.....

Učebnice - str. 36 - Živá příroda - houby, rostliny, živočichové včetně člověka.

                  str. 37 - Houby ( jedlé, nejedlé, jedovaté ), Stavba těla hub

 

PS Prv - str. 43 - ještě opakování....Podmínky života

              str. 44 - Živé organizmy - zelené cvičení okolí bydliště , ne školy, žluté cv. je křížovka, poslední Doplňte.....

              str. 45 - Houby - žluté cvičení názvy hub, 

                                        zelené cvičení nakreslete houbu a popište - vlepte popisky

                                        pak porovnej podle obrázků jedlé a jedovaté houby

                                        závěr - Doplňte........

 

Dále jsem pro vás našla ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA - Prvouka - YouTube ( 5 min. video) od GARDEN NATURE. Velmi hezky udělané, jak slovně, tak výtvarně.....

To je všechno, držím všem pěsti, ať se daří a pozorujte přírodu otevřenýma očima......stojí za to!!!

P.S. Děkuji a chválím velmi hezké práce, které posíláte ke kontrole.........YS

PaeDr. Yvette Svobodová09/02/21

Úkoly z angličtiny na tento týden: PS str. 39, učit se slovíčka oblečení. 

Mgr. Markéta Štěpánková8/2/2021

Učivo z ČJ+M na týden od 8.-12.2.

Čj-PS-str.61-64

     Učeb. str.83/cv.4b-POSLAT PROSÍM

M-PS-str.8,10,11

    Učeb. str.32/cv.7-vypočítej+zaokrouhli a str.33/cv.4-POSLAT PROSÍM!

 

NA VRÁTNICI JE NUTNÉ VYZVEDNOUT SI PS č.II ČJ+PÍSANKU!!!!NEJPOZDĚJI DO KONCE TÝDNE!!!

Mgr. Petra BeránkováMilí žáčci třeťáčcí, milí rodiče,

učivo na týden 8.2. - 12.2.  jsou Planety a opakování významu neživé přírody.

Učebnice - str. 34, 35 ( přečtěte  si a  podívejte se na videa např. Paxi - Existují Marťané, Paxi  Tajemství Rudé planety, je jich víc a jsou opravdu dobrá.)

 

Pracovní sešit Prv - str. 41. 42. Je to opakování, na straně 41 zkuste pokus s řeřichou nebo s bramborem a na straně 42 tužka 2 - k jednotlivým slovům v obdélníkové síti kromě barev vpisujte čísla - bude to srozumitelnější a jasnější. 

 

Děkuji moc a pochvala pro všechny........kdo zápolí nejen s prvoukou......mějte se hezky a hlavně zdravě!!!! YS

PaeDr. Yvette Svobodová02/02/21

Úkoly z angličtiny na tento týden:

přečíst a poslechnout si písničku v uč. na str. 38 (U8 Track 7) https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

dokončit str. 38 v PS (prosím poslat), kdo nemá dokončí stránky 32, 33 a 37

Mgr. Markéta Štěpánková1/2/2021

Učivo na týden od 1.2. do 5.2.

ČJ

PS- str. 58-60 (STRANU 59 POSLAT)

Učeb.str.83/cv.4a-POSLAT

M

PS- str. 5,6,7

Učeb.str.29/cv.8+9-jen žlutou část-POSLAT

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče, milé děti,

tento týden nás čeká zajímavé téma Teplo a světlo a Slunce v učebnici na straně 31, 32, 33. Strana 33 je obrázek.

Pracovní sešit 39, 40.

Na straně 39 kromě jiného vystřihněte značky počasí a nalepte vlevo od černé tabule a zbývající třeba nahoru. Nezapomeňte na čtyřsměrku s TAJENKOU.

Strana 40 - tam pouze vypište jména planet - podle učebnice 33 nebo 34,35. Zatím jen jejich jména. Vynechte cvičení 2, 4, 5. Těším se na cv. 3.

 

Milé děti, našla jsem pro vás na YouTube Pax - Střídání dne, noci a ročních období

                                                                   Pax - Sluneční soustava

Je jich tam k vesmíru víc, všechna jsou vtipná a opravdu dobrá a snadno srozumitelná. Budou se vám líbit, ale možná je už znáte.....Ať se vám daří a chválím, jak mi posíláte vypracované pracovní sešity ..........děkuji YS

PaeDr. Yvette Svobodová28/1/2011 VYSVĚDČENÍ

Vážení rodiče a milé děti,doufám,že vysvědčení přišlo všem v pořádku do mailu.Pokud ano,prosila bych o potvrzení,abych měla zpětnou vazbu,že jste ho viděli,popřípadě že nemáte námytek...:P

Od 1.února budeme mít o 2 hodiny online výuky navíc.A to v pondělí a ve středu vždy od 10.00-10.45.Úterní hodina Aj zůstává ve stejném čase.

Takže v pondělí a ve středu máme od 8.00-8.45+10.00-10.45 .

Úterý+čtvrtek+pátek není žádná změna.

Děkuji vám všem za příjemnou spolupráci v celém netradičním prvním pololetí a těším se,že další část školního roku bude co nejdříve probíhat v běžném režimu.:)

Mgr. Petra Beránková25/01/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly na tento týden. http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/3-Aj-22%20Have%20got%2C%20has%20got.doc

Mgr. Markéta Štěpánková25/1/2021

Hezké pondělní popoledne,posílám zadání učiva na zkrácený týden 25.1.-28.1.

 

ČJ-Naučit se řadu vyjmenovaných slov po "P"

(pýcha,pytel,pysk,netopýr,slepýš,pyl,kopyto,klopýtat,třpytit se,zpytovat,pykat,pýr,pýřit se,čepýřit se).Vyjm.slova a slova příbuzná najdete v učebnici na str76,77

V PS vypracovat strany 55,56,57.Prosím POSLAT POUZE STRANU 55!

Z učebnice napsat str.79/cv.5-3 řádky a POSLAT!

 

M-PS-str.3+4

     Uč.str,29/cv.1,2,3 a TOTO POSLAT!

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče, milé děti,

posílám učivo z Prvouky na tento týden - 25.1. - 28.1.

 

Já a můj svět - učebnice - str. 30    Vzduch a Půda

Pracovní sešit Prv - str. 37, 38. Strana 37 je téma Vzduch a strana 38 Půda.

 

Stále mi posílejte vypracované úkoly, těší mě, když se vám daří. Mějte se moc hezky a věřím, že se všichni už brzy sejdeme ve škole....... 

PaeDr. Yvette Svobodová20/01/21

Vážení rodiče, milé děti, prosím o zaslání vypracovaných úkolů z angličtiny. Blíží se pololetní vysvědčení a všechny tyto práce (3 úkoly) jsou součástí hodnocení. Děkuji.

Mgr. Markéta Štěpánková19/01/21
Vážení rodiče, milé děti, posílám pracovní list z angličtiny na tento týden. Kdo nemá možnost vytisknutí, zapíše odpovědi do sešitu, vyfotí a pošle emailem. Děkuji.http://www.zsressl.cz/admin/upload/ww/files/BIG%20FOOT.docx

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče, milé děti, připomínám zítřejší online hodinu angličtiny. V 10.00 hod. na vás budu čekat u počítače. 

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí rodiče, milí třeťáčci,

posílám práci na týden od 18. - 22.1.

 

Učebnice Já a můj svět - str. 27, 28, 29 - zajímavé téma Země je kulatá, Voda a Koloběh vody v přírodě

PS Prv - str. 35, 36  - Voda

 

Chválím děti, které vypracovaly Pracovní sešit str. 33 a 34. Až na malé nedostatky se s tím popasovaly velmi hezky a mám radost, že se všem práce daří...Věřím, že přibudou další dobře napsané úkoly. Mějte se moc hezky a brzy na viděnou v Resslovce. Ať se daří.

PaeDr. Yvette Svobodová17/1/2021

Milí rodiče a děti,moc děkuji za poslané úkoly,budu je průběžně vracet opravené zpět.Jsem velmi ráda,že už si skoro všichni vyzvedli ve škole,co měli a že od zítřka už budeme moci normálně pracovat v matematice 2.dílu a taky úterní Aj proběhne s učebnicemi a PS:)

 

Práce na týden od 18.-22.1.:

 

ČJ-PS-str.50,51,52,53 

Prosím POSLAT str.52+53

 

M-PS-str.1,2

Prosím POSLAT: uč.str.24/cv.2+str.25/cv.9,10

Mgr. Petra Beránková13/1/2021

DŮLEŽITÉ!!!

Dnes jsem byla něco vyřídit ve škole a u vrátnice mě přivítaly hromádky učebnic a pracovních sešitů-AJ,M,Prv!!!!!Jak je to možné???O angličtině a prvouce se bavíme už druhý týden,každý den vám připomínám,že je NUTNÉ si chybějící věci vyzvednout!!!A to jsem vám před odchodem na vánoční prázdniny několikrát důrazně říkala,aby jste si vzali domů všechny věci kromě čítanek!!!Jak můžeme dál pracovat,když spousta z vás nemá ani knížku ani sešit?Paní učitelka Štěpánková byla z hodiny Aj velmi rozladěná!Neměli jste věci,byli jste nesoustředění..A to mne opravdu mrzí!Je to pár dní,co jsem vás chválila...Takže vás žádám,aby jste vy nebo rodiče co nejdříve všechny chybějící věci vyzvedli a vyučujícím poslali ty úkoly,které vám zadali.Blíží se pololetní vysvědčení a pokud někteří z vás vypracované úkoly neposílají,mohlo by se stát,že budou muset do školy na přezkoušení,protože nebudou mít dostatek podkladů-známek-hlavně AJ..

Polepšete se!A těm,kterých se to netýká,se omlouvám za tohle své hartusení..Zítra se na vás těším.

Mgr. Petra Beránková13/01/21

Vážení rodiče, mile děti, od příštího týdne budeme mít online hodinu angličtiny každé úterý od 10.00 hod. do 10.45 hod.

Mgr. Markéta Štěpánková12/01/21

Úkoly z angličtiny na tento týden: nakreslit fotku rodiny a podle učebnice str. 32  o každém členovi napsat. Prosím o zaslání. 

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí rodiče, milé děti,

je mi jasné, že by vám chyběla Prvouka na tento týden......nebojte se, nebude chybět....

Učebnice Já a můj svět - str. 25 - Lidské výtvory - pozorně prosím pročtěte.

PS Prv- str. 34, cv. 1b, 2

Ať se vám práce daří a posílejte mi vypracované úkoly. Mějte se moc hezky.

PaeDr. Yvette Svobodová10/01/21

Milé děti, připomínám, že v úterý 12.1. máme společnou online hodinu angličtiny. Začínáme v 10.00 hod., budeme potřebovat učebnici a pracovní sešit. Už se na vás moc těším.

Mgr. Markéta Štěpánková08/01/2021

Hezké poledne,dříve než zadám učivo na další týden,chci vás všechny moc pochválit,jak jste tento týden pracovali!Připojujete se opravdu rychle,na nikoho nemusíme čekat a hlavně většina z vás pracuje soustředěně,pořád si s něčím nehraje..Vidím velké zlepšení proti začátkům!!!:)Doufám a věřím,že nám to vydrží i nadále!!!Užijte si víkend-konečně opravdu zimní!

 

Učivo na příští týden:

Čj-PS-str.44/cv.19+str.45-celá +str.46/cv.24+str.47-celá

     Uč.str.58/cv.3-použít 8 slov a s nimi vytvořit věty+str.65/cv.3

CVIČENÍ Z UČEBNICE napsat do cvičného sešitu nebo do domácího a POSLAT K OZNÁMKOVÁNÍ!!!

 

M-PS-str.38

     Učebnice II -str.13/cv.30+str.14/cv.38+str.16/cv.45+str.18/cv.57-první a poslední sloupeček+str.18/cv.58

Mgr. Petra Beránková03/01/21

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 4.1. - 8.1.

- nakreslit příšerku

- označit a popsat jednotlivé části těla 

- o příšerce napsat 10 vět (It has got..., It is...) s využitím probrané slovní zásoby (čísla, barvy, pocity, přídavná jména - big, little, short, long)

 

Mějte se moc hezky a těším se na vaše práce.

Mgr. Markéta Štěpánková03/1/2021

Učivo na týden od 4.-10.ledna

Čj-PS str.40-43-všechna cvičení začneme společně a vy je potom samostatně doděláte

M-PS str.34-37

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče, milé děti,

věřím, že jste si vánoční prázdniny užili a vzhůru v tom novém roce do práce...........ať se nám všem daří !!!!

V učebnici nás čeká tento týden do 8. ledna str. 24 Podmínky života  - svět kolem nás. Hezké téma, fialová tabulka je výstižná a přehledná.

V PS Prv - vás čeká k vypracování str. 33. - podle učebnice str. 24.

Dále počítám s tím, že všichni mají PS hotový až do str. 23.

To je vše na tento týden, mějte se pěkně a těším se na brzkou viděnou.

PaeDr. Yvette Svobodová03/1/2021

Milí rodiče,milé děti,

od pondělí 4.ledna se opět učíme on-line.Uvidíme,na jak dlouho to bude,zatím zadám učivo do konce tohoto týdne.Jinak vše platí stejně tak,jak tomu bylo na podzim-tzn.každý den máme spolu 1 vyučovací hodinu od 8-8.45.Přihlašování je stejné.Doufám,že se zítra ráno všichni uvidíme-alespon přes obrazovky :))

Mgr. Petra Beránková29/11/2020

POZOR-CHYBA!!!PLATÍ ČAS 7.40-7.50,který je uveden na stránkách školy.Došlo k překlepu-moje chyba,omlouvám se.

Mgr. Petra Beránková27/11/2020

Milí rodiče,milé děti,připomínám několik informací,které jsme si mockrát řekli při online hodinách:

V pondělí 30.11.jdeme do školy a řídíme se podle běžného rozvrhu,který máte vlepený v žák.knížce.

Do školy vcházíte přes šatny normálně z Václavské ulice,je je NUTNÉ dodržovat čas,který nám byl přidělený kvůli tomu,abychom se nemísili s jinými třídami.

Přicházíte mezi 8.40-8.50.Čekáte v šatně,kde si vás vyzvednu a SPOLEČNĚ půjdeme do třídy.

V pondělí máme v rozvrhu tělocvik,takže počítejte s tím,že půjdeme ven,proto se nezapomenout teple obléct!!!

S družinou zůstáváte v naší třídě,nikam nepřecházíte.To je snad všechno,informace jsou i na stránkách školy.Přeji vám hezký víkend a v pondělí se na vás moc těším:)

Mgr. Petra BeránkováMgr. Markéta ŠtěpánkováMilí třeťáci - posílám učivo z Prvouky na týden od 23. 11. - 27. 11. 2020

V učebnici nás čekají dvě strany - 18, 19 - téma Orientace v krajině a Práce s mapou a kompasem ( světové strany, kompas, buzola, mapové značky, stanoviště, obzor ).

PS Prv - strany 22, 23.

Vypracovaný Pracovní sešit už neposílejte, vše si zkontroluji ve škole. Mějte se moc hezky a brzy na viděnou se těším.

Děkuji rodičům za pomoc a zasílání úkolů........hezké dny.

PaeDr. Yvette Svobodová21/11/2020

Zadání učiva na týden od 23/11-29/11-snad poslední online týden:)

M-PS-str.26+27

     Učeb.str.40/cv.28+29-toto POSLAT KE KONTROLE

ČJ-vyjmenovaná slova po L-umět nazpamět řadu

     Učeb.-projít si strany 48,49,50

     PS-str.28,29,30-cvičení na straně 29 dělat postupně-maxim.2 cvičení najednou!!!STRANU 29 POSLAT KE KONTROLE.

 

Kdyby někdo potřeboval,tak tady je řada vyjm.slov po L:

SLYŠET,MLÝN,BLÝSKAT SE,POLYKAT,PLYNOUT,PLÝTVAT,VZLYKAT,LYSÝ,LÝTKO,LÝKO,LYŽE,PELYNĚK,PLYŠ      

Mgr. Petra Beránková21/11/2020

Za tento týden prosím poslat ke kontrole následující:

Čj-uč.str.43/cv.1

M-PS-str.25

Mgr. Petra Beránková19/11/2020

Dobrý večer,tak je zde zpráva,na kterou všichni tak netrpělivě čekáme-do školy půjdeme v pondělí 30.11.:)Podrobnosti k organizaci budou včas uvedeny na stránkách školy.

V neděli dám na nástěnku učivo na snad poslední týden online výuky.Přeji pěkný víkend.

Mgr. Petra Beránková18/11/20

Úkoly z angličtiny: trénovat čtení komiksu str. 31 (poslech Track 49), PS str. 31

 

odkaz na poslech:

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

 

další cvičení:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=982

https://agendaweb.org/vocabulary/family-exercises.html

Mgr. Markéta Štěpánková17/11/2020

Milí rodiče,milé děti,zdravím vás ve sváteční den a posílám učivo tentokrát na krátkou dobu-od 18.do 20.listopadu,protože to vypadá,že bychom se mohli už brzy vidět ve škole:)

Čj-začněte se pomaličku učit vyjmenovaná slova po L(slyšet,mlýn,blýskat se,polykat,plynout,plýtvat,vzlykat,lysý,lýtko,lýko,lyže,pelyněk,plyš)

    Napsat do sešitu-učebnice str.42/cv.5 + 43/cv.1

M-PS-str.24+25

Uvidíme se zítra v 8 hodin na online hodině,s rodiči pak v 17.30 na online třídní schůzce.A budu se těšit,že se už brzy setkáme ve třídě!

Mgr. Petra Beránková15.11. 2020

Milí rodiče, milé děti, jeětě pro tento týden posílám učivo z prvouky.

Prv - učebnice - str. 17 - Voda v krajině ( zásadní dělení je - co vytvořila příroda a co člověk).

Pracovní sešit Prv - str. 21 

Moc chválím děti, které poslaly vypracované pracovní sešity, leč stále mi některé chybí.......Prosím o zaslání.

Ať se vám všem daří a hlavně, ať se ve zdraví brzy sejdeme. Hezké dny .

PaeDr. Yvette Svobodová13/11/2020

Milí rodiče,na Váš mail jsem Vám poslala čtvrtletní hodnocení Vašeho dítěte.Prosím o potvrzení,že jste zprávu četli.Děkuji a přeji Vám i dětem hezký prodloužený víkend.

Mgr. Petra Beránková12/11/2020

Ve středu 18.11.proběhne od 17.30 třídní schůzka-online.Pozvánku obdrží zákonní zástupci na svůj email.

Mgr. Petra Beránková12/11/2020

Připomínám,že 16.11.bude ředitelské volno,17.11.je státní svátek,takže v tyto dny nebude probíhat online výuka.

Mgr. Petra Beránková12/11/20

Vážení rodiče, milé děti, online hodina angličtiny proběhne 18.11. od 10.55. hod. Pozvánka přijde jako obvykle. 

Mgr. Markéta Štěpánková8/11/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na příští týden:

uč. str. 30, PS str. 30 + napsat několik vět o sobě

 

odkazy s dalšími aktivitami:

https://www.learningchocolate.com/content/family

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10756481407-anglictina-s-hurvinkem/214542157910005

http://www.english-time.eu/pro-deti/interaktivni-hra/10-family-tree/

Mgr. Markéta Štěpánková8/11/2020 

Hezký nedělní podvečer,zdravím a posílám učivo na týden od 9.-13.11.

Český jazyk-budeme pokračovat v procvičování vyjm.slov po b-většina z vás už je umí perfektně vyjmenovat-moc chválím!

                   V učebnici si projděte strany 4o-43,společně z každé strany stihneme jenom část.

                   PS-vyplnit strany 25,26,27

                   Do domácího nebo cvičného sešitu napsat z učebnice str.40/cv.5-3řádky-TENTO ÚKOL PROSÍM POSLAT!

Matematika-PS-doplnit str.23(kdo by potřeboval nápovědu,najde ji v učeb.str.27)

                    Do domácího nebo cvičného sešitu vypracovat:

                    str.27/cv.14

                    str.34/4-3 sloupečky(podle učebnice str.34/cv.2)TOTO POSLAT!

                    str.35/cv.9-3 sloupečky(podle str.35/cv.7)TOTO POSLAT!

                    ÚSTNĚ: uč.str.36/cv.12+37/cv.17

Mgr. Petra Beránková8. 11. 2020

Milé děti, milí rodiče, posílám učivo z prvouky na týden od 9. 11. - 13. 11. 2020

Učebnice - Já a můj svět str. 16 ( Využití krajiny, typy krajin......)

Pracovní sešit - str. 20. 

Nezapomeňte mi poslat vypracované strany 16, 17, 18,19  na můj mail svobodova@zsressl.cz. Děkuji a ať se vám daří !!!

PaeDr. Yvette Svobodová3/11/20

Úkoly z angličtiny: trénovat slovíčka U6, PS str. 28, 29 (vypracované stránky mi prosím posílejte na stepankova@zsressl.cz). Děkuji.

Mgr. Markéta Štěpánková2/11/2020

Milé děti,milí rodiče,ještě jednou Vás dnes zdravím a podle domluvy posílám učivo na tento týden.

Český jazyk-naučit se řadu vyjmenovaných slov po b.

                    Budeme pracovat s učebnicí str.36-39-postupně si všechny zadané strany projděte,společně se k některým cvičením vrátíme.

                    V PS vypracujte str.23 a 24.Ale začneme zítra společně,potom budete už doplnovat samostatně.

Matematika-PS str.20-je to geometrie,kdo by si na něco nemohl vzpomenout,podívá se do učebnice na str.18 a 25.

                    Dále vypracujte v PS str.21 a 22.

                    Do domácího sešitu vypracujte z učebnice str.30/cv.38,39

Mgr. Petra Beránková2/11/20

Vážení rodiče, milé děti, zítra od 10.00 hod. proběhne online výuka angličtiny. Přibližně 9.55 hod. vám přijde na email odkaz pro přihlášení na hodinu. Na níže vloženém odkaze by si mohly děti dnes poslechnout 3 cvičení z učebnice na straně 28 a 29, se kterými budeme zítra pracovat (Unit 6 track 45, 46, 47). Zítra se na všechny moc těším.

 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Markéta ŠtěpánkováOd 3. 11. 2020 bude 1 x za 14 dní online hodina Aj v čase 10:00 - 10:45.

Pozvání do hodiny zašle paní učitelka Štěpánková.

Mgr. Rita TlučhořováMgr. Radmila MachálkováMilí rodiče, milé děti,  ještě se nemůžeme učit ve škole, proto posílám rozpis učiva z prvouky na tento týden od 2. 11. - 6. 11. 2020.

Prvouka učebnice - str. 15 ( Krajina v okolí domova, povrch České republiky - nížiny, vysočiny, nadmořská výška).

PS Prv - str. 19. ( mapu ČR vybarvěte podle učebnice na str. 15).

Ať se vám všem daří a hlavně dobrou náladu a snad brzy ve škole na viděnou ( rodičům děkuji za pomoc dětem).

PaeDr. Yvette SvobodováMgr. Radmila Machálková15/10 Vážení rodiče,omlouvám se za dnešní problémy s připojením-chyba nebyla na Vašem přijímači.. :)Problém už byl odstraněn,tak to zkusíme zítra ve stejný čas a pevně věřím,že se všichni uslyšíme i uvidíme.Děkuji za trpělivost a zítra se budu těšit:)Jinak vzkaz pro děti-pracovat podle zadaných instrukcí v PS..

Mgr. Petra Beránková14. 10.

Vážení rodiče,

zítra v 7.55 (a každý další pracovní den do 23.10. včetně) vám přijde na email odkaz na online výuku. Na odkaz kliknete a zmáčknete zelené tlačítko připojit se.Jen se pozdravíme a vypnete si mikrofony. Další informace se dozvíte zítra. Pokud se někdo nepřipojí, nebude nijak trestán. Chápu, že děti budou třeba u babičky. Jedná se o podporu školy pro děti a rodiče - chci vám ulehčit práci. Učivo budu zadávat i na nástěnku. Děkuji předem za spolupráci.P. Beránková

Mgr. Radmila MachálkováOnline vyučování

 

Každý den od 8:00 - 8:45 český jazyk a matematika.
  

Mgr. Rita Tlučhořová13/10/20

Děti dnes dostaly úkoly z angličtiny do konce příštího týdne. Všechna slovíčka jsme si dnes zopakovali, tak to určitě zvládnou.

Mgr. Markéta Štěpánková13/10 Od středy 14.10.do 1.11.přecházíme z prezenční na distanční formu výuky.Sledujte,prosím,stránky školy a tuto nástěnku.Budu sem vkládat nové informace a učivo.Mělo by se jednat o 8 školních dnů.Učivo a úkoly si dnes děti zapsaly do notýsku,včetné Aj a prvouky.

Splněné úkoly není nutné v tuto chvíli posílat.V případě,že by se distanční výuka protáhla,domluvíme se na způsobu kontroly.Začátkem příštího týdne s Vámi pokusím spojit.Zatím přeji pevné zdraví a také nervy :))

 

Pro jistotu posílám učivo a to do konce tohoto týdne:

 

Čj-PS-str.17+18

   + do domácích sešitů napsat str.28/cv.5-3 řádky

M-PS-str.14+15

   +do domácích sešitů napsat str.29/cv.29+34

Mgr. Petra BeránkováMilí rodiče,milé děti:)

Zdravím Vás poprvé v tomto školním roce,těším se na spolupráci s Vámi!

S rodiči se uvidím příští týden v pondělí na třídní schůzce,která proběhne od 17hodin.Vyzvednu si Vás u hlavního vchodu.

Vyučování zítra-první dvě hodiny budou třídnické práce(rozdávání a podepisování sešitů...),další dvě hodiny podle rozvrhu.Další dny už budou probíhat podle rozvrhu.

Mgr. Petra Beránková 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko