šipka   Seznam přijatých žáků do 1. třídy


šipka   PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ - 7. 3. 2018

Školní kolo – počet účastníků 25 

I. kategorie 1. místo Julie Palumbo 3. tř.
  2. místo Eda Vedral 3. tř.
  3. místo Eliška Daňhová 3. tř.
II. kategorie 1. místo Rozalie Dembowski 4. B
  2. místo Dominik Denisart 4. A
  3. místo Nina Malović 5. tř.
  3. místo Ema Kubištová 5. tř.

šipka   Informace o pokračující rekonstrukci budovy

Konec února – dokončení výměny všech oken a dveří ve vnitrobloku.
Březen - duben – výstavba lešení ve vnitrobloku, oprava omítek a nová fasáda ve vnitrobloku. Výměna oken a výstavba lešení v uličním traktu.
Konec května – dokončení výměny oken do ulic Resslova a Václavská.
Červen – nová fasáda ze strany ulic Resslova a Václavská.
Srpen – září – dokončení celé stavby a zprovoznění nového vstupu do školní jídelny pro strávníky z ČAO.


šipka   INFORMACE K ZÁPISU pro školní rok 2018/2019

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2018 šestý rok věku (narození 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012), včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, se koná 9. a 10. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 hodin. 


šipka   MČ Praha 2 představuje naši školu

Videoprezentace naší školy. 


šipka   SCIO TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKU

scioV listopadu 2016 se část 9. třídy zapojila do SCIO testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. V matematice se zařadila naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol a v českém jazyce jsou výsledky lepší než 70% zúčastněných škol. Studijní potenciál v porovnání s obecně studijními předpoklady je využíván optimálně, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci dokáží pracovat nad své možnosti.


MŠ Na Zbořenci je nejlepší!

MŠ Na Zbořenci, která je součástí ZŠ a MŠ praha 2, Resslova, se umístila v hodnocení rodičů na serveru TOP ŠKOLKY na prvním místě mezi mateřskými školami Prahy 2 a na osmém místě všech MŠ v celé Praze. Jedná se web, jehož cílem je pomoci rodičům při výběru té nejlepší školky pro jejich dítě. Mateřské školy a jesličky hodnotí sami rodiče. Aktuálně server registruje téměř 5000 státních a více než 500 soukromých mateřských škol v ČR. Více informací naleznete přímo na serveru TOP ŠKOLKY. 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


 

erasmus

  Akce

obr.[16. 5. 2018]
POZDRAVY Z ŠvP
Fotogalerie je průběžně aktualizována  

 

obr[11. 4. 2018]
JARNÍ SLAVNOSTI

Ve školní družině jsme přivítali společně jaro a pořádně jsme ho oslavili. Na děti čekalo v naší tělocvičně šest stanovišť s různými úkoly. Děti běhaly slalom mezi kytičkami, prolézaly květinovou stěnu, skládaly jarní puzzle, přenášely luční květy a nakonec si vyrobily pravou pouťovou růži z papíru. Navštívila nás i školka Na Zbořenci. Dagmar Vávrová 

Lyžařský kurz Zettersfeld Lienz 2018 

obr[4. 4. 2018]
SETKÁNÍ S DANIELOU KROLUPPEROVOU

Ve středu 4. 4. 2018 vyrazily 1. třídy společně do knihovny v Dittrichově ulici. V rámci projektu „Pasování rytířů čtení“ pro ně paní knihovnice Světlana Šafářová připravila setkání se spisovatelkou Danielou Krolupperovou. Paní spisovatelka seznámila děti s některými svými knihami, zodpověděla zvídavé dotazy a na závěr všem podepsala svou knihu O modrém světle, kterou společně čteme ve škole. Příště se s ní uvidíme v červnu v Emauzích při slavnostním pasování. Mgr. R. Machálková 

OBRPŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Naším motem je učit se s radostí, vzájemně se podporovat, respektovat i oceňovat. Pedagog ve třídě je ten, kdo nabízí, rozvíjí, obohacuje a stmeluje.V průběhu dne se střídají aktivity tak, aby čas s kamarády ve třídě příjemně plynul a co nejvíce...  

obr[14. 3. 2018] ETNO DEN
Navštívili jsme se školní družinou akci v DDM Lublaňská "Etno den". Děti se na různých stanovištích dozvěděly o životě a zvycích v jiných zemích. Krásně připravená akce se všem moc líbila. Na konci prohlídky si děti mohly v obchůdku vyměnit své vydělané penízky za upomínkové předměty. Chválím je za pěkné chování a znalosti. Dagmar Vávrová 

obr [12. 3. 2018] NÁVŠTĚVA
NA FOTBALOVÉM KROUŽKU

Na pondělní trénink fotbalového kroužku za dětmi dorazila milá návštěva - prvoligový fotbalový hráč Rudolf Reiter z FC Bohemians Praha. Děti si připravily pár otázek, které rád zodpověděl, a dále si vyslechli pěkné povídaní o cestě za životním snem...  

obr[7. 3. 2018] MAŠKARNÍ REJ
Děti se na náš školní Maškarní rej moc těšily. Od rána si do školní družiny nosily svoje převleky. V půl druhé rej vypukl v plné parádě. Děti měly moc krásné masky. Sešlo se zde pár princezen, postaviček z filmu Hvězdné války, prasátko, krokodýl a také pěkný indián. Děti soutěžily ve skocích v pytli, namotávání rybiček a nejvíce se jim líbil tanec s nafukovacími balónky. Akci jsme si parádně užili. Dagmar Vávrová 

Další akce ZŠ Resslova 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113 telefon telefon družina: 234 129 131
sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz