šipka   ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Informace k zápisu do 1. tříd


šipka   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří se koná 20. 3. 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod.


šipka   ANGLIE 2019

Kdy: 31. 5. – 7. 6. 2019 – 8 dnů/5 nocí, kam: York a okolí, výuka: 6 lekcí ve 2 dnech, s kým: CK Kristof Liberec 


šipka   Mezinárodní program EKOŠKOLA

V letošním školním roce se naše škola účastní mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí, zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Více o programu naleznete na www.ekoskola.cz.  


KONEČNĚ CELÁ ŠKOLA V NOVÉM!budova

Naše škola dostala krásný dárek ke svým stoletým narozeninám. Vše vypuklo 1. 8. 2017 uzavřením dvora a vybudováním přístavby vchodu do školní jídelny pro strávníky z ČAO. Tomu předcházely dvouleté projekční a přípravné práce. Od října 2017 do dubna 2018 proběhla za plného provozu výměna všech oken v celé budově, což bylo pro všechny náročné, ale zvládli jsme to! Po výměně oken ve dvorním traktu začala obnova fasády, která musela být okopána až na cihlu, znovu naházena a dobově přizpůsobena. Následně byla fasáda obnovena i směrem do ulic Václavská a Resslova. Budovu zkrášlily a oživily také obnovené historické znaky, nápisy a klempířské prvky. Celá velkolepá akce pak byla předána během prvního zářijového týdne 2018.

Mgr. J. Procházka 


šipka   SCIO TESTOVÁNÍ 5. ROČNÍKU

scio V dubnu se část 5. třídy zapojila do SCIO testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. V matematice se zařadila naše škola mezi 20% nejúspěšnějších škol a v českém jazyce jsou výsledky lepší než 70% zúčastněných škol. Studijní potenciál v porovnání s obecně studijními předpoklady je využíván optimálně, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci dokáží pracovat nad své možnosti.


šipka   MČ Praha 2 představuje naši školu

Videoprezentace naší školy. 


MŠ Na Zbořenci je nejlepší!

MŠ Na Zbořenci, která je součástí ZŠ a MŠ praha 2, Resslova, se umístila v hodnocení rodičů na serveru TOP ŠKOLKY na prvním místě mezi mateřskými školami Prahy 2 a na osmém místě všech MŠ v celé Praze. Jedná se web, jehož cílem je pomoci rodičům při výběru té nejlepší školky pro jejich dítě. Mateřské školy a jesličky hodnotí sami rodiče. Aktuálně server registruje téměř 5000 státních a více než 500 soukromých mateřských škol v ČR. Více informací naleznete přímo na serveru TOP ŠKOLKY. 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


 

erasmus

  Akce

[7. 3. 2019] OVOCE DO ŠKOL
V rámci projektu „Ovoce do škol“ nás navštívil maskot – plyšový Bovýsek. Prošel třídy od 0. do 3. ročníku. Všude měl připravený znalostní kvíz, odstupňovaný obtížností dle věku. Za odměnu děti obdržely vystřihovánku. Mgr. D. Kuchynková 

[14. 3. 2019] LVK  

[7. 3. 2019] SETKÁNÍ
S ARNOŠTEM GOLDFLAMEM

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se 1. třída setkala se spisovatelem Arnoštem Goldflamem. Setkání proběhlo v Městské knihovně v Dittrichově ulici. Všichni se moc těšili a na setkání připravili. Prvňáčci nakreslili úžasné portréty A. Goldflama, oblékli si pruhovaná trička a zazpívali rodinný popěvek z knihy. V knihovně pan spisovatel přečetl dva příběhy a na závěr na děti čekala autogramiáda i s věnováním. Setkání bylo víc než milé. PaedDr. Y. Svobodová 

[6. 3. 2019] BAREVNÝ DEN
Dnes jsme ve školní družině trochu procvičili znalosti o tříděném odpadu a ekosystému. Děti formou soutěží a her plnily úkoly s ekologickou tématikou. Děti chválím za dobré znalosti a pěkné chování při naší akci. Dagmar Vávrová  

BESIP
Všechny třídy 1. stupně navštívili strážníci Městské policie s preventivně vzdělávacím programem. 0.-2. třídy si procvičily povinnosti chodce v silničním provozu, 3. třídy základy bezpečného chování v silničním provozu, 4. ročník povinnosti cyklisty v silničním provozu a 5. třídy základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích.

[27. 2. 2019]
OK v BASKETBALU

Držte palce, postupujeme do pražského finále 13. 3. 2019. Školu reprezentovali: F. Holub, A. Salomé, H. Nguyen, F. Vít, M. Dáňa, P. Procházka, M. Vrábel, T. ZemekDěkujeme za vzornou reprezentaci školy!  

[25. 2. 2019] 
ÚNOR V PŘÍPRAVCE

Přípravná třída v pondělí   25. 2. navštívila interaktivní výstavu „Zážitkem k porozumění“ v prostorách nadačního fondu...  

[21. 2. 2019] PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ  

[8. 2. 2019] HRAD
Žáci pátých tříd navštívili 8. února 2019 Pražský hrad a také Kancelář prezidenta republiky. Exkurze byla pro mnoho z nás výjimečným zážitkem... 

ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
V závěru loňského kalendářního roku vyhlásil Národní ústav duševního zdraví v Praze literární soutěž pro žáky základních škol s názvem Zdravá mysl. Z druhého stupně se soutěže zúčastnilo deset žáků, kteří do soutěže zaslali své příspěvky. Ve své kategorii se na krásném třetím místě umístil Jakub Cipra, žák 8. A, se svou prací Moje autíčko, která vypráví o Jakubově bezprostřední zkušenosti s autismem. Gratulujeme!
Mgr. Lucie Tancibudková

Další akce ZŠ Resslova 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113 telefon telefon družina: 234 129 131
sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz