”tlačítko
 • Vítejte na stránkách ZŠ Resslova

  školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie

logo o nás

Jsme středně velká státní škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naše škola žákům nabízí kombinaci klasických a alternativních výukových metod.

logo osobní přístup

Věříme, že osobním přístupem a zaváděním moderních výukových metod podporujeme rozvoj našich žáků. Náš tým pedagogů se skládá z profesionálů s praxí.

logo rodiče vítáni

Je pro nás samozřejmá a velice klíčová spolupráce s rodiči, založená na vstřícné komunikaci a důvěře. Možnost konzultací kdykoliv po dohodě.

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE


Aktualizovat tuto stránku

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZAKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

ОГОЛОШЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ВСТУП ДО ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ

ZŠ a MŠ, Praha 2, Resslova 10 oznamuje místo a dobu konání zvlaštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního
vzdělávání pro školní rok 2022/23

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Ця спеціальна реєстрація призначена лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні

Více informací v příloze. Більше інформації у додатку - документ. документ

DVOJKA SRDCEM – Nadační fond Prahy 2

logo nadaceVážení rodiče a opatrovníci dětí, blíží se prázdniny... Po dvouleté pandemii covidu máme letos konečně znovu možnost nepřeberného výběru táborů. NADAČNÍ FOND DVOJKA SRDCEM přichází s nabídkou pomoci a PŘÍSPĚVKU NA LETNÍ TÁBORY pro ty, kteří na to sami nestačí. Od 16. května si tak mohou rodiče dětí, kteří mají trvalé bydliště u nás na Dvojce nebo jejich dítě chodí do některé ze základních škol zřizovaných městskou částí Praha  2 - a kteří se dostali do existenčních problémů - požádat o PŘÍSPĚVEK AŽ 3  000  Kč na tábor pro své dítě. Pokud ji nepotřebujete zrovna vy, ale znáte někoho z okolí, komu by příspěvek na tábor pomohl, dejte mu prosím vědět. Budu moc ráda, když se informace dostane k co nejvíce maminkám a tatínkům z Prahy  2, kterým bychom mohli pomoci.

Děkuji! Přeji vám klidný konec školního roku a krásné prázdniny.

S úctou Alexandra Udženija starostka MČ Praha 2Celý text dopisu starostky Prahy 2

4. 5. 2022 – VÝSLEDKY ZÁPISU

Seznam přijatých žáků do přípravné třídy a do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 naleznete na následujícím odkazu. Výsledky zápisu

20. 4. 2022 POPRASK - BASKETBAL – 1. MÍSTO

ilustrační obrázek 20. 4.  2022 se basketbalové družstvo starších chlapců zúčastnilo finálového kola o přeborníka Prahy. Finále proběhlo stejně jako předchozí kolo na Sokole Žižkov. Naše družstvo bylo mezi ostatními školami, co se týká počtu hráčů, nejméně početné, přesto dokázalo s velkým přehledem vyhrát všechny své zápasy, obsadit 1. místo a stát se tak přeborníkem celé Prahy.
ZŠ Resslova : ZŠ Weberova 41 : 18
ZŠ Resslova : ZŠ Donovalská 30 : 55
ZŠ Resslova : ZŠ Kbely 27 : 8
ZŠ Resslova  : FZŠ Chodovická 39 : 23
Hra byla postavena na 3 hráčích - J. Ševčíkovi, P. Kaštilovi a S. Machtovi, které velmi dobře doplňovali D. Guminśki, D. Novotný a M. Šoman. U posledních tří jmenovaných oceňuji hlavně bojovnost a snahu. Nejlepšími hráči byli J. Ševčík a S. Macht.

Škoda, že se letos nepostupovalo na přebory České republiky, protože kluci by nebyli bez šancí na dobré umístění.

Mgr. P. Beránková

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ – 1. MÍSTO

ilustrační obrázekV pátek 22. 4. 2022 se konala veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. V tomto projektu soutěží žákovské týmy. Děti si v jeho průběhu vyzkouší práci reportérů, badatelů, moderátorů. Každému týmu je přidělen pamětník, s nímž žáci natočí reportáž na diktafon. Prvním povinným výstupem je sestavení životopisu na základě získaných informací. Dalším úkolem je připravit scénář pro rozhlasový spot. Tým spot natáčí s profesionály z Českého rozhlasu. Na závěr je třeba připravit veřejnou prezentaci, při které děti ve třech minutách před publikem představí svého pamětníka a jeho životní příběh. V publiku sedí i odborná porota, která nakonec všechny výstupy vyhodnotí. 

Žáci naší školy se projektu zúčastnili již potřetí. V letošním roce nás reprezentovala skupinka odvážných z 8.A, jmenovitě Míša Hájek, Míša Janoušek, Laura Osténiová, Kačka Charlotte Raková a Kája Vlčková. Zpracovávali životní příběh pana Pavla Töpfera. Přestože se v průběhu realizace potýkali s nemalými problémy, dotáhli svou práci do vítězného konce a umístili se na 1. místě. Celému týmu bych chtěla poděkovat za reprezentaci naší školy. 

Mgr. Lucie Tancibudková

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-2/praha-2-2021-2022/topfer-pavel/

SPONZORSKÝ DAR - DĚKUJEME

ilustrační obrázekilustrační obrázekDěkujeme firmě HAVO za sponzorský dar – výtvarné potřeby.
Mgr. J. Procházka, ředitel školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD - ZMĚNA KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče,

MHMP upravil obecně závaznou vyhláškou k 22. 3. 2022 kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Původně zveřejněná kritéria neplatí.

Nová kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd a přípravné třídy naleznete na následujícím odkazu. Zápis do 1. třídy

Dle  zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, budou mít cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR zápis v době od 1. 6. do 15. 7. 2022.

Prosíme cizince, kterých se toto opatření týká, aby se prozatím nepřihlašovali do registračního systému. Přesný termín na naší škole bude včas zveřejněn.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD - REZERVAČNÍ SYSTÉM

Vážení rodiče, srdečně vás zveme k zápisu do 1. tříd.

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dne 4. a 5. 4. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.

Na zápis se můžete přihlásit na předem určený čas od 21. 3. 2022 do 3. 4. 2022 pomocí elektronického rezervačního systému. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Rezervační systém k zápisu do 1. tříd

Rezervační systém bude spuštěn 21. 3. od 7. hodin.

Kroužky v době LVK

Vážení rodiče, z důvodu lyžařského kurzu se nebudou konat tyto kroužky 16. 3. a 18. 3. bouldrování, 17. 3. fotbal a 21. 3. volejbal.

PROVOZ ŠKOLY V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN 7. 3.–11. 3.

Škola je otevřena od 9.00 do 13.00, prosím zvoňte na "Kancelář školy".
Ke kontaktu využijte tel.: 224 923 700, nebo emaily: info@zsressl.cz, reditel@zsressl.cz.

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

SPRING BREAK 7.3.-11.3.

The school is open from 9.00 to 13.00. Please ring the doorbell “Kancelář školy”. Please use the contact details below to contact the school.

Main school telephone number: 224 923 700, email: info@zsressl.cz, reditel@zsressl.cz

Mgr. Jaroslav Procházka
headteacher

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K LVK

Přestože Rakousko v tuto chvíli nevyžaduje pro vstup do země negativní PCR test, prosíme rodiče, aby ho pro své děti zajistili z preventivních důvodů a jistoty, že všichni zúčastnění LVK odjíždějí zdraví. Děkujeme za pochopení.
Respirátory zůstávají povinné při jízdě lanovkou. Proto zajistěte dětem dostatečné množství.
Dne 1. 3. v 9.40 hod. budou dětem sděleny veškeré informace k odjezdu i k průběhu lyžařského kurzu a předány dokumenty k vyplnění. Řiďte se, prosím, pokyny na nich uvedenými. V případě dotazů podá bližší informace Mgr. P. Beránková.

JAK MLUVIT O VÁLCE S DĚTMI

Vážení rodiče,

jak my dospělí, tak děti vnímáme to, co se nyní odehrává na Ukrajině. Každého z nás se to pravděpodobně více či méně dotýká. Je důležité, abyste se svými dětmi o tom, co se děje, mluvili. Děti vnímají atmosféru, ale pokud s nimi nikdo nemluví, dostává prostor jejich fantazie. Mohou si připadat ohrožené, mohou se bát o sebe, o vás, neumí si představit, co to nyní pro ně znamená, mohou si připadat bezmocné nebo mohou mít pocit, že musí vše zvládnout. Povídejte si s nimi o tom, co se děje, jak to vy sami prožíváte. Společnou konverzací posilujete v dítěti důvěru, že s vámi může mluvit i o vážných věcech. V přílohách a na odkazu najdete návod, jak s dětmi o válce mluvit. Rozumím tomu, že pro vás samotné může být téma velmi těžké, mohou se vám s ním pojit silné emoce a obavy. Pokud byste potřebovali poradit nebo podpořit, neváhejte se na mě obrátit. Kontaktovat mě můžete přes email, telefon nebo si domluvit osobní schůzku ve škole. Jsem tady pro vás. 

Nikol Kuchařová, školní psycholožka 

Web katedry psychologie MUNILeták 2Leták 1

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS

Srdečně vás zveme na „Den otevřených dveří“ – 23. 3. 2022 od 10.00 do 16.00 hod. a k „Zápisu do prvích tříd a přípravné třídy“ – 4. a 5. 4. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.

Vzhledem ke covidové situaci se „Den otevřených dveří“ uskuteční pouze pro rodiče dětí, které půjdou v letošním roce k zápisu.

TÁBOR AGENTURY JIPE – LETNÍ PRÁZDNINY

ilustrační obrázekJazyková agentura JIPE, která vyučuje Aj v ZŠ Resslova již 25 let a z řad dětí této školy má desítky táborníků, si Vám dovoluje nabídnout tábor o letošních letních prázdninách.

Termín konání 2. 7. – 9. 7. 2022.

Co Vašim dětem nabízíme?
Krásnou přírodu v okolí hradu Zvíkov a zámku Orlík, ubytování v chatkách, pestrou stravu 5x denně, dobrodružnou celotáborovou hru na téma INDIÁNI a bohatý program.

Více informací a přihlášky na www.taboryjipe.cz

KONEC TESTOVÁNÍ

Dle rozhodnutí vlády se od 19. 2. 2022 nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Školy neposkytují součinnost KHS, rodiče nemusí nahlašovat škole pozitivní PCR test. Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Forma zápisu bude upřesněna s ohledem na vývoj epidemické situace do konce března 2022. Při možné osobní přítomnosti dítěte se zápis uskuteční 4. a 5. 4. 2022 od 14.00 do 18.00 hod. Pokud bude muset zápis probíhat elektronicky, bude v termínu 4.–8. 4. 2022.

Více informací k zápisu naleznete v sekci O nás > Pro uchazeče > Zápis do 1. tříd nebo na následujícím odkazuInformace k zápisu

VYUČOVÁNÍ V PONDĚLÍ 31. 1. 2022

V pondělí 31. 1. 2022 končí 1. stupeň v 11.40 hod. a 2. stupeň ve 12.35 hod.

ZMĚNA V TESTOVÁNÍ OD 31. 1. 2022

Od 31. 1. 2022 mají výjimku z testování všichni žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dní. Škole je nutné dodat potvrzení.

Mgr. J. Procházka, ředitel školy

MŠMT - PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH OD 17. LEDNA 2022

Od 17. ledna probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí, není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se screeningové testování první vyučovací den v týdnu. Testování  nepodstupují  děti  a  žáci,  kteří doloží negativní  výsledek  testu  provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Nadále platí, že  se testují i děti a  žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti,  kteří  prodělali onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19.

TÁBOR AGENTURY JIPE – JARNÍ PRÁZDNINY

ilustrační obrázekJazyková agentura JIPE, která vyučuje Aj v ZŠ Resslova již 25 let a z řad dětí této školy má desítky táborníků, si Vám dovoluje nabídnout tábor o letošních jarních prázdninách.

Termín konání 6. 3.–12. 3. 2022.  

Co vašim dětem nabízíme? Krásnou šumavskou přírodu, útulné ubytování v penzionu u Lebedů, pestrou stravu 5x denně, lyžování, hrátky na sněhu.

V případě nedostatku sněhu hry v přírodě a návštěvu zajímavých míst v okolí.

Více informací a přihlášky na www.taboryjipe.cz

MŠMT - PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH OD LEDNA 2022

V příloze naleznete informace MŠMT o změnách testování a trasování na školách. Od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

MŠMT - priloha_982673819_0_1221 v PDF

1. 12. TESTOVÁNÍ

Dle pokynů MŠMT se předpokládá testování ve školách až do 28. 2. 2022 v pravidelných pondělních termínech. Děti, které navštěvují ranní ŠD, se budou v těchto termínech testovat již tam. Prosíme rodiče o posečkání na výsledek testu.

Mgr. J. Procházka, ředitel školy

25. 11. TESTOVÁNÍ V RANNÍ DRUŽINĚ

Od pondělí 29. 11. 2021 se budou děti, které navštěvují ranní ŠD, testovat již tam. Prosíme rodiče o posečkání na výsledek testu.

Mgr. J. Procházka, ředitel školy

OMEZENÍ PROVOZU TĚLOCVIČNY ŠKOLY

Od 19. 11. 2021 do odvolání je provoz tělocvičny v ZŠ Resslova pouze do 19.00 hod. To platí i pro pronajímatele prostor.

Mgr. J. Procházka, ředitel školy

NÁVRAT DĚTÍ Z KARANTÉNY

Žáci, kteří se vrací do školy po nařízené karanténě, musí mít negativní výsledek PCR testu na COVID. Potvrzení o negativním testu lze přinést přímo do školy, nebo zaslat třídnímu učiteli prostřednictvím emailu. Po zprovoznění i prostřednictvím webové aplikace systému Bakaláři.

NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR O DÉLCE POVINNÉ KARANTÉNY

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, podle kterého postupují hygienické stanice v případě zjištěného rizikového kontaktu, a to nejen ve školském prostředí ale toto opatření platí obecně pro celou populaci. Z mimořádného opatření vyplývá, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém/rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se nařídí karanténní opatření v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření č. j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN v PDF

LYŽAŘSKÝ KURZ - RAKOUSKO - LIENZ

Termín: 16.–21. 3. 2022 (jediný volný termín nabídnutý CK 2).
Místo: lyžařská oblast Zettersfeld a Hochstein – 40 km sjezdových tratí v nadmořské výšce 2 000 m, 6 vleků.

DALŠÍ INFORMACE K LVK

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření MŠMT k dezinformacím.PDF

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5.  den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v–samoizolaci.

Ve společných prostorách je nutné mít ochranu úst a nosu - děti roušku, dospělí respirátor.

1. 9.

Přípravná a 1. třídy – vstup v 8.00 hod. z Václavské ulice na hřiště - možný doprovod rodičů v rouškách.

2.–9. třída – vstup přes šatny. Děti se nepřezouvají. Konec vyučování 1. stupeň 8.45 hod., 2. stupeň 9.40 hod. Odchod hlavním vchodem. TESTOVÁNÍ.

NOVĚ PŘESTUPUJÍCÍ ŽÁCI POČKAJÍ RÁNO SE SVÝMI RODIČI VE VESTIBULU ŠKOLY, KDE SI JE VYZVEDNE TŘÍDNÍ UČITEL.

2. 9.

Vstup přes šatny, přípravná a 1. třída v 8.00 hod. (možno ale využít i ranní ŠD). Vzhledem k hygienickým nařízením je vstup rodičům do školy zakázán, ale je možná přítomnost rodiče u testování, které proběhne v přízemí školy.

1. stupeň – konec v 11.40 hod. (žáky 1. třídy možno vyzvednout v 9.45 hod.),

2. stupeň – konec v 12.40 hod.

3. 9.

1. třída vstup do školy v 8.00 hod., konec vyučování pro 1. třídu 3. 9. v 10.45 hod.,

2. - 9. třída dopolední vyučování.

Od pondělí 6. 9. probíhá vyučování v plném rozsahu (i odpolední). Pro 3. a 4. ročník začíná výuka plavání. Vybrané třídy budou mít třídní schůzky.

Školní družina funguje od 1. 9. v plném rozsahu.

Rodiče budou děti vyzvedávat ve vestibulu školy (zazvoní na zvonek ŠD), vstup do školy je zakázán.

Třídní schůzky 6. 9. budou probíhat v rouškách:

1. A, B v 17.00 hod. ve třídách 1.A, B.

2., 3., 5. B - v 17.30 hod. ve třídách 2., 3., 5. B

6. A, B - v 18.00 hod. - ve třídách 6. A, B

Případné další třídní schůzky budou oznámeny rodičům třídními učiteli prostřednictvím elektronické ŽK.

Kroužky budou probíhat pouze pro žáky naší školy.

Školní jídelna funguje pro naše žáky do 13.45 hod.

Kurzy, ŠVP, výlety mohou probíhat po splnění všech hygienických a organizačních nařízeních státu a školy. Situace se může měnit, sledujte stránky školy, žákovské knížky či elektronické žákovské knížky.

Vstup rodičů do budovy školy je zakázán – v případě potřeby kontaktujte vždy předem učitele či pracovníky kanceláře.

Prosíme, platby za ŠD, kroužky, ŠJ zasílejte převodem na příslušné účty s příslušným variabilním symbolem, který bude žákům přidělen na začátku školního roku.

Dle doporučení MŠMT nemohou do školy vstupovat osoby vykazující příznaky infekčního onemocnění.

Mgr. Jaroslav Procházka ředitel školy 25. 8. 2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO MŠMT

Instruktážní video - testování žáků ve školách

VYŠETŘOVÁNÍ KRÁDEŽE V ŘEDITELNĚ - HRA PRO DĚTI A RODIČE

Z ředitelny se dnes ztratila složka s choulostivými materiály - fotkami a příběhy učitelů z dob jejich studia na základce. Ředitel školy vyzývá žáky, aby se pustili po stopách zloděje a krádež vyřešili. Odměnou jim poté bude náhled do oněch utajovaných materiálů.

Mimořádné hlášení ředitele školy.

Na začátek videa

 

Vzkaz od zloděje pak najdete zde

Jak se zapojit

 • hra je určená primárně pro žáky druhého stupně, ale také pro první stupeň s doprovodem, rodiny s dětmi apod.
 • jedná se de facto o příjemnou nedlouhou procházku po zajímavých místech v okolí školy
 • stačí se vybavit zadáním úkolů+ mapou a vyrazit
 • hra probíhá od úterý 1. 6. do neděle 6. 6.

Úkoly a mapa

 • pro úspěšné absolvování hry je potřeba mít s sebou seznam úkolů (otázek) a mapku
 • jednou variantou je stáhnout si úkoly do telefonu a seznam bodů si otevřít v mapové aplikaciodkaz
 • o něco příjemnější by mohlo být otázky si doma vytisknout a jít s papírem
 • poslední variantou - zejména pokud byste chtěli vyrazit přímo po škole - je skočit si za Bárou Kindlovou do kabinetu a poprosit ji o vytisknutí ve škole

Doufáme, že se do hry zapojíte a užijete si ozvláštněnou procházku po Praze, neboť počasí k tomu vyloženě svádí.
Pokud byste měli nějaké otázky, obracejte se na mail pelant@zsressl.cz

Krásné dny přejí
Filip a Bára

Ilustrační obrázek

SLADKÉ PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮM

Pan učitel Filip Pelant zorganizoval 7.–8. 4. ve škole dobrovolnou akci, která sloužila jako poděkování zdravotníkům z Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí za jejich neúnavnou a vyčerpávající práci. Prostřednictvím stránek tříd oslovil žáky i jejich rodiče. Zájemci napekli sladkosti, někteří přidali i něco dalšího jako bonus a v jeden den to vše přinesli do školy. Protože je pan učitel zároveň aktivní ve skautském hnutí, spojili jsme síly se skauty. Nakonec byl zájem o akci tak velký, že jsme mohli obdarovat i zdravotníky ve Vinohradské nemocnici.

Všem, kdo se zapojili, vyřizujeme pozdravy z nemocnice. A pokud jste se zapojit nestihli, tak nezapomeňte! V okolí každého z nás je spousta lidí, a zdaleka nejen zdravotníků, kteří by si náš vděk něčím zasloužili. A poděkování nic nestojí...

Vedení školy

Možnosti doučování pro děti cizinců

Možnosti doučování pro děti cizinců

PODĚKOVÁNÍ ŽÁKYNÍM 7.A

Ilustrační obrázekPřipojujeme se k poděkování žákyním 7. třídy, Hance a Nele. Připravily slavnostní pohádkové uvítání vystoupením na jednokolkách na akci Den pro ranou péči. Ten uspořádala nezisková organizace EDA, pomáhající rodinám dětí se zrakovými a kombinovanými vadami.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dopis organizace EDA Reportáž o Dni rané péče v Česku

 

 

 

HLEDEJ NA ZSRESSL.CZ


JAK NÁS KONTAKTOVAT


ADRESA

Základní škola a Mateřská škola Praha 2 Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

IČO: 60460318

TELEFON

kancelář: 234 129 113

družina: 234 129 131

sborovna: 224 912 830

jídelna:  224 915 557

EMAIL

kancelář zš: info@zsressl.cz 

ředitel zš: reditel@zsressl.cz

školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

druzina: druzina@zsressl.cz

Více...

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko