šipka    Zahájení šk. roku 2016/2017

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 1. 9. 2016 ve čtvrtek.

Budoucí prvňáčci a přípravka mají sraz na hřišti v 8.05 hod.
(v případě nepříznivého počasí v jídelně školy).

Dne 6. 9. 2016 se konají v 17.00 hod. třídní schůzky pro tyto třídy:
0. tř. , 1.A, 1. B, 2. tř., 3. A, 3. B, 6. A, 6. B, 7. tř., 8. tř., 9. tř.

  • 1. 9.  končí žáci 1. stupně v 8.45 hod., 2. stupně v 9.40 hod.
  • 2. 9. končí žáci 1. stupně v 11.40 hod., 2. stupně ve 12.40 hod.
  • Od 5. 9. probíhá vyučování v plném rozsahu dle rozvrhu
  • Žáci 1. tříd mají zkrácené vyučování ve dnech 2. 9. do 9.40 hod.,
    5. 9. do 10.45 hod. Poté si můžete děti vyzvednout v prostoru
    ŠD v přízemí školy. Od 6. 9. bude vyučování končit v 11.40 hod.

šipka   NÁBOR DO VOLEJBALOVÉ PŘÍPRAVKY 


šipka   TESTOVÁNÍ SCIO

scioV dubnu 2016 se žáci 5. tříd zúčastnili testování společnosti Scio, které prověřilo výsledky v českém jazyce, matematice a obecních studijních předpokladech. Výsledky v českém jazyce jsou špičkové a naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Obecné studijní předpoklady jsou optimálně využívány.

Žákyně Viktorie Hubová dosáhla v testování studijních předpokladů dokonce nejlepšího výsledku v Hlavním městě Praze.  

Jsme velmi potěšeni a uvědomujeme si, že za těmito výsledky stojí několik faktorů – celkové složení tříd, práce všech vyučujících, rodičů, ale především žáků samotných. Škoda jen, že velmi často šikovní žáci ze základních škol odcházejí na víceletá gymnázia.

Vedení školy


šipka   Nová telefonní čísla

V souvislosti se změnou telefonních čísel, která u nás právě probíhá, proběhne i aktualizace telefonních čísel na našich internetových stránkách.
Seznam aktuálních telefonních čísel.  


šipka    PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Od 1. 9. 2016 bude upraven ŠVP tak, že výuka angličtiny bude probíhat již od 1. třídy.


MŠ Na Zbořenci je nejlepší!

MŠ Na Zbořenci, která je součástí ZŠ a MŠ praha 2, Resslova, se umístila v hodnocení rodičů na serveru TOP ŠKOLKY na prvním místě mezi mateřskými školami Prahy 2 a na osmém místě všech MŠ v celé Praze. Jedná se web, jehož cílem je pomoci rodičům při výběru té nejlepší školky pro jejich dítě. Mateřské školy a jesličky hodnotí sami rodiče. Aktuálně server registruje téměř 5000 státních a více než 500 soukromých mateřských škol v ČR. Více informací naleznete přímo na serveru TOP ŠKOLKY. 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


 

  Akce

obr[29. 6. 2016]
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
2. STUPNĚ

Předposlední den školy probíhal na hřišti a v tělocvičně sportovní den 2. stupně. Na programu byla...  

obr[23. 6. 2016]
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
1. STUPNĚ

Letos jsme již poněkolikáté zamířili na hřiště Gymnázia Botičská, abychom změřili své sportovní síly. Tentokrát jsme se utkali...  

obr[16. 6. 2016]
PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ ČTENÍ

Dne 16. 6. 2016 se naši prvňáci zúčastnili Pasování na rytíře čtení. Slavnost se konala v Císařské kapli Emauzského kláštera...  

obr[22. 6. 2016] ŠvP
ŠVP 5. A, B + 7. TŘÍDA
5. -11. 6. 2016 žáci pátých tříd a sedmáci strávili školu v přírodě v Železné Rudě v hotelu Grádl. Během pobytu děti absolvovaly sportovní soutěže, díky pěknému počasí si užily i koupání a moc se vydařil celodenní výlet do Klatov. Jeli jsme vlakem, navštívili katakomby, lékárnu U Bílého jednorožce a muzeum odívání. Po celou dobu se o nás moc pěkně starali majitelé hotelu a velký dík patří i kuchaři za dobrá jídla. Mgr. L. Pítová  

[20. 6. 2016] KROUŽKY - OHLÉDNUTÍ
Na sklonku školního roku bych ráda poděkovala rodičům i dětem za zájem o naše kroužky a také za jejich velkou návštěvnost. Celý rok jsme si bezvadně užili... 

[18. 6. 2016] VÝUKA AJ
Žáci sami tvořili svůj vlastní příběh. Pracovali ve skupinkách po dvou a po třech a samozřejmě v anglickém jazyce... 

obr[8. 6. 2016] DĚTSKÝ DEN
Naše poslední akce ve školní družině proběhla 8. 6. 2016 při krásném počasí na školním hřišti a v tělocvičně. Dětský den jsme si opravdu moc užili.  

obr[3. 6. 2016] ŠvP
Ve dnech 28. 5. -3. 6. 2016 odjely děti z 1. třídy a 2. A na ŠVP do krásného malebného penzionu Baurů dvůr na Šumavě. I když počasí bylo deštivé, podařilo se nám být denně venku. Kromě vynikající kuchyně si děti užily spousty her, soutěží, legrace, odměn a nádherné šumavské přírody.
PaedDr. Y. Svobodová. Mgr. J. Kubátová

  

[4. 6. 2016]
BASKETBALOVÝ TURNAJ NA FOLIMANCE

V sobotu 4. 6. se naše chlapecké basketbalové družstvo zúčastnilo velkého basketbalového turnaje... 

obr[8. 6. 2016]
NÁVŠTĚVA MUZEA ČOKOLÁDY
Ve středu 8. 6. 2016 se naše 2. A zúčastnila prohlídky Muzea čokolády Choco – story v Celetné ulici v rámci ukončení projektu „Karlík a továrna na čokoládu“...   

Další akce

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113 telefon telefon družina: 234 129 131
sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz