šipka   MČ Praha 2 představuje naši školu

Videoprezentace naší školy. 


šipka   Informace o přijímacím řízení na SŠ

Informace MŠMT a tiskopisy přihlášek naleznete na tomto odkazu zde


šipka   Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2017 šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, se koná
3. a 4. dubna 2017 od 14:00 do 18:00 hodin. Další informace k zápisu. 


šipka   OSLAVY 100 LET BUDOVY ŠKOLY

obrV pátek 9. 12. vypukly dlouho připravované oslavy 100 let otevření budovy školy. Od rána probíhal Den otevřených dveří. Rodiče, bývalí žáci i všichni ostatní si mohli prohlédnout budovu školy a zastavit se v jednotlivých třídách. Žáci 2. stupně se zapojili do projektového dne a připomněli si dobu před 100 lety. Děti z 1. stupně měly tvořivé dílny...   


šipka   SCIO TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKU

scioV listopadu 2016 se část 9. třídy zapojila do SCIO testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. V matematice se zařadila naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol a v českém jazyce jsou výsledky lepší než 70% zúčastněných škol. Studijní potenciál v porovnání s obecně studijními předpoklady je využíván optimálně, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci dokáží pracovat nad své možnosti.


šipka   ANGLIE 2016/2017 - Za Harry Potterem do Oxfordu a Londýna

Letos bychom opět chtěli navázat na řadu úspěšných výukovo – poznávacích zájezdů do Anglie. Kurz libry je příznivý a rádi opět využijeme dotaci z obecního úřadu Prahy 2 na každé dítě. Zájezd je pořádán pod záštitou CK Kristof... 


šipka   NÁBOR DO VOLEJBALOVÉ PŘÍPRAVKY 


šipka    PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Od 1. 9. 2016 bude upraven ŠVP tak, že výuka angličtiny bude probíhat již od 1. třídy.


MŠ Na Zbořenci je nejlepší!

MŠ Na Zbořenci, která je součástí ZŠ a MŠ praha 2, Resslova, se umístila v hodnocení rodičů na serveru TOP ŠKOLKY na prvním místě mezi mateřskými školami Prahy 2 a na osmém místě všech MŠ v celé Praze. Jedná se web, jehož cílem je pomoci rodičům při výběru té nejlepší školky pro jejich dítě. Mateřské školy a jesličky hodnotí sami rodiče. Aktuálně server registruje téměř 5000 státních a více než 500 soukromých mateřských škol v ČR. Více informací naleznete přímo na serveru TOP ŠKOLKY. 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


 

  Akce

obr[1. 2. 2017]
KAPELA VE ŠKOLE

V měsíci lednu vstoupila téměř celá škola do projektu „Kapela ve škole“ aneb hudební výchova jinak. Pro děti byl zdarma, je spolufinancován EU a MHMP. Ve čtyřech hodinách...    

obr[25. 1. 2017]
PAPÍR 100x JINAK

Dne 25. 1. 2017 jsme s dětmi ze školní družiny navštívily akce v DDM Slezská "Papír stokrát jinak". Děti se naučily...    

[17. 1. 2017] LVK LIENZ
Jak jsme se měli se můžete podívat v naší fotogalerii a na videozáznamu.  

obr [16. 1. 2017]
KOSTEL SV. VÁCLAVA

Dne 16. 1. 2017 jsme na pozvání paní farářky Emy se školní družinou navštívili kostel sv. Václava na Zderaze. Děti si prohlédly...   

obr [11. 1. 2017]
TAJEMNÁ AFRIKA

Ve středu se žáci 0.-5. ročníku zúčastnili projektového představení multikulturní výchovy „Tajemná Afrika“...   

obr [18. 1. 2017]
LEDOVÝ DEN

Děti plnily úkoly Ledové královny. Na  stanovištích si vyzkoušely běh mezi vločkami, padající lavinu, lov ryb medvědí tlapou, složily rozstříhaného sněhuláka...   

obr[8. 1. 2017]
PROJEKTOVÝ DEN
Tento den měla každá třída za úkol vykonávat práci, která by odpovídala činnosti přibližně před 100 lety. Osmá třída se rozhodla pro tvorbu animovaného příběhu... 

obr[6. 1. 2017]
TŘÍKRÁLOVÝ ČAS
V PŘÍPRAVCE
 Po prázdninách jsme si ještě užili poslední dny Vánoc povídáním o Třech králích. Děti si legendární hvězdopravce nakreslily a...  

obr[21. 12. 2016]
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY
V rámci výuky německého jazyka jsme 21. 12. 2016 s žáky z osmé a deváté třídy navštívili Drážďany. Od průvodce jsme se dozvěděli zajímavosti nejen o historii...  

obr[20. 12. 2016]
POHÁDKOVÁ CESTA

Předvánoční čas zastihl děti ze školní družiny na pohádkové cestě do Betléma. Cestou...  

Další akce

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113 telefon telefon družina: 234 129 131
sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz