šipka   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří se koná 20. 3. 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod.


šipka   ANGLIE 2019

Kdy: 31. 5. – 7. 6. 2019 – 8 dnů/5 nocí, kam: York a okolí, výuka: 6 lekcí ve 2 dnech, s kým: CK Kristof Liberec 


šipka   Mezinárodní program EKOŠKOLA

V letošním školním roce se naše škola účastní mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí, zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Více o programu naleznete na www.ekoskola.cz.  


KONEČNĚ CELÁ ŠKOLA V NOVÉM!budova

Naše škola dostala krásný dárek ke svým stoletým narozeninám. Vše vypuklo 1. 8. 2017 uzavřením dvora a vybudováním přístavby vchodu do školní jídelny pro strávníky z ČAO. Tomu předcházely dvouleté projekční a přípravné práce. Od října 2017 do dubna 2018 proběhla za plného provozu výměna všech oken v celé budově, což bylo pro všechny náročné, ale zvládli jsme to! Po výměně oken ve dvorním traktu začala obnova fasády, která musela být okopána až na cihlu, znovu naházena a dobově přizpůsobena. Následně byla fasáda obnovena i směrem do ulic Václavská a Resslova. Budovu zkrášlily a oživily také obnovené historické znaky, nápisy a klempířské prvky. Celá velkolepá akce pak byla předána během prvního zářijového týdne 2018.

Mgr. J. Procházka 


šipka   SCIO TESTOVÁNÍ 5. ROČNÍKU

scio V dubnu se část 5. třídy zapojila do SCIO testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. V matematice se zařadila naše škola mezi 20% nejúspěšnějších škol a v českém jazyce jsou výsledky lepší než 70% zúčastněných škol. Studijní potenciál v porovnání s obecně studijními předpoklady je využíván optimálně, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci dokáží pracovat nad své možnosti.


šipka   MČ Praha 2 představuje naši školu

Videoprezentace naší školy. 


MŠ Na Zbořenci je nejlepší!

MŠ Na Zbořenci, která je součástí ZŠ a MŠ praha 2, Resslova, se umístila v hodnocení rodičů na serveru TOP ŠKOLKY na prvním místě mezi mateřskými školami Prahy 2 a na osmém místě všech MŠ v celé Praze. Jedná se web, jehož cílem je pomoci rodičům při výběru té nejlepší školky pro jejich dítě. Mateřské školy a jesličky hodnotí sami rodiče. Aktuálně server registruje téměř 5000 státních a více než 500 soukromých mateřských škol v ČR. Více informací naleznete přímo na serveru TOP ŠKOLKY. 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


 

erasmus

  Akce

[18. 12. 2018] VÁNOČNÍ JARMARK
V naší tělocvičně jsme opět přivítali rodiče, abychom si čekání na Vánoce krásně užili. Připravili jsme společně s dětmi krátká vystoupení – 4 taneční, 3 pěvecká a 1 recitační. Nakonec si všichni účinkující zazpívali koledy a tím nás pěkně navnadili na blížící se nejkrásnější svátky v roce. Vystoupení se moc povedla, děti byly šikovné.
Přejeme  krásné prožití svátků vánočních a vše nejkrásnější v novém roce.
Děti a vychovatelky ŠD. Dagmar Vávrová 

[13. 12. 2018] VÁNOČNÍ TVOŘENÍ VE 3. A
Předvánoční atmosféru si děti ze 3. A zpříjemnily vyráběním dekorativních stromečků a svícnů. Mgr. D. Kuchynková 

VÁNOČNÍ DÍLNA 5. A
V pátek 7. 12. 2018 měli žáci 5. A připravenou vánoční dílnu, ve které společně s některými rodiči vytvářeli nádherné adventní věnce. Dopoledne provázela pohoda, úsměvy dětí a vůně jehličí. Poděkování patří paní vychovatelce Vávrové a maminkám, které dětem přišly pomoct s nelehkou prací. Ing. Bc. Karel Martínek 

[13. 12. 2018] KARLÍK
V rámci celoročního projektu na podporu čtenářství „Karlík a továrna na čokoládu“ jsme opět zavítali do knihovny v Dittrichově ulici. Paní Světlanka pro nás měla připravený moc hezký program...  

[12. 12.2018]
NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍ DÍLNY

12. 12. 2018 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili Vánoční dílny v DDM Lublaňská. Děti si vyrobily krásné a jednoduché svícny na stůl, dále vyráběly vánoční přání, ozdoby na stromeček a pěkného Mikuláše. Akce byla moc pěkná a krásně nás navnadila na přicházející vánoční svátky. Dagmar Vávrová 

[6. 12. 2018] BASKETBAL
Tradiční vánoční turnaj na ZŠ Londýnská se konal již po jednadvacáté a získali jsme v něm 1. místo. Postupně jsme porazili ZŠ Jana Masaryka, Botičskou, Londýnskou a Štěpánskou. Vyhráli jsme i krále střelců (M. Dáňa). Celý tým předvedl skvostnou hru (v níž kralovali M. Dáňa, M. Vrábel a K. Havlíček) plnou pohledných akcí pro oko diváka. Školu reprezentovali: A. Anyaegbunam, K. Kubík, A. Salomé, M. Taschner, H. Nguyen, M. Dáňa, Z. Huynhová a M. Vrábel. Mgr. P. Beránková 

obr[5. 12. 2018] MIKULÁŠ
Rok se s rokem sešel a opět nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše proběhlo v jednotlivých třídách na 1. stupni. 

obr[5. 12. 2018]
ZPÍVÁNÍ V PSYCHIATRICKÉ KLINICE VFN

Náš dětský pěvecký sbor složený z žáků 5. a 8. tříd se zúčastnil „Vánočního jarmarku“ v Psychiatrické klinice VFN. Svým krátkým vystoupením potěšil pacienty i personál a navodil vánoční atmosféru zpěvem koled a dalších vánočních písní. Koncert byl oživen hrou na hornu p. uč. Smolové. Bylo to již několikáté vystoupení v prostorách této budovy. 

[4. 12. 2018] ČERTOVINY 

Další akce ZŠ Resslova 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113 telefon telefon družina: 234 129 131
sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz