šipka   ANGLIE 2019

Kdy: 31. 5. – 7. 6. 2019 – 8 dnů/5 nocí, kam: York a okolí, výuka: 6 lekcí ve 2 dnech, s kým: CK Kristof Liberec 


šipka   Mezinárodní program EKOŠKOLA

V letošním školním roce se naše škola účastní mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí, zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Více o programu naleznete na www.ekoskola.cz.  


KONEČNĚ CELÁ ŠKOLA V NOVÉM!budova

Naše škola dostala krásný dárek ke svým stoletým narozeninám. Vše vypuklo 1. 8. 2017 uzavřením dvora a vybudováním přístavby vchodu do školní jídelny pro strávníky z ČAO. Tomu předcházely dvouleté projekční a přípravné práce. Od října 2017 do dubna 2018 proběhla za plného provozu výměna všech oken v celé budově, což bylo pro všechny náročné, ale zvládli jsme to! Po výměně oken ve dvorním traktu začala obnova fasády, která musela být okopána až na cihlu, znovu naházena a dobově přizpůsobena. Následně byla fasáda obnovena i směrem do ulic Václavská a Resslova. Budovu zkrášlily a oživily také obnovené historické znaky, nápisy a klempířské prvky. Celá velkolepá akce pak byla předána během prvního zářijového týdne 2018.

Mgr. J. Procházka 


šipka   SCIO TESTOVÁNÍ 5. ROČNÍKU

scio V dubnu se část 5. třídy zapojila do SCIO testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. V matematice se zařadila naše škola mezi 20% nejúspěšnějších škol a v českém jazyce jsou výsledky lepší než 70% zúčastněných škol. Studijní potenciál v porovnání s obecně studijními předpoklady je využíván optimálně, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci dokáží pracovat nad své možnosti.


šipka   MČ Praha 2 představuje naši školu

Videoprezentace naší školy. 


MŠ Na Zbořenci je nejlepší!

MŠ Na Zbořenci, která je součástí ZŠ a MŠ praha 2, Resslova, se umístila v hodnocení rodičů na serveru TOP ŠKOLKY na prvním místě mezi mateřskými školami Prahy 2 a na osmém místě všech MŠ v celé Praze. Jedná se web, jehož cílem je pomoci rodičům při výběru té nejlepší školky pro jejich dítě. Mateřské školy a jesličky hodnotí sami rodiče. Aktuálně server registruje téměř 5000 státních a více než 500 soukromých mateřských škol v ČR. Více informací naleznete přímo na serveru TOP ŠKOLKY. 


RODIČE VÍTÁNI

Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol s rodiči se vyplácí, a to oběma stranám. Naše škola proto vstoupila do programu rodiče vítáni. Základní princip je jednoduchý: dodržovat pravidla, která rodičům zpříjemní život, usnadní komunikaci a umožní více se podílet na školním životě.   


 

erasmus

  Akce


obr[5. 12. 2018] MIKULÁŠ
Rok se s rokem sešel a opět nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše proběhlo v jednotlivých třídách na 1. stupni. 

obr[5. 12. 2018]
ZPÍVÁNÍ V PSYCHIATRICKÉ KLINICE VFN

Náš dětský pěvecký sbor složený z žáků 5. a 8. tříd se zúčastnil „Vánočního jarmarku“ v Psychiatrické klinice VFN. Svým krátkým vystoupením potěšil pacienty i personál a navodil vánoční atmosféru zpěvem koled a dalších vánočních písní. Koncert byl oživen hrou na hornu p. uč. Smolové. Bylo to již několikáté vystoupení v prostorách této budovy. 

[4. 12. 2018] ČERTOVINY 

obr[27. 11. 2018] 100 LET ČSR
Žáci 1. stupně se 27. 11. zúčastnili vzdělávacího programu „100 let ČSR“, který připravilo Studio Karavana. Herci dětem hravou a zábavnou formou přiblížili historické události, které vedly ke vzniku samostatného Československa a seznámili je s našimi významnými osobnostmi té doby. Studio Karavana nás navštívilo již popáté, vždy s novým zajímavým programem. Mgr. R. Machálková  


obr[21. 11. 2018]
POHÁDKOVÁ CESTA

L etošní téma naší pohádkové cesty bylo Cesta do vesmíru. Děti ze školní družiny plnily hvězdné úkoly na cestě školou, která byla osvícená jen svíčkami a doplněna krásným barevným světlem od našeho pana ředitele. Cestou potkávaly velké hvězdy, které dětem určovaly směr, aby se nám v tom našem školním vesmíru neztratily. Všechny děti našly cestu nazpět a na konci byly odměněny kusem vesmíru:)!!! D. Vávrová 

obr[20. a 21. 11. 2018]
BARVY SVĚTA

6 tříd 1. stupně se zúčastnilo multikulturního projektu Barvy světa. Skládal se ze dvou částí – audiovizuální projekce, jejímž autorem je cestovatel, fotograf a autor cestopisů Martin Mykiska, a tematického workshopu pod vedením kvalifikovaných lektorů. V něm žáci porovnávali společné a rozdílné aspekty života svých vrstevníků v různých zemích světa. Program trval dvě vyučovací hodiny a byl zdarma. Mgr. R. Machálková 

[14. 11. 2018]
CESTA KOLEM SVĚTA

5. A spolu s 5. B navštívili výukový program v Muzeu hudby „Cesta kolem světa“. Pod vedením lektorů se žáci seznámili s hudbou různých národů a sami si vyzkoušeli pomocí jednoduchých nástrojů rytmiku a zpěv. Poté následovala prohlídka samotného muzea, ve kterém si prohlédli množství hudebních nástrojů a vyslechli si výklad p. uč. Smolové. Mgr. S. Vávrová, DiS. E. Smolová

Další akce ZŠ Resslova 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113 telefon telefon družina: 234 129 131
sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz

Copyright © 2012 / admin

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz