ZŠ a MŠ Resslova

AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020


 

ilustrační obrázekOLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE – OBVODNÍ KOLO PRAHA 2

11/ 02/ 2020

Jako každý rok konalo Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce. Účastnilo se 18 žáků 8. a 9. tříd z obvodu Prahy 2. Konkurence byla velká. Znalosti všech zúčastněných byly na vysoké úrovni. A jak dopadli naši žáci?
1. místo – Marko Kovačević – gratulujeme!
8.– 9. místo Raluca Hirlea (80/75 bodů), 10. -11. místo Ema Jarchovská (80/71 bodů). Z bodového hodnocení vyplývá, že i toto umístění je úspěch, protože obě dívky ztratily jen malý počet bodů z celkového hodnocení. A proto všem gratulujeme a Markovi držíme palce do krajského kola.

Mgr. L. Kundrová

ilustrační obrázekNÁVŠTĚVA KLEMENTINA

13/01/2020

V pondělí 13. 1. třídy 4. A a 4. B navštívily Národní knihovnu České republiky, kde se zúčastnily výukového programu s výtvarným ateliérem „Počátky vzniku knihy, vývoj písemnictví“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o historii i současnosti Klementina, seznámily se s počátky a vývojem písemnictví, psacího materiálu a vznikem knihtisku. Ve výtvarné dílně si vyzkoušely, jaké to bylo psát husím brkem, a také pracovaly s neviditelným inkoustem.

Mgr. M. Štěpánková

Galerie

 

ilustrační obrázekFINANČNÍ GRAMOTNOST ZÁBAVNĚ

09/01/2020

Ve čtvrtek 9. 1. se celý 1. stupeň zúčastnil divadelního představení Finanční gramotnost. Připravil ho divadelní spolek Ranec. Formou příběhu, do kterého byli postupně zapojováni i jednotliví žáci, nám hlavní postavy vysvětlily co je to banka, platební karta, složenka, půjčka, úrok a další pojmy spojené s financemi a praktickým životem. Program byl oživen soutěžemi a na konci i písničkou. Dětem se pořad moc líbil a prokázaly i velké vědomosti vztahující se k dané problematice.

Mgr. R. Machálková

Galerie

 

ilustrační obrázekVÁNOČNÍ JARMARK

17/12/2019

V naší tělocvičně jsme opět přivítali rodiče, abychom si čekání na Vánoce krásně užili. Připravili jsme společně s dětmi krátká vystoupení – 1 taneční, 3 pěvecká, 1 recitační a 1 vánoční hru. Nakonec si všichni účinkující zazpívali koledy a tím nás pěkně navnadili na blížící se nejkrásnější svátky v roce. Vystoupení se moc povedla, děti byly šikovné. Přejeme krásné prožití svátků vánočních a vše nejkrásnější v novém roce. Děti a vychovatelky ŠD

Dagmar Vávrová

Galerie

 

ilustrační obrázekMIKULÁŠ

05/12/2019

Rok se s rokem sešel a opět nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše proběhlo v jednotlivých třídách na 1. stupni.

Mgr. R. Machálková

Galerie

 

ilustrační obrázekPROJEKT RYCHLÉ ŠÍPY

04/12/2019

V letošním školním roce budou 3. a 4. třídy plnit projekt „Rychlé šípy“ ve spolupráci s knihovnou v Dittrichově ulici. Protože byla knihovna dlouho uzavřená, začali jsme teprve nyní. Paní Světlanka nás při prvním setkání provedla zrekonstruovanými prostorami knihovny a seznámila nás s moderním samoobslužným zařízením na půjčování knih. Pak následoval program věnovaný Jaroslavu Foglarovi, hry a pracovní list. Těšíme se, až nám dorazí kniha – komiks Rychlé šípy ve Stínadlech, abychom se mohli pustit do čtení a prožívat dobrodružství spolu s hlavními hrdiny. Celý projekt bude na jaře ukončen vycházkou do Stínadel a do kostela sv. Jakuba.

Mgr. R. Machálková

Galerie

 

ilustrační obrázekPOHÁDKOVÁ CESTA

20/11/2019

Naše letošní pohádková cesta ve školní družině byla na téma Indiáni. Cesta v potemnělé škole byla velice pěkná. Děti jako správní indiáni plnily úkoly spojené s indiánskou tématikou.
Zdolávaly rozbouřenou řeku, šťastně lovily, skládaly mapu, naučily se tajnou řeč a nakonec střílely na terč. 

Dagmar Vávrová

Galerie

 

ilustrační obrázekŠKOLA V POHYBU

18/11/2019

Naše škola se zapojila do projektu „ Můj první gól“ který pořádá Fotbalová asociace České republiky. Trenéři mládeže FAČR si připravili pro žáky 1.–5. třídy ukázkové hodiny zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu. Spolupráce s profesionálními trenéry přináší další zábavné hodiny plné pohybu zaměřené na pohybový rozvoj děti. Snažíme se během školní tělesné výchovy dopřát dětem radost z pohybu, probouzet v nich emoce, nadšení a zážitky z her a tato spolupráce zpestřuje naše snažení.

Bc. E. Poubová

Galerie

 

ilustrační obrázekOK FLORBAL

12/11/2019

Florbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 12.11. 2019 obvodního kola ve florbale v kategorii  dětí mix (4. - 5.třída) a v kategorii mladších žáku (6. - 7.třídy). Akce se konala ve Sportovním areálu Hamr sport - Braník. Florbalová sestava ze 4. - 5. třídy Tadeáš Jireček, Jan Kolář, Filip Machát, Hoang Anh Vu, Sebastian Hub, Max Jordán, Jurij Meleň, Adam Smetana, Daniel Urban a Tran Tuan Anh.
Florbalová sestava ze 6. - 7.třídy Daniel Jireček, Gabriel Guminśki, Jáchym Gareis, Denis Guminśki, Huynh Dang Hoang Anh, Filip Jordán, Vitaliy Kucheryavyy, Filip Manďák, Lukáš Mencler a Matteo Šoman.
V základní skupině kategorie (4.–5. třída) jsme se utkali s týmy základních škol Vratislavova, Slovenská a Sázavská.
V základní skupině kategorie (6.–7. třída) jsme se utkali s týmy základních škol Vratislavova, Sázavská, Londýnská a Gymnázium Sázavská. Oba dva týmy obsadily pěkné třetí, i když nepostupové místo.


Bc. E. Poubová

Galerie

 

ilustrační obrázekSTRAŠIDLÁCKÉ BĚSNĚNÍ

06/11/2019

6. 11. 2019 jsme se sešli v tělocvičně školy. Děti si připravily strašidelné masky a my jim parádní strašidelný program plný soutěží tance a pohybu. Navštívily nás také dvě školky, Na Zbořenci a Děkanka. Děti soutěžily v namotávání pavouků, házely dýní, běhaly mezi netopýry a hrály kouzelné karty. Celé odpoledne jsme si krásně užili.  


Dagmar Vávrová

Galerie

 

ilustrační obrázekDRAKIÁDA

23/10/2019

V pátek 18. 10. třídy 3. A, 4. A a 4. B navštívily Národní zemědělské muzeum, kde se zúčastnily soutěžní hry Za tajemstvím potravin, aneb Víš, co jíš? Hra byla zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami. Děti obcházely různá stanoviště, na kterých plnily úkoly, za které dostávaly razítka. V cíli na každého čekal diplom a odměna. Zdatnější soutěžící mohli na úplný závěr navštívit tvořivou dílnu a zhotovený výrobek si odnést domů.


Mgr. M. Štěpánková

Galerie

 

 

ilustrační obrázekZA TAJEMSTVÍM POTRAVIN

18/10/2019

V pátek 18. 10. třídy 3. A, 4. A a 4. B navštívily Národní zemědělské muzeum, kde se zúčastnily soutěžní hry Za tajemstvím potravin, aneb Víš, co jíš? Hra byla zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami. Děti obcházely různá stanoviště, na kterých plnily úkoly, za které dostávaly razítka. V cíli na každého čekal diplom a odměna. Zdatnější soutěžící mohli na úplný závěr navštívit tvořivou dílnu a zhotovený výrobek si odnést domů.
Mgr. M. Štěpánková

Galerie

 

ilustrační obrázekOK V MINIFOTBALE

07/10/2019

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 1.10. 2019 obvodního kola v minifotbale v kategorii mladších žáku (6.-7.třídy) na ZŠ Botičská. Fotbalová sestava třídy 6.B - Chu Anh Tu, Tomáš Rod, Gabriel Gumiński, Daniel Jireček a  Rozálie Dombowski. Zástupci 6.A - Petr Kočka, Nguyen Hoang Long. Reprezentanti 7. třídy - Jiří Janoušek, Matteo Šoman, Denis Gumiński, Filip Jordán, Huyn Dang Hoang Anh.                                                                                                                  
V základní skupině jsme se utkali se žáky základních škol - ZŠ Slovenská, ZŠ Kladská, ZŠ Jana Masaryka. Žáci naší školy obsadili krásné, i když nepostupové 3. místo v základní skupině turnaje.

Bc. E. Poubová

Galerie

 

 

ilustrační obrázekKLÍČ OD PRAHY 2

07/10/2019

Dva pondělky v září se obě čtvrté třídy zúčastnily akce Klíč od Prahy 2. Vlastivědná vycházka začínala kolem Emauzského kláštera, pokračovala až do parku Folimanka a skončila barokním opevněním Bastion XXXI. Viděli jsme další zajímavá místa a na konci jsme si poslechli dva strašidelné příběhy o potoku Botič.

Michal Frenzl, 4. A

Galerie

 

 

ilustrační obrázekNÁVŠTĚVA KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA NA ZDERAZE

07/10/2019

23. 9. 2019 jsme s dětmi ze školní družiny navštívily krásnou přednášku a prohlídku kostela svatého Václava na Zderaze. Děti se dozvěděly zajímavosti o nadcházejícím svátku Svatého Václava. Chválím je za znalosti, které předvedly a pěkné chování.

Dagmar Vávrová

Galerie

 

 

ilustrační obrázekPřípravná třída – školní rok 2019/2020

05/10/2019

Školní rok jsme zahájili v pondělí 2.9. To nás do třídy doprovodili rodiče. Seznámili jsme se navzájem a hned 3.9. se pustili do poznávání, tvoření, učení, experimentování, sportování, zpívání i logopedie.
Domluvili jsme se na kamarádských pravidlech a bezpečném chování ve škole.

Za první měsíc jsme toho zvládli opravdu hodně.  Víme, jaké nás obklopují barvy, tvary, určíme velikost, orientujeme se v prostoru, přivítali jsme podzim, ochutnávali a určovali ovoce, povídali si o městě a dopravních prostředcích, vystřihovali kruhy, pruhy, skládali papír, vázali uzly, modelovali stromy, už víme, z jakých části jsou. Rozlišíme listnatý a jehličnatý strom. Víme víc o lese, poznáme některé jedlé a jedovaté houby. Naučili jsme se 5 básniček a 5 písniček. Každý den hezky sportujeme dokonce jsme procvičovali odvahu při lezení na pyramidu, vyzkoušeli jsme si trénink juda… na fotkách toho uvidíte určitě víc.
Prostě byl to dobrý start.

Galerie

 

 

ilustrační obrázekPOHÁDKOVÁNÍ DOKOLA

25/09/2019

1. + 2. třída
První podzimní výtvarnou výchovu jsme pojali netradičně. Tvořili jsme s ilustrátorem, malířem a spisovatelem panem Jiřím Fixlem. Ukázal nám knížky, které ilustroval, a pak jsme se pustili do tvoření pohádkového světa. Největší úspěch měli draci a princezny, které jsme nakonec nalepili na špejli, a tím vznikly krásné loutky z papíru. Samozřejmě jsme si zkusili zahrát a vymýšlet pohádky…

PaedDr. Y. Svobodová

 

Galerie

 

ilustrační obrázekDĚTI V POHYBU

12/09/2019

Dne 12. 9. 2019 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili akci pořádanou DDM Slezská Děti v pohybu. Probíhala v Riegrových sadech. Děti si na ní vyzkoušely mnoho netradičních sportovních disciplín a užily si spoustu legrace. Střílely z luku, zahrály si kriket a mnoho dalších parádních her. Počasí nám také přálo. Děti chválím za pěkné chování.
Dagmar Vávrová

 

Galerie

 

ilustrační obrázekADAPTAČNÍ DEN 9. A

12/09/2019

Již třetí školní den jsme se s 9. A  rozhodli opustit budovu v Resslově ulici a vydali jsme se do Stromovky, abychom navodili správnou atmosféru začátku posledního roku povinné školní docházky. Jedním z důvodů byla také výměna na pozici třídního učitele, kterým se stal Marek Fapšo. Společně se školní psycholožkou Anežkou jsme si zahráli několik socializační her, které nám pomohli upevnit vztahy v kolektivu. Zároveň bylo hodně času promluvit si o očekáváních, která žáci a žákyně mají spojená s letošním rokem. Po procházce Stromovkou jsme se přemístili až na Letnou, kde po krátkém občerstvení u místního stánku následovala dovedností aktivita založená na stavbě vysoké dřevěné věže. Mohlo by se zdát, že takové hry nebudou mít u našich nejstarších ohlas, ale opak je pravdou. Všichni se zapojili a náramně se bavili. Celý den lze hodnotit jako velmi úspěšný a nezbývá věřit, že poslední školní rok proběhne v podobně přátelském duchu.

Mgr. M. Fapšo

 

Galerie

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko