ZŠ a MŠ Resslova

stránka 3.B


 

16. 6.

Dle aktualizovaných pokynů MŠMT mohou přijít pro vysvědčení i žáci, kteří nyní nedocházejí do školy. Bude probíhat 30. 6. od 8.00 - 8.30 hod. Pak mohou děti odcházet domů buď samy (s lístečkem), nebo s doprovodem rodičů. ŠD funguje do 16.00 hod.

Děkuji všem rodičům za spolupráci po celé 3 roky a přeji všem krásné prázdniny.

Mgr. Radmila Machálková16.6.

Matematika - do konce týdne s.37- 40

Český jazyk - do konce týdne 49 - 52

Mgr. Radmila Machálková12/06/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 15. 6. - 19. 6.:

uč. str. 60 - 61 (tvořit věty), PS str. 60

Mgr. Markéta Štěpánková12. 6.

Český jazyk - pracovní list -podstatná jména

Matematika - pracovní sešit s. 35 + procvičování písemného násobení, velké násobilky, slovních úloh z učebnice

Mgr. Radmila Machálková12. 6. Vážení rodiče a milé děti, píši vám poslední učivo na týden od 15. 6. - 19. 6.

Rizika v přírodě - mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi - požáry, prevence, HZS, ochrana, evakuace.

Učebnice str.84, 85.

Všem rodičům děkuji za pěknou spolupráci a přeji pohodovou dovolenou a dětem krásné prázdniny.

Mgr. Jitka Kubátová10. 6.

Učivo dnes:

Český jazyk - pracovní sešit s. 48

Matematika - pracovní sešit s. 34 - samostatně

Mgr. Radmila Machálková10. 6.

Prosím rodiče dětí, které nyní nechodí do školy, aby do 19. 6. přinesli do školy učebnice z 3. třídy ( matematika 3. díl, český jazyk, 2 čítanky, prvouka, Chit Chat). Můžete je nechat v igelitové tašce na vrátnici. Učebnice pro 4. třídu, kufřík, výkresy atd. připravím poslední červnový týden. Až si půjdete vyzvednout vysvědčení, předám. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková9. 6.

Dnešní učivo:

Matematika - s. 33 - prosím samostatně

Český jazyk - určování základní skladební dvojice v jednoduchých větách + pracovní list

Mgr. Radmila Machálková8. 6.

Dnešní učivo:

Český jazyk - pracovní sešit  s. 47 a k tomu učebnice s. 135

Matematika - pracovní list zaokrouhlování na 100+ velká násobilka

Mgr. Radmila Machálková05/06/20

Úkoly z angličtiny na týden 8. 6. - 12. 6.:

uč. str. 58 - 59, PS str. 58 - 59

pracovní list

Mgr. Markéta Štěpánková7. 6. Milé děti, píši vám učivo z prvouky na týden od 8. 6. - 12. 6.

Shrnutí učiva 3. ročníku.

PS str.70, 71, 72.

Na příští týden nám zbývají už jen 2 stránky z učebnice. Přeji všem kásný víkend! 

Mgr. Jitka Kubátová5. 6.

Pracovní list na opakování geometrie.

Písanka s.30.

Mgr. Radmila Machálková3. 6. 2020

Na hlavní stránce školy budou informace ohledně zápisu do ŠD pro příští školní rok. Protože vaše děti budou už ve 4. třídě, je potřeba vyplnit Žádost o zařazení dítěte do ŠD pro žáky 4. a 5. ročníku. Dětem, které chodí do školy je rozdáme v pondělí 8. 6. Rodiče, jejichž děti jsou nyní doma a mají zájem o ŠD, si ji stáhnou ze stránek školy a zašlou ji vyplněnou emailem na mou adresu. Děti budou zařazeny pouze pokud bude volná kapacita ŠD (přednost má 0. -3. ročník). Naděje ale je :).

Mgr. Radmila Machálková3. 6. 2020

Matematika - učebnice s. 50 - tělesa + pracovní sešit s. 32, c. 12 + pracovní list - dělení se zbytkem - jeden sloupeček (dobrovolně celé)

Český jazyk - pracovní sešit s. 46, c. 7, 8 + pracovní list - slovesa

Mgr. Radmila Machálková2. 6. Vážení rodiče, až dobereme poslední stránky v PS z prvouky, přineste mně prosím podepsanou učebnici a vyplněný PS ke kontrole do vrátnice školy. Nejpozději do středy 17. 6. Děti, které chodí do školy, mně PS odevzdají ve škole. Děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová2. 6. 2020

Učivo za dnešní den:

ČJ - pracovní sešit s. 45, cv. 5 a 6

M - pracovní sešit s. 32 + pracovní list dělení se zbytkem (dobrovolně)

Čtení s porozuměním - pracovní list Jaro (dobrovolně)

pracovní list Čarodějka Zlobína (dobrovolně)

Mgr. Radmila Machálková2. 6. 2020

Vzhledem k tomu, že neproběhly třídní schůzky a neodsouhlasil se společný nákup pomůcek pro příští školní rok, je potřeba zaslat individuální souhlas třídnímu učiteli. Částku 800 Kč budeme vybírat do 19. 6. 2020. Zašlete ji buď prostřednictvím dítěte třídnímu učiteli (pro děti, které chodí od 25. 5. do školy) nebo se individuálně domluvte s učitelem na termínu předání. NEPOSÍLEJTE JE NA ÚČET ŠKOLY. Kdo nebude mít zájem o společný nákup nebo nezaplatí, dostane seznam a obstará si pro dítě vše sám.

Děkuji za pochopení situace.

Mgr. Radmila Machálková1. 6. 2020

Dnešní učivo:

ČJ - učebnice s. 132 - podmět a přísudek + pracovní sešit s.44

M - učebnice s.45 - písemné násobení jednociferným činitelem - zkusit na papír

Mgr. Radmila Machálková29/05/20

Úkoly z angličtiny na týden 1. 6. - 5. 6.:

uč. str. 56 - 57, PS str. 56 - 57

Mgr. Markéta Štěpánková31. 5. Učivo z prvouky na týden od 1. 6. - 5. 6.

Tísňová volání - telefonní čísla, zásady správné komunikace.

Učebnice str.74, 75.

PS str. 66, 67.

Ofocené stránky mně už nemusíte posílat, zbývají nám probrat už jen 2 kapitoly a pak si vyberu pracovní sešity. Děkuji vám a všem přeji hezký víkend.

Mgr. Jitka Kubátová28. 5.

Matematika - procvičování velké násobilky - násobení a dělení, zítra pracovní sešit s.31

Český jazyk - procvičování vyjmenovaných slov, slovních druhů. Pracovní sešit s.43, c. 13, 14. Písanka s.32 (29-31 jsme zatím přeskočili). Zítra zkusíme psát do školních sešitů nějaké doplňovací cvičení.

Mgr. Radmila Machálková26. 5.

Dnes jsme procvičovali dělení se zbytkem propojené s prací s tabulkou, čtením, psaním a přírodovědou. Čerpala jsem z tohoto produktu (viz. níže). Děti práce velmi bavila, budeme v ní průběžně pokračovat celý týden.

https://uciteleucitelum.cz/material/matematika/deleni-se-zbytkem-s-hadankou.

Dále jsme procvičili konstrukci trojúhelníku pomocí kružítka.

V českém jazyce procvičujeme slovní druhy, skloňování, časování. Zítra pracovní sešit, s. 42.

Mgr. Radmila Machálková25. 5. 2020

Dnes jsme rámcově zopakovali vše z ČJ a M z distanční výuky.

Zítra ČJ - PS s. 30 - celá + PS s. 33, c. 4.

M - budeme se učit konstrukci trojúhelníku a procvičovat na papír dělení se zbytkem.

Dobrovolný úkol - dnes jsme dělali ve škole - sebehodnocení.

Mgr. Radmila Machálková24/05/20

Učení z angličtiny na týden 25. 5. - 29. 5. (pro děti, které nestupují do školy):

uč. str. 55 (a comic - číst), PS str. 55 + pracovní list

Mgr. Markéta Štěpánková23. 5. 2020

Děti, které nastupují do školy si přinesou všechny učebnice a pracovní sešity, které mají doma. Nezapomeňte na čestné prohlášení (pokud rodiče nepošlou emailem), přezůvky, svačinu a pití. Sraz na hřišti v 8.10-8.20, nechoďte dříve ani později, časy jsou určeny dalším třídám. Konec vyučování v 12.00 hod. Odchody dle nahlášených údajů. Už se na všechny moc těším :). Pro děti, které nenastupují: na týden 25. 5. - 29. 5. nezadávám žádné učení, budeme procvičovat a případně vždy po vyučování napíšu, co si doplníte nebo vložím pracovní list. Nevyplňujte nic dopředu.

Mgr. Radmila Machálková24. 5. Učivo pro děti, které nechodí do školy na týden od 25. 5. - 29. 5.

Pozorování v přírodě - na louce, v lese.

Učebnice str.78, 79, 80, 81, 82.

Poznávat jehličnaté stromy.

Mějte se pěkně!

Mgr. Jitka Kubátová22. 5. Vážení rodiče, od 25. 5. učí v každé třídě její třídní učitel všechny 4 hodiny. Prvouku tedy za mě dokončí p. uč. Machálková. Já si potom přibližně v polovině června vyberu od dětí pracovní sešity z prvouky ke kontrole. Děkuji za spoluráci.

Mgr. Jitka Kubátová20. 5. 2020

Prosím rodiče, kteří mi dosud nenahlásili, kdy bude jejich dítě od 25. 5. odcházet ze školy domů, aby tak učinili. Děkuji

Mgr. Radmila Machálková17. 5. 2020

Milé děti, zasílám učení na týden 18. - 22. 5. 2020:

Český jazyk - učebnice s. 128 - 131 - souvětí, vzorce souvětí, spojovací výrazy

Pracovní sešit s. 39 celá, s. 40 - c. 4, 5, s.41 celá

Písanka - s.28

Matematika - procvičování + konstrukce trojúhelníku

Učebnice - 42 - 44 - návod na konstrukci trojúhelníku je podrobně vysvětlen na s. 44 + vkládám výukové video

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-58/

Zkuste si doma na papír, budeme docvičovat ve škole.

V pondělí 25. 5. se na 12 přihlášených dětí moc těším :).

Mgr. Radmila Machálková17. 5. Milé děti, napsala jsem vám učivo na týden od 18. 5. -22. 5.

Bezpečné chování v silničním provozu - cyklista, ochranné prostředky, dopravní značky.

ABC ochrany zdraví.

1) Učebnice str.76, 77.

2) PS str.68, 69.

Mgr. Jitka Kubátová16/05/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 18. 5. - 22.5.:

uč. str. 54, PS str. 54 + napsat několik vět o svém pokoji (dobrovolníci mohou nakreslit obrázek a popsat věci)

Mgr. Markéta Štěpánková12/05/20

Milé děti, zde máte odkazy, na kterých můžete procvičovat učivo angličtiny:

https://www.learningchocolate.com/

https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html

https://agendaweb.org/grammar/articles-exercises.html

Mgr. Markéta Štěpánková10. 5. Milí třeťáci, mám pro vás úkoly z prvouky na týden od 11. 5. - 15. 5.

Kapitola : Zásady bezpečného chování ve městě, v lese. Zvířata, cizí člověk, elektronická média.

Učebnice str. 72, 73.

PS str.65.

Ať se vám práce daří, mějte se pěkně. Už se možná brzy uvidíme.

Mgr. Jitka Kubátová10/05/20

Milé děti posílám úkoly z angličtiny na týden 11. 5. - 15. 5:

uč. str. 53, PS str. 53

Musím pochválit všechny děti a rodiče, kteří mi pravidelně posílají vypracované úkoly.

Mgr. Markéta Štěpánková10. 5. 2020

Prosím rodiče, kteří mi dosud nedali vědět ohledně nepovinné školní docházky, aby tak učinili nejpozději do 18. 5. 2020. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková10. 5. 2020

Milé děti,

zadávám učení na týden 11. - 15. 5.:

Český jazyk - slovní druhy - částice a citoslovce, přehled slovních druhů.

Učebnice -123 -124 (důležité jsou modré rámečky, 126 -127 - přehled slovních druhů

Pracovní sešit - s. 35 celá, s.36, c.1, 2, s. 37 celá

Písanka -26, 27

Matematika - kruh, kružnice, jednotky času, procvičování

Učebnice - 37 - 41- na procvičování

Pracovní sešit - 29, 30

Mgr. Radmila Machálková7. 5. Milé děti, dnes mám k vám prosbu : víte, že jsme si často povídali o tom, jak se lidé k sobě mají chovat. V neděli budou mít všechny maminky svátek. Děti, poděkujte maminkám za všechnu tu lásku a péči, kterou vám věnují. Dejte jim pusu a řekněte jim, že je máte rádi. Zaslouží si to. Děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová4. 5. 2020

Na stránkách školy jsou podrobné informace k provozu od 25. 5. 2020. Prosím o zpětnou vazbu do 18. 5. 2020. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková03/05/20

Milé děti, posílám učivo na týden 4.5. - 8.5.:

uč. str. 52 - slovní zásoba k lekci 11, vybrat pokoj 1 nebo 2 a napsat 5 vět (There is a/an...), PS str. 52

Mějte se moc hezky, čekám na vaše vypracované úkoly.

Mgr. Markéta Štěpánková3. 5. 2020

Milé děti, zasílám učení na týden 4. -7. 5. ( v pátek máte opět volno :)).

Český jazyk - příslovce, předložky, spojky - modré rámečky na s. 120 - 122 jsou důležité.

Pracovní sešit - s. 31, c.9 a,b; s. 32, c. 1, 2, 3; s. 33, c.1; s.34, c. 1, 2, 3, 4

Písanka s. 24 - 25

Matematika - dělení mimo obor násobilek - učebnice s. 32 - 36 - číslo rozložit na dvě dělitelná čísla - postup na s. 33 a 34 + vysvětlující video

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-61/

Pracovní sešit 27, 28

Během příštího týdne pošlu přesné informace ke znovuotevření školy k 25. 5. 2020.

Moc vás všechny zdravím :).

Mgr. Radmila Machálková4. 5. Milí třeťáci, připravila jsem pro vás učivo na týden od 4. 5. - 8. 5. z PRVOUKY :

        1) Režim dne, práce, odpočinek.

        2) Intimní a duševní hygiena.

        3) Shrnutí učiva o člověku.

K těmto tématům opět nemáme v knize ani v PS žádné kapitolky ani úkoly, vyhledejte si toto téma na internetu. Společně si toto učivo probereme, až se sejdeme. Další témata už v učebnici i v PS budou. Procvičujte si a opakujte vše, co jsme se naučili o člověku. Děkuji a mějte se krásně.

Mgr. Jitka Kubátová26/04/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 27. - 30.4.:

uč. str. 51, PS str. 51

Přikládám odkaz na stránky,  na kterých můžete procvičovat učivo angličtiny: https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#treti

Mějte se moc hezky.

Mgr. Markéta Štěpánková26. 4.

Milé děti, zadávám vám úkoly na týden od 27. 4. - 30. 4. z prvouky :

Tento týden máme probírat kapitolku : Zdraví prospěšné a méně prospěšné potraviny. K tomuto tématu nemáme v učebnici a v PS žádné stránky ani úkoly. Jen se nad tímto tématem zamyslete, pak by se mělo toto téma zhotovovat v návaznosti s výtvarnou výchovou. Tento týden tedy máte v prvouce oddychový. Některé děti byly tak pilné a už mně posílaly sestavený jídelníček dle zásad správné výživy. Erika a Robina to prý moc bavilo,tak to mě potěšilo. :-) Takže děti, které jídelníček ještě nesestavily, pošlou mně ho tento týden. Ještě bych chtěla poděkovat všem rodičům za pěknou spolupráci a milé e-maily. Přeji vám všem hezké dny!

Mgr. Jitka Kubátová26. 4. 2020

Milé děti,

zadávám učení na týden 27. - 30. 4. 2020. V pátek je státní svátek, užijte si volno :).

Český jazyk - slovní druhy - přídavná jména, zájména, číslovky.

Učebnice - s.116 -119 - v modrých rámečcích jsou důležité informace.

Přikládám i pohádku se slovními druhy, třeba to někomu pomůže :).

Pracovní sešit - s. 26, c. 2, 3

Pracovní sešit s. 27, c.4, 6

Pracovní sešit s. 28, c. 1, 2

Pracovní sešit s. 29, c. 1, 3, 5

Písanka s.22, 23

Matematika - násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem

Učebnice s. 25 - vysvětleno v červeném rámečku a na s. 28 červený text zhruba v polovině stránky

Vysvětlující video https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-57/

Učebnice s. 25 -30

Pracovní sešit 24 -26

Mgr. Radmila Machálková21. 4. 2020

Milé děti,

zapomněla jsem tento týden na písanku, tak ji zadávám dodatečně. Budou to s. 20, 21.

Mgr. Radmila Machálková19/04/20

Milé děti, zasílám úkoly z angličtiny na týden 20. 4. - 24. 4. :

U str. 50 - ke každému obrázku přiřadit správné věty, 1 obrázek si vybrat a věty napsat

PS str. 50 (člen a se používá před vyslovovanými souhláskami, člen an používme před vyslovovanými samohláskami. Důležitá je výslovnost, ne psaná forma).

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí žáci,

 

myslím na vás, jak se vám doma daří a jak vám jde plnění úkolů na dálku. Umím si představit, že současná situace vytváří mnoho nesnadných úkolů. Ohledně problémů s učením, porozumění látce, individuálního procvičování či rodinných problémů, ale i čehokoli dalšího se mnou určitě můžete spojit. Zároveň i pokud byste se chtěli jen rozptýlit a popovídat si s někým dalším mimo rodinu, jsem tu pro vás děti i pro rodiče k dispozici. Je možné se se mnou kontaktovat přes email (cizkova@zsressl.cz) nebo přes Skype (Anežka Čížková).

 

Nakonec ještě přikládám jeden hezký pracovní list o Medvídkovi Kubovi a o tom, jak on zvládá karanténu. Koho by to zajímalo, můžete si ho projít (dobrovolně samozřejmě :)

 

Všem přeji hodně sil!
Anežka Čížková (školní psycholog)

Mgr. Rita Tlučhořová19. 4. 2020

Milé děti,

zasílám učení na týden 20. -24. 4.:

Český jazyk - vyjmenovaná slova po z - učebnice s. 113 -115, pracovní sešit s.20,s.21/c.5, s.22/c.7 a s.24

https://www.mojecestina.cz/article/2008111802-vyjmenovana-slova-po-z

a pozor na chytáky https://www.mojecestina.cz/article/2010022103-chytaky-u-vyjmenovanych-slov-po-z

Matematika - dělení násobků 10, střed úsečky - s. 22 -24, pracovní sešit s.21, 22, 23

odkaz na vysvětlující video

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-47/

Moc vás všechny zdravím :).

Mgr. Radmila Machálková19. 4.

Připravila jsem pro vás učivo z prvouky na týden od 20. 4. - 24. 4.

Podle rámcových vzdělávacích plánů budeme probírat : Péče o zdraví - zdravý životní styl ( pohybové aktivity, zdravá výživa ).

                                                                                          Sestavení jídelníčku dle zásad správné výživy.

Učebnice str.67.

Prac. sešit str. 61, 62.

Sestavit jídelníček můžete až příští týden. Děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová17. 4. 

Milé děti, pěkně z prvouky pracujete, za to vás chválím. Ale bohužel se mi ještě neozvala Hanička, Viktorka, Ema a Klaudie. Přeji vám všem hezký víkend! 

Mgr. Jitka Kubátová13. 4.

Milé děti, doufám, že jste si o Velikonocích pěkně odpočinuly a pustíme se do další práce.

Učivo na týden od 14. 4. - 17. 4.: Vnitřní ústrojí a Smysly.

                                                     Učebnice str. 68 a PS str. 63.

Stránku 63 mně prosím pošlete na moji adresu. Některé děti se mně ještě vůbec neozvaly, ale většina dětí pilně pracuje. Děkuji.

Adresa: kubatova@zsressl.cz

Mgr. Jitka Kubátová13. 4. 2020

Milé děti,

zasílám úkoly na týden 14. -17. 4. 2020:

ČJ - docvičení vyjmenovaných slov po v - pracovní sešit s. 17 a 19, (v učebnici jsou téměř stejná cvičení - do s. 111)

Písanka - s.18, 19

Matematika - učebnice s. 19 -21 - Násobení násobků 10 mimo obor násobilek - přikládám vysvětlující video, pokud by nestačilo vysvětlení v učebnici.

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-mult-10s-100s-1000s/v/multiplying-by-multiples-of-10?modal=1

Pracovní sešit - s. 18, 19, 20 - prosím, vypracujte samostatně!

Práce zase pošlete emailem. Někteří je minulý týden nezaslali, tak prosím zaslat za 2 týdny. Děkuji.

Moc vás všechny zdravím.

Mgr. Radmila Machálková9. 4. 2020

Z důvodu onemocnění p. uč. Vávrové (oční operace) zasílejte, prosím, vypracované úkoly z angličtiny p. uč. Štěpánkové na mail stepankova@zsressl.cz

Mgr. Radmila Machálková7. 4.

Vážení rodiče a milé děti, děkuji za pěknou spolupráci, za posílání e-mailů s vypracovaným učivem. Přeji vám všem hezké velikonoce, odpočiňte si.  

Mgr. Jitka Kubátová6. 4. 2020

Vzkaz pro milovníky Rychlých šípů: 9. 4. od 10.20 hod. na ČT1 film Záhada hlavolamu.

Mgr. Radmila Machálková6.4. Nové zadání na další asi dva týdny

Aj

Rozumíš otázkám ve hře na str.47 v UČ?

lekce 10 - nová slovíčka podle UČ 48 - zvířata + there is, there are - tam je (one), tam jsou (two...)

PS 48/1,2 Pozor!        There is one lion. - There are four snakes.

      49/3,4

 

Děkuji všem rodičům a dětem za práce poslané na můj email: vavrova@zsressl.cz

Mgr. Soňa Vávrová5. 4. 2020

Pro lepší představu zasílám odkaz na vyjmenovaná slova po v (jsou tam i všechna předešlá)

https://www.mojecestina.cz/article/2008111503-vyjmenovana-slova-po-v

Mgr. Radmila Machálková5. 4. 2020

Milé děti, zasílám učení na tento týden - 6.- 8. 4., protože pak máte Velikonoční prázdniny.

Český jazyk - pracovní sešit - 14, 15, 16, v učebnici zkuste ústně zdůvodnit na s. 106, cv.3

Matematika - pracovní sešit - 15, 16,17 + procvičovat písemné dělení na papír z učebnice do s. 17

Geometrie - porovnávání úseček  - učebnice s. 18 - je to celkem srozumitelné, ale pro případ nouze přikládám ještě návodné video

Písanka - s. 17

https://www.youtube.com/watch?v=U0Sb5rQBoc8

Přeji všem krásné, letos netradiční Velikonoce a těším se zase na postupné zasílání úkolů.

Vaše paní učitelka

Mgr. Radmila Machálková3. 4.

Milé děti, příští týden budeme probírat podle rámcových vzdělávacích plánů v prvouce Stavbu těla a funkci - kostru, svaly, str. 66 a 68 nahoře. V PS k tomuto učivu nejsou žádné stránky, proto budu ráda, když si zhotovíte krátký zápis a pošlete mně ho. Velice musím pochváliit Stelu, Nelu, Robina a Erika, Verunku a Tomáška. Jsou velice pilní a dělají mně radost. Přeji vám všem hezký víkend a hlavně zdraví.

Mgr. Jitka Kubátová3. 4. 2020

Dnes vkládám dobrovolný pracovní list na čtení s porozuměním Domácí gumoví medvídci

A ještě dobrovolná křížovka na procvičování vyjmenovaných slov.

Přeji všem krásný víkend.

Mgr. Radmila Machálková2. 4. 2020

Milé děti, dnes zasílám jen dobrovolné luštění.

Kdo to zvládne?

skrývačky

Mgr. Radmila Machálková02/04/2020

Milí rodiče,
ráda bych Vám nabídla online doučování převážně pro děti, které mám běžně ve škole na intervence.

Pokud by někdo další měl zájem o online doučování, nebo třeba potřeboval/chtěl poradit jak na domácí výuku, ozvěte se mi také na email: kindlova@zsressl.cz

 

Přeji všem pevné zdraví a co možná neklidnější dny v této nelehké situaci.
Školní speciální pedagog

Bc. Barbora Kindlová1.4.- HUDEBNÍ VÝCHOVA

Milé děti,

srdečně vás zdravím a doufám, že jste všichni v pořádku. Jistě máte v tomto náročném období učiva a povinností s ním spojené až nad hlavu. Posílám vám proto pár zajímavých a zábavných odkazů pro zpestření vaší domácí výuky a zrelaxování vaší mysli (hudba je tomu velký pomocník). 

V první řadě můžete shlédnout jednotlivá divadelní vystoupení Naivního divadla Liberec. Jsou to zábavné hry a pohádky pro děti:

https://www.youtube.com/channel/UCUXA4KvsudVekDQ9IZtPINg?fbclid=IwAR2DApx_ufKlNaz76I9WP1a3NEPkHmZEOtNEpXuSfF3mMP4pXA-DJ9mz5Pk

 

Další užitečné a zábavné odkazy, které vám posílám jsou od České televize (Déčko).

První pořad se jmenuje Hudební perličky. V něm se nejen dozvíte něco málo o hudebních skladatelích, ale i vám zahrají krátké ukázky z jejich děl.

https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1457269#H

 

Dalšími zajímavými pořady, které zde nalezenete je jednak cyklus Filharmonici na ulici, kde vám mladí muzikanti představí své nástroje  (zároveň vám na ně i zahrají), tak i cyklus pořadů Dobrodružství s orchestrem, jenž stojí za shlédnutí.

https://decko.ceskatelevize.cz/filharmonici-na-ulici/1-dil

https://decko.ceskatelevize.cz/dobrodruzstvi-s-orchestrem

 

Pro zopakování lidových písní, které jsme zpívali při hodinách vám poslouží pořad Zpívánky.

https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

 

Poslední odkazy jsou na zábavné hudební hry. První se jmenuje Hudební kolotoč (můžete si poslechnout různé skladby a trénovat sluch). Dobrodružství v Rudolfínu je pak druhá hra, díky níž si můžete projít náš nejslavnější koncertní dům Rudolfinum. Zde vám ukážou všechny místnosti a opět jednotlivé nástroje (stačí se proklikat).

https://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky/hudebni-kolotoc

https://decko.ceskatelevize.cz/hry

 

Přikládám ještě video od skladatele a dirigenta Jana Kučery, s jehož doprovodem si můžete zazpívat nejznámější lidové písničky:

https://www.youtube.com/watch?v=v33G0eKYhKg

 

Doufám, že vám mnou zaslané odkazy budou užitečné, něco nového se dozvíte a zároveň si u nich odpočinete a pobavíte. Klidně i celá rodina!

Pevně věřím, že se za nějaký čas opět uvidíme a budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Budu se na naše setkání moc těšit!

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví, hodně hudby a sluníčka do dalších dní!

DiS. Eliška SmolováMgr. Soňa Vávrová31. 3. 2020

Milé děti, dnes jsem našla moc pěkný odkaz na procvičování vyjmenovaných slov formou různých her. Určitě vás to bude bavit! Na této stránce jsou i jiná cvičení z učiva češtiny 3. třídy. Můžete si to vyzkoušet :) https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-3-trida

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

To samé je i pro matematiku a angličtinu.

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-3-trida

Napište mi, jestli se vám to líbilo a jak vám to šlo.

Moc vás zdraví paní učitelka.

Mgr. Radmila Machálková30. 3. 2020

Děkuji rodičům za zaslání vypracovaných úkolů svých ratolestí. Zároveň prosím ty, kteří ještě nic neposlali, aby tak učinili. Děkuji a přeji všem hlavně zdraví a dobrou náladu.

Mgr. Radmila MachálkováMilé děti, ke kapitolám v prvouce Třídění a likvidace odpadů a Živelné pohromy a katastrofy a Rizika v přírodě nemáme žádný text, měli jste si učivo vyhledat na internetu. Jeden žák ze 3. A  mně poslal pěkně zpracovaný text i s obrázky. Nechci vás přetěžovat, vím, že berete vyjmenovaná slova a dělění se zbytkem, ale pokud budete mít čas nebo chuť, můžete si učivo zpracovat na papír a předáte mně ho, až se uvidíme v polovině května nebo mně ho můžete poslat na můj školní email. Přeji vám hezký víkend a opatrujte se! 

Mgr. Jitka Kubátová26. 3. 2020

Prosím rodiče, kteří mají možnost nascenovat vypracované úlohy svých dětí, aby tak učinili. Postupně je budu kontrolovat a zasílat zpět, ať máte nějakou zpětnou vazbu. Děkuji a všechny moc zdravím :).

Mgr. Radmila Machálková26. 3. 2020

Milé děti, zasílám odkaz na zopakování stavby slova a procvičení předpony vy/vý u vyjmenovaných slov po v

https://www.youtube.com/watch?v=4k8NEnwokRo

Mgr. Radmila MachálkováMilí rodiče a děti,

 

:)NEPOSÍLÁM ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL:), ale milé sportovní zpestření pro odlehčení studijních povinnosti.

Posílám Vám hezké cvičení, které si můžete vyzkoušet doma nebo na zahradě a tím si zpříjemnit den a načerpat tak novou sílu.o:)

 

PS: Zdravím tím srdečně všechny děti ze 3.B:)

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4BeMjsdAdw

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

Eliška Poubová24. 3. 2020

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme zrušili plánovanou ŠVP. Bohužel zaplatíme 15% storno poplatek. Děkujeme za pochopení situace. Až budou peníze vráceny na účet školy, zašleme vám je na účet, případně domluvíme jinou variantu převzetí. Třídní učitelky.

Mgr. Radmila Machálková22. 3.

Vážení rodiče, milé děti, napište mi, prosím, krátkou zprávu na můj email machalkova@zsressl.cz,

zda vše zvládáte nebo potřebujete s něčím pomoci. Budu se snažit s vámi spojit a pomoci...

Moc vás všechny zdraví - děti i rodiče - vaše paní učitelka.

Mgr. Radmila MachálkováVážení rodiče a milé děti, děkuji za spolupráci v prvouce a věřím, že vám to jde dobře. Dnes jsme se dozvěděli, že se zřejmě vrátíme do školy koncem května. To ještě budeme mít dost času na vysvětlení, procvičení a zopakování učiva. Mějte se pěkně, opatrujte se, zase se ozvu. 

Mgr. Jitka Kubátová21. 3. 2020

Postup dělení se zbytkem na tomto názorném videu (pouze 1. část)

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-remainders/v/introduction-to-remainders

 

Ostatní videa z matematiky na https://khanovaskola.cz/

Mgr. Radmila Machálková20. 3. 2020

Zasílám učení na další 2 týdny:

Český jazyk – vyjmenovaná slova po V:
vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, předpona vy/vý
Učebnice – 100 -103, pracovní sešit – do s. 13
Písanka – do s. 16
Matematika – 7-10 – dělení se zbytkem – docvičíme společně
Postup:
13 : 2 = 6 (1)
1. najdeme si nejblíže menší násobek  - 12
2. vydělíme – 12 : 2 = 6
3. dopočítáme zbytek  - 12 + kolik  rovná se 13  (1)
Pracovní sešit- 13-14

Čtení - cokoliv, co vás baví :)

Mgr. Radmila Machálková18. 3. 2020

Milé děti,

pokud se doma už moc nudíte a chtělo by se vám nad rámec zadaného učení něco tvořit, zkuste vymyslet příběh, ve kterém se budou vyskytovat vyjmenovaná slova od jednoho písmenka (třeba celé na vyjmenovaná slova po p). Ta vyjmenovaná slova podtrhněte. Mohou tam samozřejmě být i slova příbuzná i další. Moc se těším na vaše nápady! Své práce zasílejte na můj pracovní email machalkova@zsressl.cz

Až se uvidíme, společně si je přečteme. Mějte se prima a moc doma nezlobte.:)

Mgr. Radmila Machálková16. 3. 2020

Provoz školy je v návaznosti na opatření vlády utlumen. Pokud si půjdete pro učení, zvoňte na kancelář školy v době 9.00-12.00 hod.

Vkládám ještě další odkaz na program ČT:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000002/

Doufám, děti, že vše doma zvládáte. Už se na vás na všechny moc těším.

Mgr. Radmila MachálkováMgr. Radmila Machálková11. 3. Pro pilné žáčky sdílím odkaz ze Scia - online testy zdarma!

https://www.scio.cz/procvicovaci-testy

V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit).

V případě dotazů se  obraťte na emailem či telefonicky na společnost Scio -testovani@scio.cz , tel. 234 705 055

Mgr. Radmila MachálkováRozpis učiva z prvouky:

do pátku 20. 3. Třídění odpadů. Likvidace odpadů. Vyhledat na internetu.

do pátku 27. 3. Živelné pohromy a katastrofy .Rizika v přírodě - mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi. Varovný signál, evakuace. Vyhledat si na internetu.

do pátku 3. 4. Člověk - základní životní potřeby a projevy. Společné a odlišné znaky s ostatními živočichy. Vývoj a růst.

                       Učeb.str. 70, 71. a PS str.64.

                       Učeb.str.65 a PS str.58, 59.

do středy 8. 4. Stavba těla a funkce - kostra, svaly.

                       Učeb.str.66, 68.

Zadala jsem raději více úkolů, ale zatím nevíme, kdy se s dětmi opět shledáme. Děkuji.

Mgr. Jitka KubátováD.Ú. AJ - 9. lekce + slovíčka

        číst UČ 44, 45

        nová slovíčka zapsat podle PS 44/5 + breakfast, lunch, dinner - snídaně, oběd, večeře

        PS  42, 43 nově  44, 45 (sešity opět k vyzvednutí)

Mgr. Soňa Vávrová11. 3. 2020

Vážení rodiče a milé děti,

vzhledem k nastalé situaci si budeme posílat učení přes tyto stránky. Děti mají zatržené učivo v pracovních sešitech na 2 týdny.

(ČJ - do s. 13, M - do s.12).

Učebnice, pracovní sešity z angličtiny a učebnice z angličtiny mají děti dole ve vestibulu v hromádce 3. B. Jsou tam rovněž Písanky. Pokud si ji chtějí děti dopsat, zatím do s. 14, když ne, nic se nestane.

Pokud bude trvat uzavření škol déle (což vypadá), zašlu učení na další období.

V případě potřeby pište na můj pracovní email. Mailem na adresu info@zsressl.cz žádejte o potvrzení na OČR - škola ho obratem zašle.

Děkuji a všechny moc zdravím.

Mgr. Radmila MachálkováDěti se do 19. 3. naučí alespoň 3 sloky básně dle vlastního výběru na recitační soutěž.

Mgr. Radmila MachálkováV pátek 13. 3. jdeme do kina na projekci v rámci festivalu Jeden svět na školách. Vybírám 70 Kč.

Mgr. Radmila MachálkováV pátek 6. 3. jdeme do knihovny.

Mgr. Radmila MachálkováPaní učitelka Brožíková vybírá 30 Kč na pracovní činnosti.

Mgr. Radmila MachálkováDěti si přinesou na výtvarnou výchovu červený nafukovací balónek.

Mgr. Radmila Machálková28/01/2020

Ve čtvrtek 30. 1. budeme poslední vyučovací hodinu rozdávat vysvědčení. Děti si na něj přinesou desky! Vysvědčení budou vracet (nejpozději do 10. 2.), nesmí ho poškodit.
Dále si děti přinesou sáček se cvičebním úborem. Výuka plavání je ukončena, nyní bude 2x týdně tělocvik.
Rozvrh na 2. pololetí je vlepen vzadu v žákovské knížce. Konec vyučování se nemění, ale je v něm dost změn.

Mgr. Radmila Machálková20/01/2020

V pátek 24. 1. jdeme v 8.00 hod. do knihovny. Návrat v 9.45 hod.

Mgr. Radmila Machálková09/01/2020

Dětem byly vlepeny okruhy k pololetní písemné práci do notýsku. Matematiku budeme psát v úterý 21. 1. a český jazyk ve středu 22.1.

Mgr. Radmila Machálková12/12/2019

Ve čtvrtek 19. 12. jdeme do kina Mat na film Farmagedon. Cena 80 Kč.
9. 1. se zúčastníme ve škole programu Finanční gramotnost v ceně 50 Kč.
Prosím, zašlete peníze za obě akce najednou. Děkuji.
V pátek 20. 12. budeme mít ve třídě besídku s nadělováním drobných dárečků. Děti se domluvily, s kým si dárky vymění.
Přeji všem klidné a spokojené Vánoce a šťastný rok 2020.

Mgr. Radmila Machálková09/12/2019

Letos budeme ve spolupráci s knihovnou plnit projekt „Rychlé šípy“. Prosím tedy rodiče o souhlas se zakoupením komiksu Rychlé šípy ve Stínadlech. Podívejte se doma, zda ho nemáte. Budeme objednávat pro 4 třídy hromadně. Cena 89 Kč + 1 Kč příspěvek na poštovné.
Souhlasím- nesouhlasím.
Peníze můžete zasílat ihned, abych mohla publikaci objednat co nejdříve. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková27/11/2019

V pátek 6. 12. jdeme v 8.00 hod. do knihovny.

Mgr. Radmila Machálková27/11/2019

Na pracovní činnosti na 4. 12. si mají děti přinést:

chlapci - vlašský ořech, tenkou krátkou stužku,

děvčata - skořápky od vlašských ořechů, čajovou svíčku, pár korálků.

Děkuje p. uč. Brožíková.

Mgr. Radmila Machálková27/11/2019

Dětem byly rozdány publikace z nakladatelství Pierot určené pro domácí procvičování. Ceny mají vlepeny ve vzkazovníčku. V případě zájmu zašlete peníze, v případě nezájmu ppublikace vraťte nejpozději do pondělí 2. 12. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková12/11/2019

Ve čtvrtek 14. 11. proběhne ve škole preventivní program Policie ČR zaměřený na dopravní výchovu. Je zdarma.

Mgr. Radmila Machálková07/11/2019

Děti mají vlepeny v notýsku okruhy učiva na čtvrtletní práci z českého jazyka a matematiky.

Práci z češtiny budeme psát v úterý 12. 11. a z matematiky ve středu 13. 11.

Mgr. Radmila Machálková01/11/2019

Připomínám focení 6. 11. (pro zájemce). Dále připomínám platbu zálohy na ŠVP 1 500 Kč (do 11. 11.) – pro přihlášené děti.
13. 11. se konají v 17.30 hod. třídní schůzky.

 


Mgr. Radmila Machálková21/10/2019

Budu dětem objednávat Přehled vyjmenovaných slov. Tato pomůcka se nám v minulosti velmi osvědčila. Můžete se na ni podívat v odkazu https://youtu.be/FEE65fHEVCY
Cena je 49 Kč, musím však rozpočítat poštovné a balné, proto budu vybírat 55 Kč.

Mgr. Radmila Machálková09/10/2019

Dětem byly rozdány přihlášky na ŠVP. Zájemce prosím o vyplnění a zaslání zpět nejpozději do pondělí 14. 10.

Mgr. Radmila Machálková09/10/2019

Dětem byly rozdány letáčky na objednávku fotografií. Focení proběhne 6. 11.

Mgr. Radmila Machálková26/09/2019

Páteční divadelní představení bylo zrušeno. Na náhradní představení půjdeme ve čtvrtek 10. 10. na pohádku Příběhy včelích medvídků. Cena vstupného je stejná, peníze mám u sebe.

Mgr. Radmila Machálková24/09/2019

V pátek 4. 10. jdeme do Divadla U Hasičů na Maxipsa Fíka. Vybírám vstupné 100 Kč.

Mgr. Radmila Machálková17/09/2019

Informace pro zájemce o logickou olympiádu:
KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2019.  Rodiče dětí mladších 15 let žádáme o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže. Základní kolo pro kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2019. Zájemci si olympiádu vyplní doma.

Mgr. Radmila Machálková16/09/2019

Na plavání je zakázáno nosit řetízky, náramky, náušnice. Koupací čepice musí být opravdu viditelně podepsaná.

Mgr. Radmila Machálková12/09/2019

V pondělí zahajujeme výuku plavání. Každé dítě musí mít mýdlo, ručník, plavky, kapesník a koupací čepici se zřetelně napsaným jménem.

Mgr. Radmila Machálková12/09/2019

Prosím rodiče o kontrolu Dotazníku žáka a Odpovědnosti zákonného zástupce. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková29/08/2019

Milé děti, vážení rodiče,


vítám Vás v novém školním roce a těším se na naši spolupráci.
Konec vyučování v 1. týdnu:
2. 9. v 8.45 hod., 3. 9. v 11.40 hod.,
od 4.&nbsp;9. dopolední vyučování, od 9.&nbsp;9. vyučování v plném rozsahu.</p>
Přinést:

 

  • vybavený kufřík na výtvarnou výchovu (vodovky, tempery, štětce, lepidlo, nůžky, kelímek, černý fix, suché pastely, noviny, modelovací hmotu, hadřík, staré triko)
  • 1 balík papírových kapesníků do třídy + 1 do ŠD
  • 1 tekuté mýdlo
  • 1 sáček bonbónů na odměny do třídy + 1 sáček do ŠD
  • převlečení v tašce do ŠD


16. 9. bude zahájena výuka plavání. S sebou v igelitové tašce v batůžku plavky, ručník, mýdlo, koupací čepici.
Dále budu vybírat nedoplatek za pracovní sešity. Vyúčtování je vlepené v notýsku.
Třídní schůzku nemáme.

Mgr. Radmila MachálkováKlauniZveme vás na čajČert, Mikuláš a ilustrace básněRychlé šípyNegativ a textilní kolážDraci a Martinské tvoření


 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved