ZŠ a MŠ Resslova

stránka 3.A


 

22.6. 2020

Pěkné pondělí,

dle aktualizovaných pokynů MŠMT si mohou přijít pro vysvědčení i žáci, kteří nyní nedocházejí do školy. Předávání bude probíhat 30. 6. od 8.00 - 8.30 hod. Pak mohou děti odcházet domů buď samy (s lístečkem), nebo s doprovodem rodičů. ŠD funguje do 16.00 hod.

Bc. Barbora Kindlová15.6. 2020

Pěkné pondělí!

 

Prosím rodiče dětí, které nyní nechodí do školy, aby do 19. 6. přinesli do školy učebnice z 3. třídy ( matematika 3. díl, český jazyk, 2 čítanky, prvouka, Chit Chat). Můžete je nechat v igelitové tašce na vrátnici.

 

Dále bych vás chtěla poprosit, abyste se podívali na tato zadání:

ČJ

PS: str. 45,46

M

PS: str. 33,34

 

Děkuji a přeji hezký týden.

Bc. Barbora Kindlová12/06/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 15. 6. - 19. 6.:

uč. str. 60 - 61 (tvořit věty), PS str. 60

Mgr. Markéta Štěpánková12. 6. Vážení rodiče a milé děti, píši poslední učivo na týden od 15. 6. - 19. 6.

Rizika v přírodě - mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi : požáry, prevence, HZS, ochrana, evakuace.

Učebnice str. 84, 85.

 

 Všem rodičům děkuji za pěknou spolupráci a přeji  pěknou dovolenou a dětem krásné prázdniny.

Mgr. Jitka Kubátová8.6. 2020

Pěkný den milé děti,

 

 děkuji za zaslané úkoly, průběžně je opravuji a posílám zpět. Úkoly, které jsem zatím stihla vidět, byly moc hezky vypracované, to mi udělalo velkou radost a všechny moc chválím. 

 

Tento týden se prosím podívejte na tato zadání:

 

M

PS: str. 35,36

ČJ

PS: str. 42, 43, 44

 

Doufám, že jste měli hezký víkend a posílám pozdravy.

Mgr. Jitka Kubátová5.6. 2020

Milí rodiče,

 vzhledem k tomu, že neproběhly třídní schůzky a neodsouhlasil se společný nákup pomůcek pro příští školní rok, je potřeba zaslat individuální souhlas třídnímu učiteli. Částku 800 Kč budeme vybírat do 19. 6. 2020. Zašlete ji buď prostřednictvím dítěte třídnímu učiteli (pro děti, které chodí od 25. 5. do školy) nebo se individuálně domluvte s učitelem na termínu předání. NEPOSÍLEJTE JE NA ÚČET ŠKOLY. Kdo nebude mít zájem o společný nákup nebo nezaplatí, dostane seznam a obstará si pro dítě vše sám.

 

Děkuji za pochopení situace a přeji pěkný víkend.

Bc. Barbora Kindlová05/06/20

Úkoly z angličtiny na týden 8. 6. - 12. 6.:

uč. str. 58 - 59, PS str. 58 - 59

pracovní list

Mgr. Markéta Štěpánková7. 6. Milé děti, píši vám učivo z prvouky na týden od 8. 6. - 12. 6.

Shrnutí učiva 3. ročníku :

PS str. 70, 71, 72.

 Na příští týden nám zbývají už jen 2 strany z učebnice. 

Přeji vám všem hezký víkend.

Mgr. Jitka Kubátová2. 6. Vážení rodiče, až dobereme poslední stránky v PS z prvouky, přineste prosím do vrátnice školy podepsanou učebnici prvouky a vyplněný PS ke kontrole. Nejpozději do středy 17. 6. Děti, které chodí do školy, mně PS odevzdají ve škole. Děkuji. 

Mgr. Jitka Kubátová1.6. 2020

Dobrý den děti,

 

moc vám děkuji za zaslané úkoly. Doufám, že jste měly pěkný víkend a tento týden vás poprosím o vypracování těchto stránek.

 

ČJ:

PS: s.39, 40, 41

M:

PS: s. 31, 32

 

Věřím, že jste si dnes náležitě užily Den dětí. My jsme se s dětmi ve škole, snažily odhalit tajemství Ježka v kleci.

Přeji vám i vašim rodičům pěkné dny.

Bc. Barbora Kindlová29/05/2020

Úkoly z angličtiny na týden 1. 6. - 5. 6.:

uč. str. 56 - 57, PS str. 56 - 57

Mgr. Markéta Štěpánková31. 5. Učivo z prvouky na týden od 1. 6. - 5. 6.

Tísňová volání - telefonní čísla, zásady správné komunikace.

Učebnice str.74, 75.

PS str.66, 67.

Ofocené stránky mně už nemusíte posílat, zbývají nám probrat poslední 2 kapitoly, potom budu pracovní sešity vybírat. Děkuji vám a přeji všem hezký víkend.

Mgr. Jitka Kubátová27.5. 2020

Pěkný den,

v tomto týdnu vás poprosím o vypracování těchto úkolů.

Matematika

 - PS: str. 29,30

Český jazyk

 - Učebnice str. 123,124 - Částice a citoslovce (podstatné informace najdete v modrých rámečcích)

 - PS: str. 35, 36

 - S dětmi ve škole jsme vymýšleli básničky za použití daných citoslovcí a podstatných jmen, vznikla z toho zábavná dílka. Pokud byste chtěli můžete si to také zkusit, zde je seznam podstatných jmen a citoslovcí, které jsme použili: kočka, pes, špenát, jehla; haf, mňau, fuj, au

 

Úkoly mi prosím zašlete na můj email kindlova@zsressl.cz

Bc. Barbora Kindlová25.5. 2020

Dobrý večer,

 z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Vávrové, přebírám pravděpodobně do konce školního roku její třídu. Dnes jsme se s dětmi seznamovali a povídali si o tom, co dělali během uzavření školy. Od zítra se začneme učit, tak doufám, že to bude stejně příjemné jako dnes :)

Dětem, které zůstavájí doma, budu přidávat úkoly na nástěnku a poprosím Vás o zasílání vypracovaných úkolů na můj školní email: kindlova@zsressl.cz

 

Kdybyste měli jakékoliv dotazy, či přání, neváhejte mě kontaktovat.

Bc. Barbora Kindlová24/05/20

Učení z angličtiny na týden 25. 5. - 29. 5. (pro děti, které nestupují do školy):

Uč. str. 55 (a comic - číst), PS str. 55 + pracovní list

Mgr. Markéta Štěpánková23. 5. 2020

Vzhledem k nepřítomnosti paní učitelky Vávrové a tomu, že budu učit ve své třídě, přebírá 3. A od 25. 5. Bc. Barbora Kindlová, speciální pedagožka. Bude učit i opravovat práce dětí, které nenastoupí do školy. Úkoly tedy zasílejte na mail kindlova@zsressl.cz. Děkuji všem rodičům za spolupráci při distanční výuce. Tento týden budeme v obou třídách opakovat a procvičovat, úkoly zadáme v průběhu týdne.

Mgr. Radmila Machálková24. 5. Učivo pro děti, které nechodí do školy na týden od 25. 5. - 29. 5.

Pozorování v přírodě - na louce, v lese. Vycházka.

Učebnice str.78, 79, 80, 81,82.

Mgr. Jitka Kubátová22. 5. Vážení rodiče, od 25. 5. bude v každé třídě učit její třídní učitel všechny 4 hodiny. Dokončí za mě s dětmi celou prvouku a já si přibližně v polovině června vyberu ke kontrole pracovní sešity dětí z prvouky. Mějte se pěkně!

Mgr. Jitka Kubátová20. 5. 2020

Prosím rodiče, kteří mi dosud nenahlásili, kdy bude jejich dítě od 25. 5. odcházet ze školy domů, aby tak učinili. Děkuji

Mgr. Radmila Machálková17. 5. 2020:

Milé děti, zasílám učení na týden 18. - 22. 5.

Český jazyk - příslovce, předložky, spojky - modré rámečky na s. 120 - 122 jsou důležité.

Pracovní sešit - s. 31, c.9 a,b; s. 32, c. 1, 2, 3; s. 33, c.1; s.34, c. 1, 2, 3, 4

Písanka s. 19 - 20

Matematika - dělení mimo obor násobilek - učebnice s. 32 - 36 - číslo rozložit na dvě dělitelná čísla - postup na s. 33 a 34 + vysvětlující video

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-61/

Pracovní sešit 27, 28

Mgr. Radmila Machálková17. 5. Milé děti, napsala jsem vám učivo z prvouky na týden od 18. 5. - 22. 5.

 Bezpečné chování v silničním provozu - cyklista, ochranné prostředky, dopravní značky.

 ABC ochrany zdraví.

1) Učebnice str. 76, 77.

2) PS str. 68, 69.

Mgr. Jitka Kubátová16/05/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 18. 5. - 22.5.:

uč. str. 54, PS str. 54 + napsat několik vět o svém pokoji (dobrovolníci mohou nakreslit obrázek a popsat věci) 

Mgr. Markéta Štěpánková12/05/20

Milé děti, zde máte odkazy, na kterých můžete procvičovat učivo angličtiny:

https://www.learningchocolate.com/

https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html

https://agendaweb.org/grammar/articles-exercises.html

Mgr. Markéta Štěpánková10. 5. Milí třeťáci, mám pro vás učivo z prvouky na týden od 11. 5. - 15. 5. 

 

 Zásady bezpečného chování - ve městě, v lese. Zvířata, cizí člověk, elektronícká média.

 Učebnice str.72, 73.

 PS str.65.

Atˇse vám vše hezky daří, mějte se pěkně. Už se brzy uvidíme. 

Mgr. Jitka Kubátová10/05/20

Milé děti posílám úkoly z angličtiny na týden 11. 5. - 15. 5:

uč. str. 53, PS str. 53

Musím pochválit všechny děti a rodiče, kteří mi pravidelně posílají vypracované úkoly.

Mgr. Markéta Štěpánková10. 5. 2020

Milé děti,

zadávám učení na týden 11. - 15. 5. 2020.

Český jazyk - slovní druhy - přídavná jména, zájména, číslovky.

Učebnice - s.116 -119 - v modrých rámečcích jsou důležité informace.

Přikládám i pohádku se slovními druhy, třeba to někomu pomůže :).

Pracovní sešit - s. 26, c. 2, 3

Pracovní sešit s. 27, c.4, 6

Pracovní sešit s. 28, c. 1, 2

Pracovní sešit s. 29, c. 1, 3, 5

Písanka s.17, 18

Matematika - násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem

Učebnice s. 25 - vysvětleno v červeném rámečku a na s. 28 červený text zhruba v polovině stránky

Učebnice -25 -30

Pracovní sešit 24, 25, 26

Mgr. Radmila Machálková10. 5. 2020

Prosím rodiče, kteří mi dosud nedali vědět ohledně nepovinné školní docházky, aby tak učinili nejpozději do 18. 5. 2020. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková7. 5. Milé děti, dnes mám k vám prosbu : víte, že si v prvouce často povídáme o tom, jak se lidé k sobě mají chovat. V neděli budou mít všechny maminky svátek. Děti, popřejte maminkám, poděkujte jim za všechnu tu lásku a péči, zaslouží si to. Děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová5. 5. 2020

...a ještě pracovní sešit z češtiny s.20,s.21/c.5, s.22/c.7 a s.24. vypadlo mi to z původního zadání.

Mgr. Radmila Machálková4. 5. 2020

Na stránkách školy jsou podrobné informace k provozu od 25. 5. 2020. Prosím o zpětnou vazbu do 18. 5. 2020. Děkuji.

Mgr. Radmila Machálková03/05/20

Milé děti, posílám učivo na týden 4.5. - 8.5.:

uč. str. 52 - slovní zásoba k lekci 11, vybrat pokoj 1 nebo 2 a napsat 5 vět (There is a/an...), PS str. 52

Mějte se moc hezky, čekám na vaše vypracované úkoly.

Mgr. Markéta Štěpánková3. 5. 2020

Milé děti,

zasílám učení na týden 4. -7. 5. 2020 (v pátek máte volno :)).

Český jazyk - vyjmenovaná slova po z - učebnice 113 -115, pracovní sešit s.20,s.21/c.5, s.22/c.7 a s.24

https://www.mojecestina.cz/article/2008111802-vyjmenovana-slova-po-z

a pozor na chytáky https://www.mojecestina.cz/article/2010022103-chytaky-u-vyjmenovanych-slov-po-z

Matematika - dělení násobků 10, střed úsečky - s. 22 -24, pracovní sešit s. 22, 23,

odkaz na vysvětlující video

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-47/

Během příštího týdne pošlu přesné informace ke znovuotevření školy k 25. 5. 2020.

Moc vás všechny zdravím :).

Mgr. Radmila Machálková4. 5. Milí třeťáci, připravila jsem pro vás úkoly na týden od 4. 5. - 8. 5. z PRVOUKY:

    1) Režim dne, práce, odpočinek.

    2) Intimní a duševní hygiena.

    3) Shrnutí učiva o člověku.

 

K těmto tématům ještě nemáme v knize ani v PS žádné učivo nebo úkoly. Můžete si toto téma vyhledat na internetu, společně si vše probereme, až se sejdeme. V příštích týdnech už všechno učivo bude v učebnici i v pracovním sešitě. Procvičujte si vše, co jsme se učili o člověku. Děkuji a mějte se pěkně!

Mgr. Jitka Kubátová29. 4. Milé děti, včera jsem dostala krásnou zprávu od Adámka Čermáka a nedá mi to, abych vám ji nesdělila. Tolikrát jsme si vyprávěli o tom, jak jsou někteří lidé bezohlední k naší přírodě. Adámek se vydal s tatínkem ke Dnu Země na velký úklid, sběr odpadků. Poslal mně foto, kolik pytlů nasbírali, neuvěřitelné množství. Tak mu patří velký dík a rodičům také.

Mgr. Jitka Kubátová26/04/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 27. - 30.4.:

uč. str. 51, PS str. 51

Přikládám odkaz na stránky, na kterých můžete procvičovat učivo angličtiny: https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#treti

Mějte se moc hezky.

Mgr. Markéta Štěpánková26.4.

Milé děti, zadávám vám učivo na příští týden z prvouky : od 27. 4. - 30. 4.

Kapitola :Zdraví prospěšné a méně prospěšné potraviny. K tomuto tématu nemáme v učebnici ani v PS žádné úkoly. Zamyslete se nad tímto tématem a ten by se měl realizovat v návaznosti s výtvarnou výchovou.

Takže tento týden máte z prvouky oddychový, ještě prosím pošlete vytvořený jídelníček dle zásad zdravé výživy, kdo mi ho ještě neposlal.

Některé děti byly pilné a už jídelníček poslaly. Tímto také moc děkuji všem rodičům za pěknou spolupráci. Přeji vám všem hezké dny.  

Mgr. Jitka Kubátová26. 4. 2020

Milé děti,

zadávám učení na týden 27. - 30. 4. 2020. V pátek je státní svátek, užijte si volno :).

ČJ - docvičení vyjmenovaných slov po v - pracovní sešit s. 17 a 19, (v učebnici jsou téměř stejná cvičení - do s. 112)

https://www.mojecestina.cz/article/2010021603-chytaky-u-vyjmenovanych-slov-po-v

Písanka s. 13, 14.

M - učebnice s. 19 -21 - násobení násobků 10 mimo obor násobilek - přikládám vysvětlující video, pokud by nestačilo vysvětlení v učebnici.

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-mult-10s-100s-1000s/v/multiplying-by-multiples-of-10?modal=1

Pracovní sešit - s. 19, 20, 21 - prosím, vypracujte samostatně!

Mgr. Radmila Machálková19/04/20

Milé děti, zasílám úkoly z angličtiny na týden 20. 4. - 24. 4. :

U str. 50 - ke každému obrázku přiřadit správné věty, 1 obrázek si vybrat a věty napsat

PS str. 50 (člen a se používá před vyslovovanými souhláskami, člen an používme před vyslovovanými samohláskami. Důležitá je výslovnost, ne psaná forma).

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí žáci,

 

myslím na vás, jak se vám doma daří a jak vám jde plnění úkolů na dálku. Umím si představit, že současná situace vytváří mnoho nesnadných úkolů. Ohledně problémů s učením, porozumění látce, individuálního procvičování či rodinných problémů, ale i čehokoli dalšího se mnou určitě můžete spojit. Zároveň i pokud byste se chtěli jen rozptýlit a popovídat si s někým dalším mimo rodinu, jsem tu pro vás děti i pro rodiče k dispozici. Je možné se se mnou kontaktovat přes email (cizkova@zsressl.cz) nebo přes Skype (Anežka Čížková).

 

Nakonec ještě přikládám jeden hezký pracovní list o Medvídkovi Kubovi a o tom, jak on zvládá karanténu. Koho by to zajímalo, můžete si ho projít (dobrovolně samozřejmě :)

 

Všem přeji hodně sil!
Anežka Čížková (školní psycholog)

Mgr. Rita Tlučhořová19. 4. 2020

Milé děti,

posílám učení na týden 20. - 24. 4. :

Český jazyk - vyjmenovaná slova po v - učebnice 102-103 a dále do s. 107 dle možností ústně procvičovat, pracovní sešit s. 14 /c. 3a,b, s. 15/ c. 6, s. 16 /c.8

https://www.mojecestina.cz/article/2008111503-vyjmenovana-slova-po-v

https://www.mojecestina.cz/article/2010021603-chytaky-u-vyjmenovanych-slov-po-v

Písanka 11, 12

Matematika - dělení se zbytkem - pracovní sešit 16, 17, 18 a v učebnici cokoliv k procvičování do s. 18 zůstává

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-remainders/v/introduction-to-remainders?modal=1

Vypracované úkoly zasílejte na mail machalkova@zsressl.cz

Přeji pohodové dny :).

Paní učitelka z 3. B

Mgr. Radmila Machálková19. 4.

Připravila jsem pro vás učivo z prvouky na týden od 20. 4. - 24. 4.

Podle rámcových vzdělávacích plánů budeme brát kapitolu Péče o zdraví - zdravý životní styl ( pohybové aktivity, zdravá výživa ).

                                                                                               Sestavení jídelníčku dle zásad zdravé výživy.

Učebnice str.67.

Prac. sešit str. 61 - 62.

Sestavit správný jídelníček můžete až příští týden, děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová17. 4.

MIlé děti, někteří velice pěkně v prvouce pracujete, za to vás chválím. Ale bohužel se mi ještě  vůbec neozvali Aishat a Rayen, Linda, Hanička, Lenka, Roman a Adam M. Přeji vám všem hezké dny !

Mgr. Jitka Kubátová13. 4. 

Milé děti, doufám, že jste si o Velikonocích odpočinuly a pustíme se do dalšího učiva.

Učivo na týden od 14. 4. - 17. 4.: Vnitřní ústrojí a Smysly.

                                                     Učebnice str.68, PS str.63.

Stranu v PS 63 mně prosím pošlete na moji adresu. Některé děti se ještě vůbec neozvaly, ale většina dětí pěkně pracuje. Děkuji.

adresa : kubatova@zsressl.cz

Mgr. Jitka Kubátová9.4. Vážení rodiče a milé děti,

       z důvodu zdravotních problémů budu muset podstoupit oční operaci.

 

Učivo máme zadané přibližně ke 20. dubnu a své práce, prosím, posílejte mně a  ješte dle předmětů:

ČJ+M na   machalkova@zsressl.cz

AJ na        stepankova@zsressl.cz

 

Já nyní nebudu odpovídat.

Další zadávání učiva za mě převezme také paní učitelka  Machálková a  paní učitelka Štěpánková

 

Práce, které mi dosud přišly, byly vzorně a pečlivě vypracované.

Děkuji za ně i za pochopení

Přeji všem hodně zdraví   S.V.

Mgr. Soňa Vávrová7. 4.

Vážení rodiče a milé děti, děkuji za pěknou spolupráci, za posílání e-mailů s vypracovaným učivem. Přeji všem krásné velikonoce, odočiňte si.  

Mgr. Jitka KubátováDěkuji opět všem rodičům a dětem, kteří posílají své práce na můj email:   vavrova@zsressl.cz

Prosím ty, kteří ještě nic neposlali, aby se pokusili o kontakt.

Děkuji a přeji všem příjemné i když nezvyklé Velikonoce.

Mgr. Soňa Vávrová6.4. Nová zadání na další asi dva týdny

Čj

zopakuj si vyjmenovaná slova  s obrázky:  https://www.mojecestina.cz/article/2008102614-vyjmenovana-slova-po-s

v přehledech si přečti příbuzná slova vyjmen. slov

UČ 99/3       3 řádky zapiš

přečti si a zařaď žlutou tabulku v UČ 95 - pamatuješ si ještě?

PS vyber si cvičení do str. 13 (dlouhá cvičení nemusíš vyplňovat celá)

Písanka 9, 10

prohlédni si:  https://www.mojecestina.cz/article/2008111503-vyjmenovana-slova-po-v

M

UČ M3 (jsou k vyzvednutí ve škole) dobrovolný trénink do str. 18

PS - 14,15  opakování dělení se zbytkem + 16 dobrovol.

Aj

Rozumíš otázkám ve hře na str.47 v UČ?

lekce 10 - nová slovíčka podle UČ 48 - zvířata + there is, there are - tam je (one), tam jsou (two...)

PS 48/1,2 Pozor!        There is one lion. - There are four snakes.

      49/3,4

Mgr. Soňa Vávrová5. 4.

Milé děti,

kontrolovala jsem dnes došlou poštu a nedá mi, abych se s vámi nepodělila o radost. Velice hezkou zprávu mně poslala paní Manukjanová o tom, jak pracuje s oběma dětmi, které učím. Jsou velmi pilní a pracovití a já za to moc děkuji. Další rozsáhlou zprávu mně poslala paní Plucnarová a vše, jak s Markem pracovali. Ještě jsem od nikoho nedostala tolik pečlivě zpracovaných úkolů a dokonce i zápis z procházky. Za to také moc děkuji. Přeji všem hezké dny a opatrujte se všichni.

Mgr. Jitka Kubátová3. 4.

Milé děti, příští týden máme probírat podle rámcových vzdělávacích plánů Stavbu těla a funkci -kostra, svaly. Učebnice str.66 a 68 nahoře. Dejte mně prosím vědět, jak vám učení jde, případně si můžete vytvořit zápisky a poslat mně je na můj e-mail. Děkuji a přeji hezký víkend!

Mgr. Jitka Kubátová02/04/2020

Milí rodiče,
ráda bych Vám nabídla online doučování převážně pro děti, které mám běžně ve škole na intervence.

Pokud by někdo další měl zájem o online doučování, nebo třeba potřeboval/chtěl poradit jak na domácí výuku, ozvěte se mi také na email: kindlova@zsressl.cz

 

Přeji všem pevné zdraví a co možná neklidnější dny v této nelehké situaci.
Školní speciální pedagog

Bc. Barbora Kindlová1.4.   Vyjmenovaná slova  + opakování látky zábavně

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

Mgr. Soňa Vávrová1.4. Dělení se zbytkem si můžete vyzkoušet na:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem       (zde jsou i další vyučovací předměty Čj+Aj+Prv)

 

http://www.matyskova-matematika.cz/

Mgr. Soňa Vávrová1.4.  Odkazy, kde lze snadno i zábavně trénovat učivo

https://www.umimecesky.cz/
https://www.umimematiku.cz/
https://www.umimeanglicky.cz/

Mgr. Soňa Vávrová1.4.-HUDEBNÍ VÝCHOVA

Milé děti,

srdečně vás zdravím a doufám, že jste všichni v pořádku. Jistě máte v tomto náročném období učiva a povinností s ním spojené až nad hlavu. Posílám vám proto pár zajímavých a zábavných odkazů pro zpestření vaší domácí výuky a zrelaxování vaší mysli (hudba je tomu velký pomocník). 

V první řadě můžete shlédnout jednotlivá divadelní vystoupení Naivního divadla Liberec. Jsou to zábavné hry a pohádky pro děti:

https://www.youtube.com/channel/UCUXA4KvsudVekDQ9IZtPINg?fbclid=IwAR2DApx_ufKlNaz76I9WP1a3NEPkHmZEOtNEpXuSfF3mMP4pXA-DJ9mz5Pk

 

Další užitečné a zábavné odkazy, které vám posílám jsou od České televize (Déčko).

První pořad se jmenuje Hudební perličky. V něm se nejen dozvíte něco málo o hudebních skladatelích, ale i vám zahrají krátké ukázky z jejich děl.

https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1457269#H

 

Dalšími zajímavými pořady, které zde nalezenete je jednak cyklus Filharmonici na ulici, kde vám mladí muzikanti představí své nástroje  (zároveň vám na ně i zahrají), tak i cyklus pořadů Dobrodružství s orchestrem, jenž stojí za shlédnutí.

https://decko.ceskatelevize.cz/filharmonici-na-ulici/1-dil

https://decko.ceskatelevize.cz/dobrodruzstvi-s-orchestrem

 

Pro zopakování lidových písní, které jsme zpívali při hodinách vám poslouží pořad Zpívánky.

https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

 

Poslední odkazy jsou na zábavné hudební hry. První se jmenuje Hudební kolotoč (můžete si poslechnout různé skladby a trénovat sluch). Dobrodružství v Rudolfínu je pak druhá hra, díky níž si můžete projít náš nejslavnější koncertní dům Rudolfinum. Zde vám ukážou všechny místnosti a opět jednotlivé nástroje (stačí se proklikat).

https://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky/hudebni-kolotoc

https://decko.ceskatelevize.cz/hry

 

Přikládám ještě video od skladatele a dirigenta Jana Kučery, s jehož doprovodem si můžete zazpívat nejznámější lidové písničky:

https://www.youtube.com/watch?v=v33G0eKYhKg

 

Doufám, že vám mnou zaslané odkazy budou užitečné, něco nového se dozvíte a zároveň si u nich odpočinete a pobavíte. Klidně i celá rodina!

Pevně věřím, že se za nějaký čas opět uvidíme a budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Budu se na naše setkání moc těšit!

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví, hodně hudby a sluníčka do dalších dní!

DiS. Eliška Smolová31.3. Dopolední vyučování na čt2 - UčíTelka je velmi pěkné a pro jednotlivé třídy. Třeťáci začínají po desáté hodině.

         Na jejich stránkách lze dohledeat témata i materiály  -  čt edu.cz

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh-a-materialy/

 

další odkazy:

 https://www.umimecesky.cz/

 https://www.pravopisne.cz/

Mgr. Soňa Vávrová31.3. Děkuji rodičům a dětem za poslání oskenovaných vypracovaných domácích úkolů.

Mgr. Soňa VávrováMilé děti, ke kapitolám v prvouce Třídění odpadů a likvidace odpadů a Živelné pohromy a katastrofy a Rizika v přírodě, nemáme v učebnici žádné články. Šimon Zasman  mně poslal velice pěkně zpracovaný text i s obrázky. Nechci vás přetěžovat, vím, že teď berete vyjmenovaná slova a dělení se zbytkem, ale pokud vám zbyde čas nebo budete mít chuť, můžete mně také učivo zpracovat a poslat, nebo mně text předáte v polovině května, až se uvidíme. Přeji vám hezký víkend a opatrujte se!   

Mgr. Jitka KubátováMilí rodiče a děti,

 

:)NEPOSÍLÁM ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL:), ale milé sportovní zpestření pro odlehčení studijních povinnosti.

Posílám Vám hezké cvičení, které si můžete vyzkoušet doma nebo na zahradě a tím si zpříjemnit den a načerpat tak novou sílu.o:)

 

PS: Zdravím tím srdečně všechny děti ze 3.A :)

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4BeMjsdAdw

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

Eliška PoubováMgr. Soňa Vávrová25.3. Sešity k zápisu a vypracování cvičení nemáme rozdané všechny - nevadí.

Používejte podepsané papíry, které později můžete odevzdat.

Děkuji vám!

Mgr. Soňa Vávrová24. 3.

Učebnice M-3.díl a čítanka (pokud nemáte vlastní knihu na trénink čtení) je ve vestibulu školy na místě uložení učebních pomůcek.

Dnes byla na čt2 UčíTelka pěkná matematika a budou další.

Doba otevření školy na webu - aktuality.

Mgr. Soňa Vávrová24.3.

Škola v přírodě

Budeme samozřejmě vracet zálohy a doplatky. Pokud jste ještě nezaslali, neposílejte. Nevím, jestli je tu možnost odložení pobytu.

V tuto chvíli není jistý ani datum návratu do škol.

Pro zaplacené akce březen - duben platí totéž.

Mgr. Soňa Vávrová24.3.

Milí žáci, využijte čas ke zpracování čtenářských deníků:

1. zápis příběhu do sešitu + jméno spisovatele a někdy ilustrátora (zjisti si správnou výslovnost cizích jmen)

2. malý obrázek k zápisu

3. čtenářská ukázka z knihy (pěkné hlasité čtení bez chyb a dlouhých pomlk :-)

Ať vás čtení baví!

Mgr. Soňa Vávrová23.3. J.Kubátová

Vážení rodiče a milé děti, děkuji za spolupráci v prvouce a doufám, že vám to jde dobře. Dnes jsme se dozvěděli, že se zřejmě vrátíme do školy koncem května. To ještě budeme mít dost času na vysvětlení a zopakování učiva. Mějte se všichni pěkně, zase se ozvu.    

Mgr. Soňa Vávrová11.3.

  PRVOUKA  - domácí příprava

do 20. 3. Třídění a likvidace odpadů - vyhledat na IT.

do 27.3. Živelné pohromy a katastrofy - rizika, vlivy, ochrana. Varovné signály, evakuace - vyhledat na IT.

do 3.4. Člověk - základ. životní pořeby a projevy UČ 65,70, 71+ PS 58, 59,64

do 10.4. Stavba těla a funkce - kostra, svaly   UČ 66,68 

Mgr. Soňa Vávrová11.3.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY JSOU ÚKOLY PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU UVEDENY ZDE.

ZADÁNÍ V ZÁPISNÍKU STAČÍ ASI NA DVA TÝDNY - další uvedeny níže.

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY JSOU K VYZVEDNUTÍ V PŘÍZEMÍ ŠKOLY U RECEPCE

na televizním programu čt2 začal výukový program pro žáky UčíTelka

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA. asi na 4 týdny

 

Čj - UČ str. 90/1 - 3 řádky

PS - 4/11,12

vyjmen. slova po S (nezapomeň b,l,m :-)

zopakuj si časování sloves uč. 88-89 tabulky

PS 5/13      PS str. 7 a 8  + volná cvičení do str.8 dle výběru

básnička (vlastní nebo Pobláznění šneci)

 

PÍSANKA str. 6, 7, 8

 

M - UČ 51/18

            51/21 (výpočet+odp.)

nová látka: dělení se zbytkem - PS str. 11-13 (sešity k vyzvednutí, jinak samostatně příklady typu: 3 x 2 + 1 = 7        7 : 2 = 3 (zb. 1)

                                                                                                                                                            13 : 5 = 2 (zb. 3)  protože  2 x 5 = 10   a   10 + 3 = 13

AJ - 9. lekce + slovíčka 

       číst UČ 44, 45

        nová slovíčka zapsat podle PS 44/5 + breakfast, lunch, dinner - snídaně, oběd, večeře

       PS  42, 43 nově  44, 45 (sešity opět k vyzvednutí)

 

Prv -  PS 56, 57 (učebnice k vyzvednutí ve škole)

Mgr. Soňa VávrováAKCE BŘEZEN - DUBEN - budeme řešit podle uzavření školy

13. 3. Jeden svět - festival dokument. filmů - Světozor  (70,-Kč) - zrušeno (peníze budou vráceny)

20. 3. Matematický klokan

25. 3. Pražské poetické setkání - recitační soutěž, učíme se básničku 

26. 3. nebo 27.3. beseda s výtvarnou dílnou - J. Fixl: Pohádkoví pohádkáři  (45,-Kč)    - ? zřejmě neproběhne

1. 4. Za tajemstvím lesa - výukový program s lektory  (50,-Kč)

3. 4. Zdobení kraslic - malba+vosk s lektorkou (10,-Kč) 100,- Kč  již máme

16. 4. Rychlé šípy - projekt  knihovna Dittrichova

 

do 10. 4. prosím o doplacení školy v přírodě 1 190,-Kč na účet školy - číslo účtu i VS je v ŽK na 1. str.

Mgr. Soňa Vávrová16/01/2020

POLOLETNÍ PRÁCE z M 21.1.

POLOLETNÍ PRÁCE z ČJ 22.1.

VYSVĚDČENÍ 30.1. během vyučování

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 31.1. (pátek)

AKCE ŠKOLY: 30.1. knihovna Dittrichova - Rychlé šípy 10.2. Divadlo U Hasičů - Princ Bajaja cena: 100 Kč

Do konce ledna vybíráme zálohu 1 000 Kč na ŠvP

Mgr. S. Vávrová20/12/2019

Vážení a milí rodiče, velmi děkuji za spolupráci v letošním roce. Přeji vám příjemné a klidné svátky, mnoho spokojenosti a zdraví v novém roce.

Mgr. S. Vávrová20/12/2019

AKCE LEDEN - ÚNOR:

9. 1. FINANČNÍ GRAMOTNOST výukový program cena: 50,-Kč 10.2. BAJAJA - divadlo U Hasičů cena: 100.-Kč Rychlé šípy: projekt ve spolupráci s knihovnou Dittrichova, pořizujeme komiksovou knížku

cena: 80 Kč

Mgr. S. Vávrová29/11/2019

ZÁLOHA 1000 Kč na školu v přírodě do 31. 1. 2020 na účet školy - info v červených zápisnících každé dítě má svůj VS (do poznámek uvést jméno dítěte)

AKCE PROSINEC
5. 12. MIKULÁŠ A ČERTI VE ŠKOLE - Děkujeme paní Hříbkové za dar pro třídu - mikulášskou nadílku.

19. 12. FARMAGEDON kino Mat (80 Kč)

20. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA ve třídě s nadílkou, pohoštěním a pohádkami

během prosince obnovíme také návštěvy opravené knihovny v Dittrichově ul.

Mgr. S. Vávrová07/11/2019

13. 11. Třídní schůzky 17:30 třída 3.A

12. 11. út M - čtvrtletní kontrolní práce
13. 11. st Čj - čtvrtletní kontrolní práce

Mgr. S. Vávrová22/10/2019

podzimní prázdniny: 28.-30.10., do školy jdeme ve čtvrtek 31. 10.

Mgr. S. Vávrová22/10/2019

18. 10. Za tajemstvím potravin - Zemědělské muzeum 25. 10. Krysáci a ztracený Ludvík - U Hasičů 14. 11. Policie ČR - beseda ve škole 19. 12. Farmagedon - kino Mat

 

Mgr. Soňa Vávrová 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved