ZŠ a MŠ Resslova

stránka 1. třídy


 

19. 6. Vážení rodiče a milé děti, jsem moc ráda, že se na závěr 1. třídy všichni před prázdninami uvidíme.

Sraz : v 8. 00 hod. na hřišti.

Návrat : v 8. 30 hod.

Na vysvědčení si přineste desky a nově příchozí děti do školy musí mít čestné prohlášení o tom, že jsou zdravé a nebyly ve styku s koronavirem.

Tytéž děti si přinesou ze školy domů všechny školní a pracovní sešity, kufříky a výkresy. 

Všem rodičům děkuji za pěknou spolupráci po celý školní rok a přeji vám pohodovou dovolenou a dětem krásné prázdniny! Budu se na vás těšit ve druhé třídě.

Mgr. Jitka Kubátová16. 6.Vážení rodiče, podle aktualizovaných pokynů MŠMT mohou přijít pro vysvědčení i žáci, kteří nyní do školy nedocházejí. Předání vysvědčení a rozloučení se školním rokem bude probíhat dne 30. 6. od  8.00 - 8. 30 hod. Děti budou odcházet domů s doprovodem rodičů, ŠD funguje do 16. 00 hod. Děti si přinesou na vysvědčení desky, jako v pololetí.  Moc ráda všechny děti uvidím, ani nevíte, jak často se děti po sobě ptají. Zatím se mějte všichni pěkně! 

Mgr. Jitka Kubátová12. 6. Vážení rodiče a milé děti, už jsme všechno učivo probrali a stále jen opakujeme, procvičujeme a pracujeme s interaktivní tabulí. Ellenka, Nela i Alen už všechny pracovní sešity odevzdali vzorně vyplněné, já za pěknou spolupráci vám rodičům moc děkuji. Až budu vědět informace k předávání vysvědčení nebo cokoliv nového, napíši. Přeji vám všem krásný víkend!

Mgr. Jitka Kubátová11/06/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny do konce šk. roku:

v učebnici i PS dokončit lekci 7

Mějte se moc hezky a děkuji za dosavadní spolupráci.

Mgr. Markéta Štěpánková7. 6. Vážení rodiče a milé děti, píši učivo na týden od 8. 6. - 12. 6.

1) Čítanka : str. 59 - 64. Důraz na správnou výslovnost, dodržovat správnou interpunkci.

2) Matematika : procvičit str. 32 a pak samostatně vypočítat. Dále procvičovat sčítání a odčítání v oboru do 20.

3) Prvouka : všechno opakovat a procvičovat.

 

Moc pozdravujeme Alena, Nelu, Ellenku, Viktorku a Elišku! Doufáme, že už přešla rýma Anetce a přijde. My píšeme do šk. sešitů, všechno procvičujeme a opakujeme, pracujeme s interaktivní tabulí. Mějte se všichni hezky!

Mgr. Jitka Kubátová3. 6. Rodiče dětí, které nechodí do školy, mohou 700 Kč na školní potřeby přinést do školy. Zazvoní na kancelář a já přijdu s potvrzením o převzetí peněz do vrátnice. Případný přeplatek by se pak vracel v září. Děkuji všem za spolupráci.

Mgr. Jitka Kubátová2. 6. Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že neproběhly třídní schůzky a neodsouhlasil se společný nákup sešitů a pomůcek do 2. třídy, je potřeba zaslat souhlas třídnímu učiteli. Částku 700 Kč budeme vybírat nejpozději do 19. 6. 2020. Pošlete ji po dítěti nebo mně do notýsku sdělte, jak mně peníze předáte.

Peníze neposílejte na účet školy. Kdo nebude mít zájem o společný nákup nebo nezaplatí, dostane seznam a vše si bude muset obstarat sám.

Rodiče dětí, které nechodí do školy prosím, aby všechny pracovní sešity a malé sešity, prvouku, obě angličtiny a čítanku přinesli v podepsané igelitce do vrátnice nejpozději do středy 17. 6. Do stejné tašky pak dám všechny sešity a PS za celou 1. třídu a také výkresy a naši práci, kterou jsme zařazovali do šanonů. Všem rodičům děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová29/05/20

Úkoly z angličtiny na týden 1. 6. - 5. 6.:

uč. str. 61, 62, PS str. 54

Mgr. Markéta Štěpánková31. 5. Učivo na týden od 1. 6. - 5. 6.

1)Čítanka : str. 51 - 58. Děti už by měly číst spíše plynule, dělat za větami tečky nebo se správně zeptat, zřetelně artikulovat. Známý text už umíme číst i procítěně, dnes jsme si to všichni                      krásně procvičili.

2) Matematika : str. 30, 31. Procvičujeme sčítání a odčítání do 20.

3) Prvouka : str. str. 34, 35, 36. děti si už dokážou zadání přečíst samy nebo jim rodiče pomohou a stránky by měly děti zvládnout samy napsat.

MIlé děti, vzpomínáme na vás a přeji vám k vašemu pondělnímu svátku hodně spokojenosti, radosti z práce a těším se, až se zase uvidíme. Já pevně věřím, že si budete moci pro vysvědčení přijít. Všem vám přeji krásný víkend. 

Mgr. Jitka Kubátová29. 5. Vážení rodiče a milé děti, dnes jsme v matematice vypracovali další stránku v pracovním sešitě, soutěžili jsme v rychlosti počítání mezi lavicemi. V čítance jsme četli O koťátku jako dramatizaci, to se dětěm moc líbilo. Na interaktivní tabuli jsme procvičovali psaní diktátů a dětem to šlo dobře. Hodně jsme si povídali. V pondělí mají děti svátek, tak si mohou na poslední hodinu přinést oblíbené hračky. Moc zdravíme děti, které jsou doma. Mějte se všichni pěkně!

Mgr. Jitka Kubátová26. 5. Vážení rodiče, chodíme do školy 2 dny a musím vám sdělit, že zatím všechno funguje výborně. Děti skvěle spolupracují, pečlivě si myjí ruce, já často větrám a děti jsou neskutečně hodné, snaží se vše dodržet. Přestávky má každá třída jinak, takže se s jinými dětmi nepotkají a roušky si nasazují, i když nemusí.:-) Včera jsme všechny sešity vybírali, něco kontrolovali. Dnes jsme společně procházeli PS 4 A z matematiky a vypracovali 1 novou stránku. Pracovali jsme na interaktivní tabuli, přečetla jsem dětem pohádku, povídali jsme si. Děti mají moc krásně napsané písanky. Všechny děti, které chodí do školy, pozdravují ty děti, které zůstaly doma, vzpomínali jsme na ně. Tak snad nám to takhle vydrží všechno dál. 

Mgr. Jitka Kubátová24/05/20

Učení z angličtiny na týden 25. 5. - 29. 5.:

uč. str. 59,60, PS str. 52, 53

Mgr. Markéta Štěpánková24. 5. Milé děti a vážení rodiče, zítra vyzvednu vaše děti na hřišti přesně v 8. 00 hod. Přijďte prosím přesně, mám na odbavení pouze 10 minut, pak budou chodit jiné třídy, abychom se nepotkali. Vše jsem už psala v minulých dnech, na nic prosím nezapomeňte. Děkuji za spolupráci a moc se na vás těším!

Mgr. Jitka Kubátová24. 5. Učivo pro děti, které nechodí do školy:

1) Čítanka str.40 - 50. Pohádku Hrnečku, vař! by měly děti svými slovy vyprávět. Dále prosím procvičujte opisy a přepisy vět, diktáty vět. Děkuji.

2) Matematika str.27, 28, 29.

3) Prvouka : Vycházka. Opakovat druhy jehličnatých stromů, poznávat je.

                     Připravovat se ústně na celkové opakování za 2. pololetí. PS str.34, 35, 36 zatím jen ústně.

Angličtinu zadá p. uč. Štěpánková. 

Mějte se pěkně!

Mgr. Jitka Kubátová22. 5. Vážení rodiče, nezapomeňte prosím, mít při nástupu Vašeho dítěte do školy čestné prohlášení. Bez něj dítě nemůže do školy nastoupit. Nezapomeňte dětem napsat do notýsku, kdo a v kolik hodin bude Vaše dítě vyzvedávat. Každý den budu učit 4 hodiny a to ČJ, Ma a PRV, vše pak procvičovat.  Pak mně vystřídá v naší třídě p. vychovatelka. Angličtinu bude p.uč. Štěpánková dále psát na nástěnku naší třídy. Děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová20. 5. Prosím všechny rodiče, aby dětem zapsali do notýsků, v kolik hodin bude dítě odcházet ze školy domů a kdo jej vyzvedne. Děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová19. 5. Milí rodiče a milé děti, tak se do školy přihlásilo 13 dětí, 5 dětí nepřijde. Děti si přinesou do školy všechny pracovní sešity i popsané, všechny malé sešity a čítanku, prvouku, písanky, nenoste už Slabikář. Budete mít s sebou 2 roušky, z toho jednu v sáčku. Všichni rodiče mně musí poslat nebo přinést při nástupu čestné prohlášení, bez toho dítě nemůže do školy nastoupit. Moc se na vás v pondělí těším!

 

 Děti, které nepřijdou, budou dál sledovat nástěnku. Až v červnu dopíší a doplní všechno učivo, přinesou mně všechny sešity do školy ke kontrole.Pak na konci června si přijdou do školy pro všechny popsané sešity, výkresy,atd. O vysvědčení zatím ještě nic bližšího nevím.

Moc děkuji všem rodičům za pěknou spolupráci a za pomoc. Mějte se všichni hezky!

Mgr. Jitka Kubátová18. 5. Vážení rodiče, pošlete mně prosím čestné prohlášení o způsobilosti dítětě k nástupu do školy 25. 5. nebo přineste do školy, co nejdříve prosím.                  Děkuji.

Mgr. Jitka Kubátová17. 5. Milé děti, píši vám úkoly na týden od 18. 5. - 22. 5.

1) Čítanka str.30 - 39.

2) Malá písanka str. 29 - 32. Písanku už dopíšete a zkontrolujte si, prosím, že máte všechny stránky vyplněné. Děkuji.

3) Matematika str.23, 24, 25, 26. Pozor na str.25 je opět rýsování. Nezapomeňte mít ořezanou tužku, rýsovat slabě a přesně do bodu.

4) Prvouka : Pozor na úrazy! Příprava na prázdniny. Upozornění na nebezpečí podle obrázků v učebnici - co je tam špatně, jak bylo možno ohrožení                              předejít. Drobné úrazy a poranění, první pomoc, osobní bezpečí.

                    PS str.32, 33.

 

Už se brzy uvidíme, moc se na vás těším! Zatím je přihlášeno 9 dětí,z toho 5 kluků a 4 holčičky. Během týdne napíši, co si přinesete do školy a co budou dělat děti, které nenastoupí. Mějte se všichni pěkně! 

Mgr. Jitka Kubátová16/05/20

Zde naleznete přepisy poslechů k lekci 7.

Mgr. Markéta Štěpánková16/05/20

Milé děti, posílám úkoly z angličtiny na týden 18. 5. - 22.5.:

sl. zásoba U7 (animals), uč. str. 56, 57, 58, PS str. 50, 51

Mgr. Markéta Štěpánková13. 5. Vážení rodiče, často mně píšete, jak je těžké rozhodování ohledně příchodu dětí do školy. Jen pro vaši zajímavost sdělím, že se mně zatím ozvalo 13 rodičů. Dětí zatím určitě nastoupí 7, 3 děti zatím nenastoupí pro sníženou imunitu, další 3 rodiče se rozhodují  a ještě 5 rodičů se neozvalo.  

Mgr. Jitka Kubátová10. 5. Milí prvňáčci, mám pro vás úkoly na týden od 11. 5. - 15. 5.

 

 Čítanka : str.20 - 29.

 Velká písanka : str.31. dě, tě, ně. Písanku jsme dokončili, prohlédněte si, prosím, celý sešit, že máte vše doplněno. Děkuji.

 Malá písanka : str.25, 26, 27, 28. Pozor při psaní vět :  nezapomeňte, že každá věta začíná vždy velkým písmenem a za větou je vždy tečka, nebo                                       otazník, nebo vykřičník. Jinak by to byla chyba. 

Matematika :Odčítání s přechodem desítky : str. 19, 20, 21, 22.

Prvouka :Léto - proměny přírody. Užitečný a škodlivý hmyz - včely, klíšťata, varování před jedovatými rostlinami, opatrnost při sběru lesních plodů.                             Vyvozování, co rostliny potřebují ke svému růstu, pozorování počasí. 

               PS str. 30, 31.

Mgr. Jitka Kubátová10/05/20

Milé děti posílám úkoly z angličtiny na týden 11. 5. - 15. 5:

PS str. 48, 49

Musím pochválit všechny děti a rodiče, kteří mi pravidelně posílají vypracované úkoly.

Mgr. Markéta Štěpánková7. 5. Vážení rodiče, svěřujete se mi s tím, jak váháte, jestli děti do školy pustit, nebo ne. Většinou se děti moc těší a chtějí přijít, ale vy máte obavy. Naprosto to chápu. Z mé strany vám mohu slíbit, že se o děti pečlivě postarám a všechna nařízení budu s dětmi dodržovat, jakoby by to byly moje děti vlastní. Pro zajímavost vám chci sdělit, že se mi zatím ozvalo 7 rodičů. Zatím to vypadá tak, že 2 děti nenastoupí, 3 děti budou chodit a další 2 rodiče se ještě nerozhodli.

Milé děti, dnes tu mám vzkaz od Esterky, která mně napsala, jak pilně pracuje a poslala i fotografie. Moc pozdravuje Anetku a Nelu.

 

Já mám k vám dnes prosbu : v neděli budou mít všechny maminky svátek. Děti, poděkujte maminkám za jejich lásku k vám, za všechnu tu péči, kterou vám věnují. Dejte jim velkou pusu a řekněte jim, že je máte rádi. Zaslouží si to. :-)

Mgr. Jitka Kubátová5. 5. Vážení rodiče, na stránkách školy už jsou zveřejněné informace ohledně nástupu do školy 25. 5. Prosím, abyste nahlásili , zda vaše dítě bude chodit do školy nebo ne. Chápu, že je to pro všechny velice obtížná volba. Moc mě těší vaše krásná slova o tom, jak se děti těší do školy, na kamarády i na mě, ale i obavy z celé této situace. Také prý děti moc rády čtou moje vzkazy na nástěnce. :-)Jakmile budu cokoliv bližšího vědět, budu psát na nástěnku. Nelinka moc pozdravuje Věrušku, Ellenku a Elišku, prý se jí hodně stýská. Mějte se zatím všichni pěkně!  

Mgr. Jitka Kubátová4. 5. Milé děti, mám radost, že se vám dobře daří geometrie. Je to pro vás těžké, ale zvládáte to velice pěkně. Dnes mně poslal Mareček krásný dopis, který sám napsal. Moc se mu stýská po Alenovi, pozdravuje ho a už se těší do školy. Písanky, které jsem viděla, zvládáte také dobře. Písmenko f je ze všech nejtěžší. Alešek mně poslal svoje dvě fotky, jak se učí, moc mu to tam sluší. Tak to jsou poslední nové zprávy, mějte se všichni pěkně.

Mgr. Jitka Kubátová03/05/20

Milé děti, posílám učivo na týden 4.5. - 8.5.:

uč. str. 54, 55, PS str. 47

Mějte se krásně, čekám na vaše vypracované úkoly.

Mgr. Markéta Štěpánková4. 5. Milí prvňáčci, připravila jsem pro vás úkoly na týden od 4. 5. - 8. 5.:

        1) Čítanka str.13- 19.

        2) Velká písanka : str. 28, 29, 30, 31. Pozor, na str. 28  je nácvik na písmenko f a to je nejtěžší písmenko, tady dělají děti nejvíce chyb. První řádku                   začínáme psát odshora, to je nácvik dolní kličky u písmenka f.

        3) Malá písanka :str. 21, 22, 23, 24. Pozor, velké CH má zatočenou hlavu, malé ch ne!

        4) Matematika : str. 16, 17, 18. Toto je těžké učivo, odčítání s přechodem desítky. Asi bude dělat některým dětem trošku potíže, ale nebojte se,                        všechno ve škole procvičíme a dovysvětlíme. 

        5)Prvouka :Opakování učiva za 1. pololetí - to jste ještě děti, neuměly psát. 

                           PS str :28, 29. Nejprve si zkuste s maminkou říci obě stránky společně a pak zkuste obě stránky samostatně vyplnit. 

 

Tak to je vše, mějte se všichni krásně, brzy už se uvidíme. 

Mgr. Jitka Kubátová29. 4.Vážení rodiče a milé děti, dozvídám se, jak jste všichni pilní, učení dobře zvládáte, z toho mám velkou radost. Viktor už prý přečetl celou knihu Kvak a Žbluňk, Alen a Ellenka už umí zpaměti hymnu i celou abecedu, Alen se prý moc těší do školy. Velice pěkně pracuje i Věruška, Nela. Sofince se prý moc stýská po Anetce, tak jí posíláme pozdrav. Dnes mně poslaly precizně vypracovanou geometrii Sofinka a Ellenka a musím říct, že se mnou by to lépe neudělaly, moc je chválím. Pěkně prý pracuje i Milánek, ale může k počítači málo. Mějte se všichni pěkně a užijte si krásně první májový den.  

Mgr. Jitka Kubátová27. 4. Vážení rodiče, někteří se ptáte, jak to bude s naším nástupem do školy. My také zatím nemáme žádné bližší informace, až je budeme mít, škola je zveřejní. Já bych chtěla nastoupit, už se na děti moc těším. Přeji vám všem hezké dny.

Mgr. Jitka Kubátová26/04/20

Milé děti, posílám učivo z angličtiny na týden 27. - 30.4.:

uč. str. 52 - 53, PS str. 45 - 46

Mějte se moc hezky.

Mgr. Markéta Štěpánková26. 4.

MIlé děti, mám pro vás rozpis učiva na tento kratší týden od 27. 4. - 30. 4.

Čítanka : str.5 - 12., číst už by se mělo plynule.

Velká písanka : str. 26, 27. Pozor u písmene G, písmenko při psaní neroztahovat, porovnejte se vzorem napsaného písmenka.

Malá písanka : str. 17, 18, 19, 20.

Matematika : str.12, 13, 14, 15. Pozor str. 15 je těžká. Je potřeba rýsovat ořezanou tužkou, slabě, přesně podle pravítka a přesně do všech bodů. Tuto                              stranu dělejte prosím pomalu a pečlivě, budeme ji pak ještě procvičovat ve škole.

Prvouka : Aktivní trávení volného času, zájmové kroužky, kultura, sport. Co nás baví. 

               PS str. 26, 27.Povídejte si celými větami s rodiči o tom, co vidíte na jednotlivých obrázcích, který sport máte rády vy, apod.

 

Ať se vám práce daří, ještě tento týden napíši. Přeji vám všem krásné dny!

Mgr. Jitka Kubátová22. 4. 

Moji milí prvňáčci, vzpomínáte si, že jsem vám říkala, že v březnu budeme mít k prvouce ekologický program : TONDA OBAL. Vy jste se smáli názvu, moc se vám líbil a na program jste se těšili. Bohužel už k tomu nedošlo. Ale můžete se přihlásit, stačí napsat jen tento název a vybrat si kapitolku, podle vašeho věku. Tak jestli vám i rodičům zbyde chvilka času, můžete se na tyto stránky podívat. Přeji vám všem krásné dny! 

Mgr. Jitka Kubátová20. 4. 

Milé děti, ráno jsem otevřela notebook a měla jsem tu mnoho pošty. Velice pilná je Věruška, poslala mně všechny stránky , které vypracovala ze všech předmětů. Velice pěkně se jí daří a já posílám velké díky její mamince. Další pilný je Alen, také mně všechno pečlivě vypracované posílají, dokonce i jak píší do školních sešitů. Také Ellenka mně posílala ukázky, jak hezky doma pracuje a další děti. Já jsem také pilná, neustále opravuji i prvouku třeťáků, které učím, dnes se pustím do mytí oken tady v Praze a později mně to čeká i na chalupě. Mějte se všichni pěkně, moc na všechny myslím.

Mgr. Jitka Kubátová19/04/20

Milé děti, zasílám úkoly z angličtiny na týden 20. 4. - 24. 4.:

U str. 50-51, PS str.43-44

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí žáci,

myslím na vás, jak se vám doma daří a jak vám jde plnění úkolů na dálku. Umím si představit, že současná situace vytváří mnoho nesnadných úkolů. Ohledně problémů s učením, porozumění látce, individuálního procvičování či rodinných problémů, ale i čehokoli dalšího se mnou určitě můžete spojit. Zároveň i pokud byste se chtěli jen rozptýlit a popovídat si s někým dalším mimo rodinu, jsem tu pro vás děti i pro rodiče k dispozici. Je možné se se mnou kontaktovat přes email (cizkova@zsressl.cz) nebo přes Skype (Anežka Čížková).

 

Nakonec ještě přikládám jeden hezký pracovní list o Medvídkovi Kubovi a o tom, jak on zvládá karanténu. Koho by to zajímalo, můžete si ho projít (dobrovolně samozřejmě :) 

 

Všem přeji hodně sil!
Anežka Čížková (školní psycholog)

Mgr. Rita Tlučhořová19. 4.

Milé děti, připravila jsem pro vás učivo na další týden od 20. 4. -24. 4.

Podle rámcových vzdělávacích plánů budeme probírat toto:

Slabikář : poslední čtení ve Slabikáři podle vašeho výběru, umět vyprávět, o čem článek byl.

PS ke Slabikáři : procvičovat  a opakovat cvičení  dle vašeho výběru

Velká písanka : str. 26

Malá písanka : str. 13, 14, 15, 16

Matematika : str. 10, 11. Neustále procvičovat hbité počítání v oboru 1 - 10 bez prstů a dále zatím prstíky povoluji. :-)

PRV : Rodina, blízké příbuzenské vztahy, mezigenerační vztahy, chování a vlastnoti lidí.

           Postavení jedince v rodině, role členů, příbuzenské vztahy v rodině.

 

K této zajímavé kapitole nemáme žádnou stránku v PS, moc hezky bychom si ve třídě povídali. Ale já věřím, že to pěkně zvládnete i se svými rodiči.:-)

Mgr. Jitka Kubátová17. 4.

Vážení rodiče a milé děti, tento týden dokončujeme PS ke Slabikáři a jiný sešit už není. Teď budete mít více času na psaní opisů vět, přepisů vět z tiskacího písma do psacího, na psaní diktátů. V PS si můžete doplnit několik cvičení, která jsme vynechali, ale těch je málo. Můžete procvičovat určování počtu slov ve větách, počet slabik ve slovech. můžete vymýšlet věty na daná slova. Na takovéto procvičování máme ve třídě krásné programy na interaktivní tabuli, kterou máte tak rády. Dozvěděla jsem se od rodičů, že se některým dětem moc stýská po kamarádech a chtějí si alespoň zavolat. Já věřím, že už se všichni brzy sejdeme v naší třídě, že už se snad všechno obrací k lepšímu. Moc se na vás těším a všem vám přeji krásný víkend.

Mgr. Jitka Kubátová13/04/20

Milé děti, zasílám úkoly z angličtiny na týden 14. - 17. 4. 2020:

Učebnice str. 48-49, PS str. 42

Zde naleznete přepis poslechů k lekci 6

Mgr. Markéta Štěpánková13. 4. 

Vážení rodiče a milé děti, doufám, že jste si o Velikonocích trochu odpočinuli a já připravila učivo na další týden. Pro jistotu ho ještě jednou píši, pokud si ještě všichni rodiče nevyzvedli ve škole čítanku a sešity.

Týden od 14. 4. - 17. 4. Slabikář str.119 -123. Hymnu se děti naučí zpaměti, děti už jí znají z Hv a postupně se budou učit po částech abecedu.

                                       PS ke Slabikáři :str.30, 31, 32.

                                       Písanka velká : str.12, 15, 25.

                                       Písanka malá : str. 9, 10, 11, 12.

                                       Matematika : str. 7, 8, 9 .

                                       PRV : Volný čas : str.24, 25.

Ať se vám vše daří!

Mgr. Jitka Kubátová7. 4. Vážení rodiče a milé děti, děkuji za krásné zprávy o tom, jak doma děti pracují. Někomu jde pěkně čtení, někomu matematika. Hodně píšete, že se dětem stýská a těší se do školy. Ani nevíte, jak ráda tyto řádky čtu. Ellenka už se nemůže dočkat, Mykolka se moc těší, Marečekovi se stýská , Nela pilně pracuje a další děti. Až se v květnu sejdeme, uděláme si krásný pohodový den, všechno mně ukážete, budeme si vyprávět, já vám zase přečtu pohádku. Teď si hezky užijte velikonoce, odpočiňte si, ale pomáhejte doma mamince, určitě má hodně práce. Ještě se mi neozvalo několik rodičů, pište prosím na moji adresu:  kubatova@zsressl.cz 

Mgr. Jitka Kubátová05/04/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z angličtiny na příští týden.

PS str. 40 - 41

 

Přeji všem krásné Velikonoce.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče,

děti začaly pracovat do nového sešitu z matematiky, sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20. Je to pro některé žáky obtížné učivo a já budu ráda, pokud mi napíšete, jak to dětem jde. Ve velké písance je opět psaná str. 24 podle rámcových vzdělávacích plánů, ale my už ji psali ve škole. Prosím alespoň krátký vzkaz od rodičů, kteří se ještě neozvali, abych věděla, že sledují nástěnku. V případě, že se někdo neozve, budu muset telefonovat, protože dost rodičů neuvedlo svoji e-mailovou adresu. Přeji vám hezký víkend a hodně zdraví. 

Mgr. Jitka Kubátová03/04/2020 - Anglický jazyk

Milé děti, zde najdete přepis poslechů k PS Happy House - 5. lekce.

Mgr. Markéta Štěpánková02/04/2020

Milí rodiče,
Ráda bych Vám nabídla online doučování převážně pro děti, které mám běžně ve škole na intervence.

Pokud by někdo další měl zájem o online doučování, nebo třeba potřeboval/chtěl poradit jak na domácí výuku, ozvěte se mi také na email: kindlova@zsressl.cz

 

Přeji všem pevné zdraví a co možná neklidnější dny v této nelehké situaci.
Školní speciální pedagog

Bc. Barbora Kindlová1.4.- HUDEBNÍ VÝCHOVA

Milé děti,

srdečně vás zdravím a doufám, že jste všichni v pořádku. Jistě máte v tomto náročném období učiva a povinností s ním spojené až nad hlavu. Posílám vám proto pár zajímavých a zábavných odkazů pro zpestření vaší domácí výuky a zrelaxování vaší mysli (hudba je tomu velký pomocník).  

V první řadě můžete shlédnout jednotlivá divadelní vystoupení Naivního divadla Liberec. Jsou to zábavné hry a pohádky pro děti:

https://www.youtube.com/channel/UCUXA4KvsudVekDQ9IZtPINg?fbclid=IwAR2DApx_ufKlNaz76I9WP1a3NEPkHmZEOtNEpXuSfF3mMP4pXA-DJ9mz5Pk

 

Další užitečné a zábavné odkazy, které vám posílám jsou od České televize (Déčko).

První pořad se jmenuje Hudební perličky. V něm se nejen dozvíte něco málo o hudebních skladatelích, ale i vám zahrají krátké ukázky z jejich děl.

https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1457269#H

 

Dalšími zajímavými pořady, které zde nalezenete je jednak cyklus Filharmonici na ulici, kde vám mladí muzikanti představí své nástroje  (zároveň vám na ně i zahrají), tak i cyklus pořadů Dobrodružství s orchestrem, jenž stojí za shlédnutí.

https://decko.ceskatelevize.cz/filharmonici-na-ulici/1-dil

https://decko.ceskatelevize.cz/dobrodruzstvi-s-orchestrem

 

Pro zopakování lidových písní, které jsme zpívali při hodinách vám poslouží pořad Zpívánky.

https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

 

Poslední odkazy jsou na zábavné hudební hry. První se jmenuje Hudební kolotoč (můžete si poslechnout různé skladby a trénovat sluch). Dobrodružství v Rudolfínu je pak druhá hra, díky níž si můžete projít náš nejslavnější koncertní dům Rudolfinum. Zde vám ukážou všechny místnosti a opět jednotlivé nástroje (stačí se proklikat). 

https://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky/hudebni-kolotoc

https://decko.ceskatelevize.cz/hry

 

Přikládám ještě video od skladatele a dirigenta Jana Kučery, s jehož doprovodem si můžete zazpívat nejznámější lidové písničky

https://www.youtube.com/watch?v=v33G0eKYhKg

 

Doufám, že vám mnou zaslané odkazy budou užitečné, něco nového se dozvíte a zároveň si u nich odpočinete a pobavíte. Klidně i celá rodina! 

Pevně věřím, že se za nějaký čas opět uvidíme a budeme pokračovat tam, kde jsme přestali. Budu se na naše setkání moc těšit!

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví, hodně hudby a sluníčka do dalších dní!

DiS. Eliška Smolová31. 3. 2020

Milé děti, dnes Vám posílám hezký odkaz na procvičování z matematiky.

Mgr. Jitka KubátováMilí rodiče a milé děti, dnes jsem byla ve škole a protože brzy dočteme Slabikář, připravila jsem vám do vrátnice školy každému dítěti hromádku. Neděste se, zatím na to vyzvednutí vůbec nemusíte spěchat. Nechci vás zahlcovat úkoly, ale pro jistotu jsem tam vložila i školní sešity na procvičování opisů, přepisů, diktátů a počítání zelených sloupečků z PS z matematiky. Je to naprosto dobrovolné, množství určete sami podle vašeho času a schopností dítěte. Slabikář si děti na konci 1. třídy nechají, čítanku budou neporušenou vracet, pro další prvnáčky. Mějte se zatím pěkně a s učivem nemusíte spěchat. Přeji vám všem hlavně zdraví.

Mgr. Jitka Kubátová28/03/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z anglického jazyka na příští týden. Pokud máte možnost, budu moc ráda, když mi nafocené úkoly budete posílat ke kontrole na můj email (stepankova@zsressl.cz.). Opravené práce vám budu zasílat zpět. Děkuji.

uč. str. 43, 44, PS str. 38, 39

Mějte se hezky.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováMilí rodiče a děti,

 

:)NEPOSÍLÁM ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL:), ale milé sportovní zpestření pro odlehčení studijních povinnosti.

Posílám Vám hezké cvičení, které si můžete vyzkoušet doma nebo na zahradě a tím si zpříjemnit den a načerpat tak novou sílu.o:)

 

PS: Zdravím tím srdečně všechny děti z 1.třídy. :)

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

Eliška PoubováVážení rodiče a milé děti, děkuji za krásné vzkazy o tom, jak děti pracují a jde jim to. Moc na vás vzpomínám a budu ráda, když se ozvete. Ráda vám poradím, pokud něčemu nebudete rozumět. Bohužel ne všichni mají emaiovou adresu. Doporučuji se dívat na televizi ČT 2 v 9. 00 hod.na program UčíTelka. Opatrujte se všichni v této těžké době.

Mgr. Jitka Kubátová21/03/20

Vážení rodiče, milé děti, posílám úkoly z anglického jazyka na příští týden.

uč. str. 40, 41, 42 - poslech, PS str. 36, 37

Mějte se moc hezky.

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče, milé děti, vzpomínám na vás, jak doma vypracováváte úkoly do školy. Z českého jazyka prosím, abyste hodně četly a procvičovaly opisy a přepisy vět a diktáty. Byla bych ráda, kdybyste začaly číst knihu od pana Fixla, kterou jste ve škole dostaly k Vánocům. Z matematiky prosím, abyste hbitě procvičovaly sčítání a odčítání do 10 zpaměti, bez pomoci prstů. Pokud něčemu nebudete rozumět, všechno si potom ve škole vysvětlíme. Přeji vám hodně chuti do práce a moc se na vás těším. Snad se brzy uvidíme. 

Mgr. Jitka Kubátová13/03/2020

Vážení rodiče, milé děti, posílám odkaz, na kterém najdete poslechová cvičení z anglického jazyka k lekci 5 (Happy birthday!)

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče, dnes jsem připravila pro každé dítě jmenovitě rozpis učiva a sešity do složky, která je umístěna v přízemí školy. Psala jsem učivo raději na více týdnů, ale nikdo nevíme, jak dlouho budou školy uzavřené. Paní angličtinářka tam přidala i angličtiny, ale bohužel některé děti nemají sešity podepsané, budou si je muset vyhledat. Tak ať se dětem daří učivo doplnit, snad se brzy sejdeme.

Mgr. Jitka Kubátová11/03/2020

Učivo anglického jazyka do 20. 3.:

  • opakovat slovní zásobu - školní potřeby, hračky, barvy, čísla do 10, oblečení, narozeniny
  • pracovní sešit str. 35 + trénovat otázku "Is it a ..."

Mgr. Markéta ŠtěpánkováVážení rodiče, od středy 11. 3. jsou zavřené všechny školy. Děti dostaly úkoly do konce tohoto týdne, nemocné děti je mají připravené ve vrátnici. Další informace zatím nemáme.

Mgr. Jitka KubátováDěti si vyberou a naučí báseň o 2 - 3 slokách na recitační soutěž do 19. 3. Děkuji.

Mgr. Jitka KubátováV pondělí 2. 3.  jdeme v rámci podpory čtenářské dovednosti v 10. hod. do knihovny.

Mgr. Jitka KubátováVážení rodiče,
v pondělí 2. 9. máme sraz v 8:05 hodin na školním hřišti (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). Poté odejdeme do třídy, v 8:45 hodin přivedu děti zpět.
V úterý 3. 9. vyučování končí v 9:40 hodin.
Ve středu 4. 9. vyučování končí v 10:45 hodin a v 17:00 hodin se koná třídní schůzka.
Ve čtvrtek 5. 9. a v pátek 6. 9. vyučování končí v 11:40 hodin.

Mgr. Jitka Kubátová


 

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved