ZŠ a MŠ Resslova

Informace k organizaci výuky pro 9. ročník


Prosím, nejprve si přečtěte přílohuManuál MŠMT
 

 • Výuka bude nepovinná, bude se týkat přípravy na přijímací zkoušky na střední školy (viz. příloha Manuál MŠMT) a bude probíhat ve skupině maximálně 15 žáků 9. ročníku.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy na základě potvrzení účasti na výuce zákonným zástupcem
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Stravování: nebude zajištěno
 • Před zahájením vyučování: nejpozději 12. 5. 2020 musí zákonný zástupce podepsat a odevzdatčestné prohlášení a seznámení
 • Zaměření výuky: příprava na přijímací zkoušky na střední školy
 • Vyučovací předměty: český jazyk a matematika
 • Vyučovací dny:  úterý středa, čtvrtek
 • Vyučovací doba: 9:00 – 12:00
 • Vstup do školy – průjezdem z Václavské ulice přes hřiště školy, kde si žáky převezme učitel
 • Vyučovací proces bude probíhat v učebnách druhého stupně, kde se budou střídat dva učitelé příslušných předmětů.
 • Odchod ze školy – po ukončení vyučování v 12:00 přes hřiště průjezdem do Václavské ulice
 • Absence: Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Dne 4. 5. 2020

Mgr. Jaroslav Procházka

ředitel školy

 

informace o otevření školy

pro přípravnou třídu a 1. stupeň od 25. 5. 2020


Prosím, nejprve si přečtěte přílohuManuál MŠMT- jsou tam všechny důležité informace.

Docházka do školy není zatím povinná.
Žáka lze zařadit nejpozději do 18. 5. 2020, pozdější zařazení není možné. Žák přinese vyplněné čestné prohlášenío neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (lze také zaslat emailem třídnímu učiteli).


Organizace vzdělávání:
Vzdělávací aktivity probíhají každý den po dobu 4 vyučovacích hodin. Ranní ŠD nefunguje.

 

Příchod do školy:
Vyučující si děti vyzvedává po třídách v časovém rozmezí na hřišti školy, šatny nefungují, přezouvat se budeme ve třídě.

8.00-8.10 – příchod 1. tř., 2. tř.,
8.10-8.20 – příchod 3. A, 3. B,
8.20-8.30 – příchod 4. A, B, 5. tř.

8.30-8.40 – příchod přípravná třída


Konec vyučování:
11.50 – 1. a 2. třída
12.00 – 3. A, B
12.10 – 4. A, B, 5. tř.

12.20 – přípravná třída

 

Oběd:
ŠJ každý den nevaří, žákům bude vydán placený studený balíček ve třídě. Rodiče zajistí pitný režim. 1-2x za týden bude teplé jídlo v termoboxech.
Rodiče si individuálně přihlásí stravování ve školní jídelně do 18. 5. 2020.
Odpolední aktivity budou fungovat do 16.00 hod., aktivity mimo areál školy nejsou možné, kroužky nefungují.


Odchod domů bude možný po vyučování (11.50 -12.20 hod. dle jednotlivých ročníků), po obědě (13.00 hod.) nebo v 16.00 hod.

Sdělte jednotlivým vyučujícím, kdy bude dítě odcházet.
Žák bude mít 2 roušky a igelitový sáček, kam si roušku bude odkládat.

Omlouvání žáků – prosíme obratem – v případě nepřítomnosti delší než 3 dny informujte školu, zda žák bude do školy nadále docházet.

 

Dne 4. 5. 2020

Mgr. Jaroslav Procházka

ředitel školy

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved