ZŠ a MŠ Resslova

Informace pro rodiče k prázdninovému provozu


Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Sídlo: MŠ Na Zbořenci 7

Telefon: 224 923 582 
www.zsressl.cz
skolka@zsressl.cz

 

 


Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2, zajišťuje prázdninový provoz od 1.7. do 17.7. 2020 Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1

a

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10, pracoviště MŠ Na Zbořenci 7

 

Provozní doba: 6:30-17 hodin


ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD

 

Třída ŽABIČKY - MŠ Slovenská, MŠ Trojlístek, MŠ Šumavská

Třída MODRÁSCI - MŠ Na Děkance, MŠ Španělská, MŠ Na Smetance

Třída BERUŠKY - MŠ Čtyřlístek, MŠ Viničná

 

Ranní příchod: do 8:30 hod. Odchody po obědě: 12:00-13:00 hodin, odchody odpol.: 15:00-17:00 hodin

 

Dětem dávejte pohodlné oblečení do tříd, jiné na zahradu. Na zahradu je nutná pokrývka hlavy (zahrada mimo areál MŠ).

 

 

Platby - číísla účtů:  

 

Školné - 35-3727250207/ 0100

Stravné - 6435021/0100  

/Variabilní symbol – bude přidělen u zápisu/        

Školné: 450 Kč  (platba je nevratná)
Stravné: V září vám budou přeplatky stravného vráceny na účet.
děti do 6 let 45 Kč/den
děti s OŠD  (7 leté)  47 Kč/den

 

Odhlášky stravného :

Telefonicky  224 923 582, emailem: info.skolka@zsressl.cz, či do sešitu omluv v šatně - vždy do 13. hodin předchozího pracovního dne.


Pokud dítě není řádně omluveno z docházky, stravné se mu započítává! Včas neodhlášený oběd si lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ, v 11:00-11:20 hod.

Vyzvedávání dítěte:

Dítě vyzvedává zákonný zástupce, či pověřená osoba vizzmocnění k vyzvedávání

 

Úhrada plateb za školné a stravné je splatná nejpozději do 15. května, kdy bude připsána na účty MŠ Na Zbořenci - viz výše. Pokud nebudou platby uhrazeny do výše uvedeného termínu, dítě nebude k prázdninovému provozu přijato a jeho místo bude obsazeno jiným zájemcem!

Dodatečné přihlášení k prázdninovému provozu po dohodě s vedením MŠ (v případě uvolnění místa).

 

Kritéria pro přijetí:

  • Děti, které plní předškolní vzdělávání v kmenové MŠ.
  • Ostatní děti, které plní předškolní vzdělávání v jiné MŠ, zřizované MČ Praha 2.
  • Žádost o přijetí podaná v řádném termínu.
  • Úhrada plateb v daném termínu.
  • Přijímání dětí do naplněné kapacity.

 

V Praze dne 3. 3. 2020

Mgr. Helena Razáková
pověřená vedením MŠ

 

 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2

MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 582

omlouvání dětí: 224 923 582

jídelna: 224 923 582

poloha

Email

vedení mš: skolka@zsressl.cz 

odhlašování dětí: info.skolka@zsressl.cz

jídelna: jidelna.ms@zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved