2. A - nástěnka

Děti si budou přes volné dny procvičovat učivo podle potřeby - někdo násobilku , někdo psaní diktátů nebo čtení. Děkuji. Přeji všem hezké Velikonoce!

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve středu 24. 4.  se koná třídní schůzka v 17. 30 hod. Budu dávat informace ohledně školy v přírodě.

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve čtvrtek 11. 4. budeme mít před odchodem do divadla sraz v šatně v 7. 40 hod., aktovky si děti nechají v šatně. Přinesou si na výuku jen PS z ČJ a matematiku. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]11. 4. jdeme do divadla U Hasičů na Čtyřlístek a talisman moci. Vybírám 80 Kč. 

[Mgr. Jitka Kubátová]3. 4. je ve škole preventivní program POLICIE ČR. Zdarma.

[Mgr. Jitka Kubátová]Děti si budou procvičovat MA - PS str.31 a 32, bude test. Geometrii napíšeme ve čtvrtek a str. 32 v úterý. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Prosím, aby si děti doma procvičovaly násobení a dělení. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Připomínám zaplatit doplatek na školu v přírodě, nejpozději do 7. dubna - viz. notýsek. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Prosím všechny rodiče o dohlédnutí na pravidelnou přípravu na hodiny angličtiny. Děkuji.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Dochází nám ve třídě kapesníky. Prosím rodiče o zaslání 1 balíku kapesníků na dítě. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]26. 3. jdeme do knihovny.

[Mgr. Jitka Kubátová]V pátek 8. 3. proběhne v naší třídě program : BESIP - zdarma.

[Mgr. Jitka Kubátová]Děti si budou přes prázdniny procvičovat matematiku. Děkuji. Přeji všem dětem i rodičům krásné prázdniny! 

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve středu 20. 2. bude ve škole program Planetárium : Krtci aneb co je to tam nahoře? Prosím poslat 65 Kč. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Připomínám, že od 11. 2. - 15. 2. jsou jarní prázdniny.

[Mgr. Jitka Kubátová]Děti se naučí během jarních prázdnin báseň nejméně o 3 slokách, v úterý 19. 2. bude třídní kolo v recitační soutěži.

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve čtvrtek 31. 1. děti dostanou poslední hodinu  vysvědčení, přinesou si na něj desky. V pátek 1. 2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

[Mgr. Jitka Kubátová]V úterý 29. 1. jdeme do knihovny.

[Mgr. Jitka Kubátová]Od 4. 2. budeme chodit na plavání, bude se měnit rozvrh. Nám se vymění jen Tv s prvoukou. Místo Tv bude plavání a ten den v pondělí bude vždy ČJ a Ma. Děti budou mít v batůžku ručník, mýdlo, plavky, koup.čepici, hřeben a svačinu. Holčičky si doma vyzkouší nasazování a těsnost čepice, aby neměly mokré vlasy, na foukání vlasů je dost málo času. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Od 21. 1. - 25. 1. je ve škole sběr papíru.

[Mgr. Jitka Kubátová]24. 1. se zúčastníme výukového programu : Šetřeme vodou. Pošlete prosím 40 Kč.

[Mgr. Jitka Kubátová]Připomínám zaplatit zálohu na ŠvP 1580 Kč do 16. 1. 2019. 

[Mgr. Jitka Kubátová]Děti si budou ústně procvičovat v PS z PRV str. 23, budeme psát test. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Děti si do konce ledna zapíší do čtenářského deníku 1 - 2 zápisky. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Prosím rodiče, aby si vyzvedli v družině zapomenuté oblečení. Děti si přinesou po Vánocích vypraný cvičební úbor a ručník do třídy. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Přeji všem dětem i rodičům krásné a spokojené Vánoce! Do školy nastupujeme ve čtvrtek 3. 1. 2019.

[Mgr. Jitka Kubátová]Děti si přes víkend ústně procvičí v PS z matematiky poslední 2 stránky, budou je pak psát samostatně jako test na body. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]V pátek 21. 12. jdeme od 8. 30 hod. do kina Mat na film Pat a Mat. Prosím poslat 100 Kč. 

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve čtvrtek 20. 12. budeme mít ve třídě od 10 hod. vánoční posezení. 

[Mgr. Jitka Kubátová]V úterý 18. 12. jdeme v 10. 15 hod. do knihovny.

[Mgr. Jitka Kubátová]Dětem budou rozdány publikace na opakování českého jazyka a matematiky. V případě zájmu pošlete prosím peníze, jinak knihy nepoškozené vrátit. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Informace k ŠvP:
Dětem dnes byly rozdány přihlášky na školu v přírodě. Prosím o její vyplnění a zaslání spodního dílu nejpozději do čtvrtka 6. 12. 2018. Zbytek si necháváte, protože tam máte důležité informace týkající se odjezdu, příjezdu atd.
Do středy 16. 1. 2019 musí být zaplacena záloha 1.580,-- Kč. Částku poukazujte na účet školy 5125339/0800 s variabilním symbolem Vašeho dítěte, dále napište ŠvP. Předem děkuji za spolupráci.

[Mgr. Jitka Kubátová]Sběr papíru je přesunut na leden.

[Mgr. Jitka Kubátová]4. 12. se zúčastníme výchovného koncertu v tělocvičně školy. Prosím poslat 40 Kč.

[Mgr. Jitka Kubátová]27. 11. se zúčastníme výchovného programu k výročí 100 let ČSR. Prosím poslat 50 Kč.

[Mgr. Jitka Kubátová]Na Mikuláše opět zařídí balíčky pro děti jako sponzorský dar maminka Terezky Hříbkové. Moc jí děkujeme.

[Mgr. Jitka Kubátová]Do notýsků vyplňte, prosím, zda byste měli zájem o školu v přírodě -ŠvP. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve středu 14. 11. se v 17. 30 hod .konají třídní schůzky.

[Mgr. Jitka Kubátová]23. 10. proběhne na naší škole preventivní program : Neubližujte si. Cena je 70 Kč.

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve třídě se vyskytly vši. Prosím rodiče, aby dětem prohlédli vlasy a často kontrolovali. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Některé děti stále ještě nemají zabalené všechny sešity. Prosím o nápravu. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]23. 10. proběhne vánoční fotografování dětí. Kdo má zájem, vyplní objednávku.

[Mgr. Jitka Kubátová]Z provozních důvodů jsou tento týden některé předměty přesunuté. Angličtina bude ve středu.

[Mgr. Jitka Kubátová]Děti si do konce října přečtou 1 knihu nebo pohádku a podle vzoru zapíší do čtenářského deníku. S dětmi na doučování udělám zápis já. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]V pátek 5. 10. 2018 proběhnou v naší škole volby. Budeme se učit do 10.00 hod. a pak půjdeme do kina MAT na pásmo pohádek. Budu vybírat 50 Kč. Školní družina bude v provozu pouze  do 13. 00 hod.

[Mgr. Jitka Kubátová]Paní učitelka Smolová prosí rodiče o zakoupení notového sešitu na hudební výchovu.

[Mgr. Jitka Kubátová]Domácí úkoly budou od příštího týdne, opět písemné v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. Středa a víkend bude bez úkolu.

[Mgr. Jitka Kubátová]Obě prvouky a bílou čítanku si děti budou nechávat ve škole, aby neměly těžkou tašku. Oranžovou čítanku budou nosit každý den, kromě čtvrtka. Děkuji. 

[Mgr. Jitka Kubátová]Třídní schůzku budeme mít až v listopadu.

[Mgr. Jitka Kubátová]Angličtinu bude opět učit p.uč. Štěpánková a hudební výchovu na 1. stupni bude učit p.uč. Smolová.

[Mgr. Jitka Kubátová]Vážení rodiče, vítám vás po prázdninách.

3. 9. se učíme jen 1 hodinu, do 8.45 hod.

4. 9. je vyučování do 11. 40 hod.

Od 5. 9. se učíme podle rozvrhu

Budu vybírat nedoplatek za sešity a pomůcky 41 Kč, zpráva je v notýsku. Děti si přinesou během týdne věci na výtvarnou výchovu a na tělesnou výchovu. Těším se na další pěknou spolupráci po celý školní rok.

[Mgr. Jitka Kubátová]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz