1. A - nástěnka

Děti si vystřihnou příští týden písmenko J,j a písmenko Y,y a slabiky. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]V pátek 20. 10. proběhnou na naší škole volby. Vyučování bude končit v 11. 30 hod. a družina je pouze do 13 hodin.

[Mgr. Jitka Kubátová]V pondělí 16. 10. se zúčastníme výukového programu Policie ČR. Je zdarma.

[Mgr. Jitka Kubátová]Pro příští týden prosím vystřihnout písmenko P, p + slabiky. Prosím o každodenní procvičování čtení! Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Dne 30. 10. 2017 bude ředitelské volno z důvodu stavebních prací v prostorách budovy školy. Nástup do školy po podzimních prázdninách bude v úterý 31. 10. 2017.

[Mgr. Jitka Kubátová]V příštím týdnu proběhne na naší škole sběr papíru. Kdo nějaký papír má, může ho svázaný a popsaný přinést do školy, budeme rádi. Děkujeme.

[Mgr. Jitka Kubátová]Prosím, aby děti denně procvičovaly čtení slabik. Zvlášť ze začátku 1. třídy je to velice důležité. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Od 2. 10. dochází ke změně v rozvrhu : aktuální verze bude vlepena dětem do žákovské knížky. Jde jen o přesun Vv a Pč z pátku na čtvrtek a ČJ a Tv bude v pátek.

[Mgr. Jitka Kubátová]25. 9.
Zítra budou dětem rozdány informační letáčky ohledně svačinek z mléčného automatu. Pokud budete mít zájem, musíte si nejprve vyzvednout v kanceláři školy kartičku (zdarma) u p. hospodářky Kostelníkové, pak ji nabít (viz. letáček) a pak teprve vybírat svačinky. Kromě toho jsme zařazeni do projektu Mléko do škol (2x měsíčně zdarma neochucené mléko) a Ovoce a zelenina do škol (2x měsíčně zdarma ovoce či zelenina).

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve středu 27. 9. proběhne na naší škole pro celý 1. stupeň výukový program : U sousedů v Evropě. Cena je 45 Kč. V pondělí nebo v úterý prosím poslat 45 Kč. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Připomínám fotografování dětí v pondělí 25. 9. a prosím poslat 190 Kč. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Prosím posílat okopírovanou kartičku pojišťovny - kdo ještě nedal. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Prosím vystřihnout písmenka U, u, I,i a pak vždy vystřihnout každé nové probírané písmenko. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Prosím rodiče o vystřižení všech písmenek krátkých i dlouhých A,a, O,o a číslice do 10 i znaky nerovnosti a plusy i mínusy. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Vážení rodiče, sejdeme se 4. 9. 2017 v tělocvičně v 8. 05 hod. Odebereme se do třídy, kde vám sdělím další potřebné informace. Těším se na pěknou spolupráci.

[Mgr. Jitka Kubátová]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz