2. A - nástěnka

V pátek 21. 12. jdeme od 8. 30 hod. do kina Mat na film Pat a Mat. Prosím poslat 100 Kč. 

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve čtvrtek 20. 12. budeme mít ve třídě od 10 hod. vánoční posezení. 

[Mgr. Jitka Kubátová]V úterý 18. 12. jdeme v 10. 15 hod. do knihovny.

[Mgr. Jitka Kubátová]Dětem budou rozdány publikace na opakování českého jazyka a matematiky. V případě zájmu pošlete prosím peníze, jinak knihy nepoškozené vrátit. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Informace k ŠvP:
Dětem dnes byly rozdány přihlášky na školu v přírodě. Prosím o její vyplnění a zaslání spodního dílu nejpozději do čtvrtka 6. 12. 2018. Zbytek si necháváte, protože tam máte důležité informace týkající se odjezdu, příjezdu atd.
Do středy 16. 1. 2019 musí být zaplacena záloha 1.580,-- Kč. Částku poukazujte na účet školy 5125339/0800 s variabilním symbolem Vašeho dítěte, dále napište ŠvP. Předem děkuji za spolupráci.

[Mgr. Jitka Kubátová]Sběr papíru je přesunut na leden.

[Mgr. Jitka Kubátová]4. 12. se zúčastníme výchovného koncertu v tělocvičně školy. Prosím poslat 40 Kč.

[Mgr. Jitka Kubátová]27. 11. se zúčastníme výchovného programu k výročí 100 let ČSR. Prosím poslat 50 Kč.

[Mgr. Jitka Kubátová]Na Mikuláše opět zařídí balíčky pro děti jako sponzorský dar maminka Terezky Hříbkové. Moc jí děkujeme.

[Mgr. Jitka Kubátová]Do notýsků vyplňte, prosím, zda byste měli zájem o školu v přírodě -ŠvP. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve středu 14. 11. se v 17. 30 hod .konají třídní schůzky.

[Mgr. Jitka Kubátová]23. 10. proběhne na naší škole preventivní program : Neubližujte si. Cena je 70 Kč.

[Mgr. Jitka Kubátová]Ve třídě se vyskytly vši. Prosím rodiče, aby dětem prohlédli vlasy a často kontrolovali. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]Některé děti stále ještě nemají zabalené všechny sešity. Prosím o nápravu. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]23. 10. proběhne vánoční fotografování dětí. Kdo má zájem, vyplní objednávku.

[Mgr. Jitka Kubátová]Z provozních důvodů jsou tento týden některé předměty přesunuté. Angličtina bude ve středu.

[Mgr. Jitka Kubátová]Děti si do konce října přečtou 1 knihu nebo pohádku a podle vzoru zapíší do čtenářského deníku. S dětmi na doučování udělám zápis já. Děkuji.

[Mgr. Jitka Kubátová]V pátek 5. 10. 2018 proběhnou v naší škole volby. Budeme se učit do 10.00 hod. a pak půjdeme do kina MAT na pásmo pohádek. Budu vybírat 50 Kč. Školní družina bude v provozu pouze  do 13. 00 hod.

[Mgr. Jitka Kubátová]Paní učitelka Smolová prosí rodiče o zakoupení notového sešitu na hudební výchovu.

[Mgr. Jitka Kubátová]Domácí úkoly budou od příštího týdne, opět písemné v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. Středa a víkend bude bez úkolu.

[Mgr. Jitka Kubátová]Obě prvouky a bílou čítanku si děti budou nechávat ve škole, aby neměly těžkou tašku. Oranžovou čítanku budou nosit každý den, kromě čtvrtka. Děkuji. 

[Mgr. Jitka Kubátová]Třídní schůzku budeme mít až v listopadu.

[Mgr. Jitka Kubátová]Angličtinu bude opět učit p.uč. Štěpánková a hudební výchovu na 1. stupni bude učit p.uč. Smolová.

[Mgr. Jitka Kubátová]Vážení rodiče, vítám vás po prázdninách.

3. 9. se učíme jen 1 hodinu, do 8.45 hod.

4. 9. je vyučování do 11. 40 hod.

Od 5. 9. se učíme podle rozvrhu

Budu vybírat nedoplatek za sešity a pomůcky 41 Kč, zpráva je v notýsku. Děti si přinesou během týdne věci na výtvarnou výchovu a na tělesnou výchovu. Těším se na další pěknou spolupráci po celý školní rok.

[Mgr. Jitka Kubátová]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz