This is an example of a HTML caption with a link.

   DRUŽINA

Provoz školní družiny je od 6.30 do 17.30 hod.
Od 4. 9. je zajištěn provoz ranní družiny. Příchod dětí je od 6.30 do 7.30 hod. hlavním vchodem ZŠ. Ranní družina je v místnosti 120 a v této místnosti jsou také děti ze všech oddělení od 16.00 do 17.30 hod.
V 13.30 hod. odcházejí děti na vycházku (hřiště a zahrada MŠ na Žofíně, školní hřiště). Návrat do školy je v 15.00 hod. Doporučujeme převlečení, které si děti mohou nechávat ve svých třídách. Všechny věci musí mít děti podepsané.


  Plánované akce družiny

DATUM AKCE
19. 9. 2018 Koloběžkiáda
3. 10. 2018 Pravěký den        
24. 10. 2018 Drakiáda               
7. 11. 2018 Strašidlácké běsnění + lampiónový průvod
21. 11. 2018 Pohádková cesta       
listopad 2018 Ferdova abeceda – jen pro MŠ
5. 12. 2018 Čertoviny
18. 12. 2018 Vánoční jarmark     
16. 1. 2019 Ledový den           
6. 2. 2019 Maškarní rej         
6. 3. 2019 Barevný den         
10. 4. 2019 Jarní slavnosti      
15. 5. 2019 Hry na detektivy
29. 5. 2019 Dětský den

Rozmístění oddělení v budově školy.

1. oddělení - místnost 110
2. oddělení - místnost 121
3. oddělení - místnost 120
4. oddělení - místnost 111
5. oddělení - místnost 111

Vychovatelky v jednotlivých odděleních:

1. oddělení – Milena Jarchovská
2. oddělení – Jana Makajová - vedoucí vychovatelka ŠD
3. oddělení – Dagmar Vávrová
4. oddělení – Filip Knobloch
5. oddělení – Bc. Eliška Poubová


Do ŠD se dítě přihlašuje prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky. Pokud odchází jinak, než je uvedeno v přihlášce, je nutno o tom uvědomit vychovatelku a v omluvence uvést datum, přesnou hodinu odchodu dítěte a formulaci "po dobu nepřítomnosti dítěte ve ŠD za něj přebírám právní odpovědnost." Dítě není možné pustit ze ŠD na telefonickou žádost. V případě, že dítě nevyzvedává zákonný zástupce, vyžadujeme jeho písemný souhlas s odvodem dítěte jinou osobou. Máme právo na ověření totožnosti.


Poplatek za školní družinu činí 250 Kč měsíčně. Bude uhrazena ve dvou splátkách:
září – prosinec 1 000 Kč – uhradit do 14. 9. 2018
leden – červen 1 500 Kč – uhradit do 12. 1. 2019
Je možné platit v hotovosti v kanceláři školy nebo na účet školy: 512 53 39/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo družina.


Od 13.30 hod. je možno využít volání na mobilní telefon 603 346 402.


Do družiny se přihlašují děti od 0. do 3. třídy, výjimečně je možné přihlásit i dítě ze 4. a 5. třídy a to formou písemné žádosti. Odhlášení je možné pouze písemně.


Kroužky ŠD - sportovci - středa 13:30-15:00 hod. - tělocvična, hřiště; šikulky – čtvrtek 13:30- 15:00 hod. - oddělení ŠD - 111, kuchyňka. Kroužky jsou součástí ŠD a jsou zadarmo. Přihlášky do 17. 9. u p. vychovatelky D. Vávrové. Zahájení 17. 9. 2018.


Vycházky se uskuteční v případě příznivého počasí.
Dítě si můžete vyzvednout během vycházky - v tomto případě je nutné nahlásit odchod p. vychovatelce předem, protože si dítě vezme aktovku s sebou. Změna programu bude vyvěšena na dveřích společné družiny.
Vycházky školní družiny jsou denně od 13.30 do 15.00 hod.
V této době zajišťuje ŠD také odchod a příchod dětí na zájmové kroužky.


   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz