Zaměstnanci

Školní rok 2018/2019 - pracovníci školy a jejich zařazení - stav k 1. 4. 2019

jméno funkce
Mgr. Jaroslav Procházka ředitel školy
Mgr. Rita Tlučhořová zástupce ředitele
Mgr. Helena Razáková učitelka mateřské školy pověřená vedením školy
Mgr. Tereza Drchalová Dvořáková učitelka mateřské školy
Kalinová Eva učitelka mateřské školy
Monika Rožcová učitelka mateřské školy
Hánová Monika učitelka mateřské školy
Mgr. Jana Večeřová učitelka přípravné třídy
PaedDr. Yvette Svobodová třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Jitka Kubátová třídní učitelka 2. A
Mgr. Radmila Machálková třídní učitelka 2. B, zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Dana Kuchynková třídní učitelka 3. A
Mgr. Markéta Štěpánková třídní učitelka 3. B
Mgr. Petra Beránková třídní učitelka 4. třídy, výchovná poradkyně
Ing. Bc. Karel Martínek třídní učitel 5. A
Mgr. Soňa Vávrová třídní učitelka 5. B
Bc. Milan Svoboda třídní učitel 6. třídy
Mgr. Lucie Tancibudková třídní učitelka 7. třídy
RNDr. Jarmila Vtípilová třídní učitelka 8. A
Mgr. Markéta Šnorová třídní učitelka 8. B
Mgr. Marek Fapšo třídní učitel 9. třídy
Mgr. Libuše Kundrová učitelka 1. a 2. stupně
Bc. Eliška Poubová učitelka 1. a 2. stupně, vychovatelka školní družiny
Adéla Brožíková učitelka 1. a 2. stupně
DiS. Eliška Smolová učitelka 1. a 2. stupně
DiS. Petra Loudová asistentka učitele
Bc. Anežka Čížková školní psycholog
Bc. Barbora Kindlová speciální pedagog
Jana Makajová vedoucí vychovatelka školní družiny
Dagmar Vávrová vychovatelka školní družiny
Milena Jarchovská vychovatelka školní družiny
Filip Knobloch vychovatel školní družiny
Ing. Dana Javůrková ekonomka
Alena Kostelníková hospodářka
Jiří Chavalka školník
Kateřina Raisová školnice a uklízečka v mateřské škole
Anela Langerová administrativní pracovník jídelny mateřské školy
Monika Hotovcová kuchařka - jídelna mateřské školy
Marie Šilovová kuchařka - jídelna mateřské školy
Marie Pospíšilová vedoucí školní jídelny
Ivana Kůnová vedoucí kuchařka
Hana Suchomelová kuchařka
Yveta Lašutová kuchařka
Eva Lažanová kuchařka
Zdeňka Horáková kuchařka
Jana Sadílková kuchařka
Eva Paulíková kuchařka
Hana Lutrýnová vrátná, dozor školní jídelny
Jaroslava Kulhánková vrátná

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz