ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ

Telefonní spojení na všechny: 224 923 700

Mgr. Kateřina Mayerová školní psycholog mayerova@zsressl.cz 2. patro, 310
Mgr. Lenka Pítová speciální pedagog pitova@zsressl.cz 1. patro, 208
Mgr. Petra Beránková výchovný poradce berankova@zsressl.cz přízemí, kabinet Tv 110b 
Mgr. Markéta Štěpánková metodik primární prevence stepankova@zsressl.cz 2. patro, 308

Školní poradenské pracoviště

poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Služby jsou určeny žákům, ale i rodičům, učitelům a vychovatelům. Nabízíme pomoc při řešení osobních problémů souvisejících nejen se školou (např. potíže s učením, ve vztazích se spolužáky, učiteli). Pracovníci pracoviště Vám mohou doporučit vhodné specialisty, s kterými spolupracujeme. Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí a možnost důvěry.

Školní poradce

Ve škole pracuje výchovná poradkyně Mgr. Petra Beránková. Ve spolupráci s třídními učiteli má na starosti žáky s problémy učení a chování a zajišťuje jejich vyšetření v PPP. Spoluvytváří  individuální vzdělávací programy. Je v bezprostředním kontaktu s psycholožkou z PPP, která pravidelně navštěvuje školu. Žáci se na ni mohou obrátit o pomoc při výběru střední školy. V případě potřeby předá kontakt na dětského psychologa či logopeda. Její konzultační hodiny jsou uvedeny v přehledu, telefonní kontakt je 224 923 700.

Školní psycholog

V letošním školním roce je novým školním psychologem Mgr. Kateřina Mayerová.
Konzultační hodiny:

Pondělí 9.00 - 13.00 hod.
Úterý 9.00 – 16.00 hod.
Středa 9.00 - 14.00 hod.
Pátek 9.00-13.00 hod.

Konzultace pro rodiče vždy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
E-mail: mayerova@zsressl.cz - tel: 224 923 700

Konzultační hodiny ostatních poradců a pedagogů jsou uvedeny na stránce http://www.zsressl.cz/konzultacni_hodiny.html

Úzce spolupracujeme s PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, 101 00 Praha 10, tel. 267 997 020, 267 997 021. Naši školu má na starosti Mgr. Alena Mášová - email: amasova@ppppraha.cz

Dále škola spolupracuje s SPC Starostrašnická, SPC Vertikála, s dětským psychologem v Thomayerově nemocnici. Další kontakty na požádání u školního psychologa.

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz