ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ
Bc. Anežka Čížková školní psycholog
cizkova@zsressl.cz 2. patro, 310

Bc. Barbora Kindlová

speciální pedagog

kindlova@zsressl.cz

2. patro, 310

Mgr. Petra Beránková

výchovný poradce

berankova@zsressl.cz

přízemí, kabinet Tv 110b 

Mgr. Markéta Štěpánková

metodik primární prevence

stepankova@zsressl.cz

2. patro, 308

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Služby jsou určeny žákům, ale i rodičům, učitelům a vychovatelům. Nabízíme pomoc při řešení osobních problémů souvisejících nejen se školou (např. potíže s učením, ve vztazích se spolužáky, učiteli). Pracovníci pracoviště Vám mohou doporučit vhodné specialisty, s kterými spolupracujeme. Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí a možnost důvěry.

Telefonní spojení na všechny: 224 923 700

Konzultační hodiny jsou uvedeny na stránce http://www.zsressl.cz/konzultacni_hodiny.html

Úzce spolupracuje s PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, 101 00 Praha 10, tel. 267 997 020, 267 997 021. Naši školu má na starosti Mgr. Alena Mášová amasova@ppppraha.cz

Dále škola spolupracuje s SPC Starostrašnická, SPC Vertikála, s dětským psychologem v Thomayerově nemocnici.

Další kontakty na požádání u školního psychologa.

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz