VÝCHOVNÝ PORADCE


Ve škole pracuje výchovná poradkyně Mgr. Petra Beránková. Ve spolupráci s třídními učiteli má na starosti žáky s problémy učení a chování a zajišťuje jejich vyšetření v PPP. Spoluvytváří  individuální vzdělávací programy. Je v bezprostředním kontaktu s psycholožkou z PPP, která pravidelně navštěvuje školu. Žáci se na ni mohou obrátit o pomoc při výběru střední školy. V případě potřeby předá kontakt na dětského psychologa či logopeda. Její konzultační hodiny jsou uvedeny v přehledu, telefonní kontakt je 224 923 700.

 

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz