Organizace školního roku - roční plán

Roční plán
2018/ 2019

1. pololetí

Schůzky předmětových komisí 31. 8. 2018
Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018
Třídní schůzky vybraných tříd 5. 9. 2018
Integrace žáků – IVP – schůzka rodičů 5. 9. 2018
Přihlášky na kroužky – 1. pololetí 10. 9. 2018
Zahájení výuky plavání 10. 9. 2018
Sportovně ekologický kurz – 6. třída polovina září
Zahájení činnosti kroužků 17. 9. 2018
Koloběžkiáda – akce ŠD 19. 9. 2018
Fotografování prvňáčků polovina září
Výběr seminářů DVPP polovina září
Kontrola pedagogické dokumentace 3. 10. 2018
Pravěký den – akce ŠD 3. 10. 2018
Logická olympiáda začátek října
Drakiáda – akce ŠD 24. 10. 2018
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2018
Profi testy v PPP začátek listopadu
Fotografování na Vánoce konec listopadu
Strašidlácké běsnění – akce ŠD 7. 11. 2018
Třídní schůzky 14. 11. 2018
Čtvrtletní pedagogická rada 14. 11. 2018
Pohádková cesta – akce ŠD 21. 11. 2018
OK ve florbalu konec listopadu
Rada školy v průběhu listopadu
Turnaj basketbalových čtyřek začátek prosince
Mikuláš na 1. stupni 5. 12. 2018
Čertoviny 5. 12. 2018
Zahraniční zájezd Německo polovina prosince
Vánoční jarmark – akce ŠD 18. 12. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Ledový den – akce ŠD 16. 1. 2019
Pololetní pedagogická rada 28. 1. 2019
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2019
Přihlášky na kroužky – 2. pololetí konec ledna, začátek února
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019

2. pololetí

Schůzky předmětových komisí 4. - 8. 2. 2019
Jarní prázdniny 11. - 17. 2. 2019
Maškarní rej – akce ŠD 6. 2. 2019
Lyžařský kurz druhá polovina února
Barevný den – akce ŠD 6. 3. 2019
Pražské poetické setkání – školní kolo začátek března
OK v basketbale začátek března
Jeden svět polovina března
Olympiáda v anglickém jazyce polovina března
Olympiáda v českém jazyce polovina března
Matematický Klokan polovina března
Den otevřených dveří 20. 3. 2019
Pražské poetické setkání – obvodní kolo konec března
Zápis do 1. tříd 1. a 2. 4. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. – 22. 4. 2019
Jarní slavnosti – akce ŠD 10. 4. 2019
Přijímací zkoušky na SŠ polovina dubna
Třičtvrtěletní pedagogická rada 24. 4. 2019
Třídní schůzky 24. 4. 2019
Mc´Donalds Cup konec dubna
Preventan Cup začátek května
Hry na detektivy – akce ŠD 15. 5. 2019
Školy v přírodě květen, červen
Zájezd do Anglie květen, červen
Oslava Dne dětí 29. 5. 2019
Rada školy konec května
Ukončení činnosti kroužků polovina června
OK ve vybíjené polovina června
Vybírání učebnic 24. - 27. 6. 2019
Sportovní dopoledne 1. stupeň 24. 6. 2019
Školní výlety, exkurze 17. - 21. 6. 2019
Závěrečná pedagogická rada 24. 6. 2019
Školní akademie 25. 6. 2019
Sportovní dopoledne 2. stupeň 27. 6. 2019
Ukončení školního roku 28. 6. 2019
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2019
Zahájení nového školního roku 2. 9. 2019

Pravidelné organizační porady 1x měsíčně.
Dle aktuální nabídky Scio testy.
Další programy pro jednotlivé třídy budou zařazovány dle výběru učitelů a aktuální nabídky organizací.

 

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz