Organizace školního roku - roční plán

2017 / 2018
1. pololetí

Schůzky předmětových komisí 31. 8. a 1. 9. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 4. 9. 2017
Třídní schůzky vybraných tříd 6. 9. 2017
Integrace žáků – IVP – schůzka rodičů 6. 9. 2017
Přihlášky na kroužky – 1. pololetí 11. 9. 2017
Zahájení výuky plavání 11. 9. 2018
Sportovně ekologický kurz – 6. třída polovina září
Zahájení činnosti kroužků 18. 9. 2017
Koloběžkiáda – akce ŠD 20. 9. 2017
Fotografování prvňáčků polovina září
Výběr seminářů DVPP polovina září
1. sběr papíru 2. -6. 10. 2017
Kontrola pedagogické dokumentace 4. 10. 2017
Pravěký den – akce ŠD 4. 10. 2017
Logická olympiáda začátek října
Přírodovědné odpoledne ŠD – Apolinářská zahrada polovina října
Drakiáda – akce ŠD 25. 10. 2017
Podzimní prázdniny 26. – 29. 10. 2017
Profi testy v PPP začátek listopadu
Fotografování na Vánoce konec listopadu
Strašidlácké běsnění – akce ŠD 8. 11. 2017
Třídní schůzky 15. 11. 2017
Čtvrtletní pedagogická rada 15. 11. 2017
Pohádková cesta – akce ŠD 20. 11. 2017
OK ve florbalu konec listopadu
Rada školy v průběhu listopadu
Turnaj basketbalových čtyřek začátek prosince
Mikuláš na 1. stupni 5. 12. 2017
Čertoviny 6. 12. 2017
Zahraniční zájezd Německo polovina prosince
Vánoční jarmark – akce ŠD 19. 12. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Ledový den – akce ŠD 17. 1. 2018
Pololetní pedagogická rada 24. 1. 2018
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2018
Přihlášky na kroužky – 2. pololetí konec ledna, začátek února
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018

Ředitelské dny se upraví dle aktuální situace v souvislosti s plánovanými stavebními pracemi ve škole.

 

2. pololetí

Jarní prázdniny 5. - 11. 2. 2018
Schůzky předmětových komisí 12. - 16. 2. 2018
Lyžařský kurz druhá polovina února
Maškarní rej – akce ŠD 14. 2. 2018
Barevný den – akce ŠD 7. 3. 2018
Pražské poetické setkání – školní kolo začátek března
OK v basketbale začátek března
Jeden svět polovina března
Olympiáda v anglickém jazyce polovina března
Olympiáda v českém jazyce polovina března
Matematický Klokan polovina března
Den otevřených dveří 21. 3. 2018
Pražské poetické setkání – obvodní kolo konec března
Velikonoční prázdniny 29. 3. – 2. 4. 2018
Zápis do 1. tříd 9. a 10. 4. 2018
Jarní slavnosti – akce ŠD 11. 4. 2018
Přijímací zkoušky na SŠ polovina dubna
Třičtvrtěletní pedagogická rada 18. 4. 2018
Třídní schůzky 18. 4. 2018
Mc´Donalds Cup konec dubna
Preventan Cup začátek května
Hry na detektivy – akce ŠD 16. 5. 2018
Školy v přírodě květen, červen
Zájezd do Anglie květen, červen
Oslava Dne dětí 30. 5. 2018
Rada školy konec května
Ukončení činnosti kroužků polovina června
2. sběr papíru polovina června
OK ve vybíjené polovina června
Vybírání učebnic 25. - 28. 6. 2018
Sportovní dopoledne 1. stupeň 25. 6. 2018
Školní výlety, exkurze 18. - 22. 6. 2018
Závěrečná pedagogická rada 25. 6. 2018
Školní akademie 26. 6. 2018
Sportovní dopoledne 2. stupeň 28. 6. 2018
Ukončení školního roku 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. - 31. 8. 2018
Zahájení nového školního roku 3. 9. 2018

Pravidelné organizační porady 1x měsíčně.
Dle aktuální nabídky Scio testy.
Další programy pro jednotlivé třídy budou zařazovány dle výběru učitelů a aktuální nabídky organizací.
Ukončení školního roku bude upřesněno v souvislosti s ubytováním účastníků XVI. všesokolského sletu 2018.

 

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz