5. A - nástěnka

[vloženo 12. 4.]

Dětem dnes byly rozdány okruhy ke čtvrtletním pracím z ČJ a M.

Ve středu 17. 4. máme změnu v rozvrhu. Dětem jsem rozvrh nerozdával, budou ho mít vyvěšený na nástěnce ve třídě.

 

18. 4. - 22. 4. jsou velikonoční prázdniny.

 

V úterý 23. 4. budeme psát 3. čtvrtletní písemnou práci z M.

Ve středu 24. 4. budeme psát 3. čtvrtletní písemnou práci z ČJ.

Ve středu 24. 4. se konají od 17:30 hodin třídní schůzky - prosím o podpis v žákovské knížce. Tématem bude mimo jiné škola v přírodě.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 5. 4.]

V úterý 9. 4. proběhne 3. vyučovací hodinu preventivní program Policie ČR.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 29. 3.]

V pátek 5. 4. máme změnu v rozvrhu. Hodiny jsou v tento den přesunuty. Dětem jsem rozvrh nerozdával, budou ho mít vyvěšený na nástěnce ve třídě.

Pokud jste ještě neučinili, prosím o zaplacení doplatku na školu v přírodě do konce příštího týdne.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 22. 3.]

Děti dnes dostaly změnu rozvrhu na příští týden. Není potřeba ji podepisovat, hodiny jsou pouze přesunuty.

V pátek 29. 3. nás čeká návštěva knihovny a poté Dvořákovo muzeum (2. - 4. vyučovací hodina).

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 18. 3.]

Dětem dnes byly rozdány formuláře ke škole v přírodě (Prohlášení, posudek o zdravotní způsobilosti, seznam doporučených věcí).

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 13. 3.]

Ve středu 20. 3. půjdeme do divadla na představení "Tři Mušketýři" (2. - 4. vyučovací hodina).

Dětem do konce týdne rozdám změnu rozvrhu na příští týden - hodiny jsou jen přesunuty.

 

Prosím o zaplacení doplatku (pokud jste ještě neučinili) na školu v přírodě nejpozději do 7. 4..

Doplatek činí 1.740,-- Kč.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 9. 3.]

Tento týden děti dostaly rozpis plánovaných akcí.

V pondělí 11. 3. nás čeká přednáška BESIP, která je zdarma a trvá 2 vyučovací hodiny.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 21. 2.]

Děti dnes dostaly změnu rozvrhu na příští týden. Není potřeba ji podepisovat.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 5. 2.]

V pátek 8. 2. navštívíme KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY. Odchod mezi 7:55 a 8:00 hodin. Návrat v 10:45 hodin.

11. 2. - 15. 2. jsou jarní prázdniny.

V pondělí 18. 2. proběhne třídní kolo recitační soutěže. Děti se naučí přednášet básničku (minimálně 4 sloky).

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 29. 1.]

Ve čtvrtek 31. 1. dostanou děti 4. vyučovací hodinu vysvědčení, přinesou si na něj desky.

V pátek 1. 2. jsou pololetní prázdniny.

[Ing. Bc. Karel Martínek]Vrácen přeplatek 20,-Kč za PS - AJ Project 2. 

(Zápis v ŽK nebo zápisníku)

[Mgr. Soňa Vávrová][vloženo 18. 1.]

V pondělí 21. 1. budeme psát 1. pololetní písemnou práci z M.
Ve středu 23. 1. budeme psát 1. pololetní písemnou práci z ČJ.
Děti dostaly okruhy k těmto pracím a také jsou na webu.

 

V týdnu 21. 1. - 25. 1. probíhá sběr papíru.

 

Děti dnes dostaly změnu rozvrhu na příští týden. V pátek 25. 1. odpadá 6. vyučovací hodina.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 11. 1.]

Připomínám, že je nutné do středy 16. 1. zaplatit záloha na školu v přírodě.

V týdnu 21. 1. - 25. 1. proběhne sběr starého papíru.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 7. 1.]

V pátek 11. 1. proběhne ve škole 3. - 5. vyučovací hodinu ekologický program "Volně žijící zvířata ve městě".

Připomínám zaplacení zálohy na školu v přírodě do středy 16. 1.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 21. 12.]

Přeji Vám krásné Vánoce a mnoho štěstí a spokojenosti v novém roce. Vyučování po prázdninách začíná ve čtvrtek 3. 1. 2019.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 14. 12.]

Děti dnes dostaly změnu rozvrhu na příští týden. V pátek 21. 12. je vyučování ukončeno po 4. vyučovací hodině, proto Vás prosím o podepsání změny.

Také dnes dostaly informaci o změně ceny školy v přírodě (snížila se na 3.320,-- Kč), ostatní informace zůstávají beze změny. Prosím Vás o podepsání informace v notýsku. Zálohu (1.580,-- Kč) prosím nezapomeňte zaplatit do 16. 1. na účet školy s variabilním symbolem Vašeho dítěte.

V pondělí 17. 12. jdeme na 1. vyučovací hodinu do knihovny. Čeká nás návštěva kostela sv. Ignáce.

Do čtvrtka 20. 12. probíhá vyučování podle rozvrhu a normálně se učíme.

V pátek 21. 12. nás čeká vánoční besídka a během ní budou mít děti 2. vyučovací hodinu Hv.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 7. 12.]

Děti dnes dostaly změnu rozvrhu na příští týden. Není potřeba ji podepisovat, hodiny jsou odsuplovány.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 6. 12.]

Nové PRACOVNÍ SEŠITY Z AJ - PROJECT 2 - budeme používat v páté a šesté třídě (2. pol. 2019 + školní rok 2019/20).

Částka za tento sešit (knihu) je 220,-Kč

Děkuji za zakoupení PS potřebného k práci s učebnicí.

 

Některým dětem byla předána publikace na domácí procvičování diktátů. V případě zájmu zašlete do pátku 7. 12. zpět peníze, v opačném případě publikaci. Děkuji.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 3. 12.]

Informace k výuce:

 • Děti dnes dostaly změnu rozvrhu - hodiny jsou pouze přesunuty.
 • V úterý 4. 12. se zúčastníme Vánočního koncertu, který proběhne 3. vyučovací hodinu v tělocvičně školy.
 • Ve středu 5. 12. k nám přijde 1. vyučovací hodinu Mikuláš a 3. a 4. vyučovací hodinu jdou děti zpívat do FN.
 • V pátek 7. 12. budeme 1. - 3. vyučovací hodinu vytvářet adventní věnce (materiál si děti zajistí - korpus a drát už mám).

 

Informace k ŠvP:

Dětem dnes byly rozdány přihlášky na školu v přírodě. Prosím o její vyplnění a zaslání spodního dílu nejpozději do čtvrtka 6. 12. 2018. Zbytek si necháváte, protože tam máte důležité informace týkající se odjezdu, příjezdu atd.

Do středy 16. 1. 2019 musí být zaplacena záloha 1.580,-- Kč. Částku poukazujte na účet školy 5125339/0800 s variabilním symbolem Vašeho dítěte, dále napište ŠvP. Předem děkuji za spolupráci.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 1. 12.]

Děti budou mít příští týden opět změnu v rozvrhu (zatím ji v tištěné formě nedostaly).

Počátkem příštího týdne budu rozdávat závazné přihlášky na školu v přírodě.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 23. 11.]

Děti dnes dostaly změnu rozvrhu na příští týden. Není potřeba ji podepisovat, hodiny jsou pouze přesunuty.

V úterý 27. 11. se zúčastníme výukového programu 100 let ČSR, který proběhne ve škole.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 16. 11.]

Na třídních schůzkách byla dohodnuta částka 340,-- Kč na školní akce. Prosím o její zaslání. Děkuji.

 

Děti dnes dostaly změnu rozvrhu na příští týden. Není potřeba ji podepisovat, hodiny jsou pouze přesunuty.

 

V úterý 20. 11. se zúčastníme programu "Barvy světa", který proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu ve škole.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 9. 11.]

Děti dnes dostaly změnu rozvrhu na příští týden. Není potřeba ji podepisovat, hodiny jsou pouze přesunuty.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 3. 11.]

V pátek 9. 11. odpadá 6. vyučovací hodině, tj. vyučování ukončeno ve 12:40 hodin - prosím o podpis v žákovské knížce.

 

V pátek 9. 11. budeme psát 1. čtvrtletní písemnou práci z M.

V pondělí 12. 11. budeme psát 1. čtvrtletní písemnou práci z ČJ.

Děti dostaly okruhy k těmto pracím a také jsou na webu.

 

Ve středu 14. 11. se zúčastníme hudebního programu. Cena 80,-- Kč.

Ve středu 14. 11. se konají od 17:30 hodin třídní schůzky - prosím o podpis v žákovské knížce.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 24. 10.]

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 11. 10.]

V úterý 16. 10. odpadá 6. vyučovácí hodina - vyučování končí v 12:40 hodin. Prosím o podepsání informace v žákovské knížce.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 6. 10.]

V pátek 12. 10. jdeme na 1. a 2. vyučovací hodinu do knihovny.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 28. 9.]

Ve středu 3. 10. se zúčastníme projektu „Klíč od Prahy 2“. Sraz v 7:45 hodin u šaten školy. Oblečení podle počasí. Venku budeme cca 2 hodiny.
V pátek 5. 10. se konají v naší škole volby. Vyučování je ukončeno během 4. vyučovací hodiny, tj. v 11:30 hodin.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 24. 9.]

V pátek 28. 9. je státní svátek - vyučování neprobíhá.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 18. 9.]

V pondělí 24. 9. budeme psát zahajovací písemnou práci z M.

Ve středu 26. 9. budeme psát zahajovací písemnou práci z ČJ.

 

Děti dnes dostaly okruhy k těmto pracím a také jsou na webu.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 15. 9.]

Informace k výuce:

 • V úterý 18. 9. budeme mít geometrii (děti budou potřebovat tužku, gumu, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko). Od října bude pravidelně každý pátek.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 13. 9.]

V týdnu 17. 9. - 21. 9. bude změna rozvrhu, děti změnu dnes obdržely. Prosím Vás o vyplnění jména, příjmení, třídy a Vašeho podpisu.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 8. 9.]

Od pondělí 10. 9. jedeme naplno:

 • pondělí a středa domácí úkol z českého jazyka;
 • úterý a čtvrtek domácí úkol z matematiky;
 • každý den pětiminutovka z matematiky;
 • každou středu diktát z českého jazyka.

 

Informace k předmětům ČESKÝ JAZYK a MATEMATIKA naleznete zde.

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 3. 9.]

Děti dnes dostaly žákovskou knížku, notýsek a několik formulářů:

 • v žákovské knížce prosím o vyplnění strany 1 (pouze jméno, příjmení a podpis);
 • v notýsku mají vlepené informace pro zahájení školního roku (prosím také o podpis) a rozpis cen za sešit a pracovní sešity (zde je nedoplatek 38,-- Kč);
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů - prosím o vyplnění a zaslání zpět;
 • dotazník žáka - prosím o opravu údajů a následné zaslání zpět;
 • zájmové kroužky s přihláškou pro 1. pololetí.

 

Dále prosím o zaplacení 50,-- Kč na pomůcky k předmětům Vv a Pč.

 

V pátek 7. 9. nás čekají VyšeHrátky.
- s sebou: sportovní oblečení a obuv podle počasí, svačinu a pití, možno i kapesné
- odchod: na začátku 1. vyučovací hodiny, tj. 8:00 hodin.
- návrat: během 4. vyučovací hodiny, tj. do 11:40 hodin (poté bude probíhat vyučování dle rozvrhu).
- cena: 90,-- Kč

 

Pondělní vyučování bude vždy ukončeno v 12:25 hodin (předmět Vv pojede bez přestávky).

[Ing. Bc. Karel Martínek][vloženo 1. 9.]

Milé děti, vážení rodiče,

nový školní rok se blíží ke svému startu. Dovolte mi Vás přivítat po prázdninách a popřál Vám mnoho úspěchů. Těším se na naši spolupráci.

 

Organizace prvních dnů nového školního roku:

 • v pondělí 3. 9. pouze 1. vyučovací hodina, tj. ukončení v 8:45 hodin.
 • v úterý 4. 9. vyučování od 3. vyučovací hodiny podle rozvrhu, ukončení po 4. vyučovací hodině, tj. v 11:40 hodin.
 • od středy 5. 9. probíhá vyučování podle rozvrhu v plném rozsahu.
 • ve středu 5. 9. se konají od 17:00 hodin třídní schůzky (učebna 5. A, 2. patro, místnost 313).

[Ing. Bc. Karel Martínek]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz