3. B - nástěnka

Dětem byly předány okruhy čtvrtletních prací. 

Děti, které jedou na ŠvP, obdržely formuláře týkající se bezinfekčnosti a potvrzení od lékaře. Další informace ke škole v přírodě podám na třídní schůzce (24. 4. v 17.30 hod.).

[Mgr. Markéta Štěpánková]Od 18. 3. budeme potřebovat učebnici Matematika - 3. díl.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Prosím o doplatek na školu v přírodě 1 830 Kč (nutno uhradit do 1. 4.). Pokud někdo zaplatil celou částku najednou, je třeba uhradit ještě 40 Kč. Důvodem je snížení počtu předem přihlášených žáků. Děkuji za pochopení.

[Mgr. Markéta Štěpánková]8. 3.  (4. vyuč. hodinu) proběhne ve škole výukový program BESIP. Je zdarma.

15. 3. jdeme do divadla (odchod ze školy v 8.00 hod., návrat během 3. vyuč. hodiny). Vstupné 80 Kč hrazeno z TF.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Děti se naučí přednášet básničku (minimálně 3 sloky) do třídního kola recitační soutěže, které proběhne v pondělí 18. 2. 

[Mgr. Markéta Štěpánková]Ve čtvrtek 31. 1. budeme 4. vyučovací hodinu rozdávat pololetní vysvědčení. Vyučování končí v 11. 40 hod.

1. 2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Na 2. pololetí si děti přinesou na hodiny tělesné výchovy cvičební úbor (budou ho potřebovat již 4. 2.).

[Mgr. Markéta Štěpánková]Od 2. pololetí se budeme učit podle nového rozvrhu, který si děti  příští týden vlepí do žákovské knížky.

[Mgr. Markéta Štěpánková]V pátek 25. 1. se zúčastníme výukového programu "Volně žijící zvířata ve městě". Program se uskuteční 1. - 3. vyučovací hodinu a bude hrazen z TF (50 Kč). Na 4. vyučovací hodinu si děti přinesou PS z ČJ a světlou čítanku.

[Mgr. Markéta Štěpánková]V týdnu 21. 1. - 25. 1. proběhne sběr starého papíru.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Na geometrii budeme potřebovat kružítko.

Dětem byly předány okruhy a termíny pololetních prací (M - 11. 1., ČJ - 15. 1. a AJ - 17. 1.).

 

Do 21. 1. je potřeba uhradit zálohu na školu v přírodě (1 580 Kč). Potřebné údaje k zaplacení mají děti v notýsku.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Přeji Vám krásné Vánoce a mnoho štěstí a spokojenosti v novém roce. Výuka po prázninách začíná 3. 1. 2019.

[Mgr. Markéta Štěpánková]21. 12. si uděláme krátkou vánoční besídku a od 10.00 hod. půjdeme do kina MAT na film Pat a Mat Zimní radovánky.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Paní učitelka Dáša prosí, aby děti měly na vystoupení na Vánoční jarmark 18. 12. černé oblečení (chlapci tričko/košili, kalhoty/tepláky, děvčata tričko, punčocháče/legíny).

 

V pátek 21. 12. jdeme od 10.00 hod. do kina Mat na film Pat a Mat. Vstupné 100 Kč hrazeno z TF.

 

8. 1. půjdeme na první dvě vyučovací hodiny do knihovny. Děti si přinesou "Karlíka".

[Mgr. Markéta Štěpánková]Dětem byly. předány publikace na domácí procvičování z češtiny a matematiky. V případě zájmu zašlete do pátku 7. 12. příslušnou částku (75 Kč za jednu knihu), v opačném případě publikace. Děkuji.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Sběr papíru je přesunut na leden.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Dětem byla předána závazná přihláška na školu v přírodě. Prosím o její vyplnění (odstřihněte spodní díl, zbytek si ponechte, protože tam jsou uvedeny  informace o odjezdu, příjezdu, popř. stornu a připojištění).
Záloha ve výši 1 580 Kč musí být zaplacena nejpozději do 16. 1. 2019. Částku poukazujte na účet školy 512 53 39/0800 s variabilním symbolem dítěte,  který najdete vlepený v notýsku. Dále napište ŠVP Artur.(Budu vlepovat pouze předběžným zájemcům).

[Mgr. Markéta Štěpánková]4. 12. se zúčastníme výchovného koncertu v tělocvičně školy. Vstupné hrazeno z TF.

 

13. 12. jdeme na první dvě vyuč. hodiny do knihovny.

[Mgr. Markéta Štěpánková]27. 11. proběhne ve škole výukový program 100 let ČSR. Cena 50 Kč (hrazeno z TF). 

[Mgr. Markéta Štěpánková]Děti mají v notýsku vlepenou předběžnou přihlášku na školu v přírodě. Prosím o její vyplnění.

 

Termíny čtvrtletních prací:

8. 11. český jazyk

14. 11. matematika

Dětem byly předány okruhy učiva. 

 

14. 11. se konají  od 17. 30 hodin třídní schůzky. 

[Mgr. Markéta Štěpánková]6. 11. jdeme do divadla. Cena 80 Kč, odchod ze školy v průběhu 2. vyučovací hodiny, návrat během 5. hodiny.

13. 11. půjdeme na první 2 vyuč. hodiny do knihovny. Děti, které si při minulé návštěvě vypůjčily knihy či časopisy, by je měly vrátit nejpozději 6. 11. 

[Mgr. Markéta Štěpánková]V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Fotografování zájemců proběhne 23. 10. v 8.00 hod. 

Kartičkám do mléčného automatu, které děti dostaly v loňském roce, končí platnost k 30. 11. 2018. Letošní edice je platná od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2019.

[Mgr. Markéta Štěpánková]26. 10. proběhne ve škole výchovný program „Neubližujme si !“ zaměřený na prevenci šikany. Děti, které mají z loňského školního roku třídní fond, mají program již uhrazen (70 Kč). 

[Mgr. Markéta Štěpánková]Prosím zaškrtněte v notýsku zájem či nezájem o přehled vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Cena 49 Kč + balné a poštovné.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Připomínám, že v pátek 5. 10. je provoz ŠD pouze do 13.00 hod. (volby).

[Mgr. Markéta Štěpánková]9. 10. půjdeme první dvě vyučovací hodiny do knihovny.

 

Děti dostaly letáčky na focení. Případní zájemci přinesou vyplněný letáček do školy.

Fotografování se uskuteční 23. 10.

[Mgr. Markéta Štěpánková]5. 10. 2018 se konají v naší škole volby. Konec vyučování v 11.30 hod. Provoz ŠD maximálně do 13.00 hod.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Paní učitelka Smolová prosí rodiče o zakoupení notového sešitu na hudební výchovu.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Informace k výuce:

Stejně jako v loňském školním roce budou děti dostávat domácí úkoly v Po, Út a Čt, ve St píšeme diktát a v Pá máme geometrii (děti budou potřebovat tužku, gumu, pravítko, trojúhelník s ryskou, později kružítko). Děkuji.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Děti dnes obdržely "Dotazník žáka" a "Souhlas pro pověřenou osobu". Prosím o kontrolu údajů a zaslání zpět do školy. Děkuji.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Dětem byl předán přehled zájmových kroužků pro letošní školní rok a "Souhlas se zpracováním osobních údajů". Prosím o vyplnění a navrácení do školy. Děkuji.

[Mgr. Markéta Štěpánková]Milé děti, vážení rodiče,
vítám Vás po prázdninách a těším se na naši další spolupráci.

 

3. 9. končíme po 1. vyučovací hodině.

4. 9. (1.a 2. vyuč. hodina třídnické práce), dále dle rozvrhu, konec vyučování v 11.40 hod. Další dny se budeme učit podle rozvrhu.

10. 9. začíná výuka plavání. Odchod ze školy v 8.00 hod., návrat v průběhu 3. vyuč. hodiny.

Děti si přinesou kufřík na výtvarnou výchovu (Čt).

Dále budu vybírat nedoplatek za pracovní sešity (info v notýsku).

[Mgr. Markéta Štěpánková]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz