3. A - nástěnka

Ve druhém pololetí budou děti potřebovat kružítko.

V týdnu od 21.1. do 25.1. proběhne na škole sběr starého papíru.

17.1. jdeme na přednášku do knihovny.

18.1. máme výukový program o zvířatech ve městě.Trvá 3 vyučovací hodiny a stojí 50 Kč.

Stále ještě některé děti nemají nůžky a lepidlo, žádám o kontrolu a případně dokoupení.

Dnes dostaly děti nový rozvrh hodin, který bude platit od 1.2. 2019

[Mgr. Dana Kuchynkova]Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce. Dana Kuchynková

Ve škole se opět uvidíme ve čtvrtek 3.1. 2019

[Mgr. Dana Kuchynkova]4.12 se zúčastníme výchovného koncertu v tělocvičně naší školy, vstupné 40,-

-každou středu máme geometrii - připomeňte prosím dětem, že mají mít ořezané tužky a pravítka

-z vašeho příspěvku 50,- jsem koupila adventní kalendář za 36,-, zbývajících 14,- využiji na adventní sáčky na každý den pro jednoho

[Mgr. Dana Kuchynkova]Do 18.12. přečtou děti jednu knížku s dětským hrdinou

[Mgr. Dana Kuchynkova]27.11. Proběhne ve škole výukový program- 100let ČSR za 50,-

4.12.   Bude v tělocvičně školy výchovný koncert - folk za 40,-

20.12. Jdeme na třetí setkání do knihovny

[Mgr. Dana Kuchynkova]6.11. jdeme do divadla v Korunní ul., vstupné 80,- ,prosím zaplatit do pondělí 5.11.

8.11. budeme psát čtvrtletní práci z čj: párové souhlásky, doplňování i/í y/ý u ú ů, řazení slov abecedně, dělení slov na slabiky, vyhledávání pod. jmen a sloves, slova opačného významu, druhy vět, diktát.

13.11.čtvrtletní práce z m: násobení a dělení, sčítání a odčítání do 100, početní výkony se závorkou, slovní úlohy, G-bod, přímka, polopřímka, úsečka

[Mgr. Dana Kuchynkova]Prosím zaškrtněte v žákovské knížce zájem či nezájem o kalendář vyjmenovaných a příbuzných slov.   Kuchynková

[Mgr. Dana Kuchynkova]Ve čtvrtek 11.10. jdeme do knihovny.

23.10. bude vánoční fotografování.Kdo má zájem, pošle vyplněný formulář.

Některé děti ještě nemají obalené sešity, prosím o kontrolu.

Do konce října každý přečte a představí jednu přečtenou knihu.

                                                                        Kuchynková

[Mgr. Dana Kuchynkova]V pátek 5.10. 2018 proběhnou v naší škole volby. Výuka končí v 11,40 a provoz ŠD ma-

ximálně do 13,00.

Domácí úkoly budou děti dostávat pravidelně, vždy v úterý a čtvrtek.

Vždy ve středu máme geometrii - děti by měly mít ořezanou tužku č.3 a trojúhelník s

ryskou.

V úterý 25.9. píšeme opakovací práci z českého jazyka / doplňování u,ú,ů, tvrdé a měkké souhlásky, vyhledání slovesa ve větě, dě,tě ně, znaménko za větou, spodoba, diktát/.

Ve středu 26.9. píšeme opakovací práci z matematiky / +,-do 100, násobení a dělení, slovní úloha, závorky a geometrie-bod,čára,přímka/.

[Mgr. Dana Kuchynkova]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz