3. A - nástěnka

Informace o zítřejším výletu: sraz v 7,45 u školní družiny, návrat kolem 14,00- odhlásit oběd.

S sebou- pláštěnku, velkou svačinu, kapesné a dobrou náladu.

[Mgr. Dana Kuchynkova]Dobrý den, jistě Vás už děti informovaly, co se ve třídě stalo. Žádám všechny rodiče, aby dětem do školy nedávali větší obnosy peněz. Pokud musí přinést více peněz, dá si je ke mně nebo si je může uložit v kanceláři školy.Stále jsme nezjistili, kdo to udělal. Kuchynková Dana

[Mgr. Dana Kuchynkova]Plán akcí na měsíc březen:

5.3. jdeme do knihovny

8.3. přednáška BESIP

15.3.divadelní představení "Příběhy vodníka Česílka" cena 80,-

/ děti mají vše napsáno ve školníčku/

 

Za 100,-,kterou jste dávali, koupím dětem velké lepidlo, tužku na geometrii,náhradní náplně do gumavacího pera a společné velké tekuté lepidlo.

Děti by měly mít v penále náhradní tužku a pero.

[Mgr. Dana Kuchynkova]Ve druhém pololetí budou děti potřebovat kružítko.

V týdnu od 21.1. do 25.1. proběhne na škole sběr starého papíru.

17.1. jdeme na přednášku do knihovny.

18.1. máme výukový program o zvířatech ve městě.Trvá 3 vyučovací hodiny a stojí 50 Kč.

Stále ještě některé děti nemají nůžky a lepidlo, žádám o kontrolu a případně dokoupení.

Dnes dostaly děti nový rozvrh hodin, který bude platit od 1.2. 2019

[Mgr. Dana Kuchynkova]Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce. Dana Kuchynková

Ve škole se opět uvidíme ve čtvrtek 3.1. 2019

[Mgr. Dana Kuchynkova]4.12 se zúčastníme výchovného koncertu v tělocvičně naší školy, vstupné 40,-

-každou středu máme geometrii - připomeňte prosím dětem, že mají mít ořezané tužky a pravítka

-z vašeho příspěvku 50,- jsem koupila adventní kalendář za 36,-, zbývajících 14,- využiji na adventní sáčky na každý den pro jednoho

[Mgr. Dana Kuchynkova]Do 18.12. přečtou děti jednu knížku s dětským hrdinou

[Mgr. Dana Kuchynkova]27.11. Proběhne ve škole výukový program- 100let ČSR za 50,-

4.12.   Bude v tělocvičně školy výchovný koncert - folk za 40,-

20.12. Jdeme na třetí setkání do knihovny

[Mgr. Dana Kuchynkova]6.11. jdeme do divadla v Korunní ul., vstupné 80,- ,prosím zaplatit do pondělí 5.11.

8.11. budeme psát čtvrtletní práci z čj: párové souhlásky, doplňování i/í y/ý u ú ů, řazení slov abecedně, dělení slov na slabiky, vyhledávání pod. jmen a sloves, slova opačného významu, druhy vět, diktát.

13.11.čtvrtletní práce z m: násobení a dělení, sčítání a odčítání do 100, početní výkony se závorkou, slovní úlohy, G-bod, přímka, polopřímka, úsečka

[Mgr. Dana Kuchynkova]Prosím zaškrtněte v žákovské knížce zájem či nezájem o kalendář vyjmenovaných a příbuzných slov.   Kuchynková

[Mgr. Dana Kuchynkova]Ve čtvrtek 11.10. jdeme do knihovny.

23.10. bude vánoční fotografování.Kdo má zájem, pošle vyplněný formulář.

Některé děti ještě nemají obalené sešity, prosím o kontrolu.

Do konce října každý přečte a představí jednu přečtenou knihu.

                                                                        Kuchynková

[Mgr. Dana Kuchynkova]V pátek 5.10. 2018 proběhnou v naší škole volby. Výuka končí v 11,40 a provoz ŠD ma-

ximálně do 13,00.

Domácí úkoly budou děti dostávat pravidelně, vždy v úterý a čtvrtek.

Vždy ve středu máme geometrii - děti by měly mít ořezanou tužku č.3 a trojúhelník s

ryskou.

V úterý 25.9. píšeme opakovací práci z českého jazyka / doplňování u,ú,ů, tvrdé a měkké souhlásky, vyhledání slovesa ve větě, dě,tě ně, znaménko za větou, spodoba, diktát/.

Ve středu 26.9. píšeme opakovací práci z matematiky / +,-do 100, násobení a dělení, slovní úloha, závorky a geometrie-bod,čára,přímka/.

[Mgr. Dana Kuchynkova]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz