3. A - nástěnka

Prosím zaškrtněte v žákovské knížce zájem či nezájem o kalendář vyjmenovaných a příbuzných slov.   Kuchynková

[Mgr. Dana Kuchynkova]Ve čtvrtek 11.10. jdeme do knihovny.

23.10. bude vánoční fotografování.Kdo má zájem, pošle vyplněný formulář.

Některé děti ještě nemají obalené sešity, prosím o kontrolu.

Do konce října každý přečte a představí jednu přečtenou knihu.

                                                                        Kuchynková

[Mgr. Dana Kuchynkova]V pátek 5.10. 2018 proběhnou v naší škole volby. Výuka končí v 11,40 a provoz ŠD ma-

ximálně do 13,00.

Domácí úkoly budou děti dostávat pravidelně, vždy v úterý a čtvrtek.

Vždy ve středu máme geometrii - děti by měly mít ořezanou tužku č.3 a trojúhelník s

ryskou.

V úterý 25.9. píšeme opakovací práci z českého jazyka / doplňování u,ú,ů, tvrdé a měkké souhlásky, vyhledání slovesa ve větě, dě,tě ně, znaménko za větou, spodoba, diktát/.

Ve středu 26.9. píšeme opakovací práci z matematiky / +,-do 100, násobení a dělení, slovní úloha, závorky a geometrie-bod,čára,přímka/.

[Mgr. Dana Kuchynkova]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz