4. B - nástěnka

Přeji krásné léto dětem a rodičům, kterým zároveň děkuji za spolupráci během školního roku.

[Mgr. Soňa Vávrová]Učebnice do 5. třídy převezmeme v 1. týdnu nového školního roku - pro  dvě třídy 5.A a 5.B je jich méně  a dokupují se nové.

[Mgr. Soňa Vávrová]V TÝDNU 25.6. - 28. 6. KONČÍ VYUČOVÁNÍ V 11:40.

V pátek 29. 6. se odchází ze školy po rozdání vysvědčení 1. hodinu.

Prosím podepsat informace v ZÁPISNÍKU ŽÁKA.

[Mgr. Soňa Vávrová]V pondělí 25.6. 2018 se koná sportovní dopoledne v areálu ZŠ Botičská.
Odchod společně ze školy, sportovní oblečení, obuv a svačinu. Výuka neprobíhá.

[Mgr. Soňa Vávrová]Kontrola a odevzdávání učebnic proběhne v týdnu 18 - 22.6. 

[Mgr. Soňa Vávrová]Sraz na výlet zámek Loučeň  4. 6. V 7.40 - 7.45 ve výklenku kostela naproti škole. Podrobnosti v zápisnících. 

Děti, které nemají kopii platné kartičky pojišťovny ve škole, si vezmou originál s sebou. 

[Mgr. Soňa Vávrová]14. - 15.5. 2018   je uzavřen vchod do šatny. Děti se nebudou přezouvat.

[Mgr. Soňa Vávrová]ČÁSTKA ZA SEŠITY A POMŮCKY NA ŠK. ROK 2018 - 2019

bude cca 500,-Kč na žáka 

[Mgr. Soňa Vávrová]Informace o akcích květen - červen:
18. 5.  MISE VYŠEHRAD  - interaktivní vycházka, prostřednictvím her přiblížené události a postavy historie a mytologie        cena: 90,-Kč

 

21. 5. - 25. 5.  SBĚR STARÉHO PAPÍRU

23. 5.   FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ  (40,-Kč společná, 25,-Kč skupinka, samostatné foto 25,-Kč, min. počet skupinky 2 děti)

24. 5.   OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ - BĚH gym. Botičská


28. 5.  ŠIFRA MISTRA BRAILLA - přednáška o lidských smyslech a jejich funkci, děti přijdou do kontaktu s handicapovanými lidmi. Lektoři dětem ukáží i práci vodicích psů a pomůcky,                   které těmto lidem pomáhají ...   cena: 40,-Kč


4. 6.   školní výlet ZÁMEK LOUČEŇ - labyrint v zahradách + život na zámku

          domů posíláme přihlášku k výletu, prosíme o vyplnění

          cena: 400,-Kč  (cestovné + vstupné, 10Kč zatím navíc kvůli počtu dětí - bude vyúčtováno)

 

8. 6.   setkání v KRYPTĚ PARAŠUTISTŮ kostela sv. Cyrila a Metoděje v rámci poznávání historie okolí školy 

 18. 6.   KOSTEL sv. Václava na Zderaze  - setkání s historií v okolí

 

13. 6 .  JACKIE AND HORRIBLE FAMILY -  anglické divadlo v Redutě        cena: 75,-Kč

25. 6.   SPORTOVNÍ DEN

26. 6.   ŠKOLNÍ AKADEMIE

- žáci mají v záloze 50,-Kč za divadlo ve škole, které neproběhlo kvůli stavbě

- částka za uvedené akce: 400,-Kč + 155,-Kč (mimo fotografování)

[Mgr. Soňa Vávrová]Informace:   od čtvrtka  29. 3. do pondělí 2. 4. jsou velikonoční prázdniny. Nástup do školy je v úterý 3. 4.

[Mgr. Soňa Vávrová]INFORMACE:

7. 3. Pražské poetické setkání
Školní kolo recitační soutěže

9. 3. Sedmičky  Josefa Lady
Výstava  Tančící dům
Cena: 50,- Kč

16. 3. Matematický klokan

Anglické divadlo  3. 4.  v 10:00 v budově školy
název:  Travel Machine
cena: 50,-Kč

[Mgr. Soňa Vávrová]Nemocné děti:   Čj, M, Aj - D.Ú. na volných listech, kdo nemá doma, doplní si po příchodu do školy + látku z Vl.

Př - vznik půdy - učebnice str.31 + obrázek zem. kůra

[Mgr. Soňa Vávrová]ŘEDITELSKÁ VOLNA:
(stavební práce  v budově)
26. února

30. dubna
2. května

7. května

[Mgr. Soňa Vávrová]D.Ú.  přes prázdniny - děti si vyberou  báseň  do školní recitační soutěže, kterou se začnou učit zpaměti.

                                       Délka asi 3 - 5 slok, s výběrem pomůžeme.

[Mgr. Soňa Vávrová]Informace:

30. 1.   úterý - divadlo v Dlouhé - Tatínek není k zahození

31. 1.   středa - pololetní vysvědčení, vyučování končí po 4. hodině v 11.40

2. 2.     pátek - začínají prázdniny

14. 2.   středa - nástup do školy po prázdninách a řed. volnu

[Mgr. Soňa Vávrová]V pátek 26.1. 2018 z důvodu 2. kola prezidenstských voleb končí vyučování v 11.30 hod. Družina do 13.00 hod.

[Mgr. Soňa Vávrová]16.1. 2018 - pololetní práce ČJ
17.1. 2018 - pololetní práce M

[Mgr. Soňa Vávrová]INFORMACE:
pátek 12.1. 2018 - 1. kolo prezidentských voleb
- konec vyučování: 11.30 hod.
- provoz ŠD do 13.00 hod.
pátek 26.1.2018 - může být 2. kolo prezidentských voleb
- konec vyučování: 11.30 hod.
- provoz ŠD do 13.00 hod.
2.2. 2018 - jednodenní pololetní prázdniny
3.2. - 11.2. 2018 - jarní prázdniny
12. - 13.2. 2018 - ředitelské volno (výměna oken)

[Mgr. Soňa Vávrová]Všem rodičům a dětem přeji klidné a radostné svátky, zdraví a pohodu v novém roce.

S. Vávrová

[Mgr. Soňa Vávrová]Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. , do školy jdeme:  středa 3. 1.

[Mgr. Soňa Vávrová]8.1.2018-test přírodověda, téma: les

[Mgr. Lenka Pítová]Přehled akcí :  18.12. pokračování poznávání historie okolí školy - sv. Ignác na Karlově náměstí v adventním čase s paní Šafářovou z knihovny Dittrichova

                          20. 12. kino Mat - filmový příběh Cuketka,   cena: 80,- Kč 

                          22. 12. vánoční besídka s nadílkou ve třídě - pohoštění z vlastních dobrot 

                          30. 1. divadlo v Dlouhé: Tatínek není k zahození,  cena : 70,-Kč

[Mgr. Soňa Vávrová]1. 12.  Knihovna Školská - Staré pověsti české  8.30 - 10.00

[Mgr. Soňa Vávrová]Čtvrtletní písemné práce: M - 16. 11., Čj - 20. 11. obsah: informace v zápisníku.

[Mgr. Soňa Vávrová]14.11.2017-test Přírodověda-Živočichové

[Mgr. Lenka Pítová]23.10.2017-test Př-Rostliny- vše mají děti v sešitech

[Mgr. Lenka Pítová]Dne 30. 10. 2017 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu stavebních prací v prostorách budovy školy. Nástup do školy po prázdninách bude v úterý 31. 10.

[Mgr. Soňa Vávrová]V pátek 20. 10. budou v naší škole probíhat volby. Konec vyučování bude v 11.30 hod.

Provoz ŠD je pouze do 13.00 hod., do této doby je nutné děti vyzvednout.

[Mgr. Soňa Vávrová]Od října budeme opět zpracovávat četbu knih formou čtenářských deníků nebo prezentací na volné listy se čtením ukázky textu.  

[Mgr. Soňa Vávrová]Přehled akcí:

17. 10. 2017 - knihovna Školská - Dějiny Prahy - 8.30 hod
23.10. 2017 - Policie ČR - prevence
3.11. 2017 - knihovna Dittrichova - 9.00 hod.,  Historie okolí školy
12. 12. 2017- divadlo SEMTAMŤUK  9.00 hod  -  Pověsti pro štěstí

[Mgr. Soňa Vávrová]Ve středu 27. 9. proběhne na naší škole pro celý 1. stupeň výukový program : U sousedů v Evropě. Cena je 45 Kč. V  úterý prosím poslat 45,- Kč. Děkuji.

 

29. 9. 2017 - probíhá výuka

[Mgr. Soňa Vávrová]Dodatečně byly dětem zakoupeny notové sešity v hodnotě 5,- Kč.
Děti, které mají třídní fond, mají sešit zaplacen.

[Mgr. Soňa Vávrová]Informace pro rodiče k vlastivědě a přírodovědě:

-kontrolní testy píšeme po krátkých úsecích

-děti se učí jen ze zápisů v sešitě, které opisují z tabule

-přijde-li dítě po nemoci, opíše si záznam od spolužáka nebo  požádá učitele o pořízení kopie a učivo se naučí

[Mgr. Lenka Pítová]Vážení rodiče a milí žáci, vítám vás v novém školním roce:

Organizace 1. školního týdne:
4.9. - žáci končí v 8.45 hod.
5.9. - 1. a 2. vyučovací hodinu třídnické práce, dále dle rozvrhu, konec vyučování v 11.40 hod.
Od 6.9.  se učíme dle rozvrhu.
V pátek 8.9. nás v 10.30 hod. čekají VYŠEHRÁTKY - téma: "Vynálezy a vynálezci" - podrobnosti o platbě mají děti
Děti dnes obdrží žákovskou knížku a několik tiskovin k vyplnění, zítra další ke kontrole či následné opravě.
Děkuji za včasné dodání.

 

Dále některé děti mají prošlé karty ZP. Prosím o aktualizaci.
Požádáme s dětmi do třídy o hygienické utěrky, papírové kapesníčky a mýdla.

[Mgr. Soňa Vávrová]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz