5. B - nástěnka

Nové PRACOVNÍ SEŠITY Z AJ - PROJECT 2 -  budeme používat v páté a šesté třídě (2. pol. 2019 + školní rok 2019/20).

Částka za tento sešit (knihu) je 220,-Kč

Děkuji za zakoupení PS  potřebného k práci s učebnicí.

[Mgr. Soňa Vávrová]



10.12. - pondělí - odpadá poslední 5.  vyučovací hodina Pč 

[Mgr. Soňa Vávrová]



Tř. schůzky:      středa 14. 11.  od 17.30

[Mgr. Soňa Vávrová]



Termíny čtvrtletních testů:   út 13. 11. ČJ

                                             čt  15. 11. M

podrobnosti o obsahu testů v zápisníčcích

[Mgr. Soňa Vávrová]



V pátek 9. 11. odpadá předmět  ITZ (6. vyuč. hod.)

[Mgr. Soňa Vávrová]



Kázeňské problémy se žáky 8. ročníku:

Děti, které se ocitly v  konfliktních situacích, byly informovány o probíhajícím řešení ve spolupráci s rodiči žáků 8. ročníku.

[Mgr. Soňa Vávrová]



Podzimní prázdniny:       po.  29.10. - út. 30.10. 2018   (viz žákovská knížka)

[Mgr. Soňa Vávrová]



AKCE ŘÍJEN - PROSINEC:

   4. 10.  Klíč od Prahy 2 - Náplavka - org. MÚ Praha 2

15. 10.  knihovna Dittrichova - pokračování projektu poznávání literatury a historie Prahy

14. 11.  Cesta kolem světa - Muzeum hudby - poznávání hudby různých kultur  (cena: 80,-Kč)

20. 11.  Barvy světa

27. 11.  100 let ČSR - program ve škole   (50,-Kč)

  4. 12.   Výchovný koncert - Beatles - tělocvična   (40,-Kč)

17. 12.  sv. Ignác - advent  (ve spolupráci knihovna Dittrichova)

[Mgr. Soňa Vávrová]



VOLBY
V pátek 5. 10. končí vyučování v 11.30.
ŠD do 13.00

[Mgr. Soňa Vávrová]



V týdnu 17. 9. - 21. 9. je  změna rozvrhu, info v zápisnících.

[Mgr. Soňa Vávrová]



KLÍČ OD PRAHY 2
Čtvrtek 4. 10. od 8.00  - NÁPLAVKA
Poznávací projekt MÚ Prahy 2 formou vycházky s průvodcem
Sejdeme se ráno  v 7.45 u šaten školy oblečeni podle počasí,
venku budeme cca 2 hodiny.

[Mgr. Soňa Vávrová]



Vážení rodiče, vítám vás po prázdninách a těším se na vzájemnou spolupráci.

 

Organizace prvních dnů nového školního roku:
v pondělí 3. 9. pouze 1. vyučovací hodina, tj. ukončení v 8:45 hodin.
v úterý 4. 9. vyučování od 3. vyučovací hodiny podle rozvrhu, ukončení po 4. vyučovací hodině, tj. v 11:40 hodin.
od středy 5. 9. probíhá vyučování podle rozvrhu v plném rozsahu.

Pozor: úterní vyučování bude vždy ukončeno v 13:25 hod (předmět Vv proběhne bez přestávky)

 

V úterý žáci dostanou kromě učebnic a sešitů  žákovské knížky, zápisníky a dokumenty k vyplnění:

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - prosím o vyplnění a zaslání zpět;
dotazník odpovědnosti za žáka - prosím o opravu údajů a následné zaslání zpět;
zájmové kroužky s přihláškou pro 1. pololetí.

Dále prosím o zaplacení 50,- Kč na pomůcky k předmětům Vv a Pč.

 

V pátek 7. 9. nás čekají VyšeHrátky na Vyšehradě - vyučování v terénu.
- s sebou: sportovní oblečení a obuv podle počasí, svačinu a pití, možno i kapesné
- odchod: na začátku 1. vyučovací hodiny, tj. 8:00 hodin. cena akce: 90,-Kč

[Mgr. Soňa Vávrová]


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz