INFORMACE K ZÁPISU

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Sídlo: Mateřská škola Na Zbořenci 7, Praha 2

Mgr. Helena Razáková pověřená vedením MŠ
tel: 224 923 582
e-mail: skolka@zsressl.cz
www.zsressl.cz

K zápisu do MŠ přijďte se svým dítětem 6. 5. 2019 od 14:30 do 17:00 hod. nebo 7. 5. 2019 od 13:00 do 15:30 hod.

S sebou:

 • Kompletně vyplněná žádost (Přihláška)
 • Kompletně vyplněný Evidenční list dítěte (potvrzený lékařem)
 • Doklady k ověření údajů:

Doklady k ověření údajů:

 • rodný list dítěte
 • trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz)
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • cizinci mimo EU - povolení k pobytu, pas

Důležité upozornění:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (bude uvedeno na přihlášce!!!) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Dny otevřených dveří: 24. a 25. 4. 2019 9:00-10:30 15:30-17:00 hod.

 • Kritéria přijetí do MŠ
 • Evidenční list
 • Přihláška do MŠ
 •  

     Adresa

  Základní škola a Mateřská škola Praha 2
  Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
  Zřizovatel: Městská část Praha 2
  MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

     Kontakt

  telefon kancelář zš: 224 923 700
  telefon mobilní zš: 739 320 776
  telefon kancelář mš: 224 923 582
  omlouvání dětí mš: 224 923 582

     E-mail

  kancelář zš: info@zsressl.cz
  kancelar mš: skolka@zsressl.cz
  omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
  web administrace: admin@zsressl.cz