Zaměstnanci

Školní rok 2018/2019 - pracovníci mateřské školy a jejich zařazení - stav k 3. 1. 2019

jméno funkce
Mgr. Jaroslav Procházka ředitel základní a mateřské školy
Mgr. Helena Razáková učitelka mateřské školy 
pověřená vedením školy
Mgr. Tereza Drchalová Dvořáková učitelka mateřské školy
Mgr. Lucie Rašková učitelka mateřské školy
Monika Hánová, DiS učitelka mateřské školy
Eva Kalinová učitelka mateřské školy
Monika Rožcová učitelka mateřské školy
Anela Langerová DiS. hospodářka ŠJ MŠ
Kateřina Raisová školnice a uklízečka v mateřské škole
Monika Hotovcová kuchařka - jídelna mateřské školy
Marie Šilovová kuchařka - jídelna mateřské školy

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

   Kontakt

telefon kancelář zš: 224 923 700
telefon mobilní zš: 739 320 776
telefon kancelář mš: 224 923 582
omlouvání dětí mš: 224 923 582

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
kancelar mš: skolka@zsressl.cz
omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz