Platby stravného
Minimální částka nutná k pokrytí stravy na březen 2019
 
Stravné
3/2019
SS
1 224
2 0
3 429
4 585
5 663
6 330
7 585
8 0
9 585
10 0
11 0
12 0
13 195
14 195
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 468
25 507
26 0
27 663
28 0
29 546
30 33
31 0
32 624
33 0
34 0
35 741
36 507
37 819
38 0
39 78
40 0
41 819
42 0
43 195
44 703
45 585
46 96
47 421
48 0
49 468
50 39
51 283
52 0
53 0
54 0
55 0
56 390
57 0
58 0
59 0
60 0

 

Č. ÚČTU: 6435021/0100

Postup platby

Stravné se platí předem, nejpozději do 15. dne v měsíci.
Stravné je počítáno na plný počet pracovních dnů v měsíci.

Pokud máte uvedenou nulovou částku, máte dostatečný kredit
a stravné na daný měsíc platit nemusíte.
Při platbě uvádějte specifický symbol dítěte.

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

   Kontakt

telefon kancelář zš: 224 923 700
telefon mobilní zš: 739 320 776
telefon kancelář mš: 224 923 582
omlouvání dětí mš: 224 923 582

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
kancelar mš: skolka@zsressl.cz
omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz