Platby stravného
Minimální částka nutná k pokrytí stravy na říjen 2018
 
SS
1 736
2 0
3 351
4 897
5 897
6 0
7 897
8 819
9 702
10 0
11 0
12 436
13 858
14 858
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 610
22 0
23 0
24 897
25 819
26 0
27 897
28 663
29 897
30 0
31 0
32 780
33 507
34 663
35 108
36 429
37 741
38 585
39 780
40 0
41 897
42 819
43 624
44 818
45 0
46 591
47 685
48 229
49 544
50 897
51 780
52 1482
53 663
54 0
55 0
56 780
57 741
58 780
59 546
60 156
 
Č. ÚČTU: 6435021/0100

Postup platby

Stravné se platí předem, nejpozději do 15. dne v měsíci.
Stravné je počítáno na plný počet pracovních dnů v měsíci.

Pokud máte uvedenou nulovou částku, máte dostatečný kredit
a stravné na daný měsíc platit nemusíte.
Při platbě uvádějte specifický symbol dítěte.

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

   Kontakt

telefon kancelář zš: 224 923 700
telefon mobilní zš: 739 320 776
telefon kancelář mš: 224 923 582
omlouvání dětí mš: 224 923 582

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
kancelar mš: skolka@zsressl.cz
omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz