Rozhodnutí o přijetí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 2, RESSLOVA 10
_________________________________________________________
www.zsressl.cz
skolka@zsressl.cz

Rozhodnutí o  přijetí  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10 odloučeného pracoviště Mateřské školy, Praha 2, Na Zbořenci 7 na základě § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a kritérií Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10.

Seznam uchazečů

Pořadové č. Uchazeč Výsledek řízení
1. 31 přijat/a
2. 23 Správní řízení pozastaveno
3. 6 přijat/a
4. 5 přijat/a
5. 18 přijat/a
6. 19 přijat/a
7. 32 přijat/a
8. 11 přijat/a
9. 8 přijat/a
10. 28 přijat/a
11. 16 přijat/a
12. 17 Správní řízení pozastaveno
13. 1 přijat/a
14. 26 přijat/a
15. 9 přijat/a
16. 2 přijat/a
17. 21 přijat/a
18. 7 přijat/a
19. 27 přijat/a
20. 22 přijat/a
21. 14 přijat/a
22. 13 přijat/a
23. 24 přijat/a
24. 4 přijat/a
25. 25 přijat/a
26. 3 přijat/a

Žádám uchazeče, kteří jsou přijati i v jiných mateřských školách a do MŠ Na Zbořenci nenastoupí, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili (písemně). Děkuji.

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v MŠ od 4. 6. do 30. 6. 2018 kdykoli v době provozu MŠ (6:30–17:00), kde dostanete i bližší informace k nástupu.

Mgr. Helena Razáková
pověřená vedením MŠ

Datum zveřejnění 15. 5. 2018


   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

   Kontakt

telefon kancelář zš: 224 923 700
telefon mobilní zš: 739 320 776
telefon kancelář mš: 224 923 582
omlouvání dětí mš: 224 923 582

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
kancelar mš: skolka@zsressl.cz
omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz