Rozhodnutí o přijetí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 2, RESSLOVA 10
_________________________________________________________
www.zsressl.cz
skolka@zsressl.cz

Rozhodnutí o přijetík předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017 / 2018 do Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10 odloučeného pracoviště Mateřské školy, Praha 2, Na Zbořenci 7 na základě § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a kritérií Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10

Seznam uchazečů

Pořadové č. Uchazeč Výsledek řízení
1. 23 přijat/a
2. 24 přijat/a
3. 8 přijat/a
4. 1 přijat/a
5. 7 přijat/a
6. 12 přijat/a
7. 2 přijat/a
8. 4 přijat/a
9. 19 přijat/a
10. 3 přijat/a
11. 11 přijat/a
12. 13 přijat/a
13. 15 přijat/a
14. 14 přijat/a
15. 20 přijat/a
16. 6 přijat/a
17. 10 přijat/a
18. 16 přijat/a
19. 18 přijat/a
20. 22 přijat/a

 

Žádám uchazeče, kteří jsou přijati i v jiných mateřských školách a do MŠ Na Zbořenci nenastoupí, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili (písemně). Děkuji.

                                                                                              

Mgr. Helena Razáková
pověřená vedením MŠ

Datum zveřejnění 17. 5. 2017


   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

   Kontakt

telefon kancelář zš: 224 923 700
telefon mobilní zš: 739 320 776
telefon kancelář mš: 224 923 582
omlouvání dětí mš: 224 923 582

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
kancelar mš: skolka@zsressl.cz
omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz