Profil MŠ

Mateřská škola rozvíjí samostatné, zdravé a sebevědomé děti se schopností tvořivě přemýšlet a jednat. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu v budově a vlastní zahradu na Žofíně. Děti navštěvují divadla, koncerty, výstavy aj. Pravidelně vyjíždíme na výlety a stálou školu v přírodě, spojenou s jízdou na koních.

Zaměření školy:

 • všestranný rozvoj dítěte zaměřený na pohybovou aktivitu
 • individuální přístup dle specifických potřeb dětí
  (možnost integrace v podmínkách MŠ)
 • logopedická péče (klinický logoped + log. asistent v MŠ)
 • keramika (využití vlastní keramické pece)
 • základy práce na PC (výukové programy)
 • realizace programu "Zdravý dětský úsměv"

Kroužky:

 • seznamování se základy anglického jazyka
 • aerobik
 • jóga
 • keramika (arteterapie)
 • minijudo

 Všechny kroužky v MŠ probíhají v odpoledních hodinách.

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

   Kontakt

telefon kancelář zš: 224 923 700
telefon mobilní zš: 739 320 776
telefon kancelář mš: 224 923 582
omlouvání dětí mš: 224 923 582

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
kancelar mš: skolka@zsressl.cz
omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz