SPOLUPRÁCE S PPP

MŠ zajišťuje ve spolupráci s PPP pro Prahu 2 testy školní zralosti přímo v mateřské škole. Téhož dne (v odpoledních hodinách) sdělí psycholog výsledky testů osobně zákonnému zástupci.

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 2
Francouzská 56/260, 101 00, Praha 10

Telefony:   224 228 403 - školy Praha 1 a 2
224 914 191-2 - školy Praha 4
224 236 666 (i fax) - sekretariát, ředitelství

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

   Kontakt

telefon kancelář zš: 224 923 700
telefon mobilní zš: 739 320 776
telefon kancelář mš: 224 923 582
omlouvání dětí mš: 224 923 582

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
kancelar mš: skolka@zsressl.cz
omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz