INFORMACE PRO RODIČE

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Sídlo: MŠ Na Zbořenci 7

Telefon: 224 923 582
www.zsressl.cz
skolka@zsressl.cz

 

Provoz školky: 6:30-17:00 hodin

  • Ranní příchod: 6:30–8:30 hodin
  • Odchod po obědě: 12:00 - 13:00 hodin
  • Odchod odpoledne: 15:00 - 17:00 hodin

Nepřítomnost dítěte zapište viz OMLUVY (dveře jídelny) nebo oznamte telefonicky či elektronicky na info.skolka@zsressl.cz , nejpozději do 13:00 hodin předešlého pracovního dne, kdy se odevzdává přesný počet dětí na stravování. Neomluvené či pozdě omluvené dítě je na stravování automaticky počítáno.

Konzultační hodiny třídních učitelek – dle osobní domluvy.

ŠKOLNÉ

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je 750 Kč měsíčně.

Školné se platí nejpozději do 15. každého měsíce.

Je možné hradit i více měsíců najednou.

Lze zadat trvalý příkaz (bez 7. a 8. měsíce).

Povinný poslední ročník MŠ (předškoláci) školné neplatí.

Č. účtu: 35-3727250207/0100

Povinné předškolní vzdělávání dětí, které k 31. 8. 2018 dosáhly věku 5 let, má formu pravidelné denní docházky do mateřské školy v pracovních dnech, a to nejméně 4 hodiny denně (od 8.30 do 12.30 hodin).

Podmínky pro uvolňování dítěte z povinného vzdělávání a omlouvání jeho neúčasti stanoví školní řád – písemná omluva, uvedený důvod nepřítomnosti dítěte – k rukám třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti dítěte (omluvný list).

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz