LOGOPEDIE V MŠ

Logopedickou péči v MŠ zajišťuje klinický logoped PaedDr. Milena Vránová ve spolupráci s logopedickým asistentem (učitelka MŠ).

Klinický logoped dochází do MŠ pravidelně 1x měsíčně na celé dopoledne. Vytipovaným dětem (na základě logopedické depistáže) zajišťuje logopedickou péči logopedický asistent 1x týdně v odpoledních hodinách.

KLINICKÁ LOGOPEDIE
PaedDr. MILENA VRÁNOVÁ
Italská 3, Praha 2 - tel.: 222 520 461

Komplexní individuální logopedická péče pro děti a dospělé (špatná výslovnost, zadrhávání, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, vada řeči spojená s LMD, rozštěpové vady, kombinované vady apod.)

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

   Kontakt

telefon kancelář zš: 224 923 700
telefon mobilní zš: 739 320 776
telefon kancelář mš: 224 923 582
omlouvání dětí mš: 224 923 582

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
kancelar mš: skolka@zsressl.cz
omlouvání dětí mš: info.skolka@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz