INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Cena stravného

Celodenní stravování: 39 Kč/den
Polodenní stravování: 32 Kč/den
Celodenní stravování pro děti s odkladem: 42 Kč/den
Polodenní stravování pro děti s odkladem: 34 Kč/den

Stravné se platí předem, nejpozději do 15. dne v měsíci. Výši stravného jednotlivých dětí najdete počátkem každého měsíce na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školy. Při platbě uvádějte specifický symbol dítěte.

Č. ÚČTU: 6435021/0100

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla předem známá a dítě nebylo odhlášeno do 13:00 předešlého pracovního dne, mohou si rodiče za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd do vlastních čistých a neskleněných nádob v čase 11:00-11:20.

Při omluvené nepřítomnosti dítěte se stravné za toto období převádí na následující měsíc.
Pokud chcete dítě vyzvednout po obědě, odpolední svačinku si berete s sebou. Nachází se nahoře v patře u vstupních dveří. Svačinka se vydává od 12:00 do 13:00.

 

S dotazy a připomínkami se obracejte na hospodářku, paní Langerovou.
Úterý a čtvrtek v 8:00-8:30 a 12:00-13:00  v kanceláři MŠ.

Email: jidelna.ms@zsressl.cz

 

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz