DOPORUČENÍ PRO RODIČE

Autorka: Ing. Kateřina Pilařová, DiS. - vedoucí oddělení HDM, ÚP Rakovník, KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Co můžeme udělat předem?

Již před nástupem do školy a rovněž dále v době školní docházky je vhodné, aby dítě mělo doma stravu co možná nejpestřejší, se zastoupením všech běžných potravin (ovoce, zelenina, pomazánky, maso, ryby, různé druhy příloh). Lze se s tím vyhnout situaci, kdy dítě ve školním stravování narazí na potravinu, kterou nezná, a proto jí odmítá. Taková situace je nemilá pro všechny zúčastněné - personálu přidělává starosti, rodiče platí zbytečně za potraviny, které potomek odmítá, a dítě je hladové. Odhlašování obědů je také velice krátkozrakým řešením. Školní stravování má u nás dlouholetou historii (50 let) a většina států potýkajících se s epidemií obezity, zejména u dětí (např. USA), nám jej závidí. Mezi jeho výhody patří zejména nízká cena (obědy jsou státem dotované), nutriční vyváženost a pestrost, společné stolování, bezpečnost. Proto si školního stravování vážíme a snažíme se ho maximálně podporovat.

Co získáváme?

V dnešní uspěchané době představuje oběd pro většinu žáků jediné teplé jídlo za den. Je velmi důležité pro výkonnost, soustředěnost a pozornost v následující části dne. Vynecháním oběda tak může docházet k poruchám koncentrace, projevům nepozornosti a únavě. Vynecháním některého denního pokrmu dochází také k výraznému kolísání hladiny krevního cukru a zpomalení metabolismu, čímž dochází ke zvýšení rizika vzniku civilizačních onemocnění, např. cukrovky, nadváhy, až obezity. Oběd ze školní jídelny odpovídá požadavkům zdravé stravy s vhodným zastoupením jednotlivých živin pro danou věkovou skupinu.

Co bychom měli vědět?

Školní jídelna není restaurace, ale vzdělávací zařízení. Školní jídelna vychovává strávníky v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu ke správným stravovacím a výživový návykům. Úkolem kuchařek školní jídelny je připravit stravu pestrou a rozmanitou, která naučí jíst strávníky vše, což je v dnešní době téměř nadlidský výkon, který vyžaduje velmi zodpovědný přístup nás všech, ale i pedagogů mající dohled ve ŠJ a zejména Vás rodičů.

Co bychom měli dělat nyní?

Věřím, že i Vy máte zájem na tom, aby z Vašich dětí vyrostli zdraví lidé. Můžete se aktivně zapojit do dění v této škole např. tím že navrhnete nové recepty, které Vašim dětem chutnají a zároveň odpovídají požadavkům na zdravé školní stravování. Vysvětlujte svým dětem, proč je pořádný oběd důležitý. Nezrazujte prosím děti od konzumace pokrmů, které Vám v dětství nechutnaly nebo k nim máte odpor i v dospělosti, ony si je možná oblíbí. Nechte je, aby si mohly vytvořit na každé jídlo svůj vlastní názor.

Proč se jídelníčky mění?

Ve školní jídelně se vaří dle výživových norem pro děti různého věku a nabídka jednotlivých skupin potravin je sledována pomocí tz. Spotřebního koše, který musí být splněn. I ve Vaší škole jsou sestavovány jídelníčky dle doporučené pestrosti , která je konzultována a sledována odbornými pracovníky Krajské hygienické stanice Strředočeského kraje. V případě dotazů se můžete obrátit na níže uvedené kontakty.

Co by Vás mohlo v jídelníčku překvapit?

 • Bezmasé, zpravidla zeleninové pokrmy - dodají dětem vlákninu, vitamíny a minerální látky tak, aby byla podporována přirozená imunita. Nemusíte se obávat nedostatku živočišných bílkovin, těch je pro zdravý růst a vývoj dětí i tak v jídelníčku dostatek.
 • Luštěniny - v různých podobách jsou významným zdrojem bílkovin. Nejsou však zařazována klasická luštěninová jídla (např. čočka s párkem, hrachová kaše s uzeným masem), protože nejsou pro děti vhodná, naopak jsou velmi zatěžující, špatně stravitelná a vzniká z nich v těle velké množství odpadních látek, které zatěžují ledviny, játra a klouby.  
 • Obiloviny - do jídelníčku jsou zařazovány pro větší pestrost ve formě zavářek do polévky i příloh - klasické (vařené brambory, těstoviny, rýže, méně často knedlíky) ale také další varianty (kroupy, kuskus, pohanka, bulgur, celozrnné těstoviny).
 • Uzeniny - jen ve výjimečných případech, z důvodu vysokého obsahu soli, tuku a většinou nekvalitního masa.
 • Kvalitní maso - zejména libové vepřové, hovězí, krůtí a kuřecí maso, dále ryby, králík apod.
 • Nápoje - čaje, ředěné 100% džusy, ovocné šťávy a voda. Snahou je nápoje nepřeslazovat. Děti by měly mít vždy na výběr ke slazenému nápoji nápoj nesladký - čistou vodu, jejíž konzumace by měla během dne převažovat.

Co můžete pro zdraví svého dítěte udělat doma?

 • Omezujte množství sladkostí a zejména sladkých nápojů, které dítě konzumuje. Není vhodné sladkosti zakazovat zcela. Dítěti můžete bez obav denně dát jednu porci sladkosti (dětská porce=velikost dětské dlaně nebo pěsti).
 • Stolujte společně s dětmi, sejděte se alespoň u jednoho jídla denně a chvíle u stolu si společně užijte, neokřikujte děti a snažte se pro jídlo připravit příjemnou atmosféru. Společné stolování přispívá k soudružnosti rodiny, komunikaci a upevňuje správné stravovací návyky.
 • Mluvte s dětmi o jídle. Promluvte si o tom, proč nesnědly oběd a snažte se je vhodně motivovat, aby příště zkusily např. alespoň ochutnat. Je prokázáno, že děti musejí nový druh potraviny nebo pokrmu ochutnat opakovaně (někdy až 7×) než ho přijmou.
 • Naučte děti, že ovoce nebo zelenina je přirozenou součástí každého pokrmu.
 • Naučte děti pít čistou vodu.
 • Nebojte se komunikovat se školní jídelnou. Vaše dotazy, připomínky a náměty budou vždy ochotně vyřízeny.

 •                   

Ing. Kateřina Pilařová, DiS.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okresy Kladno a Rakovník

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz