Kroužky

Zájmové kroužky pod hlavičkou školy
Platbu za tyto kroužky zasílejte na účet 42642642/5500 (do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a název kroužku.
Zahájení kroužků je 19. 9. 2016.

Název Den Čas Cena/pol
Výtvarka Po 13.30-15.00 1 100 Kč
Počítače Út 16.30-17.15 600 Kč
Fotbal Po 15.15-16.00 600 Kč
Keramika Po 15.00-16.30 1 100 Kč
Vaření Po 13.30-15.00 1 500 Kč
Basketbal pokročilí Út
Čt
15.00-15.45
14.15-15.00
1 000 Kč
Volejbal St 16.30-17.15 600 Kč
Basketbal začátečníci Čt 13.30-14.15 600 Kč
Bouldrování 13.00-13.45 600 Kč
Fotbal 13.45-14.30 600 Kč
Dětský sbor   bude upřesněno  

 

Další kroužky, které budou ve škole probíhat

Florbal St 15.00 – 16.30 hod.
Cena za pololetí 1 300 Kč. Zahájení 21. 9. 2016.
Platba na účet  1011117532/5500
Hip hop Provozuje společnost www.rytmik-kroužky.cz Út 14.00 -15.00 hod.
Cena za pololetí 890 Kč,
zahájení 11. 10. 2016.
Vědecký Neotvíráme pro malý zájem.
Kroužek pro kluky Neotvíráme pro malý zájem.
Kutil Neotvíráme pro malý zájem.
Gymnastika pro děti Neotvíráme pro malý zájem.
Hra na klavír Neotvíráme pro malý zájem.
Tenis Pro žáky 1. stupně, tělocvična školy. Od 6. 10. 2016
Čt 15.00-16.00 hod. Cena za pololetí 2.850 Kč.
Přihlášky na www.tenisprodeti.cz
Kroužek biblických příběhů Út nebo Čt 15.00-16.00, bezplatně na faře
ccshzderaz@seznam.cz
p. Blažková 602 694 059
Angličtina pro 1. a 2. ročník (JIPE) Út + Čt 12.40-13.25, od 6. 10. 2016, 2 290 Kč za pololetí –
2 x 45 minut týdně, platba lektorovi
Angličtina s rodilým mluvčím (Lingua) Neotvíráme pro malý zájem.

 

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz