Informace k zápisu do MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10

Sídlo: Mateřská škola Na Zbořenci 7, Praha 2

Mgr. Helena Razáková
pověřená vedením MŠ
tel: 224 923 582
e-mail: skolka@zsressl.cz
www.zsressl.cz

K zápisu do MŠ přijďte se svým dítětem dne 2. nebo 3. 5. 2018, vždy od 14:00 do 17:00 hod.

S sebou:

  • Přihlášku
  • Evidenční list dítěte (potvrzený lékařem)

Doklady k ověření údajů:

  • rodný list dítěte
  • trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz)
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  • cizinci mimo EU - povolení k pobytu, pas

Důležité upozornění:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (bude uvedeno na přihlášce!!!) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Dny otevřených dveří: 25. a 26. 4. 2018
9:00-11:00
15:30-17:00

 

 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz