ZŠ a MŠ Resslova

AKCE 2021-2023


ilustrační obrázekPÁTEK V DRAČÍM DOUPĚTI

21. 10. se děti ze ŠD zúčastnily akce v DDM ve Slezské ulici nazvané Dračí doupě. V různých místnostech na 10 stanovištích byl připraven zábavný program. Děti si vyráběly odznaky, sádrové odlitky, zdolaly opičí dráhu a vyzkoušely další zajímavé věci. Byly nadšené a na konci si vysloužily čokoládovou minci. Všichni si zaslouží pochvalu za pěkné chování.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekODPOLEDNE PLNÉ POHYBU

Dne 14. 9. jsme navštívili se školní družinou akci DDM Odpoledne plné pohybu. Děti si mohly vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny, které je potěšily a určitě je zařadíme i do pohybových aktivit ve školní družině. Všem se akce moc líbila.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekŠvP DEŠTNÉ – 1. STUPEŇ

V týdnu od 30. 5.-3. 6. jsme zorganizovali pro žáky 3.-5. tříd školu v přírodě v Deštném v Orlických horách. Zpočátku jsme se obávali předpovědi počasí, ale kromě prvního dne, kdy bylo trochu chladněji, jsme si po celou dobu užívali příjemných teplot. Výhodou bylo, že v bezprostřední blízkosti chaty bylo hřiště, louka a les, ve kterém se děti dostatečně vydováděly. Děti byly rozděleny do několika týmů, v nichž plnily zadané úkoly a soutěžní hry. Ty byly průběžně vyhodnocovány a nejlepší výkony odměňovány. Ve středu jsme vyrazili na celodenní pěší výlet do lanového centra v Deštném. Děti byly nadšené a patřičně se vydováděly. Závěr výletu si užily nákupem v místním Coopu. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na oblíbené diskotéky a noční hru, kterou náš pobyt na ŠvP vyvrcholil. Celý pobyt proběhl bez větších zdravotních problémů a úrazů. Myslím, že domů jsme se všichni vraceli spokojeni.

Mgr. M. Štěpánková

Fotogalerie


ilustrační obrázekDĚTSKÝ DEN

Ve středu 15. 6. jsme s dětmi dodatečně oslavili Den dětí. Na stanovištích děti plnily 8 sportovních úkolů. Po jejich splnění dostaly odměny a něco dobrého na zub. Chválím děti z 5. B za výraznou pomoc při této akci.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázekKRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC

Ve středu 8. 6. navštívily první třídy Království železnic. V rámci interaktivního programu polytechnické výchovy jsme se seznámili s různými povoláními v rámci tématu dopravy, průvodce nám představil různé typy dopravních prostředků a také jsme se dozvěděli o bezpečnosti v okolí železnice. Prohlédli jsme si prostory expozice, pan průvodce nám vypravoval o bezpečnosti situací, avšak nejvíce nás zaujali postavičky ze seriálu Simpsonovi. Dále jsme si měli možnost vyzkoušet programovatelné vláčky Intellino, se kterými jsme mohli nahlédnout do základů programování zábavnou formou. Úplně nakonec jsme si vyzkoušeli řízení dopravních prostředků v simulátorech, mez nejoblíbenější patřila tramvaj a vlak.

M. Tomečková

Fotogalerie


ilustrační obrázekSPORTOVNÍ DOPOLEDNE 1. STUPNĚ

Ve čtvrtek 9. 6. se žáci 1. stupně přemístili na hřiště Gymnázia Botičská a změřili své síly v několika disciplínách. Byly to běhy na krátkou a dlouhou trať, skok daleký, hod kriketovým míčkem a vis. Žáci vždy soutěží ve dvou kategoriích - 1. a 2. třída, 3.–5. třída rozdělených ještě na chlapce a dívky. Počasí bylo ideální a žáci dosáhli skvělých sportovních výkonů.

KATEGORIE 1.–2. tříd

KATEGORIE 1.–2. tříd

 dívky

 chlapci

1. Čejková Štěpánka     

2. tř.

1. Pochop Jonáš

1. A

2. Vu Gia Binh

2. tř.

2. Kadaník Kamil

2. tř.

2. Klejnová Beata

2. tř.

2. Strmisková Jana Sofie

2. tř.

3. Chvojková Marie

2. tř.

3. Rovatsos Theodoros

2. tř.

3. Živor Dominik

2. tř.

KATEGORIE 3.–5. tříd

KATEGORIE 3.–5. tříd

 dívky

 chlapci

1. Gastilaviciute Alicia   

5. B

1. Mečíř Mikuláš

5. B

2. Machátová Veronika

5. B

2. Čermák Adam

5. A

3. Beránková Barbora

5. A

3. Fiurašek Tomáš

5. B

3. Daňhová Barbora

5. B

3. Mayerová Viktorie

5. B

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie

ilustrační obrázekTURNAJ V PŘEHAZOVANÉ PRO STARŠÍ DÍVKY  

Žákyně ZŠ Resslova se zúčastnily dne 30. 5. 2022 turnaje v přehazované 8.– 9. tříd . Sportovní akce proběhla na venkovním hřišti ZŠ Na Smetance.
V základní skupině se žákyně utkaly se ZŠ Botičská a ZŠ Štěpánská.
V semifinále odehrály zápasy proti ZŠ Korunovační, ZŠ Vratislavova a ZŠ Sázavská.
Naše žákyně nakonec obsadily 9. místo.

Školu reprezentovaly žákyně z 8.B: R. Dembowski (kapitánka), H. Kubíková, S. Molodozhonova, B. Ocetníková a S. Tichá. 8.A:  L. Osténiová, M. Urbanová a K. Vlčková.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázekOBVODNÍ KOLO V PŘEHAZOVANÉ  

Žáci ZŠ Resslova se zúčastnili dne 11. 5. 2022 obvodního kola v přehazované 6.–7. tříd ZŠ  v kategorii chlapci. Sportovní akce proběhla na venkovním hřišti ZŠ Na Smetance.
V základní skupině se žáci utkali se ZŠ Vratislavova, ZŠ Botičská a ZŠ Slovenská.
V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Londýnská a ZŠ Na Smetance.
Naši žáci nakonec obsadili hezké 7. místo.

Školu reprezentovali žáci ze 6.B: J. Budík a F. Dědek. 7. třída: J. Meleň (kapitán) D. Bezděk, Hoang Anh Vu, A. A. Krištóf, M. Morávek, E. Vedral a Yidi Zhang.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 5. 5. 2022 OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ 2022

Žáci ZŠ Resslova se zúčastnili dne 4. 5. 2022 obvodního kola ve vybíjené 4. - 5. tříd  
v otevřené kategorii. Sportovní akce proběhla na venkovním hřišti ZŠ Botičská.
V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Vratislavova, ZŠ Botičská a ZŠ U sv. Štěpána.
V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Jana Masaryka a ZŠ Na Smetance.
Naši žáci nakonec obsadili 7. místo.

Školu reprezentovali žáci: 5. A - B. Beránková, A. T. Horčička, T. Novotný, M. Plucnar a R. Roman. 5. B - K. El Naggar (kapitán), T. Fiurašek, A. Gastilaviciute, V. Chvojka, J. A. Köstel a M. Mečíř.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 12. 4. 2022 MC DONALD'S CUP 2022

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 12. 4. 2022  McDonald's Cupu  v kategorii žáků 1.–3. tříd ZŠ.  Akce proběhla ve sportovním areálu Pražačka.
V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Botičská a ZŠ Kladská.
V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ Vratislavova a ZŠ Na Smetánce.
Nakonec jsme obsadili hezké 6. místo.
Školu reprezentovali žáci 2. třídy: T. Brezniak, B. Grebo (kapitán), M. Chvojková, M. Kelosky, M. Nguyen , T. Rovatsos, D. Zoul, D. Živor. 3. třída: M. Belica.

Dne 13. 4. 2022 se také zúčastnila sestava z kategorie 4.–5. tříd. V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Na Smetance, ZŠ Botičská a ZŠ Vratislavova. V semifinále odehráli zápas proti ZŠ Kladská. Žáci bojovali o 3. místo proti ZŠ Na Smetance, kde prohráli až na penaltách a obsadili tak 4. místo.
Školu reprezentovali žáci z 5.A : A. Horčička, M. Plucnar, R. Roman, z 5.B : K. El Naggar, T. Fiurašek, M. Lutsyk, A. Gastilaviciute, J. A. Köstel a M. Mečíř (kapitán).

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 12. 4. 2022 ZAJEČÍ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


12. 4. si děti z 2. oddělení vyrobily zaječí ouška, namalovaly obličejíky a zasoutěžily si v zaječích dovednostech. Vše je moc bavilo.


D. VávrováFotogalerie


ilustrační obrázek 22. 4. 2022 PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ – 1. MÍSTO

V pátek 22. 4. 2022 se konala veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. V tomto projektu soutěží žákovské týmy. Děti si v jeho průběhu vyzkouší práci reportérů, badatelů, moderátorů. Každému týmu je přidělen pamětník, s nímž žáci natočí reportáž na diktafon. Prvním povinným výstupem je sestavení životopisu na základě získaných informací. Dalším úkolem je připravit scénář pro rozhlasový spot. Tým spot natáčí s profesionály z Českého rozhlasu. Na závěr je třeba připravit veřejnou prezentaci, při které děti ve třech minutách před publikem představí svého pamětníka a jeho životní příběh. V publiku sedí i odborná porota, která nakonec všechny výstupy vyhodnotí. 
Žáci naší školy se projektu zúčastnili již potřetí. V letošním roce nás reprezentovala skupinka odvážných z 8.A, jmenovitě Míša Hájek, Míša Janoušek, Laura Osténiová, Kačka Charlotte Raková a Kája Vlčková. Zpracovávali životní příběh pana Pavla Töpfera. Přestože se v průběhu realizace potýkali s nemalými problémy, dotáhli svou práci do vítězného konce a umístili se na 1. místě. Celému týmu bych chtěla poděkovat za reprezentaci naší školy. 

Mgr. Lucie Tancibudková

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-2/praha-2-2021-2022/topfer-pavel/


ilustrační obrázek 20. 4. 2022 POPRASK  - BASKETBAL – 1. MÍSTO

20. 4.  2022 se basketbalové družstvo starších chlapců zúčastnilo finálového kola o přeborníka Prahy. Finále proběhlo stejně jako předchozí kolo na Sokole Žižkov. Naše družstvo bylo mezi ostatními školami, co se týká počtu hráčů, nejméně početné, přesto dokázalo s velkým přehledem vyhrát všechny své zápasy, obsadit 1. místo a stát se tak přeborníkem celé Prahy.
ZŠ Resslova : ZŠ Weberova 41 : 18
ZŠ Resslova : ZŠ Donovalská 30 : 55
ZŠ Resslova : ZŠ Kbely 27 : 8
ZŠ Resslova  : FZŠ Chodovická 39 : 23
Hra byla postavena na 3 hráčích - J. Ševčíkovi, P. Kaštilovi a S. Machtovi, které velmi dobře doplňovali D. Guminśki, D. Novotný a M. Šoman. U posledních tří jmenovaných oceňuji hlavně bojovnost a snahu. Nejlepšími hráči byli J. Ševčík a S. Macht.

Škoda, že se letos nepostupovalo na přebory České republiky, protože kluci by nebyli bez šancí na dobré umístění.

Mgr. P. Beránková

ilustrační obrázek 8. 4. 2022 VÍTÁNÍ JARA V DDM SLEZSKÁ


8. 4. 2022 navštívily děti ze školní družiny akci Vítání jara, která byla zaměřená na tvoření a soutěžení v rámci jarních tématiky. Děti sely osení, zdobily vajíčka a perníčky, vyráběly jarní květiny a běhaly podle velikonočních zvířátek. Akce byla moc pěkná a chválím děti za vzorné chování.

D. Vávrová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 6. 4. 2022 DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR 2022

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 6. 4. 2022 Dětského fotbalového poháru 2022 v kategorii žáků 1. a 2. tříd ZŠ. Klání probíhalo ve sportovní hale Exesport Arena.
V základní skupině se žáci utkali proti ZŠ Mazurská 1, ZŠ a MŠ Angel 2, ZŠ a MŠ Angel 4.
V semifinále odehráli zápasy proti ZŠ a MŠ Angel 1.
O 3. místo žáci bojovali proti ZŠ Mazurská.

Naše škola obsadila krásné 3. místo a postupuje do dalšího kola turnaje, které se uskuteční 20. 4. 2022 opět v hale Exesport Arena.
Školu reprezentovali žáci 2. třídy: T. Brezniak, Š. Čejková, B. Grebo, M. Chvojková, M. Kelosky, M. Nguyen , T. Rovatsos, F. Torres, D. Zoul a D. Živor.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 18. 2. 2022 BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ


Bedýnky příběhů – vyprávění pohádek a tvořivé dílny Bedýnky příběhů jsou multikulturní vzdělávací programy pro děti ve věku od 5 do 12 let. Každý program je zaměřený na jednu zemi, ze které pochází početná skupina cizinců žijících v České republice. Kultura těchto zemí je dětem přiblížena pomocí vyprávění pohádky, povídání o kultuře, tradicích, zajímavostech a výtvarné aktivity, díky které mají děti možnost pohádku a vyprávění zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země. Program připravila společnost InBáze a proběhl v průběhu měsíce února ve všech třídách 1. stupně. Vybrali jsme si program o Vietnamu a Ukrajině, protože máme hodně žáků z těchto zemí.

Mgr. R. Machálková

Fotogalerie


ilustrační obrázek 9. 2. 2022 OK V BASKETBALU

OK BASKETBAL
Basketbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 9. 2. 2022 obvodního kola v basketu v kategorii (8.–9.třída). Sportovní akce se konala v tělocvičně TJ Sokol Pražský. Basketbalová sestava (9. třída) Gareis Jáchym, Gumiński Denis, Kaštil Pavel, Macht Samuel, Šoman Mateo (8.B) Gumiński Gabriel a Novotný David.
V základní skupině jsme se utkali s týmy základních škol: ZŠ Botičská, ZŠ Smetanka, ZŠ Štěpánská. Ve finále nás čekala ZŠ Slovenská, kterou jsme porazili za stavu 22:10. Naši basketbalisté obsadili krásné 1. místo a postoupili do Poháru pražských základních škol a víceletých gymnázii.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 1. 2. 2022 OK V PŘEHAZOVANÉ

V letošním roce se žáci naší školy poprvé zúčastnili obvodního kola v přehazované, kategorie dětí mix 4.–5.třída. Sportovní akce se konala 1. 2. 2022 na ZŠ Londýnská a obsadili jsme celkově 4. místo. Základní sestava: B. Daňhová, K. El Naggar, T. Fiurašek, A. Gastilaviciute, J. Köstel, V. Mayerová a M. Mečíř - žáci 5. B. V základní skupině jsme se utkali s týmy základních škol ZŠ Botičská, ZŠ Londýnská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Smetance.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek 11. 11. 2021 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

 

Sedmá třída navštívila ve čtvrtek 11.11. na náměstí Míru tradiční setkání žáků a žákyň z Prahy 2 a Armády ČR. Cílem bylo připomenout den ukončení první světové války a vzpomenout na všechny, kteří se ve 20. století zúčastnili vojenských konfliktů, byli zraněni nebo padli. Součástí akce je na jedné straně prezentace armády a na straně druhé žákovská soutěž, ve které nás čestně zastupovali Eliška Daňhová a Adam Smetana. I když nakonec nestanuli na stupni vítězů, zajisté si zaslouží náš obdiv a poděkování. Naše škola také předala Armádě ČR obrázky, které budou zaslány na zahraniční mise v Africe a v Asii. 

Mgr. M. Fapšo

Fotogalerie


ilustrační obrázek 10. 11. 2021 OBVODNÍ KOLO VE FLORBALU

Florbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 10.11 2021 obvodního kola ve florbale v kategorii starších chlapců (8.- 9.třídy) a v kategorii starších dívek (8. - 9. třídy) ve sportovní hale Hamr.
Florbalová sestava starších dívek (8.B) - Maturová Marcela, Ocetníková Barbora, Kubíková Helena, Dembowski Rozálie, Košťaková Karolína a Tichá Soňa. (8.A) - Urbanová Martina a Nguyen Ngoc Sao Khue.
V základní skupině se dívky utkaly proti ZŠ Botičská, ZŠ Londýnská a ZŠ Slovenská.
a obsadily krásné 3. místo.

Florbalová sestava starších chlapců (9.třída) – Šoman Matteo, Mencler Lukaš, Manďák Filip, Gareis Jáchym, Jordán Filip, Huynh Dang Hoang Anh a Gumiński Denis. (8. B) - Jireček Daniel, Gumiński Gabriel, Le Duc Hien a Štěch Roman.
V základní skupině se chlapci utkali proti ZŠ Londýnská a ZŠ Na Smetance. V semifinále se utkali proti ZŠ Kladská. Starší chlapci podlehli v boji o 3. místo proti ZŠ Na Smetance a skončili na 4. místě.

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek4. 10. 2021 KLÍČ OD PRAHY 2

Dne 4. 10. 2021 se naše škola zúčastnila akce "Klíč od Prahy 2", která se konala pod záštitou starostky Prahy 2 s názvem "Okolo Botiče". Při procházce se děti dozvěděly spousty zajímavostí a navštívily park Grébovka, který je zajímavý zvláště z historického hlediska. Počasí nám přálo, a tak jsme si to užili.

Žáci 5. B

Fotogalerie


ilustrační obrázek23. 9. 2021 OK V MINIFITBALE

Fotbalisté ZŠ Resslova se zúčastnili dne 23. 9. 2021 obvodního kola v minifotbale, které probíhalo na hřišti ZŠ Botičská. Soutěžili jsme ve 2 kategoriích - mladších a starších žácích.

V kategorii mladších žáků (6.–7.třídy)
jsme obsadili celkové krásné 2. místo ve finále.
Školu reprezentovali: G. Matić, Tu Anh Nguyen - 6. A, J. Budík, J. Kolář  - 6.B , J. Meleň, M. Jordán, D. Bezděk - 7.třída.

V kategorii starších žáků (8.–9. třídy)
jsme skončili na 3. místě v základní skupině.
Školu reprezentovali: Nguyen Hoang Le -8. A, G. Gumiński, T. Rod, Le Duc Hieu - 8. B, L. Mencler, J. Janoušek, M. Šoman, F. Jordán, F. Manďák - 9. třída.

 

Mgr. E. Poubová

Fotogalerie


ilustrační obrázek23. 9. 2021 ŠESTÉ TŘÍDY NA ADAPTAČNÍM KURZU

Aby se žáci šestých tříd dobře sžili se svými spolužáky, vyrazili pod vedením svých třídních učitelů a školní psycholožky na pětidenní adaptační kurz. A že byl zapotřebí – po roce a půl, kdy jsme se ve škole skoro nepotkali, bylo záhodno oprášit kamarádské vazby, připomenout si pravidla vzájemného soužití a také se zlepšit ve vzájemné spolupráci.
K tomu všemu přispěl nabitý program plný her, výletů a stmelovacích aktivit. Žáci budou pravděpodobně nejvíce vzpomínat na dvacetikilometrový výšlap po krkonošském podhůří, po němž se jim sprcha zdála zvláště osvěžující a postel mimořádně měkká, a na společné vaření obědů a večeří. Bydleli jsme totiž na skautské základně v Hostinném, kde jsme se museli sami starat o to, abychom měli co pusy.
Po krásných pěti dnech jsme se vrátili do Prahy notně znavení, avšak spokojení a snad i dobře třídně naladění. Teď jenom doufejme, že nám pospolný duch z adapťáku ve třídách nějakou chvíli vydrží…

Fotogalerie


ilustrační obrázek23. 9. 2021 MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE

23. 9. se děti ze ŠD zúčastnily moc hezkého programu v Apolinářské zahradě. Připravila ho MČ Prahy 2 spolu s mysliveckým spolkem z Prahy 3. Během odpoledne si ověřily znalosti z myslivosti. Určovaly druhy lesní zvěře, stromy a jejich plody. K vidění byli dravci a lovečtí psi. Vyzkoušely si také střelbu ze vzduchovky, viděly vábničky a dostaly praktické rady, jak se chovat v lese a v přírodě vůbec. Trpěliví myslivci zodpověděli nepřeberné množství zvídavých otázek. Všechny děti dostaly za odměnu koláče a limonádu.
Mgr. R. Machálková

Fotogalerie


ilustrační obrázek3. 9. 2021 BEZPEČNÁ DVOJKA – DEN  S IZS

V pátek 3.9. jsme se zúčastnili „Dne Prahy 2 společně s IZS na hřišti Folimanka. Viděli jsme ukázku výcviku koní PČR, práci záchranné služby, potěžkali jsme samopal i s vojenskou výzbrojí, stříleli šípy na terč, zkusili Yettiho závody, učili se zachraňovat tonoucího. Vše jsme si užili a těšíme se zase na příští rok.
Žáci 3. třídy

Fotogalerie


ilustrační obrázek2. 6. 2021 DĚTSKÝ DEN

2. 6. 2021 jsme konečně mohli po dlouhé době uspořádat družinovou akci. Byla to oslava Dne dětí. Protože nám přálo počasí, využili jsme především prostor školního hřiště. Celkem na děti čekalo 8 stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Na závěr na všechny čekala sladká odměna.

FotogalerieD. Vávrová

ilustrační obrázek22. 4. 2021 DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22.4.2021 se děti z přípravné třídy zapojily do oslavy Dne Země. Projekt o přírodě je natolik zaujal, že v poznávání a určování živého jsme pokračovali i další dny.
Top obdiv získalo školní akvárium. U jeho pozorování jsme vydrželi dlouhé minuty, a pak si s velkým nadšením vyrobil každé své vlastní akvárium.

FotogalerieMgr. J. Večeřová

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko