Proběhlé akce - šk. rok 2018/2019

[10. 4. 2019]
NENÍ KROUŽEK JAKO KROUŽEK

10. 4. 2019 jsme s žáky 4. třídy navštívili krásný program o kroužkování ptactva v Kinského zahradě. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o životu ptáků v naší zemi...  


[5. 4. 2019]
PROJEKT TV SPOLEČNĚ
V Pátek 5. 4. se spojily třídy čtvrtá a přípravná ke společné hodině tělocviku. Starší kamarádi ukázali těm mladším jak se správně rozcvičit, rozběhat, rozpohybovat tělo. A pak jsme si zahráli skvělý zápas ve fotbale. Závěrečná děkovačka se nesla v duchu fair play. „Díky, čtvrťáci, hodinu tělocviku jsme si báječně užili.“ Žáci z přípravky  


MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA Koncem března žáci 5. tříd opět vyrazili do knihovny v Dittrichově ulici a znovu vyrazili po stopách našeho významného skladatele Antonína Dvořáka...  


[21. 3. 2019] CELOPRAŽSKÉ
FINÁLE V BASKETBALE

21. 3. 2019 se na Sokole Žižkov konalo finále vítězů pražských obvodních kol v basketbale starších žáků. Naše družstvo předvedlo stoprocentní výkony. Ve všech zápasech zvítězilo a zaslouženě postoupilo do republikového finále... 


[7. 3. 2019] OVOCE DO ŠKOL
V rámci projektu „Ovoce do škol“ nás navštívil maskot – plyšový Bovýsek. Prošel třídy od 0. do 3. ročníku. Všude měl připravený znalostní kvíz, odstupňovaný obtížností dle věku. Za odměnu děti obdržely vystřihovánku. Mgr. D. Kuchynková 


[14. 3. 2019] LVK  


[7. 3. 2019] SETKÁNÍ
S ARNOŠTEM GOLDFLAMEM

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se 1. třída setkala se spisovatelem Arnoštem Goldflamem. Setkání proběhlo v Městské knihovně v Dittrichově ulici. Všichni se moc těšili a na setkání připravili. Prvňáčci nakreslili úžasné portréty A. Goldflama, oblékli si pruhovaná trička a zazpívali rodinný popěvek z knihy. V knihovně pan spisovatel přečetl dva příběhy a na závěr na děti čekala autogramiáda i s věnováním. Setkání bylo víc než milé. PaedDr. Y. Svobodová 


[6. 3. 2019] BAREVNÝ DEN
Dnes jsme ve školní družině trochu procvičili znalosti o tříděném odpadu a ekosystému. Děti formou soutěží a her plnily úkoly s ekologickou tématikou. Děti chválím za dobré znalosti a pěkné chování při naší akci. Dagmar Vávrová  


BESIP
Všechny třídy 1. stupně navštívili strážníci Městské policie s preventivně vzdělávacím programem. 0.-2. třídy si procvičily povinnosti chodce v silničním provozu, 3. třídy základy bezpečného chování v silničním provozu, 4. ročník povinnosti cyklisty v silničním provozu a 5. třídy základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích.

[27. 2. 2019]
OK v BASKETBALU

Držte palce, postupujeme do pražského finále 13. 3. 2019. Školu reprezentovali: F. Holub, A. Salomé, H. Nguyen, F. Vít, M. Dáňa, P. Procházka, M. Vrábel, T. ZemekDěkujeme za vzornou reprezentaci školy!  


[25. 2. 2019] 
ÚNOR V PŘÍPRAVCE

Přípravná třída v pondělí   25. 2. navštívila interaktivní výstavu „Zážitkem k porozumění“ v prostorách nadačního fondu...  


[21. 2. 2019] PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ  


[8. 2. 2019] HRAD
Žáci pátých tříd navštívili 8. února 2019 Pražský hrad a také Kancelář prezidenta republiky. Exkurze byla pro mnoho z nás výjimečným zážitkem... 


ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
V závěru loňského kalendářního roku vyhlásil Národní ústav duševního zdraví v Praze literární soutěž pro žáky základních škol s názvem Zdravá mysl. Z druhého stupně se soutěže zúčastnilo deset žáků, kteří do soutěže zaslali své příspěvky. Ve své kategorii se na krásném třetím místě umístil Jakub Cipra, žák 8. A, se svou prací Moje autíčko, která vypráví o Jakubově bezprostřední zkušenosti s autismem. Gratulujeme!
Mgr. Lucie Tancibudková


[6. 2. 2019] MAŠKARNÍ REJ
Nadešel opět čas maškarních radovánek, proto jsme si ve školní družině také jeden krásný Maškarní rej připravili. V tělocvičně školy se sešlo hodně dětí, které měly moc pěkné kostýmy a také děti z mateřských školek Na Zbořenci a Děkance. Společně tančily, soutěžily a také jsme vybírali nejlepší masku a opravdu to nebyl lehký úkol. V záplavě princezen, šašků, zvířátek, pirátů, čertů i koníků jsme nakonec odměnili všechny děti, které si masku přinesly. Akce se moc povedla a těšíme se na další. Dagmar Vávrová 


[23. 1. 2019] ŠETŘEME VODOU
Ve středu 23. 1. se žáci 2. B zúčastnili výukového programu „Šetřeme vodou“. V úvodu si uvědomovali, k čemu všemu vodu potřebujeme a používáme. Dále se seznámili s pojmem „skupenství vody“, který v praktických ukázkách procvičila skupinová práce dětí s pohybovými prvky. Prožitkovou formou se žáci seznámili s koloběhem vody v přírodě a dozvěděli se v zjednodušené formě, jak funguje čistírna odpadních vod. Ve skupinkách si pak sami zkusili přefiltrovat znečištěnou vodu. Na závěr všichni navrhovali, jak by mohli s vodou šetřit a snížit tak její spotřebu. Program připravilo Ekocentrum Podhoubí, se kterým škola spolupracuje již několik let.
Mgr. R. Machálková 


[16. 1. 2019] LEDOVÝ DEN
Naše první akce v novém roce proběhla v tělocvičně školy. Děti soutěžily a zdolávaly úkoly spojené se zimní tématikou. Na konci Ledového dne luštily tajnou zprávu od Ledové královny a dostaly ledovou odměnu. D. Vávrová 


[18. 12. 2018] VÁNOČNÍ JARMARK
V naší tělocvičně jsme opět přivítali rodiče, abychom si čekání na Vánoce krásně užili. Připravili jsme společně s dětmi krátká vystoupení – 4 taneční, 3 pěvecká a 1 recitační. Nakonec si všichni účinkující zazpívali koledy a tím nás pěkně navnadili na blížící se nejkrásnější svátky v roce. Vystoupení se moc povedla, děti byly šikovné.
Přejeme  krásné prožití svátků vánočních a vše nejkrásnější v novém roce.
Děti a vychovatelky ŠD. Dagmar Vávrová 


[13. 12. 2018] VÁNOČNÍ TVOŘENÍ VE 3. A
Předvánoční atmosféru si děti ze 3. A zpříjemnily vyráběním dekorativních stromečků a svícnů. Mgr. D. Kuchynková 


[7. 12. 2018] VÁNOČNÍ DÍLNA 5. A
V pátek 7. 12. 2018 měli žáci 5. A připravenou vánoční dílnu, ve které společně s některými rodiči vytvářeli nádherné adventní věnce. Dopoledne provázela pohoda, úsměvy dětí a vůně jehličí. Poděkování patří paní vychovatelce Vávrové a maminkám, které dětem přišly pomoct s nelehkou prací. Ing. Bc. Karel Martínek 


[13. 12. 2018] KARLÍK
V rámci celoročního projektu na podporu čtenářství „Karlík a továrna na čokoládu“ jsme opět zavítali do knihovny v Dittrichově ulici. Paní Světlanka pro nás měla připravený moc hezký program...  


[12. 12.2018] NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍ DÍLNY
12. 12. 2018 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili Vánoční dílny v DDM Lublaňská. Děti si vyrobily krásné a jednoduché svícny na stůl, dále vyráběly vánoční přání, ozdoby na stromeček a pěkného Mikuláše. Akce byla moc pěkná a krásně nás navnadila na přicházející vánoční svátky. Dagmar Vávrová 


[6. 12. 2018] BASKETBAL
Tradiční vánoční turnaj na ZŠ Londýnská se konal již po jednadvacáté a získali jsme v něm 1. místo. Postupně jsme porazili ZŠ Jana Masaryka, Botičskou, Londýnskou a Štěpánskou. Vyhráli jsme i krále střelců (M. Dáňa). Celý tým předvedl skvostnou hru (v níž kralovali M. Dáňa, M. Vrábel a K. Havlíček) plnou pohledných akcí pro oko diváka. Školu reprezentovali: A. Anyaegbunam, K. Kubík, A. Salomé, M. Taschner, H. Nguyen, M. Dáňa, Z. Huynhová a M. Vrábel. Mgr. P. Beránková 


obr[5. 12. 2018] MIKULÁŠ
Rok se s rokem sešel a opět nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše proběhlo v jednotlivých třídách na 1. stupni. 


obr[27. 11. 2018] 100 LET ČSR
Žáci 1. stupně se 27. 11. zúčastnili vzdělávacího programu „100 let ČSR“, který připravilo Studio Karavana. Herci dětem hravou a zábavnou formou přiblížili historické události, které vedly ke vzniku samostatného Československa a seznámili je s našimi významnými osobnostmi té doby. Studio Karavana nás navštívilo již popáté, vždy s novým zajímavým programem. Mgr. R. Machálková  


obr[21. 11. 2018]
POHÁDKOVÁ CESTA

L etošní téma naší pohádkové cesty bylo Cesta do vesmíru. Děti ze školní družiny plnily hvězdné úkoly na cestě školou, která byla osvícená jen svíčkami a doplněna krásným barevným světlem od našeho pana ředitele. Cestou potkávaly velké hvězdy, které dětem určovaly směr, aby se nám v tom našem školním vesmíru neztratily. Všechny děti našly cestu nazpět a na konci byly odměněny kusem vesmíru:)!!! D. Vávrová 


obr[20. a 21. 11. 2018]
BARVY SVĚTA

6 tříd 1. stupně se zúčastnilo multikulturního projektu Barvy světa. Skládal se ze dvou částí – audiovizuální projekce, jejímž autorem je cestovatel, fotograf a autor cestopisů Martin Mykiska, a tematického workshopu pod vedením kvalifikovaných lektorů. V něm žáci porovnávali společné a rozdílné aspekty života svých vrstevníků v různých zemích světa. Program trval dvě vyučovací hodiny a byl zdarma. Mgr. R. Machálková 


obr[14. 11. 2018]
CESTA KOLEM SVĚTA

5. A spolu s 5. B navštívili výukový program v Muzeu hudby „Cesta kolem světa“. Pod vedením lektorů se žáci seznámili s hudbou různých národů a sami si vyzkoušeli pomocí jednoduchých nástrojů rytmiku a zpěv. Poté následovala prohlídka samotného muzea, ve kterém si prohlédli množství hudebních nástrojů a vyslechli si výklad p. uč. Smolové. Mgr. S. Vávrová, DiS. E. Smolová 


[9. 11. 2018] DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Akce se konala 9. 11. na Náměstí Míru pod záštitou Městské části Prahy 2 a Armády ČR. Dopolední program byl určen pro Základní školy a mateřské školy. V úvodu programu proběhla krátká soutěž... [13. 11. 2018] OK FLORBAL  

 


obr[8. 11. 2018]
KROUŽEK ŠIKULKY

V našem kroužku školní družiny jsme se rozhodli si něco dobrého upéct. Děti se rozhodly pro sladké Muffiny, práce jim šla skvěle od ruky a za chvilku vykouzlily dobroty, které nestačily ani pořádně vychladnout a už byly snědené. Šikulky nás moc baví a už teď se těšíme na další tvoření. Dagmar Vávrová 


obr[7. 11. 2018]
STRAŠIDLÁCKÉ BĚSNĚNÍ

Tak jsme si opět ve školní družině pořádně zasoutěžili a zatancovali. Děti přišly v kostýmech různých strašidel a vyzkoušely si slalom s dýní, namotávaly pavouky, létaly na koštěti a házely kouzelnické karty. Den se nám opravdu moc líbil, děti si daly záležet na krásných kostýmech a nálada byla super. Navštívily nás i děti ze školky Na Zbořenci. Chválím děti za pěkné chování. Dagmar Vávrová 


obr[26. 10. 2018] LETNÁ
Dne 26. 10. jsme s 6. třídou navštívili Letenskou pláň, kde se konala u příležitosti oslav 28. října výstava současné i historické techniky Armády ČR a integrovaného záchranného systému. Na počátku se nás ujal nadrotmistr aktivních záloh...  


obr[24. 10. 2018] DRAKIÁDA
Letos jsme pořádně provětrali naše draky v rámci družinové akce Drakiáda. Po dlouhé době nám foukal silný vítr a draci létali báječně. D. Vávrová 


obr[22. 10. 2018]
PO STOPÁCH A. DVOŘÁKA

Žáci 5. tříd opět vyrazili do knihovny v Dittrichově ulici. S paní Šafářovou nejprve proběhlo opakování a poté jsme se věnovali současnému tématu Památky v okolí naší školy...  


obr[3. 10. 2018] Klíč Prahy 2
Ve středu 3. 10. a ve čtvrtek 4. 10. 2018 se 5. třídy zúčastnily projektu Městské části Praha 2 Klíč od Prahy 2. Letošním tématem jsou Náplavky. Dopoledne jsme začali na Jiráskově náměstí. Naše první zastávka proběhla u Tančícího domu, kde jsme...  


obr [3. 10. 2018] Target Sprint
Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili soutěže pro školy organizované Sdružením sportovních svazů ČR ve spolupráci s Českým střeleckým svazem nazvané Czech Target Sprint Open. Target Sprint, neboli terčový...  


obr[3. 10. 2018] PRAVĚKÝ DEN
Další akce školní družiny proběhla v tělocvičně na téma Pravěk. Děti ze školní družiny a děti z MŠ Na Zbořenci a z Děkanky si pěkně prošly pravěkou cestu. Vyrobily si ozdobu do vlasů, stopovaly zvířata, nasbíraly lesní plody a lovily mamuta. Na konci cesty si pořádně zařádily při hře na bubny a oslavily pravěký lov!!! Dagmar Vávrová  


obr[3. 10. 2018] OK MINIFOTBAL
Žáci 6. ročníku se zúčastnili obvodního kola v minifotbalu konaného na ZŠ Botičská. Soutěžili v kategorii 6. -7. tříd a byli trochu znevýhodněni věkem. Bojovali statečně, ale všechny zápasy prohráli a skončili celkově na 6.-9. místě. 


obr[21. 9. 2018] ŽIVOT VODY
2. 10. se žáci 4. třídy zúčastnili programu Život vody, který je seznámil s ekosystémem stojatých a tekoucích vod, s koloběhem vody a s jejími vlastnostmi. Program probíhal na březích Střeleckého ostrova, kde si žáci v praktické části vyzkoušeli pozorování i lov bezobratlých živočichů. Tento program byl příjemným zpestřením hodin přírodovědy.
Mgr. P. Beránková 


obr[21. 9. 2018] SPORTOVNÍ KURZ
Letošního adaptačního a sportovního kurzu, který proběhl v polovině září, se zúčastnili žáci čtvrté a sedmé třídy. Tradičně jsme vyrazili do Havlíčkova Brodu, kde nám zázemí poskytuje ZŠ Wolkerova...  

 


[19. 9. 2018] KOLOBĚŽKIÁDA
Naše každoroční první akce Koloběžkiáda proběhla 19. 9. 2018. Děti si po prázdninách formou zábavných her procvičily a prohloubily znalosti z dopravní výchovy. Zvládly jízdu zručnosti, slalom i rychlostní jízdu na koloběžkách. Chválím je za pěkné chování. Dagmar Vávrová


[7. 9. 2018] VYŠEHRÁTKY
V pátek 7. 9. 2018 se žáci pátých tříd zúčastnili oblíbených VyšeHrátek, tentokrát jsme si připomněli 100 let naší republiky. Rozděleni do skupin se vydali vstříc dobrodružstvím, která na ně čekala, a plnili s úsměvy úkoly. K tomu se přidalo pěkné počasí a dopoledne bylo plné spokojených dětí. Těšíme se zase příští září na další akci.
Mgr. S. Vávrová, Ing. Bc. K. Martínek  

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz