Proběhlé akce - šk. rok 2018/2019

[23. 1. 2019] ŠETŘEME VODOU
Ve středu 23. 1. se žáci 2. B zúčastnili výukového programu „Šetřeme vodou“. V úvodu si uvědomovali, k čemu všemu vodu potřebujeme a používáme. Dále se seznámili s pojmem „skupenství vody“, který v praktických ukázkách procvičila skupinová práce dětí s pohybovými prvky. Prožitkovou formou se žáci seznámili s koloběhem vody v přírodě a dozvěděli se v zjednodušené formě, jak funguje čistírna odpadních vod. Ve skupinkách si pak sami zkusili přefiltrovat znečištěnou vodu. Na závěr všichni navrhovali, jak by mohli s vodou šetřit a snížit tak její spotřebu. Program připravilo Ekocentrum Podhoubí, se kterým škola spolupracuje již několik let.
Mgr. R. Machálková 


[16. 1. 2019] LEDOVÝ DEN
Naše první akce v novém roce proběhla v tělocvičně školy. Děti soutěžily a zdolávaly úkoly spojené se zimní tématikou. Na konci Ledového dne luštily tajnou zprávu od Ledové královny a dostaly ledovou odměnu. D. Vávrová 


[18. 12. 2018] VÁNOČNÍ JARMARK
V naší tělocvičně jsme opět přivítali rodiče, abychom si čekání na Vánoce krásně užili. Připravili jsme společně s dětmi krátká vystoupení – 4 taneční, 3 pěvecká a 1 recitační. Nakonec si všichni účinkující zazpívali koledy a tím nás pěkně navnadili na blížící se nejkrásnější svátky v roce. Vystoupení se moc povedla, děti byly šikovné.
Přejeme  krásné prožití svátků vánočních a vše nejkrásnější v novém roce.
Děti a vychovatelky ŠD. Dagmar Vávrová 


[13. 12. 2018] VÁNOČNÍ TVOŘENÍ VE 3. A
Předvánoční atmosféru si děti ze 3. A zpříjemnily vyráběním dekorativních stromečků a svícnů. Mgr. D. Kuchynková 


[7. 12. 2018] VÁNOČNÍ DÍLNA 5. A
V pátek 7. 12. 2018 měli žáci 5. A připravenou vánoční dílnu, ve které společně s některými rodiči vytvářeli nádherné adventní věnce. Dopoledne provázela pohoda, úsměvy dětí a vůně jehličí. Poděkování patří paní vychovatelce Vávrové a maminkám, které dětem přišly pomoct s nelehkou prací. Ing. Bc. Karel Martínek 


[13. 12. 2018] KARLÍK
V rámci celoročního projektu na podporu čtenářství „Karlík a továrna na čokoládu“ jsme opět zavítali do knihovny v Dittrichově ulici. Paní Světlanka pro nás měla připravený moc hezký program...  


[12. 12.2018] NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍ DÍLNY
12. 12. 2018 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili Vánoční dílny v DDM Lublaňská. Děti si vyrobily krásné a jednoduché svícny na stůl, dále vyráběly vánoční přání, ozdoby na stromeček a pěkného Mikuláše. Akce byla moc pěkná a krásně nás navnadila na přicházející vánoční svátky. Dagmar Vávrová 


[6. 12. 2018] BASKETBAL
Tradiční vánoční turnaj na ZŠ Londýnská se konal již po jednadvacáté a získali jsme v něm 1. místo. Postupně jsme porazili ZŠ Jana Masaryka, Botičskou, Londýnskou a Štěpánskou. Vyhráli jsme i krále střelců (M. Dáňa). Celý tým předvedl skvostnou hru (v níž kralovali M. Dáňa, M. Vrábel a K. Havlíček) plnou pohledných akcí pro oko diváka. Školu reprezentovali: A. Anyaegbunam, K. Kubík, A. Salomé, M. Taschner, H. Nguyen, M. Dáňa, Z. Huynhová a M. Vrábel. Mgr. P. Beránková 


obr[5. 12. 2018] MIKULÁŠ
Rok se s rokem sešel a opět nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše proběhlo v jednotlivých třídách na 1. stupni. 


obr[27. 11. 2018] 100 LET ČSR
Žáci 1. stupně se 27. 11. zúčastnili vzdělávacího programu „100 let ČSR“, který připravilo Studio Karavana. Herci dětem hravou a zábavnou formou přiblížili historické události, které vedly ke vzniku samostatného Československa a seznámili je s našimi významnými osobnostmi té doby. Studio Karavana nás navštívilo již popáté, vždy s novým zajímavým programem. Mgr. R. Machálková  


obr[21. 11. 2018]
POHÁDKOVÁ CESTA

L etošní téma naší pohádkové cesty bylo Cesta do vesmíru. Děti ze školní družiny plnily hvězdné úkoly na cestě školou, která byla osvícená jen svíčkami a doplněna krásným barevným světlem od našeho pana ředitele. Cestou potkávaly velké hvězdy, které dětem určovaly směr, aby se nám v tom našem školním vesmíru neztratily. Všechny děti našly cestu nazpět a na konci byly odměněny kusem vesmíru:)!!! D. Vávrová 


obr[20. a 21. 11. 2018]
BARVY SVĚTA

6 tříd 1. stupně se zúčastnilo multikulturního projektu Barvy světa. Skládal se ze dvou částí – audiovizuální projekce, jejímž autorem je cestovatel, fotograf a autor cestopisů Martin Mykiska, a tematického workshopu pod vedením kvalifikovaných lektorů. V něm žáci porovnávali společné a rozdílné aspekty života svých vrstevníků v různých zemích světa. Program trval dvě vyučovací hodiny a byl zdarma. Mgr. R. Machálková 


obr[14. 11. 2018]
CESTA KOLEM SVĚTA

5. A spolu s 5. B navštívili výukový program v Muzeu hudby „Cesta kolem světa“. Pod vedením lektorů se žáci seznámili s hudbou různých národů a sami si vyzkoušeli pomocí jednoduchých nástrojů rytmiku a zpěv. Poté následovala prohlídka samotného muzea, ve kterém si prohlédli množství hudebních nástrojů a vyslechli si výklad p. uč. Smolové. Mgr. S. Vávrová, DiS. E. Smolová 


[9. 11. 2018] DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Akce se konala 9. 11. na Náměstí Míru pod záštitou Městské části Prahy 2 a Armády ČR. Dopolední program byl určen pro Základní školy a mateřské školy. V úvodu programu proběhla krátká soutěž... [13. 11. 2018] OK FLORBAL  

 


obr[8. 11. 2018]
KROUŽEK ŠIKULKY

V našem kroužku školní družiny jsme se rozhodli si něco dobrého upéct. Děti se rozhodly pro sladké Muffiny, práce jim šla skvěle od ruky a za chvilku vykouzlily dobroty, které nestačily ani pořádně vychladnout a už byly snědené. Šikulky nás moc baví a už teď se těšíme na další tvoření. Dagmar Vávrová 


obr[7. 11. 2018]
STRAŠIDLÁCKÉ BĚSNĚNÍ

Tak jsme si opět ve školní družině pořádně zasoutěžili a zatancovali. Děti přišly v kostýmech různých strašidel a vyzkoušely si slalom s dýní, namotávaly pavouky, létaly na koštěti a házely kouzelnické karty. Den se nám opravdu moc líbil, děti si daly záležet na krásných kostýmech a nálada byla super. Navštívily nás i děti ze školky Na Zbořenci. Chválím děti za pěkné chování. Dagmar Vávrová 


obr[26. 10. 2018] LETNÁ
Dne 26. 10. jsme s 6. třídou navštívili Letenskou pláň, kde se konala u příležitosti oslav 28. října výstava současné i historické techniky Armády ČR a integrovaného záchranného systému. Na počátku se nás ujal nadrotmistr aktivních záloh...  


obr[24. 10. 2018] DRAKIÁDA
Letos jsme pořádně provětrali naše draky v rámci družinové akce Drakiáda. Po dlouhé době nám foukal silný vítr a draci létali báječně. D. Vávrová 


obr[22. 10. 2018]
PO STOPÁCH A. DVOŘÁKA

Žáci 5. tříd opět vyrazili do knihovny v Dittrichově ulici. S paní Šafářovou nejprve proběhlo opakování a poté jsme se věnovali současnému tématu Památky v okolí naší školy...  


obr[3. 10. 2018] Klíč Prahy 2
Ve středu 3. 10. a ve čtvrtek 4. 10. 2018 se 5. třídy zúčastnily projektu Městské části Praha 2 Klíč od Prahy 2. Letošním tématem jsou Náplavky. Dopoledne jsme začali na Jiráskově náměstí. Naše první zastávka proběhla u Tančícího domu, kde jsme...  


obr [3. 10. 2018] Target Sprint
Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili soutěže pro školy organizované Sdružením sportovních svazů ČR ve spolupráci s Českým střeleckým svazem nazvané Czech Target Sprint Open. Target Sprint, neboli terčový...  


obr[3. 10. 2018] PRAVĚKÝ DEN
Další akce školní družiny proběhla v tělocvičně na téma Pravěk. Děti ze školní družiny a děti z MŠ Na Zbořenci a z Děkanky si pěkně prošly pravěkou cestu. Vyrobily si ozdobu do vlasů, stopovaly zvířata, nasbíraly lesní plody a lovily mamuta. Na konci cesty si pořádně zařádily při hře na bubny a oslavily pravěký lov!!! Dagmar Vávrová  


obr[3. 10. 2018] OK MINIFOTBAL
Žáci 6. ročníku se zúčastnili obvodního kola v minifotbalu konaného na ZŠ Botičská. Soutěžili v kategorii 6. -7. tříd a byli trochu znevýhodněni věkem. Bojovali statečně, ale všechny zápasy prohráli a skončili celkově na 6.-9. místě. 


obr[21. 9. 2018] ŽIVOT VODY
2. 10. se žáci 4. třídy zúčastnili programu Život vody, který je seznámil s ekosystémem stojatých a tekoucích vod, s koloběhem vody a s jejími vlastnostmi. Program probíhal na březích Střeleckého ostrova, kde si žáci v praktické části vyzkoušeli pozorování i lov bezobratlých živočichů. Tento program byl příjemným zpestřením hodin přírodovědy.
Mgr. P. Beránková 


obr[21. 9. 2018] SPORTOVNÍ KURZ
Letošního adaptačního a sportovního kurzu, který proběhl v polovině září, se zúčastnili žáci čtvrté a sedmé třídy. Tradičně jsme vyrazili do Havlíčkova Brodu, kde nám zázemí poskytuje ZŠ Wolkerova...  

 


[19. 9. 2018] KOLOBĚŽKIÁDA
Naše každoroční první akce Koloběžkiáda proběhla 19. 9. 2018. Děti si po prázdninách formou zábavných her procvičily a prohloubily znalosti z dopravní výchovy. Zvládly jízdu zručnosti, slalom i rychlostní jízdu na koloběžkách. Chválím je za pěkné chování. Dagmar Vávrová


[7. 9. 2018] VYŠEHRÁTKY
V pátek 7. 9. 2018 se žáci pátých tříd zúčastnili oblíbených VyšeHrátek, tentokrát jsme si připomněli 100 let naší republiky. Rozděleni do skupin se vydali vstříc dobrodružstvím, která na ně čekala, a plnili s úsměvy úkoly. K tomu se přidalo pěkné počasí a dopoledne bylo plné spokojených dětí. Těšíme se zase příští září na další akci.
Mgr. S. Vávrová, Ing. Bc. K. Martínek  

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz