Proběhlé akce - šk. rok 2017/2018

[26. 6. 2018]
AKADEMIE
Na závěr školního roku jsme se tradičně sešli v tělocvičně školy na závěrečném setkání s některými třídami a jednotlivci...  


[25. 6. 2018]
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Jako každoročně jsme na závěr roku zamířili na hřiště Gymnázia Botičská, abychom změřili své sportovní síly. Tentokrát jsme se utkali v  těchto disciplínách -  hod plným míčem, ...  


[21. 6. 2018]
MIRÁKULUM
Ve čtvrtek 21. 6. se děti z 1. B a 2. B vypravily na dlouho očekávaný výlet do zábavního parku Mirakulum. Cestovali jsme metrem, vlakem a autobusem...  


obr[19. 6. 2018]
NÁVŠTĚVA HZS
1. B se vydala v úterý 19. 6. na Petřiny, kde sídlí jeden z 10 pražských hasičských záchranných sborů. Stanice je základnou pro dvě zásahové jednotky...   


obr [14. 6. 2018]
PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ ČTENÍ
Dne 14. 6. 2018 se naši prvňáci zúčastnili Pasování na rytíře čtení. Slavnost se konala v Císařské kapli Emauzského kláštera. Naše nejmladší žáčky pasovala spisovatelka...  


PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ - 7. 3. 2018

Školní kolo – počet účastníků 25

I. kategorie 1. místo Julie Palumbo 3. tř.
  2. místo Eda Vedral 3. tř.
  3. místo Eliška Daňhová 3. tř.
II. kategorie 1. místo Rozalie Dembowski 4. B
  2. místo Dominik Denisart 4. A
  3. místo Nina Malović 5. tř.
  3. místo Ema Kubištová 5. tř.

obr[6. 6. 2018]
VÝLET ZA DÁŠEŇKOU
Dne 6. 6. jsme se s dětmi z 2. tříd a paní Šafářovou z knihovny vydali na celodenní putování za Dášeňkou do Strže u Staré Huti. Cestu tam jsme absolvovali autobusem. V Dobříši na náměstí na nás čekali další dva průvodci...  


obr[4. 6. 2018] ZÁMEK LOUČEŇ
Dne 4. 6. 2018 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili polodenního výletu na zámek Loučeň. Počasí nám k výletnímu dni připravilo krásné slunečné překvapení, které nezmizelo ani v autobuse, kde se o nás staral milý pan řidič a paní průvodkyně...  


obr[30. 5. 2018] DĚTSKÝ DEN
Naše poslední akce ve školní družině proběhla 30. 5. 2018 v tělocvičně a v družinových třídách v přízemí školy. Děti soutěžily v 18 disciplínách...  


obr[29. a 30. 5. 2018]
ŠIFRA MISTRA BRAILLA

Všichni žáci 1. stupně se v úterý a ve středu zúčastnili interaktivního pořadu Šifra Mistra Brailla aneb ze života nevidomých a slabozrakých lidí...  


[22. 5. 2018] MC DONALDS CUP 


[21. 5. 2018] EKODEN 


[20. 5. 2018] PROJEKT PAMĚTI NÁRODA
V letošním roce se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektu společnosti Post Bellum Paměť národa. Úkolem jednotlivých týmů bylo zpracování vzpomínek pamětníků. Každému týmu byl určen koodinátorkou projektu Evou Mikuláškovou pamětník, s nímž měl tým pracovat... 


obr.[16. 5. 2018]
POZDRAVY Z ŠvP
V polovině května se vydala pátá a šestá třída na školu v přírodě do Železné Rudy. Přestože předpověď počasí nevypadala příznivě, nezalekli jsme se a vyrazili jsme. V Železné Rudě jsme byli ubytování v hotelu Grádl, který stojí na samotě, přibližně 1,5 km od centra Železné Rudy...  


[15. 5. 2018] MISE VYŠEHRAD
žáci čtvrtých tříd absolvovali Interaktivní poznávací vycházku po Vyšehradě. Během ní navštívili Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli...  


obr[11. 4. 2018]
JARNÍ SLAVNOSTI

Ve školní družině jsme přivítali společně jaro a pořádně jsme ho oslavili. Na děti čekalo v naší tělocvičně šest stanovišť s různými úkoly. Děti běhaly slalom mezi kytičkami, prolézaly květinovou stěnu, skládaly jarní puzzle, přenášely luční květy a nakonec si vyrobily pravou pouťovou růži z papíru. Navštívila nás i školka Na Zbořenci. Dagmar Vávrová 


Lyžařský kurz Zettersfeld Lienz 2018 


obr[4. 4. 2018]
SETKÁNÍ S DANIELOU KROLUPPEROVOU

Ve středu 4. 4. 2018 vyrazily 1. třídy společně do knihovny v Dittrichově ulici. V rámci projektu „Pasování rytířů čtení“ pro ně paní knihovnice Světlana Šafářová připravila setkání se spisovatelkou Danielou Krolupperovou. Paní spisovatelka seznámila děti s některými svými knihami, zodpověděla zvídavé dotazy a na závěr všem podepsala svou knihu O modrém světle, kterou společně čteme ve škole. Příště se s ní uvidíme v červnu v Emauzích při slavnostním pasování. Mgr. R. Machálková 


OBRPŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Naším motem je učit se s radostí, vzájemně se podporovat, respektovat i oceňovat. Pedagog ve třídě je ten, kdo nabízí, rozvíjí, obohacuje a stmeluje.V průběhu dne se střídají aktivity tak, aby čas s kamarády ve třídě příjemně plynul a co nejvíce...  


obr[14. 3. 2018] ETNO DEN
Navštívili jsme se školní družinou akci v DDM Lublaňská "Etno den". Děti se na různých stanovištích dozvěděly o životě a zvycích v jiných zemích. Krásně připravená akce se všem moc líbila. Na konci prohlídky si děti mohly v obchůdku vyměnit své vydělané penízky za upomínkové předměty. Chválím je za pěkné chování a znalosti. Dagmar Vávrová 


obr [12. 3. 2018] NÁVŠTĚVA
NA FOTBALOVÉM KROUŽKU

Na pondělní trénink fotbalového kroužku za dětmi dorazila milá návštěva - prvoligový fotbalový hráč Rudolf Reiter z FC Bohemians Praha. Děti si připravily pár otázek, které rád zodpověděl, a dále si vyslechli pěkné povídaní o cestě za životním snem...  


obr[7. 3. 2018] MAŠKARNÍ REJ
Děti se na náš školní Maškarní rej moc těšily. Od rána si do školní družiny nosily svoje převleky. V půl druhé rej vypukl v plné parádě. Děti měly moc krásné masky. Sešlo se zde pár princezen, postaviček z filmu Hvězdné války, prasátko, krokodýl a také pěkný indián. Děti soutěžily ve skocích v pytli, namotávání rybiček a nejvíce se jim líbil tanec s nafukovacími balónky. Akci jsme si parádně užili. Dagmar Vávrová 


[1. a 5. 3. 2018] ZDRAVÉ ZUBY
Žáci 1. stupně se zúčastnili v rámci výchovy ke zdraví výukového interaktivního programu Zdravé zuby. Zopakovali si, k čemu člověku zuby slouží, jaká je jejich stavba, proč si zuby čistit a jak se o ně správně starat. V druhé části programu si pod dohledem budoucích zubních lékařek zuby vyčistili a seznámili se také s různými druhy zubních kartáčků. Cílem tohoto programu je zlepšit postoj k zubnímu zdraví u dětí. Mgr. R. Machálková


obr[20. 2. 2018]
OK V BASKETBALU

Letošních přeborů Prahy 2 v basketbalu chlapců se zúčastnila pouze 4 basketbalová družstva. Hrálo se systémem každý s každým 2x10 minut hrubého času.   


[20. 2. 2018] OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE – OBVODNÍ KOLO PRAHA 2
20. 2. 2018 se zúčastnili 3 žáci deváté třídy Olympiády v anglickém jazyce v ZŠ Botičská. K. Kaňák obsadil 8. místo, A. Horvátová 10. místo a S. Asimová 15. místo. Že jsme nevyhráli, nevadí, důležité je zúčastnit se. V části komunikační se žáci vyrovnali počtem bodů těm nejlepším. Jelikož v této kategorii byli i žáci s rozšířenou výukou jazyků, není to tedy žádná prohra. Mgr. L. Kundrová


[17. 1. 2018] PAPÍR 100 KRÁT JINAK
Dne 17. 1. 2018 jsme se školní družinou navštívili akci DDM Slezská "Papír 100 krát jinak". Děti si vyrobily kelímek z papíru, ozdobné obálky a vlaštovku, kterou poté pouštěly a soutěžily, komu nejdále doletí. Dále skládaly slova, stavěly věž, proběhly slalom s knihou na hlavě a dozvěděly se zajímavosti kolem výroby papíru. Děti moc chválím za pěkné chování, jak na akci, tak na cestě tam i zpět. Dagmar Vávrová


[4. 1. 2018] ŠIKULKY
V novém roce jsme zahájili kroužek „Šikulky“ společnou prací Sněhulák. Byl celý vytvořen z našich ručiček. Práce nás velmi bavila, hezky jsme všichni spolupracovali a výsledek můžete vidět na dveřích do ŠD.
D. Vávrová + šikulky 


[19. 12. 2017]
VÁNOČNÍ JARMARK

V naší tělocvičně jsme opět přivítali rodiče, abychom si čekání na Vánoce krásně užili. Připravili jsme společně s dětmi krátká vystoupení. Děti zazpívaly vánoční koledy, 1. A a 1. B zatancovaly na písně z muzikálu Kocourek Modroočko a na závěr tančily děti z 2.B vánoční tanec a tak nás pěkně navnadily na blížící se nejkrásnější svátky v roce. Vystoupení se moc povedla, děti byly šikovné. Přejeme  krásné prožití svátků vánočních a vše nejkrásnější v novém roce. Děti a vychovatelky ŠD
Dagmar Vávrová 


obr[7. 12. 2017]
VÁNOČNÍ TURNAJ

7. 12. proběhl na ZŠ Londýnská již 20. ročník tradičního „Vánočního turnaje v basketbalu“. Specifikem tohoto turnaje je, že hrají smíšená čtyřčlenná družstva a hraje se 2 x10 minut hrubého času. Letošního ročníku...  


obr[6. 12. 2017] ČERTOVINY
Ve školní družině jsme příchod čerta a Mikuláše pořádně oslavili. Udělali jsme si v naší tělocvičně velké peklo se spoustou soutěží a tance. Navštívily nás také děti ze školek Na Zbořenci a Trojická. Zvládli jsme zdolat čertovský chodníček, přenášet čertovu bramboru, zamotat i vymotat čertíka a hlavně si pekelně zatancovat. Dagmar Vávrová  


obr[5. 12. 2017]
MIKULÁŠ

Rok se s rokem sešel a opět nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše proběhlo v jednotlivých třídách na 1. stupni. 


obr[30. 11. 2017]
ZDOBENÍ STROMKU

Dnes jsme si s dětmi z kroužku Šikulky ozdobily vánoční stromek na náměstí Míru, který bude po celý advent dělat radost všem návštěvníkům adventních trhů. Stromek nám i dalším devíti školám zakoupila MČ Prahy 2. Je umístěn ve spodní části náměstí, opatřen cedulkou, tak ho jistě snadno najdete. Přijďte se všichni podívat a nasát vánoční atmosféru. Dagmar Vávrová  


VÁNOČNÍ DÍLNA 4. A
Žáci 4. A dne měli 24. 11. 2017 připravenou vánoční dílnu, ve které společně s některými rodiči vytvářeli nádherné adventní věnce.  Dopoledne provázela... 

 


obr[20. 11. 2017]
POHÁDKOVÁ CESTA

Naše letošní pohádková cesta se konala na téma "Zlatovláska". Děti plnily úkoly v potemnělé škole za svitu svíček. Cesta za Zlatovláskou byla docela náročná. Všichni nejprve navštívili stařenku, která je krásně přivítala. Dále pokračovali ke králi, Jiříkovi, krkavcům, mravencům, rybě a nakonec se dostali ke Zlatovlásce. Tu museli pomocí všude přítomné mouchy poznat. Děti byly moc šikovné a všechny úkoly splnily. Děkuji za pomoc žákům z druhého stupně a nejvíce panu Poláčkovi za krásné fotky. Dagmar Vávrová 


obrCELOROČNÍ PROJEKT
4. A a 4. B

V rámci celoročního projektu Historie okolí školy, který pro nás připravuje paní Světlana Šafářová, obě čtvrté třídy navštívily klášter Emauzy s komentovanou prohlídkou. Mgr. L. Pítová 


obrSVĚT PAPÍRU
13. 11. navštívila  4. A divadlo Ponec  a shlédla taneční vystoupení „Svět papíru“. Na toto představení navazovala o dva dny později ve škole  taneční dílna. Choreografka pořadu s hudebním doprovodem měla pro děti připravené pohybové aktivity s papírem, které vedly k vyjádření pocitů i myšlenek. Dětem se program velmi líbil. Mgr. L. Pítová 


obr[8. 11. 2017]
STRAŠIDLÁCKÉ BĚSNĚNÍ

V naší tělocvičně jsme se opět s dětmi ze školní družiny a školek Na Zbořenci a Děkanka pořádně vyřádili. Soutěžili jsme ve strašidelných maskách, plnili úkoly  a tancovali. Děti měly opravdu krásné masky a moc se snažily plnit soutěžní úkoly co nejlépe. Akce se nám moc líbila a těšíme se opět na další. Dagmar Vávrová  


[25. 10. 2017] DRAKIÁDA
Dne 25. 10. 2017 si děti do školní družiny přinesly létající draky. Na Karlově náměstí jsme asi 30 draků společně vypustili a byla to velká legrace. Někteří draci nechtěli vůbec létat, ale po velkém běhu a pomoci větru se nám je nakonec podařilo všechny vypustit na oblohu. Děti se moc snažily, aby dráčci létali hodně vysoko. Dagmar Vávrová  


obr[11. 10. 2017]
1. B V KNIHOVNĚ

Žáčci 1. B vyrazili poprvé do knihovny v Dittrichově ulici. Paní Světlana je nejprve seznámila s posláním a uspořádáním knihovny. Pak došlo na vzájemné představování, seznámení s knihami Daniely Krolupperové, která bude děti v červnu pasovat na Rytíře čtení a také na čtení interaktivního příběhu, který se dětem moc líbil. Došlo i na prohlížení knih dle vlastního výběru. Ti, kteří už měli svou průkazku, si mohli knihy vypůjčit. Těšíme se na příští setkání. Mgr. R. Machálková 


obr[4. 10. 2017] PRAVĚKÝ DEN
Naše další akce ve školní družině byla na téma Pravěk. Děti ze školní družiny a ze školek Na Zbořenci a Trojická si vyzkoušely, jak se loví Pterodaktilus...  


obr[27. 9. 2017] EVROPA
I v letošním školním roce jsme si objednali další pokračování projektu Studia Karavana - U našich sousedů v Evropě. Ve středu 27. 9. se žáci 1. stupně sešli v tělocvičně a rozděleni do dvou skupin ...  


obr[17. 9. 2017]
ADAPTAČNÍ KURZ

Letošní adaptační kurz 6. třídy proběhl opět na Vysočině. Díky spolupráci naší školy se ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě ...  


obr[20. 9. 2017] TVOŘENÍ V ŠD - 2. ODD.
V naší krásné školní dílně jsme si připomněli nástup začínajícího podzimu a malovali a vyráběli z papíru krásné hrušky a jablíčka. Byla to první práce našich prvňáčků a moc se jim povedla. Výrobky jsme si vyzdobili naší školní družinu. Dagmar Vávrová 


obr[20. 9. 2017] KOLOBĚŽKIÁDA
Ve školní družině jsme zahájili školní rok akcí Koloběžkiáda. Děti si oprášily znalosti z dopravní výchovy a jízdu zručnosti na koloběžkách. Také si vyzkoušely na interaktivní tabuli cestu městem bez nehody. Akce se nám moc líbila a děti krásně soutěžily. Dagmar Vávrová 


obr[18. 9. 2017] CO SE DĚJE V PŘÍPRAVCE [8. 9. 2017] VYŠEHRÁTKY
V pátek 8.9.2017  se žáci čtvrtých tříd a páťáci  zúčastnili oblíbených Vyšehrátek, tentokráte na téma Vynálezy a vynálezci. Rozděleni do skupin se vydali vstříc dobrodružstvím, která na ně čekala a s úsměvy plnili úkoly p. Ressla, Einsteina a jiných slavných osobností. K tomu se přidalo pěkné počasí a dopoledne bylo plné spokojených dětí. Těšíme se zase příští září na další akci. Mgr. L. Pítová


obrPRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
V 1. TŘÍDÁCH

4. 9. 2017 zahájilo v naší škole školní docházku 36 prvňáčků a 7 dětí z přípravné třídy. Na svůj velký den se převážně těšily a s očekáváním a rozzářenými očky vstupovaly do svých tříd, kde jim paní učitelky rozdaly stužky a školní pomůcky. Na foto se můžete podívat ve fotogalerii.
Mgr. R. Machálková 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz