Proběhlé akce - šk. rok 2015/2016

obr[15. 6. 2017]
PŘÍPRAVKA MĚLA PIKNIK

Teplé a slunečné počasí nás nalákalo do přírody a pod modrou oblohou na Petříně jsme si užili dopoledne. Děkujeme maminkám a tatínkům za připravení dobrot.  Myslím, že se všem moc líbilo vzájemné nabízení a ochutnávání laskomin.  Všichni jsme si náramně užili.
Mgr. R. Zachová 


obr[14. 6. 2017]
PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ ČTENÍ

Dne 14. 6. 2017 se naši prvňáci zúčastnili Pasování na rytíře čtení. Slavnost se konala v Císařské kapli Emauzského kláštera. Naše nejmladší žáčky pasoval básník Robin Král. Děti si kromě hezkého zážitku odnesly na památku knihu Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii.
Mgr. R. Machálková 


obr[2.–9. 6. 2017] ANGLIE
Weston – super – Mare. Letos jsme se opět zúčastnili výukově - poznávacího zájezdu do Anglie. Moc jsme si ho všichni užili. Byla to bezva pařba 26 dětí (od 5. do 9. třídy) a 2 pí. učitelek. A co jsme zažily, o to se s vámi alespoň částečně podělíme...  


obr[31. 5. 2017] ČAPKOVA STRŽ
Celoroční literární program „Poznáváme sourozence Čapkovy“ vyvrcholil výletem do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše...  


obr[24. 5. 2017] PŘEHAZOVANÁ
Ve středu 24. 5. se družstva chlapců a dívek z 6. a 7. tříd zúčastnila obvodního kola v přehazované. Konalo se na hřišti MFF UK na Albertově. I když žádné družstvo nevybojovalo medaili, určitě si všichni zaslouží pochvalu za reprezentaci školy. Chlapci se umístili na 4. místě, děvčata na 5.-6. místě. Mgr. P. Beránková 


obr[19. 5. 2017]
KDE TU BYDLÍ STROMY

Žáci 4. třídy se vydali v rámci hodin přírodovědy na Petřín, kde na ně čekal výukový program Ekocentra Podhoubí „Kde bydlí stromy“. Během procházky, která začala na Nebozízku a skončila u Národopisného muzea, se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací ze života stromů, ale také již uplatnily své nabyté vědomosti. Krásné počasí celou akci jen umocnilo. Mgr. L. Pítová 


obr[24. 5. 2017] PŘEHAZOVANÁ
Ve středu 24. 5. se družstva chlapců a dívek z 6. a 7. tříd zúčastnila obvodního kola v přehazované. Konalo se na hřišti MFF UK na Albertově. I když žádné družstvo nevybojovalo medaili, určitě si všichni zaslouží pochvalu za reprezentaci školy. Chlapci se umístili na 4. místě, děvčata na 5.-6. místě.

Mgr. P. Beránková 


obr[19. 5. 2017]
KDE TU BYDLÍ STROMY

Žáci 4. třídy se vydali v rámci hodin přírodovědy na Petřín, kde na ně čekal výukový program Ekocentra Podhoubí „Kde bydlí stromy“. Během procházky, která začala na Nebozízku a skončila u Národopisného muzea, se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací ze života stromů, ale také již uplatnily své nabyté vědomosti. Krásné počasí celou akci jen umocnilo.

Mgr. L. Pítová 


obr[17. 5. 2017]
HRY NA DETEKTIVY

Dne 17. 5. 2017 jsme si ve školní družině zahráli na detektivy. Děti plnily úkoly a za zvládnutí vždy dostaly jednu indicii k vyřešení úkolu – odhalení spolužáka ze své třídy. Úkoly byly dost náročné a děti si lámaly svoje bystré hlavičky, ale nakonec se dopátraly správného výsledku.

Dagmar Vávrová 


obr[17. 5. 2017]
VYCHÁZKA DO STÍNADEL

17. 5. 2017 jsme s dětmi ze 4. třídy podnikli výpravu do Stínadel, kde jsme se stejně jako „Rychlé šípy“ proháněli místními uličkami a plnili úkoly, které si pro nás připravila p. Šafářová z knihovny. Také jsme navštívili kostel sv. Jakuba, kde Rychlé šípy hledaly deník Jana Tleskače. My jsme deník sice nenašli, ale objevili jsme ježka v kleci. Bratr Václav nás provedl kostelem, povyprávěl něco z historie a přidal dvě strašidelné historky. Na závěr na nás čekaly odměny a diplomy.

Mgr. M. Štěpánková 


obr[12. 5.2017]
3.A NA VYCHÁZCE

12. 5.2017 pro nás paní Světlana z městské knihovny připravila pěkné dopoledne. Setkali jsme se v knihovně, kde si s dětmi povídala o historii okolí místa, kde se nachází naše škola a pak jsme se vydali společně do kostela sv. Václava Na Zderaze. Prohlédli jsme si krásnou historickou stavbu, dozvěděli jsme se něco málo z historie a prohlédli si dílo sochaře Františka Bílka, dokonce i varhany umístěné na patře. Všem se tato vycházka líbila.

Mgr. L. Pítová 


obr[6. 5. 2017] ŠAMAN
Dne 6. 5. 2017 jsme s dětmi z přípravné třídy navštívily akci v Muzeu Hudby "Šaman". Děti si vyzkoušely různé druhy netradičních hudebních nástrojů a šamanského tance. Naučily se vyjadřovat své pocity  hudbou a rytmem. Byly nadšené a akce se jim moc líbila.

Dagmar Vávrová  


obr[29. 3. 2017] ETNO
Dne 29. 3. 2017 jsme se školní družinou navštívili krásný program v DDM Lublaňská „Etno den“. Děti na devíti stanovištích pod názvem „Cesta šamanů“  navštívily různé země světa.  V Africe se dozvěděly o zvířecí symbolice kmene Zulu, Nová Guinea je překvapila svátkem Abullu, Austrálie jim předvedla tanec a rituál Aboriginců, Grónsko etnickou hudbu Inuitů, Čína nabídla šamanské amulety a v Peru si vyzkoušely chutě světa Inků. Program byl pro děti velice zajímavý a plný nových věcí, moc se nám líbil. Děti chválím za pěkné chování jak na akci, tak na cestě.

 Dagmar Vávrová


obr1[15. 2. 2017] MAŠKARNÍ REJ
Opět po roce  nastal čas si pořádně zadovádět v maskách. Maškarní rej se opět ve školní družině pořádně vydařil. Děti si připravily překrásné masky. Nejvíce jsme letos měli princezen z Ledového království a také bojovníků z Hvězdných válek. Děti se předvedly v tanci a také v soutěžích, které je moc bavily. Vybrat nejlepší masku bylo moc složité!! Prostě krásný den plný pohody, tance, dětského úsměvu a velké zábavy. Děkuji dětem za krásný taneční den a těším se opět na další akci naší školní družiny.

 Dagmar Vávrová


[10. 2. 2017] EXPEDICE ČTYŘLÍSTEK
V pátek 10. 2. se obě první třídy na dvě hodiny spojily, aby se zúčastnily interaktivního programu Expedice Čtyřlístek. Děti se vydaly na výlet spolu s Fifinkou, Myšpulínem, Pinďou a Bobíkem, aby spolu s nimi nahlédly pod pokličku nejznámějšího českého dětského komiksu. Paní lektorka volila metody dramatické výchovy, atraktivně představila komiksové postupy a v průběhu besedy zařadila čtyři pracovní listy. Program se dětem moc líbil.

Mgr. R. Machálková


obr[1. 2. 2017]
KAPELA VE ŠKOLE

V měsíci lednu vstoupila téměř celá škola do projektu „Kapela ve škole“ aneb hudební výchova jinak. Pro děti byl zdarma, je spolufinancován EU a MHMP. Ve čtyřech hodinách secvičili...    


obr[25. 1. 2017]
PAPÍR 100x JINAK

Dne 25. 1. 2017 jsme s dětmi ze školní družiny navštívily akce v DDM Slezská "Papír stokrát jinak". Děti se naučily...    


obr [16. 1. 2017]
KOSTEL SV. VÁCLAVA

Dne 16. 1. 2017 jsme na pozvání paní farářky Emy se školní družinou navštívili kostel sv. Václava na Zderaze. Děti si prohlédly...   


obr [11. 1. 2017]
TAJEMNÁ AFRIKA

Ve středu se žáci 0.-5. ročníku zúčastnili projektového představení multikulturní výchovy „Tajemná Afrika“...

 

  


obr [18. 1. 2017]
LEDOVÝ DEN

Děti plnily úkoly Ledové královny. Na  stanovištích si vyzkoušely běh mezi vločkami, padající lavinu, lov ryb medvědí tlapou, složily rozstříhaného sněhuláka...

 

  


obr[8. 1. 2017]
PROJEKTOVÝ DEN
Tento den měla každá třída za úkol vykonávat práci, která by odpovídala činnosti přibližně před 100 lety. Osmá třída se rozhodla pro tvorbu animovaného příběhu... 


obr[6. 1. 2017]
TŘÍKRÁLOVÝ ČAS V PŘÍPRAVCE
 Po prázdninách jsme si ještě užili poslední dny Vánoc povídáním o Třech králích. Děti si legendární hvězdopravce nakreslily a...  


obr[21. 12. 2016]
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY
V rámci výuky německého jazyka jsme 21. 12. 2016 s žáky z osmé a deváté třídy navštívili Drážďany. Od průvodce jsme se dozvěděli zajímavosti nejen o historii...  


obr[20. 12. 2016]
POHÁDKOVÁ CESTA

Předvánoční čas zastihl děti ze školní družiny na pohádkové cestě do Betléma. Cestou...  


obr[16. 12. 2016] TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V pátek 16. 12. přišly za prvňáčky „Pražské služby“ se zajímavým programem, který se týkal třídění odpadů. Nejen že se děti poučily, ale také dostaly hezké dárky. Společnost plyšových „potkanů“ byla víc než zábavná… Mgr. R. Machálková 


obr [15. 12. 2016] VOLEJBAL,
SPORT NA CELÝ ŽIVOT

Naše škola se zúčastnila projektu Olympijský sport - Volejbal do škol, jehož cílem bylo oslovit mládež výběrových sportovních základních škol v hlavním městě Praze a umožnit jim tak konfrontaci na té nejvyšší úrovni...  


obrOSLAVY 100 LET BUDOVY ŠKOLY
V pátek 9. 12. vypukly dlouho připravované oslavy 100 let otevření budovy školy. Od rána probíhal Den otevřených dveří. Rodiče, bývalí žáci i všichni ostatní si mohli prohlédnout budovu školy a zastavit se v jednotlivých třídách. Žáci 2. stupně se zapojili do projektového dne a připomněli si dobu před 100 lety. Děti z 1. stupně měly tvořivé dílny...   

 


obr[8. 12. 2016]
TURNAJ BASKETBALOVÝCH ČTYŘEK

Ve čtvrtek 8. 12. jsme se zúčastnili tradičního basketbalového turnaje pořádaného ZŠ Londýnská. Turnaj je atypický v tom, že proti sobě hrají smíšená družstva a hraje se na 2x7 minut hrubého času...  

 


obr [5. 12. 2016] MIKULÁŠ
Rok se s rokem sešel a opět nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše proběhlo v jednotlivých třídách na 1. stupni. 


obr [1. 12. 2016] NETOPÝŘI
Ve čtvrtek 1. 12. se obě první třídy vypravily do knihovny v Dittrichově ulici na plánovanou přednášku p. Dagmar Zieglerové z Ekocentra Nyctalus. Paní Zieglerová dětem velmi poutavě přiblížila život...
  

 


obr[29. 11. 2016]
ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Letos jsme společně s dětmi ze školní družiny připravili pro rodiče Adventní zastavení. Rodiče si mohli nejprve za adventní penízky...
  

 


obr[28. 11. 2016]
ŠIKULKY

Kroužek Šikulek se vydal do naší kuchyňky a připravil vanilkové rohlíčky na vánoční besídku. Pečení nás moc bavilo a užili jsme si spoustu srandy. Někteří i tajně ochutnávali! Dagmar Vávrová 


obr[23. 11. 2016]
NA VÝSTAVĚ EBRU

Ve středu 23. 11. jsme se vypravili na výstavu Ebru do paláce Lucerna. Bylo to naše první setkání s touto starou výtvarnou technikou. Nejprve jsme se podívali na veřejnou ukázku s názvem „Pták Ohnivák“, která nás všechny nadchla. Pak jsme si prohlédli vystavené obrazy, inspirovali se a následující hodinu jsme trávili vlastním tvořením. Velmi děkujeme paní Xenii Sulimenko, která se nám po celou dobu věnovala a všem jejím přátelům, kteří s dětmi pracovali. Mgr. R. Machálková 


obr [21. 11. 2016]
PŘÍPRAVKA V LESE
V říjnu a listopadu jsme si v přípravné třídě povídali o stromech, zvířatech a rostlinách, které můžeme vidět v přírodě. Abychom nezůstali jen u slov a obrázků, vyšli jsme...
  

 


obr[15. 11. a 16. 11. 2016]
HRAJEME SI S LEGEM

15. 11. a 16. 11. přijel k nám do školy pan Jiří se svou kolegyní Míšou s mnoha krabicemi Lega. Dětem vysvětlil...
  

 


obr [2. 11. a 9. 11. 2016]
FERDOVA ABECEDA

Opět, jako každý rok v listopadu, nás ve školní družině navštívily děti z mateřských škol Na Děkance a Na Zbořenci...   


[1. 11. 2016] OK FLORBAL
Výběr žáků čtvrté až deváté třídy se zúčastnil turnaje žáků základních škol ve florbalu, kde obsadil fantastické druhé místo.  

 


obr [9. 11. 2016]
STRAŠIDLÁCKÉ BĚSNĚNÍ

První akcí v tělocvičně v letošním školním roce bylo Strašidlácké běsnění. Děti se převlékly za (krásná) strašidla a společně s vychovatelkami školní družiny plnily různé úkoly.
  

 


obr[19. 10. 2016] HALLOWEEN
Dne 19. 10. 2016 jsme navštívili se školní družinou akci připravenou DDM ve Slezské ulici v Praze 2. Děti si připravily krásné masky a vyrazily do halloweenského světa...
  

 


img[13. 10. 2016]
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE

Dne 13. 10. 2016 jsme s dětmi ze školní družiny navštívily krásnou akci Myslivecké odpoledne pořádanou Českomoravskou mysliveckou jednotou v Apolinářské zahradě. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí na téma myslivost. Poznávaly druhy stromů a zvířat, vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky a prohlédly si naše dravce na vlastní oči. Akce se dětem i dospělým moc líbila. Chválím děti za pěkné chování.
Dagmar Vávrová  


obr.[11. 10. 2016]
ZPRÁVY Z PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

V celé škole se stále něco děje. Ani v naší přípravné třídě nezahálíme. Děti začaly pilně pracovat a na jejich první úspěchy se můžete podívat také.
Mgr. R. Zachová 


obr.[5. 10. 2016] PRAVĚK
Naše školní tělocvična se dne 5. 10. 2016 proměnila v pravěkou cestu. Děti se dozvěděly na 6 stanovištích, jak asi přibližně žili lidé...  


[21. 9. 2016] KOLOBĚŽKIÁDA
První družinová akce „Koloběžkiáda“ proběhla dne 21. 9. 2016 na školním hřišti a v tělocvičně školy. Děti si prohloubily znalosti z dopravní výchovy...  


obr. [16. 9. 2016] KURZ 9. TŘÍDY
V polovině září vyrazila devátá třída na sportovní kurz do Havlíčkova Brodu. Cestovali jsme vlakem a byli jsme ubytováni v jedné z tělocvičen ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě.   


[16. 9. 2016] RŮŽENÁ
V pátek 16. 9. 2016 se žáci šestých, sedmé a osmé třídy vrátili ze sportovně adaptačního kurzu, kde prožili týden...  


[9. 9. 2016] VYŠEHRÁTKY
V pátek 9. 9. 2016 žáci třetích tříd prožili krásné a naučné dopoledne na Vyšehradě v rámci programu VyšeHrátky.   


[7. 9. 2016] FESTIVAL VĚDY
Ve středu 7. 9. 2016 jsme se žáky 8. třídy navštívili v rámci přírodovědných předmětů jednu z akcí Kampusu Dejvice „Festival vědy“...   

 


PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V 1. TŘÍDÁCH
1. 9. 2016 zahájilo v naší škole školní docházku 37 prvňáčků a 13 dětí z přípravné třídy. Na svůj velký den se převážně těšily a s očekáváním a rozzářenými očky vstupovaly do svých tříd, kde jim paní učitelky rozdaly šerpy a školní pomůcky. Na foto se můžete podívat ve fotogalerii.
Mgr. R. Machálková 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz