Proběhlé akce - šk. rok 2014/2015

[25. 6. 2015] SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Předposlední den školy probíhal na hřišti a v tělocvičně sportovní den 2. stupně. Na programu byla čtyři sportovní utkání proložená předáním medailí a diplomů nejlepším sportovcům 1. stupně.
O zahájení se v tělocvičně postarali třeťáci. Utkali se v basketbale s nerozhodným výsledkem 6:6.
Další klání už probíhala na školním hřišti. Jednalo se o 2 florbalová žákovská utkání a velmi oblíbený souboj učitelů proti „deváťákům“ v hokejbale. Jako tradičně zvítězili učitelé, tentokrát 3:1.

Mgr. R. Machálková


[23. 6. 2015] ŠKOLNÍ AKADEMIE
Na závěr školního roku jsme se tradičně sešli v tělocvičně školy na závěrečném setkání s některými třídami a jednotlivci, kteří si připravili svá vystoupení. Tradičně se loučili deváťáci, po nich převzali štafetu prvňáci a pak se střídala hudební a taneční čísla proložená hrou na klavír. Podpořit je přišli jejich rodiče a příbuzní, kteří drželi palce, aby vše dobře dopadlo. Foto z akce najdete ve fotogalerii.

Mgr. R. Machálková

 


[19. 6. 2015] HRA NA HRAD
V pátek 19. 6. navštívili třídy 4. A, 4. B a 5. třídy Pražský hrad, kde je v rámci expozice Příběh Pražského hradu připraven program pro děti. Žáci se zábavnou formou seznámili s historií hradu, navštívili katedrálu sv. Víta a také si prohlédli Zlatou uličku.
Mgr. M. Štěpánková


[17. 6. 2015] NÁVŠTĚVA U HASIČŮ
Třída 1. B se vydala ve středu 17. 6. na Petřiny, kde sídlí jeden z 11 pražských hasičských záchranných sborů. Stanice je základnou pro dvě zásahové jednotky, a to výjezdovou jednotku požární ochrany a jednotku chemické služby... 


[12. 6. 2015] SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
Opět jsme zamířili na hřiště Gymnázia Botičská, abychom změřili své sportovní síly. Za příjemného počasí jsme soutěžili v těchto disciplínách – hod plným míčem...  


[10. 6. 2015] HRAVÁ PŘÍRODA
Desátý červen byl dnem, kdy děti ze 4. B předvedly dětem 1. stupně svůj projekt „Hravá příroda“.
Na tomto projektu pracovaly s nadšením přes tři měsíce. Rozdělily se do skupin: voda, les, zvířata, třídění odpadů a připravovaly s nadšením mnoho zajímavých úkolů, hádanek, her...  


[14. 6. 2015] ŠvP DESNÁ 


[11. 6. 2015] RYTÍŘI ČTENÍ
Žáci 1. ročníku ukončili svůj celoroční projekt na podporu čtenářství ve spolupráci s pobočkou Městské knihovny v Dittrichově ulici slavnostním „Pasováním rytířů čtení“ v kapli Emauzského kláštera...   


[11. 6. 2015] ZÁJEZD - BOURNEMOUTH
Jak jsme se měli a co jsme viděli? Jako obvykle děti bydlely v anglických rodinách, dopoledne chodily do školy a jinak měly bohatý program – půldenní a celodenní výlety...  


[10. 6. 2015] DĚTSKÝ DEN
Naše poslední a závěrečná akce "Dětský den" v ŠD proběhla na školním hřišti. Počasí nám přálo a tak jsme mohli soutěžit jak na hřišti, tak v tělocvičně. Děti zdolávaly 10 stanovišť s různými soutěžemi...  


[8. 6. 2015] ŠvP SVATÝ PETR 


[6. 6. 2015] NOC V LESE
26. 5. měla 3. třída objednaný ekologicko-výchovný program „Noc v lese“. Program probíhal od 20.00 hod. do 24.00 hod. v zookoutku v Malé Chuchli a byl spojený i s přenocováním v lese...   


[20. 5. 2015] HRY NA DETEKTIVY
20. 5. 2015 jsme si ve školní družině zahráli na detektivy. Počasí nám moc nepřálo, tak jsme soutěžili ve škole. Děti dostaly na pěti stanovištích po splnění detektivního úkolu indícii k nalezení svého pohřešovaného spolužáka. Některé úkoly byly opravdu těžké a děti si lámaly hlavičky. Ale vše dobře dopadlo a spolužáky vypáraly a dostaly průkaz vzorného detektiva. Nejvíce se dětem líbilo, když vyráběly své vlastní otisky prstů. Den se nám moc vyvedl a děti si vše krásně užily.
Dagmar Vávrová  


[20. 5. 2015] HISTORY PARK
Dne 4. 6. 2015 jsme my, žáci 6. třídy, vyrazili vlakem z Masarykova nádraží do Roudnice nad Labem. Tam jsme se nejprve vydali na místní rozhlednu, odkud byl nádherný výhled na město a na České středohoří, které vzniklo před téměř 5 miliony let sopečnou činností a jeho nejvyšší horu Milešovku. Odtud jsme se vydali na horu Říp, kde jsme si po náročném výstupu prohlédli románskou rotundu sv. Jiří. Dále jsme putovali do obce Ledčice, kde jsme zavítali do History-parku. Jedná se o statek, kde skupina archeologů seznamuje návštěvníky s běžnými metodami a postupy zkoumání minulosti. Vyzkoušeli jsme si hledání kovových předmětů pomocí detektorů kovů, zaznamenávání nálezů do map a jejich katalogizaci. Odkrývali jsme kostry uložené v zemi pomocí štětců tak, abychom je nepoškodili. Vyráběli jsme kamenné nástroje pomocí metody štípání i broušení a nádoby z hlíny.  Nakonec jsme si opekli buřty a vydali se autobusem zpátky do Prahy. Během mimořádně teplého dne jsme ušli asi 15 km a domů jsme tedy dorazili řádně unavení, ale bohatší o pěkné zážitky a nové vědomosti. O naší cestě se můžete více dozvědět z naší fotogalerie.

Žáci 6. třídy

 


[28. 4. 2015] Mc DONALD´s CUP
Letos jsme se zúčastnili pouze v nejmladší kategorii 2.-3. tříd chlapci. Turnaji nepřálo počasí, proto musely být jednotlivé zápasy zkráceny. Po remíze se ZŠ Vratislavova a prohře se ZŠ Lauderova jsme nepostoupili ze skupiny a obsadili konečné 5. místo.

Mgr. P. Beránková [29. 4. 2015] ČARODĚJNICE
Naše další navštívená akce se školní družinou se uskutečnila 29. 4. 2015. Převlečení za "čarodějnice" jsme si zalétli na sraz do DDM Slezská. Zasoutěžili jsme si v těchto strašidelných disciplínách - závody pavouků, běh s koštětem, skok přes oheň, běh v sedmimílových botách, také jsme si vyzkoušeli věštění budoucnosti, výrobu pavouků a ochutnali nápoj lásky, moudrosti a života. Akce se moc vydařila, děti byly nadšené a opět je chválím za pěkné chování.
Dagmar Vávrová


[23. 4. 2015] MINIZOO
Ve čtvrtek 23. 4. 2015 jsme navštívili se školní družinou stanici přírodovědců DDM Praha 2. Čekala na nás milá slečna a přednášela nám o zvířatech, která se chovají v této stanici. Děti se seznámily se zvířátky trochu netradičně. Mohly si zvířata vzít do ruky...   


[27. 4. 2015] HODINA FOTBALU
proběhla v tělocvičně školy ukázková tréninková jednotka kopané, tentokrát zaměřená na mladší dívky. Trénink byl veden pěti trenéry klubu Dukla Praha a zúčastnilo se ho 42 dívek...   


[23. 4. 2015] STÍNADLA
V pondělí 20. 4. jsme v rámci celoročního projektu, který plníme ve spolupráci s knihovnou v Dittrichově ulici, navštívili Stínadla – místo, kam podnikaly své dobrodružné výpravy Rychlé šípy a kde probíhaly jejich boje s Vonty...  


[23. 4. 2015] DIVADLO
Letos se nám opět do výuky podařilo zařadit divadelní představení v anglickém jazyce. Žáci se aktivně zapojují během představení do her. Opakují fráze, slovíčka, učí se jednoduchou hrou slovní zásobu, zpívají písničky, vystupují na jevišti s herci...


[23. 4. 2015] JARNÍ SLAVNOSTI
Ve školní družině jsme společně oslavili příchod jara akcí "Jarní slavnosti". Dopoledne nás navštívily děti ze školek Na Děkance a Na Zbořenci, odpoledne soutěžily naše děti ze školní družiny. Sbíraly mrkve jako zajíčci, pomáhaly hlídat kuřátka slepičce  


[23. 4. 2015] OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
Žáci 9. tříd a 7. tříd se zúčastnili obvodního kola olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali Aleš Mazánek (17. místo) a Viktor Šlegl (20. místo) z 9. třídy a Barbora Melničuková (11. místo) a Veronika Topolová (13. -14. místo) a ze 7. třídy.


[29. 3. 2015] ÚSPĚCH KROUŽKU HIP HOPU
Dívky ze školního tanečního kroužku pod vedením Martinky a Andy Bílkové v neděli navečer vybojovaly zlatou medaili v kategorii HIP-HOP 7-9 let.  


[30. 3. 2015] NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
Dne 25. 3. 2015 jsme se školní družinou navštívili divadelní představení "Dobrá pohádka" v DDM Slezská. 


[20. 3. 2015] SETKÁNÍ S ESTER STAROU
V pátek 20. 3. se natěšení prvňáčci poprvé setkali s paní spisovatelkou Ester Starou, která je patronkou letošního „Pasování rytířů čtení“.   


[19. 3. 2015] FOTBALOVÝ TURNAJ
Dne 19. 3. 2015 jsme se zúčastnily 1. ročníku fotbalového turnaje pořádaného FC Dukla Praha. Celkově se umístily na výborném 2. místě. 


[11. 3. 2015] BAREVNÝ DEN
Žáci z druhého stupně pod vedením paní učitelky Moniky Polačkové připravili pro děti krásné odpoledne na školním hřišti, plné soutěží a her...  


[11. 3. 2015] POPRASK
Basketbaloví reprezentanti ZŠ Resslova skončili po bojích v několika navazujících turnajích na 3. místě v celopražském finále basketbalové soutěže POPRASK. 


[10. 3. 2015] TEMELÍN
V úterý 10. 3. 2015 jsme se se žáky 2. stupně vydali na výlet do Jižních Čech. V první části výletu nás čekala návštěva Písku. Na programu byla krátká prohlídka města s výkladem...  


[17. 2. 2015] SBĚR PAPÍRU 


[17. 2. 2015] HUDEBNĚ-TANEČNÍ SETKÁNÍ
Jednoho pochmurného únorového dne proběhl sraz mladých instrumentalistů, zpěváků a tanečníků základních škol Prahy 2 v prostorách ZŠ Resslova. Po technické stránce vše zabezpečovala nejmodernější ...  


[17. 2. 2015] MAŠKARNÍ REJ
Další naše družinová akce proběhla dne 18. 2. 2015 v tělocvičně školy. Na Maškarní rej se nám sešly děti i ze dvou školek Na Zbořenci a Na Děkance. Měly moc krásné kostýmy a byly výborně připravené od rodičů.   


[17. 2. 2015] KRAJSKÉ KOLO V BASKETBALU 


[15. 2. 2015] OBVODNÍ KOLO V BASKETBALU 


[14. 2. 2015] LVK
V prvním únorovém týdnu se žáci 5. – 9. třídy zúčastnili lyžařského kurzu v rakouských Alpách.  


[12. 1. 2015] CO DĚLÁME V 1.B... 


[19. 12. 2014] MÍŠEŇ
V prosinci jsme společně se sedmou, osmou a devátou třídou vyrazili do Německa. Tentokrát za porcelánem, vánočními trhy a za Popelkou. V Míšni jsme poznali, jak se vyrábí porcelán v nejstarší porcelánce v celé Evropě...  

 


[18. 12. 2014] ZPÍVÁNÍ V PASÁŽI 

[18. 12. 2014] VÁNOČNÍ JARMARK
Na předvánoční čas jsme si ve školní družině společně s dětmi připravili pro rodiče Vánoční jarmark...  


[20. 11. 2014] OBVODNÍ KOLO VE FLORBALU
Výběr žáků sedmé třídy se zúčastnil obvodního kola ve florbalu... 


[6. 12. 2014] MIKULÁŠ 


[20. 11. 2014] STOLNÍ TENIS
Výběr žáků sedmé třídy se zúčastnil obvodního kola ve stolním tenise... 


[18. 11. 2014] S KOSÍMI BRATRY ZA ZVÍŘÁTKY
Dne 18. 11. proběhl v I. B ekologický výukový program „S kosími bratry za zvířátky“, který si pro děti připravilo Ekocentrum Podhoubí. Odborná lektorka se dětem věnovala v tříhodinovém bloku, ve kterém žáky seznámila s vybranými zvířaty žijícími ve městě a s úskalími, která živočichové denně překonávají. Žáci se dozvěděli, jak tato zvířata žijí a čím se živí. Společně se pak pokusili najít řešení, jak volně žijícím zvířatům ve městě pomoci, aby se jim žilo lépe. Programem provázely populární postavičky kosích bratrů Josefa a Václava.
21. 11. proběhne program i v I. A.

Mgr. R. Machálková


[5. 11. 2014] STRAŠIDLÁCKÉ BĚSNĚNÍ
Naše školní družina se 5. 11. 2014 proměnila ve strašidelný zámek plný různých strašidel, zombie, koster a kostlivců. Všechny tyto příšery se náramně vydováděly při Strašidláckém běsnění...  


[30. 10. 2014] INTEGROVANÝ  ZÁCHRANNÝ SYSTÉM NA ZŠ
Ve čtvrtek 30. října měli žáci od třetího do devátého ročníku naší školy možnost seznámit se s integrovaným záchranným systémem. Ve třídách, šatnách i tělocvičně vznikla stanoviště s představením jednotlivých složek celého systému: Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, zdravotnické záchranné služby i Městské policie hl. m. Prahy. O náplň jednotlivých zastavení se nestarali učitelé, ale lidé z praxe...  
[23. 10. 2014] DRAKIÁDA
Na středu 22. 10. 2014 si děti připravily krásné létající draky, ale počasí nám moc nepřálo. Už od rána pršelo a ani na chvilku nepřestalo. Museli jsme tedy naši Drakiádu posunout na další den. Ve čtvrtek se už pouštění draků vydařilo. Děti byly nadšené, draci jim létali s větrem o závod. Děkuji za pomoc a hlavně trpělivost  při pouštění draků všem rodičům.

 Dagmar Vávrová


[21. 10. 2014] EKOLOGICKÝ PROGRAM „KDE TU BYDLÍ STROMY?“
21. 10. se žáci 3. třídy vypravili na Petřín na ekologický program, který navazuje na učivo prvouky. Počasí nám přálo a tak si děti mohly v mnoha hrách a soutěžích ověřit a prohloubit své znalosti o významu a důležitosti stromů, dozvěděly se hravou formou, co je fotosyntéza nebo jak stromy zadržují znečištění.  Také si názorně ukázaly, jak fungují jednotlivé části stromu. Výstupem z akce byl dětmi vyrobený plakátek.

  Mgr. P. Beránková


[22. 10. 2014] POKUSY Z FYZIKY
Ve středu 22. 10. 2014 jsme se v rámci předmětu Fyzika vydali se žáky 6. a 7. třídy na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy na fyzikální pokusy. Tématem byla Mechanika, a i když se svým rozsahem jednalo spíše o fyziku středoškolskou, určité partie se dříve nebo později objeví v učivu...  


[21. 10. 2014] NEUBLIŽUJME SI
Žáci 1. a 2. tříd shlédli interaktivní divadelní představení zaměřené na prevenci šikany. Formou tří modelových situací, které ukazovaly její drsnou realitu, si děti uvědomily závažnost takového chování. 


[15. 10. 2014] OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ - BĚH
Dne 15. 10. vyrazili žáci naší školy na hřiště Gymnázia Botičská, aby splnili první dvě disciplíny z Olympijského víceboje. Byly to disciplíny zaměřené na rychlost (sprint na 60 m) a běžeckou vytrvalost (běh na 500 či 1 000 m dle věkové kategorie). Počasí se naštěstí umoudřilo a tak se během dopoledne na hřišti vystřídalo všech 231 žáků. V průběhu dalších týdnů si ověříme své další schopnosti, jako je ohebnost, hbitost, silová vytrvalost, rovnováha, výbušnost a síla.

 Mgr. R. Machálková


[8. 10. 2014] INDIÁNSKÝ DEN
Ve středu 8. 10. 2014 proběhla v naší ŠD akce "Indiánský den". Již od pondělí si děti ve školní družině vyráběly indiánské čelenky, aby byly na akci náležitě připraveny. Počasí nás trochu pozlobilo, ale správný Indián se nezalekne žádného počasí a poradí si v každé situaci, proto jsme soutěže přesunuli do tělocvičny. Přivítali jsme se velkým indiánským pokřikem a vrhli se na plnění indiánských dovedností. Chtěla bych moc pochválit děti ze 4. A a 4. B, které nám velmi pomohly.


  Dagmar Vávrová


[7. 10. 2014] OBVODNÍ KOLO V MINIKOPANÉ
V úterý 7. října jsme se s výběrem chlapců z druhého stupně zúčastnili obvodního kola v minifotbale, které se jako tradičně konalo na hřištích v Botičské. Tým starších chlapců ve složení Zloch, Mazánek, Vondráček, Nguyen, Prchal, Opolský, Bílek, Filla a Peterka bohužel díru do světa neudělal a po dvou prohrách turnaj opustil. O dost lépe si vedli mladší chlapci - Lytvyn, Kazda, Fanta, Pěkný, Bouhafs, Pečenka, Tony, Matejka a Pospíšil. Ti po velmi dobrých výkonem a hezkých gólech obsadili konečné třetí místo. Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Další akce, která nás čekají je Olympijský víceboj a obvodní kola ve florbale.

Bc. Václav Geletič


[24. 9. 2014] ADAPTAČNÍ A SPORTOVNÍ KURZ
V týdnu od 16. do 20. 9. jsme s většinou žáků 8. a 9. třídy vyrazili na sportovní kurz do areálu tábora Růžená, který se nachází na cestě z obce Sedlec-Prčice do Milevska. Počasí nám letos opravdu přálo.  


[24. 9. 2014] EXKURZE DO HRDLIČKOVA MUZEA ČLOVĚKA
Nejen žákům, ale i učitelům se občas stane, že se před tabulí pěkně zapotí. Zážitek nijak zvlášť příjemný, ale díky komentované prohlídce Hrdličkova muzea člověka, která proběhla ve středu 24. 9., šesťáci zjistili, jak důležité pocení je. Nebýt potu, nevyrovnalo by se lidské tělo s horkým podnebím africké savany. Stejně tak nebýt brady, nebyli bychom schopni artikulované řeči.  


[17. 9. 2014] KOLOBĚŽKIÁDA
Po prázdninách jsme začali ve školní družině akcí Koloběžkiáda. Děti soutěžily na koloběžkách ve slalomu a v rychlosti. Také zvládly  jízdu zručnosti na našem malém vymyšleném dopravním hřišti v tělocvičně. Procvičily si znalosti z dopravní výchovy a nakreslily opravdu moc pěkné dopravní značky všech tvarů a druhů. Dalo nám moc práce vybrat ty nejlepší. Děti si den pořádně užily, soutěžily a chovaly se velice pěkně. Moc je chválím. Těšíme se opět na další akci.

Dagmar Vávrová 


[15. 9. 2014] SPORTOVNÍ KURZ
V týdnu od 15. do 19. 9. jsme s většinou žáků 6. a 7. třídy vyrazili na adaptační a sportovní kurz do areálu tábora Růžená, který se nachází na cestě z obce Sedlec-Prčice do Milevska. Počasí nám letos příliš přálo. Teplota se pohybovala kolem 20° C. Domníváme, že se kurz vydařil. Hráli jsme softball, přehazovanou, kroket, stolní tenis, stříleli z luku i vzduchovky...

Více informací, výsledky soutěžení a fotogalerii, zde naleznete v nejbližších dnech.

 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz