Proběhlé akce - šk. rok 2012/2013

[27/06] ŠVÉDSKÉ SETKÁNÍ
V rámci projektu čtenářské gramotnosti se třídy 2. A a 2. B zúčastnily projektu „Děti z Bullerbynu“. Dne 27. 6. jsme byli pozváni na posezení na zahradě švédského velvyslanectví. Po splnění dopoledního programu, ve kterém bylo i typické švédské pohoštění jsme se vrátili plni krásných dojmů do naší školy. 


[27/06] SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 2. STUPNĚ
Jako každoročně patřil předposlední den školního roku sportovnímu klání 2. stupně. Nejprve nastoupili na hřišti k hokejbalovému utkání žáci 9. třídy proti výběru školy. Dále v tělocvičně pokračovaly dívky naší školy v basketbalovém utkání proti dívkám USK Praha. Hlavní událostí dne však byl zápas učitelů proti žákům 9. třídy v hokejbalu. Na foto se můžete podívat ve fotogalerii. 


[26/06] PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ ČTENÍ
Zakončením celoročního projektu na podporu čtenářství se stala slavnost v Císařské kapli Emauzského kláštera.  Zde se sešli prvňáčci s paní knihovnicí Světlanou Šafářovou a paní spisovatelkou a ilustrátorkou Andreou Popprovou. Ta je po slavnostním slibu symbolicky pasovala na „Rytíře čtení.“  Děti dostaly na památku knížku „Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky“. Všem hostům jsme společně s prvňáčky ze ZŠ Vojtěšská zazpívali za klavírního doprovodu p. učitele Hladíka. 


[17/06] ŠvP BENECKO
V termínu 17.-21. 6. vyrazili žáci z 1., 3., 5. a 8. tříd na školu v přírodě do Krkonoš. Na týden se stal jejich domovem hotel Diana.  I přes velká vedra jsme plnili týdenní projekt „Záchrana planety Země“. Na každý den bylo připraveno několik soutěžních her v mezitřídních týmech...  


[17/06] NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU V LIDICÍCH
V rámci výuky občanské výchovy a dějepisu navštívili žáci deváté třídy dne 17. 6. 2013 Památník Lidice. Na programu byla prohlídka pietního území s výkladem průvodce, muzejní expozice a zájemci mohli obdivovat i tzv. lidickou sbírku moderního umění v lidické galerii.  


[20/06]PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU
Dne 20. 6. jsme vyrazili na výukový program Příběh Pražského hradu. Tato stálá expozice je situována do jedněch z nejstarších a nejpřitažlivějších hradních prostor...   


[18/06] PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
Dne 18. 6. vyrazila naše 8. třída na procházku Dalejským a Prokopským údolím v Praze. Od počátku trasy z Řeporyjského náměstí až k stanici tramvaje Na Zlíchově jsme ušli přibližně 9 km...   


[13/06] SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 1. STUPNĚ
Každoročně vyrážíme na sportovní klání na hřiště Gymnázia Botičská. Letos nám vyšlo i počasí, a tak jsme mohli poměřit své síly v obvyklých disciplínách...   


[12/06] PROLETÍM SE STOLETÍM
Dne 12. 6. 2013 se žáci naší školy stali aktéry projektu „Proletím se stoletím“. Na tomto díle pracovali čtvrťáci již od počátku nového kalendářního roku.    


[12/06] DĚTSKÝ DEN
Letošní Dětský den se konal na téma „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Děti plnily úkoly na stanovištích u trpaslíků při skvělém hudebním doprovodu, který jako vždy připravil pan ředitel. Také si v tělocvičně zacvičily na trpasličím cvičišti. Po splnění všech úkolů dostali všichni sladkou odměnu v obchůdku u trpaslíka Rejpala.

Dagmar Vávrová


[10/06] PŘÍPRAVKA NA HRADĚ
V pátek 7. června se vydala přípravka na Pražský hrad a navštívila klenotnici... 


[09/06] ZÁJEZD DO ANGLIE
Tak jako každoročně jsme v rámci výuky angličtiny strávili 9 dní na jižním pobřeží Anglie v malebném městečku Eastbourne.   


[26/05] TANEČNÍ SOUTĚŽ
Dne 26. 5. 2013 se taneční kroužek školní družiny zúčastnil soutěže „Chodovské berušky“ ...  


[29/05] ŠvP Ráj 


[23/05] Přípravka na celnici
Ve čtvrtek 23. května navštívila přípravná třída Podskalskou celnici na Výtoni...
   


[17/05] Přípravka v policejním muzeu
V pátek 17. 5. se přípravka vydala do policejního muzea na dopravní hřiště...
  


[07/05] Mc Donald Cup
V úterý 7. května se výběr žáků 4. a 5. třídy utkal na umělé trávě Na Pražačce v rámci McDonald Cupu v kopané. Tým kluci bojovali, dřeli a nakonec se dostavil i zasloužený úspěch.  


[24/04] ČARODĚJNICKÝ REJ
Dne 24. 4. 2013 jsme se školní družinou navštívili Čarodějnický rej v DDM Slezská.
Děti si prošly různá stanoviště, kde pálily zaklínadla, prošly pavoučí sítí, lovily dračí potvory, oblékaly čarodějnici, vyzkoušely si hyzdící salon a vyráběly čarodějnice. Bylo to opravdu pěkně strávené odpoledne a děti byly  moc hodné a všechny chválím za krásné masky, které si připravily. Dagmar Vávrová 


[15/04] ČTENÁŘSKÁ DOVEDNOST 4. A 5. TŘÍDY
V dubnu 2013 proběhlo testování zájemců ze 4. a 5. ročníků ZŠ. Test obsahoval úlohy zaměřené na různé úrovně čtenářských dovedností – na získávání informací a vytvoření interpretace. Výsledky za 4. i 5. ročník jsou špičkové. Naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. 


[12/04] SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU A. POPPROVOU
V pátek 12. 4. se prvňáci oblékli do modrého a vyrazili do knihovny v Dittrichově ulici na setkání se spisovatelkou Andreou Popprovou. Ve škole četli její knihu Tajemství permoníků, ve které plnili různé úkoly a za ně byli odměňováni diamanty. Paní spisovatelka a ilustrátorka je autorkou i dalších knih a pravidelně spolupracuje např. s časopisem Sluníčko. Vyprávěla dětem, jak vzniká kniha – od samotného nápadu až po tisk. Ukázala dětem návrh, ilustrace i tiskařské archy.  V červnu bude při slavnostním setkání v Emauzích pasovat prvňáčky na „Rytíře čtení“.

Mgr. Radmila Machálková   


[7/4] ÚSPĚCH V TANEČNÍ SOUTĚŽI
Dne 7. 4. 2013 jsme s tanečním kroužkem školní družiny a kroužkem HIP-HOPU Andy Bílkové absolvovali soutěž Děti v akci. Pořádal ji DDM Jižní Město ve sportovní hale TJ Chodov Praha...
...děti se umístily a reprezentovaly naši školu velice dobře, neboť první dvě místa v této kategorii vyhrály.
  


[14/3] OBVODNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ZEMĚPISE

Místo konání: ZŠ Sázavská

Tomáš Ondrák 8. třída 1. místo

Děkujeme za reprezentaci školy a Tomášovi gratulujeme k velkému úspěchu! 


[13/3] BAREVNÝ DEN
Letošní Barevný den pro ŠD připravily děti z druhého stupně v rámci ekologické výchovy pod vedením paní učitelky Gaždové. Děti soutěžily v šesti disciplínách na téma tříděný odpad. Počasí nám moc nepřálo, tak jsme soutěžili v naší tělocvičně. Navštívily nás také děti z MŠ Na Zbořenci a Na Děkance.
Dětem z druhého stupně a paní učitelce Gaždové děkujeme za příjemně strávené odpoledne plné zajímavých her a soutěží s ekologickými tématy. vychovatelky ŠD 


[11/3] PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ  


[20/2] NÁVŠTĚVA ŽIDOVSKÉHO MUZEA
Ve středu 20. 2. jsme v rámci výuky vlastivědy navštívili Židovské muzeum, kde byl pro nás připraven program „Hanin kufřík“ – příběh židovské dívky Hany Bradyové. Ta byla se svým bratrem Jiřím transportována do terezínského gheta a o dva roky později do koncentračního tábora v Osvětimi. Z celé Haniny rodiny přežil pouze bratr Jiří, který nyní žije v Kanadě. V rámci programu jsme měli možnost setkat se s paní Doris... 


[20/2] MAŠKARNÍ REJ
Maškarní rej v naší ŠD byl velice úspěšný. Navštívily nás děti z MŠ Na Zbořenci a Na Děkance. Masek bylo opravdu hodně – nejvíce princezen, víl, pirátů a zvířátek. Děti si mezi tancem i zasoutěžily a odnesli si sladkou odměnu. Chválíme je (i rodiče) za přípravu krásných masek.

Vychovatelky ŠD 


[20/2] VESELÉ ZOUBKY
Žáci 1. třídy se zúčastnili preventivního programu Veselé zoubky. V úvodní části děti shlédly motivační film s Hurvínkem a Máničkou. Pak si zopakovaly vše, co vědí o zubech, zubním kazu a prevenci. Následovala ukázka správného čištění zubů na modelu s vlastním praktickým nácvikem, vyplnění krátkého testíku a odměna ve formě dárkového balíčku od dm drogerie. Program se dětem moc líbil, na foto se podívejte ve fotogalerii. 


[19/2] OBVODNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
V ZŠ Botičská se sešlo 15 žáků 8. a 9. ročníků, aby poměřili své znalosti z anglického jazyka.  A jak to dopadlo?

Eliška Hoskovcová 8. třída 5.-6. místo
Kristýna Šlemendová 8. třída 11. místo
Kristýna Jedličková 8. třída 14. místo

Děkujeme za reprezentaci školy.


[6/2] OBVODNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISE
V kategorii starších žáků obsadila naše škola 3. místo.
Školu reprezentovali:  T. Ištok, L. Niedermayer, P. Šustr – žáci 9. třídy.
Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


[05/02] MUZEUM HUDBY
Dne 5. února navštívili kluci z přípravky České muzeum hudby. Absolvovali hudebně-dramatický program Šaman. Nejdříve si patřičně strašidelně pomalovali obličej a poté následovalo zaříkávání, bubnování, přivolávání deště, šumění moří a nácvik bojových tanců. Vyťukávali si vlastní tep a dech, dávali si navzájem hudební hádanky. Na zpáteční cestě si prohlédli Pražské Jezulátko. Mgr. Magdalena Kašová 


[06/02] OBVODNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

DDM Praha 2 – 18 soutěžících

Kristýna Krištofová, 8. třída 3. místo  - postupuje do krajského kola
Anna Petrušková, 9. třída 7. místo

Děkujeme za reprezentaci školy.


[23/01] LEDOVÝ DEN
Dne 23. 1. proběhla v ŠD akce Ledový den. Děti rozdělené do skupin dle věku soutěžily ve sněhové bitvě, psím spřežení, lavině a zdolávaly cestu pomocí tlap sněžného muže. Také lovily s medvědem ryby a na konci si ulovily sladkou odměnu.

Vychovatelky ŠD 


[22/01] PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA V MUZEU
Dne 22. ledna jsme navštívili výstavu Angličáci v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Viděli jsme samá auta, náklaďáky, stavební a zemědělské stroje a lokomotivy. Prý jich je tam vystaveno 1500 kusů. Se svými autíčky si kluci zajezdili na autodráze a uspořádali závody na rychlostní dráze. Mgr. M. Kašová 


[09/01] PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA V MUZEU
Dne 9. ledna jsme navštívili Muzeum hl. m. Prahy, kde se nás ujala muzejní pedagožka. Měla pro nás připravený program Vyberte si řemeslo. Kluci si vyzkoušeli, co dělal ve středověku švec, krejčí, pekař či kovář, vymysleli a namalovali svůj řemeslnický znak. Všichni dohromady namalovali plán středověkého města. Mgr. M. Kašová 


[20/12] VÁNOČNÍ DÍLNA S RODIČI
Předvánoční atmosféru jsme s dětmi čtvrté třídy zažívali přípravou na vánoční dílnu, která proběhla 20. 12. 2012 a na kterou jsme pozvali i rodiče našich žáků. Hned ráno tatínek Terezky přinesl a postavil ve třídě stromeček, který si děti v průběhu dne ozdobily. Společně jsme připravili několik dílniček, ve kterých jsme za pomoci našich maminek tvořili různé vánoční dárky. Tvořili jsme z vizovického těsta, vánoční přání pomocí inkoustu a zmizíku, zdobili jsme malé skleničky, staročeská jablíčka, kalendář na další rok, svíčky z včelího vosku a plnili jsme ozdobné sklenice barevnou rýží, při jejímž barvení jsme zažili mnoho legrace a byli jsme všichni dost barevní. K práci jsme si pustili vánoční koledy a celé dopoledne velmi rychle uteklo. Moc se nám to všem líbilo a děkujeme rodičům, kteří s námi mohli přijít strávit do školy kousek toho předvánočního času. Určitě si to příští rok všichni společně zopakujeme. Mgr. Lenka Pítová    


[20/12] BASKETKALOVÁ CESTA TĚSNĚ POD VRCHOL
V průběhu listopadu a prosince naše děvčata osmých a devátých tříd zažila basketbalovou cestu těsně pod její vrchol. Celé to začalo v pondělí 19. listopadu, kde jsme se v obvodním kole Prahy 2 postupně utkali se ZŠ Botičská, ZŠ Londýnská, ZŠ Štěpánská a ZŠ Kladská. Naše výsledky – 4 vítězství, skvělá předvedená hra a velký rozdíl ve skóre. Následovalo postupové kolo na Pražské finále, které se konalo ve středu 5. prosince. Zde jsme postupně porazili ve skupině ZŠ Eden a Gymnázium Písnická a v postupovém zápase i ZŠ Vl. Vančury. Opět vše probíhalo hladce s velkým rozdílem ve skóre (např. zápas o postup do Pražského finále skončil 44 : 2). Tímto jsme se kvalifikovali na závěrečný boj o nejlepší basketbalovou školu v Praze ...  


[19/12] VÁNOČNÍ JARMARK
Děti z 1. stupně společně s vychovatelkami ze školní družiny připravily pro rodiče pěkné vystoupení a plno krásných vánočních výrobků. Atmosféra byla výborná, děti vše krásně zvládly. Potěšily rodiče, prarodiče a naladily nás na vánoční pohodu. Všem rodičům děkujeme za podporu a pomoc při této akci.
Přejeme krásné a klidné Vánoce a šťastný celý rok. Vychovatelky ŠD


[6/12] PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
4. třída absolvovala výchovný pořad Půjdem spolu do Betléma v národopisném muzeu MUSAION. Děti se dozvěděly formou her a testu, jak naši předkové slavili Vánoce, jaké dodržovali tradice, od kdy zdobíme vánoční stromeček a od kdy je kapr součástí štědrovečerní večeře. V závěru jsme si vyrobili malý dárek.
Mgr. L. Pítová, tř. uč.


[5/12] ČERTOVINY
Dnes jsme úspěšně absolvovali akci ŠD Čertoviny. I přes přítomnost značného množství čertů nebylo žádné dítě odneseno, ale naopak jsme čerty utancovali a usoutěžili. 


[4/12] ZPÍVÁNÍ VE VFN
Již poněkolikáté žáci 5. třídy navštívili VFN. S p. uč. Hladíkem si připravili pásmo vánočních koled, které zazpívali nejenom pacientům, ale i účastníkům konference, která se v prostorách kliniky konala, a tím jim zpříjemnili tento adventní čas. Mgr. M. Štěpánková, tř. uč. 


[28/11] PROJEKT NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Třídy 2. A a 2. B se zapojily do literárního projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Čtou knihu Astrid Lindgrenové „Děti z Bullerbynu“. Ve středu 28. 11. 2012 jsme se sešli v knihovně v Dittrichově ulici s organizátorkou projektu p. Světlanou Šafářovou a se zástupci švédského velvyslanectví. Tam se děti dozvěděly, jak probíhají Vánoce ve Švédsku, slyšely četbu v originále. Následně plní úkoly a zadání k tomuto projektu. Na jaře se navštívíme Velvyslanectví Švédského království, kde bude v zahradách objektu připraven program pro děti. Mgr. J. Kubátová, PaeDr. Y. Svobodová, tř. uč. 


[28/11] ADVENTNÍ DÍLNY 1. TŘÍDY
I malí prvňáčci jsou velmi šikovní! Dokázali to sami sobě i rodičům ve dvou adventních dílnách. V první vyráběli jednoduchý adventní kalendář a ve druhé anděla. Posuďte sami, jak se jim výrobky povedly. Mgr. R. Machálková 


[21/11] POHÁDKOVÁ CESTA
Děti se v letošní pohádkové cestě ocitly ve světě skřítků. Za svitu svíček plnily různé úkoly, které pro ně skřítci připravili. Akci navštívila také MŠ Na Zbořenci. 


[2/11] PROJEKTOVÝ DEN 3. TŘÍDY
Dne 2. 11. děti 3. ročníku přišly do školy v různých strašidelných kostýmech. Při vyučování plnily strašidelné úkoly, které se hodily k učivu z matematiky a českého  jazyka. Všechny děti  byly moc šikovné. Příští rok si to zase zopakujeme. 


[31/10] MUZEUM POLICIE
Dne 31. 10. jsme navštívili s přípravnou třídou Muzeum policie. Prohlédli jsme si dopravní hřiště a vystavené exponáty. Největší úspěch měla helikoptéra a policejní auto. Na přehledném panelu si děti vyzkoušely znalost dopravních značek. Na závěr jsme si domluvili další akci – v prosinci půjdeme na představení Pohádkový semafor.

Mgr. Magdalena Kašová 


[30/10] EKOLOGICKÝ PROGRAM 5. TŘÍDY
Žáci 5. třídy zúčastnili ekologického programu „Volně žijící zvířata ve městě“. Během programu se děti seznámily se zvířaty, se kterými se mohou ve městě setkat, dozvěděly se o tom, jak vypadá jejich přirozené prostředí a jaké možnosti ve městech mají. Zkoušely navrhnout možnosti zlepšení jejich životních podmínek a naučily se, jak se zachovat při různých setkáních s těmito živočichy.


[17/10] DRAKIÁDA
V tento den jsme pouštěli draky na Karlově náměstí. Počasí bylo krásné, ale bohužel velmi foukal velmi slabý vítr. Děti se musely hodně snažit, aby jim jejich drak létal. 


[16/10] S KOSÍMI BRATRY ZA ZVÍŘÁTKY
Žáci 1. třídy se v ekologickém programu seznámili se způsobem života některých volně žijících zvířat ve městě a s úskalími, která musí tito živočichové denně překonávat. Rozšířili si znalosti o životních potřebách zvířat a pochopili, co je do měst přivádí. Společně se pak pokusili najít řešení, jak volně žijícím zvířatům ve městě pomoci, aby se jim žilo lépe. Programem děti prováděli postavičky kosích bratrů Josefa a Václava. Velmi pěkný program připravilo Ekocentrum Podhoubí.  


[03/10] INDIÁNSKÝ DEN
Děti se proměnily v indiány a soupeřily na školním hřišti v indiánských dovednostech. Zdolávaly rozbouřenou řeku, skládaly mapu, běhaly s indiánským šamanem a bojovaly s velkým náčelníkem. Po splnění všech úkolů dostaly sladkou odměnu a diplom s indiánskou mapou.  


[26/09] VÝSTAVA MINERÁLŮ
Největší výstava minerálů, drahých kamenů a fosílií v Evropě – tímto je uveden leták, který nás zve do Prahy Ruzyně. V rámci výuky ekologické výchovy jsme výstavu navštívili.   


[22/09] SBĚR
Ve dnech 17.-21. 9. proběhla první sběrová akce naší školy. Nejlepšími sběrači jsou Eliška Štěpánková, Adéla Jiranová a Michal Prosický. 


[13/09] CHEMICKÝ JARMARK
Že chemie není nudný předmět, který musí mnozí žáci přetrpět ve škole, nám dokazovali studenti středních a vysokých škol.  


[18/06] ŠvP
V termínu 13.-18. 6. jsme společně vyrazili na školu v přírodě do Špindlerova Mlýna. Byli jsme ubytováni v areálu hotelu Esprit. Zpočátku nám počasí moc nepřálo, ale nám to nevadilo, protože jsme měli nabitý program.  


 

Nahoru

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 224 923 700
telefon mobilní:   739 320 776
telefon sborovna: 224 912 830
telefon jídelna:  224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz