ŠIFRA MISTRA BRAILLA

Všichni žáci 1. stupně se v úterý a ve středu 29. 5. 2018 zúčastnili interaktivního pořadu Šifra Mistra Brailla aneb ze života nevidomých a slabozrakých lidí. Program byl veden dvojicí nevidomého či slabozrakého člověka a vodícího psa. V jeho průběhu se žáci seznámili s Braillovým písmem, mohli si vyzkoušet brýle, které simulovaly vidění slabozrakých, zkusili si chůzi s bílou holí a sledovali práci vodícího psa – Elišky nebo Bely. Hlavní myšlenkou celého pořadu je uvědomit si hodnotu zdraví a to, že mít jej není samozřejmostí. A dále také napomoci, aby „zdravé děti i dospělí“ přirozeně přijímali handicapované za součást běžné společnosti.

Mgr. R. Machálková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz