PROJEKT PAMĚŤ NÁRODA

V letošním roce se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektu společnosti Post Bellum Paměť národa. Úkolem jednotlivých týmů bylo zpracování vzpomínek pamětníků. Každému týmu byl určen koodinátorkou projektu Evou Mikuláškovou pamětník, s nímž měl tým pracovat. A co bylo náplní práce?
Každý tým si nejprve musel připravit otázky pro rozhovor. Rozhovory se konaly buď u pamětníků doma, nebo v prostorách školy. Rozhovor byl zaznamenán na diktafon a se záznamem pak žáci pracovali dále. Prvním úkolem bylo sestavit na základě rozhovoru životopis pamětníka. Kromě toho žáci připravili scénář k rozhlasové upoutávce. Tu tvořily promluvy žáků a autentické úryvky z nahraného rozhovoru. Upoutávky děti natáčely s týmem profesionálů Českého rozhlasu. Posledním výstupem projektu byla prezentace. Tříminutové shrnutí pamětníkova života a jeho představení před publikem.
Tento dlouhodobý projekt byl dobrou zkušeností pro žáky i pedagogy. Žáci si vyzkoušeli práci reportérů, zjistili, že není vůbec snadné připravit si otázky pro rozhovor s člověkem, o němž vůbec nic nevíte a neznáte ho. Pro mnohé bylo životním zážitkem nahrávání v Českém rozhlase. Při práci děti musely pracovat jako tým, dodržovat dílčí termíny pro odevzdávání jednotlivých úkolů, učily se naslouchat a správně se zeptat, pracovat s novinářskou technikou, vyhledávat a ověřovat zdroje, správně chápat historické souvislosti. A taky přes občasné obtíže dokončit celý projekt.

Vyvrcholení celého projektu proběhlo 21. 5. 2018 ve vile Grébovka v Havlíčkových sadech, za účasti starostky MČ Prahy 2 Mgr. Jany Černochové. Předsedou odborné komise byl historik PhDr. Petr Blažek, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů. Žáci před publikem, v němž byli i samotní pamětníci, prezentovali svoje projekty. Přestože jsme nebyli na prvních třech místech, z práce na projektu jsme si odnesli řadu nových zkušeností a naše práce byly včleněny do veřejně přístupné pamětnické databáze. Koho by zajímaly námi zpracované příběhy pamětníků (paní Kamily Bendové, pana Ludwiga Armbrustera, Petra Kubánka a Jaroslava Hutky) najde je na stránce www.pribehynasichsousedu.cz na https://www.pribehynasichsousedu.cz/?s=RESSLOVA

Mgr. L. Tancibudková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz