PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

obr

Naším motem je učit se s radostí, vzájemně se podporovat, respektovat i oceňovat.

Pedagog ve třídě je ten, kdo nabízí, rozvíjí, obohacuje a stmeluje.

V průběhu dne se střídají aktivity tak, aby čas s kamarády ve třídě příjemně plynul a co nejvíce probíhalo učení přes zkušenost.

Den zahajujeme společným setkáním v kruhu, přivítáme se a naplánujeme činnosti.

Každý den zpíváme, něco tvoříme, procvičujeme grafomotoriku, individuálně logopedii, věnujeme se drobné sportovní aktivitě i poznávání zákonitostí života a přírody. Občas chodíme do muzeí, divadel nebo pozorovat a ověřovat si to, co jsme vyčetli z knih, viděli v encyklopediích nebo se dozvěděli od paní učitelky.

Vše je sestavováno tak, aby po roce v přípravce z nás byli úspěšní prvňáčci.

Mgr. J. Večeřová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz