TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU

obr

Tvorbu příběhu tedy realizovali žáci 8. třídy v rámci dne otevřených dveří k výročí oslav 100 let budovy školy. Tento den měla každá třída za úkol vykonávat práci, která by odpovídala činnosti přibližně před 100 lety. Vytvoření animovaného příběhu se výborně hodilo, protože v roce 1912 vytvořil Rus Wladyslaw Starewicz animovaný film „Kameramanova pomsta“, přičemž použil techniku záznamu jednotlivých snímků, na kterých pohyboval s mrtvým hmyzem. Obdobnou techniku, ovšem s figurkami z modelíny jsme se rozhodli použít i my.

Jak se celý film podařil se můžete přesvědčit na vloženém videu.

A jestli se vám video líbilo, můžete nám přidat lajk :)

Postup prací

V první fázi bylo nutné stanovit postup prací, jejich časovou náročnost, aby bylo možné dodržet časový plán a soupis věcí potřebných pro záznam a úpravu filmu. Ve druhé fázi měli žáci připravit návrh scénáře. Po dlouhé diskusi a mnoha nepoužitelných návrzích jsme jako společné téma zvolili „Těžký život šneků“ a za hlavní hrdiny určili dvě figurky šneků. V rámci domácí přípravy pak měli žáci za úkol v jednotlivých skupinách připravit krátkou epizodu, ve které potká šneka jakákoli událost znemožňující mu setkání s druhým šnekem.

V další fázi se žáci pustili do samotné přípravy kulis a tvorby hlavních hrdinů příběhu. Každá skupina si vytvořila vlastní návrh figurky šneka, kterou žáci vymodelovali z plastelíny a doplnili o skutečnou ulitu.  Z nich jsme pak vybrali dva nejpovedenější a vytvořili jejich kopie, aby mohla každá skupina animovat bez ohledu na skupiny další. Z kartonových krabic žáci vytvořili jednoduché scény, které vylepili vytištěnými obrázky.

Na samotné animování jsme měli vyhrazeno pět vyučovacích hodin. Využili jsme učebnu výtvarné výchovy, která je situována tak, že je v ní v dopoledních hodinách dostatek světla, aby bylo možno fotit bez blesku. Každá skupina si vytvořila své pracoviště tak, aby měla dostatek prostoru. Po umístění a upevnění scén je žáci dovybavili potřebnými rekvizitami (písek, kameny, listy apod.) a následně upevnili fotoaparáty do stativů či vyrobených držáků. Poté si vyzkoušeli zrychleně přehrát jednotlivé scénáře, aby se ujistili, že se nevyskytnou větší problémy. Následně se pustili se do samotné animace a pořizování fotografií. Každá skupina jich pořídila přibližně 600 a většina byla použitelná pro zamýšlená videa.

Pro střih videa jsme zvolili freewarový program PixFlip Animator. Jedná se o mimořádně jednoduchý program, který dokáže automaticky převést skupinu statických fotografií či obrázků do plynulého videa v několika různých formátech. Lze stanovit počet snímků za sekundu a animaci s určenou frekvencí přehrát ještě před exportem do výsledného souboru. Navíc umožňuje přidat jakoukoliv hudbu, která však musí mít stejnou délku jako zamýšlené výsledné video. Instalaci programů na pracovní stanice provedli sami žáci z připraveného instalačního souboru.

Výsledné video považuji k vzhledem k nulovým zkušenostem žáků s podobnou činností za zdařilé. Dle zaujetí žáků v průběhu činnosti a jejich komentářů se domnívám, že je práce na projektu bez výjimek zaujala. Současně se naučili mnoho nových činností od plánování, přípravu scén, fotografování i tvorbu videa. Zvláštní pochvalu si žáci zaslouží především za součinnost, vzájemnou komunikaci a spolupráci, které byly příkladné.

M. Svoboda

 

   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz