FESTIVAL VĚDY

Ve středu 7. 9. 2016 jsme se žáky 8. třídy navštívili v rámci přírodovědných předmětů jednu z akcí Kampusu Dejvice „Festival vědy“ pořádaný Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy, Českým vysokým učením technických v Praze, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické chemie a biologie AV ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou, Městskou částí Prahy 6 a Národní technickou knihovnou na Vítězném náměstí (Kulaťáku).
Během času, který jsme tam mohli strávit, jsme navštívili nespočet stánků s interaktivními ukázkami vědeckých a technologických znalostí a dovedností v praxi zaměřené na popularizaci vědy a techniky. Na samotnou vědu jsme si tak mohli doslova „sáhnout“. Své experimenty prezentovaly nejen vysoké školy, ale také například Národní technické muzeum, Škoda Auto, a. s., nebo ČEZ, a. s. Také jsme mohli navštívit mobilní planetárium. Vědu a techniku hravě představila společnost Techmania.


Bc. K. Martínek


   Adresa

Základní škola a Mateřská škola Praha 2
Resslova 10/308, Praha 2 - 120 00
Zřizovatel: Městská část Praha 2
IČO: 60460318 DIČ: CZ60460318

   Kontakt

telefon kancelář: 234 129 113
telefon družina: 234 129 131
telefon jídelna: 224 915 557

   E-mail

kancelář zš: info@zsressl.cz
ředitel zš: reditel@zsressl.cz
web administrace: admin@zsressl.cz
školní jidelna: jidelna@zsressl.cz